eura_yrityksentalouskoulutus_06101515 copy

YRITYKSEN
TALOUSKOULUTUS
Yritysten talouskoulutusillat
pidetään ti 27.10. ja ti 3.11.,
molempina iltoina klo 18–21
Euran kunnan valtuustosalissa,
kouluttajana Mervi Raitaniemi HTM, KTM
Koulutuksessa käydään läpi keskustelupainotteisesti
erityisesti seuraavia pieniä yrityksiä koskevia asioita:
Yrityksen tulot ja menot
Miten eri yritystoiminnassa tulot ja menot muodostuvat.
Miksi joku kulu hyväksytään toiselle ja toiselle ei?
Tuloslaskelma ja tase
Käydään lävitse tuloslaskelman ja taseen kaavat. Avataan kaavan
eri osien sisällöt. Miten poistot vaikuttavat tulokseen. Mihin velat
kuuluvat? Miten itse voi helposti seurata yrityksen tilaa varojen ja
velkojen näkökulmasta.
Tilinpäätös lyhyesti
Mitä tasekirja kertoo yrittäjälle?
Mistä tasekirjan sisältö on syntynyt?
Talouden suunnittelu
Yksinkertainen budjetin laadinta, niin että kulut ovat selvillä ja
isommilta yllätyksiltä vältytään.
Yrityksen toimintaan vaikuttavia tulevia muutoksia
Voit lähettää myös etukäteen kysymyksiä.
Ilmoittautuminen ja kysymykset 23.10.2015 mennessä
Harri Virén puh. 044 422 4005, [email protected]
Koulutus on maksuton. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Euran, Köyliön ja Säkylän elinkeinopalvelut,
Euran Yrittäjät ry, Euran Yrittäjänaiset