Sähkötekniikan standardien ja määräysten selvittämistä 1

1
Sähkötekniikka ja –turvallisuus, Pekka Rantala
syksy 2014
Sähkötekniikan standardien ja määräysten selvittämistä
1. Sähkötekniikan termien selvittämistä
Ryhmätunnus ______________________
päivämäärä _______________
Nimet: ______________________________
________________________________
Nimet: ______________________________
________________________________
Selvitä annettujen papereiden avulla, mitä kysytyt termit tarkoittavat.
Anna vastaus ymmärrettävässä muodossa, SELVÄLLÄ KÄSIALALLA KIRJOITETTUNA !
1. Etsi termiä aakkosellisesta hakemistosta, katso mikä on sitä vastaava numero
2. Jos termi löytyy hakemistosta, katso tarkka määritelmä toisesta kansiosta ”Määritelmät”,
jossa on SFS 6000 standardin termejä. 6000-standardi on ”Pienjännitesähköasennukset”.
3. Jos termi ei löydy hakemistosta, hae se hakemistokansion loppuosasta punaisen välilehden
jälkeisiltä sivuilta. Siellä on SFS 6002 standardin termejä.
6002-standardi on ”Sähkötyöturvallisuus”.
Merkkaa rastilla jokaisen termin kohdalle, kumman standardin termi se on.
Joidenkin termien jälkeen on lisäkysymys. Vastaa myös siihen!
Sähköisku
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Pienoisjännite, anna lukuarvo AC:lle ja DC:lle
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
2
syksy 2014
Pienjännite, anna lukuarvo AC:lle ja DC:lle
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Suurjännite, anna lukuarvo AC:lle ja DC:lle
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Asennuksen nimellisjännite
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Vaihejännite, anna lukuarvo Suomen ”valovirralle”
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Pääjännite, anna lukuarvo Suomen ”voimavirralle”
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Onko tavallisesta kotipistorasiasta saatava jännite pääjännite vai vaihejännite?
_____________________________________________________________________________
3
syksy 2014
Jännitteinen osa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Onko pistorasiassa oleva nollajohto jännitteinen osa?
kyllä
ei
Onko pistorasiassa oleva suojamaajohto jännitteinen osa?
kyllä
ei
Saako jännitteiseen osaan koskemisesta aina sähköiskun?
kyllä
ei
Jännitteelle altis osa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Mainitse muutama työpisteesi läheisyydessä (tai laboratoriotilassa) oleva esimerkki jännitteelle
alttiista osasta.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Muu johtava osa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Mainitse muutama työpisteesi läheisyydessä (tai laboratoriotilassa) oleva esimerkki muusta
johtavasta osasta.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4
syksy 2014
Perussuojaus
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Mikä on Suomessa vanha perussuojauksesta käytetty termi?
_____________________________________________________________________________
Vikasuojaus
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Mikä on Suomessa vanha vikasuojauksesta käytetty termi?
_____________________________________________________________________________
Ryhmäjohto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
Opastettu henkilö
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
5
syksy 2014
Jokin itse valittu mielenkiintoinen tai opettavainen termi
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SFS 6000 –termi
SFS 6002 –termi
2. KTM:n päätös 516
Kauppa ja teollisuusministeriön (nykyisin TEM, Työ- ja elinkeinoministeriö) päätös 516
määrittelee sähkötöiden tekemisen pätevyysvaatimuksia.
Vastaa alla oleviin kysymyksiin alla olevan lähteen avulla:
www.seti.fi
Tarkastellaan määräyksiä sähköpätevyys 2:n saamisen kannalta.
1. Mitä sähkötöitä sähköpätevyys 2 oikeuttaa tekemään?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Kuinka paljon pitää olla sähkölaitteistojen rakentamiseen ja johtamiseen
perehdyttävää työkokemusta korkeakoulututkinnon (esim insinööri AMK)
suorittaneella henkilöllä?
________________________________________________________________
3. Minkälaisia vaatimuksia on asetettu tutkintoon sisältyvien oppisisältöjen suhteen
korkeakoulututkinnon (esim insinööri AMK) suorittaneella henkilöllä?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Mitä muuta vielä vaaditaan kuin koulututkinto (esim. insinööri AMK) ja
työkokemusta?
________________________________________________________________
5. Kelpaako tässä koulussa suoritettu tietotekniikan insinööritutkinto (esim. sinulla
itselläsi) sähköpätevyys 2:een vaadittavaksi tutkinnoksi? Perustele vastauksesi!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________