Tulevaisuuden sairaala 2030

OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN
ERITYISVASTUUALUE 2015
Suomi on jaettu viiteen yliopistollisen
sairaalan erityisvastuualueeseen erityistason
hoidon järjestämiseksi valtakunnallisen
tehtäväjaon mukaisesti.
Lappi
LänsiPohja
PohjoisPohjanmaa
OYS
KeskiPohjanmaa
Vaasa
EteläPohjanmaa
KeskiSuomi
Kainuu
UTSJOKI
INARI
ENONTEKIÖ
Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualue on maantieteellisesti laajin, kattaen
51,14% Suomen maa-alasta.
KITTILÄ
MUONIO
SODANKYLÄ
1
SAVUKOSKI
KOLARI
PELKOSENNIEMI
PohjoisSavo
PohjoisKarjala
KYS
PirkanItäEteläSata- maa
Savo
Savo
kunta
PäijätTAYS
Etelä-Karjala
Kanta- Häme
VarsinaisHäme
Kymenlaakso
Suomi
TYKS
Helsinki ja Uusimaa
Alueella asuu 741 135 henkeä (31.12.2013,
noin 14% maan väestöstä)
PELLO
OYS:n lisäksi alueella sijaitsee neljä
keskussairaalaa.
Lapin keskussairaala
YLITORNIO
2
ROVANIEMI
TERVOLA
POSIO
TORNIO
Länsi-Pohjan
keskussairaala
HYKS
SALLA
KEMIJÄRVI
RANUA
KEMINMAA
KUUSAMO
SIMO
KEMI
II
TAIVALKOSKI
PUDASJÄRVI
Sairaanhoitopiiri
Väestö
Osuus %
1. Lappi
2. Länsi-Pohja
3. P-Pohjanmaa
4. Kainuu
5. K-Pohjanmaa
118 314
64 200
403 555
76 782
78 284
16,0
8,7
54,4
10,4
10,5
Oulun yliopistollinen
sairaala
RAAHE
KEMPELE MUHOS
LUMIJOKI
LIMINKA TYRNÄVÄ
SIIKAJOKI
MERIJÄRVI
KALAJOKI
OULAINEN
ALAVIESKA
Keski-Pohjanmaan
keskussairaala KOKKOLA
5
REISJÄRVI
741 135
100,0
PERHO
Pasi Parkkila 2014
PALTAMO
Kainuun
KAJAANIkeskussairaala
KUHMO
PYHÄNTÄ
KÄRSÄMÄKI
HAAPAJÄRVI
LESTIHALSUA JÄRVI
VETELI
4
RISTIJÄRVI
VAALA
SIIKALATVA
SIEVI
TOHOLAMPI
PUOLANKA
HYRYNSALMI
HAAPAVESI
YLIVIESKA
KANNUS
NIVALA
KRUUNUPYY
SUOMUSSALMI
UTAJÄRVI
3
PYHÄJOKI
KAUSTINEN
YHTEENSÄ
OULU
HAILUOTO
PYHÄJÄRVI
SOTKAMO
YLEISTÄ PPSHP:stä
q Kysyntä
130 000 / vuosi
(lähetteet, skv:t, ilman läh.)
q Hoidossa olleita potilaita
123 000 / vuosi (hetut)
q Avohoitokäyntejä
490 000 / vuosi
q Hoitojaksoja
55 000 / vuosi
q Hoitopäiviä
260 000 / vuosi
q Kehitysvammah. hpv. yht.
q Henkilöstö / työpanos
q Toimintakulut
q Investoinnit
Pasi Parkkila 2015
32 000 / vuosi
6 700 / 4700 / vuosi (2013)
n. 556 M€ / vuosi (2014)
25 M€ / vuosi (2014)
Sairaalakiinteistön 25 v.
elinkaarikustannukset
OYS 30 a x 550 M€ = 16 500 M€
Rakennukset ja laitteet = 500 M€ 3 %
Toiminnasta
aiheutuvat
kustannukset 95%
-----Henkilösidonnaiset
kust. 85%
Ylläpito ja käyttö sekä
materiaalit 10%
-----Kiinteistöt ja laitteet
3-5 %
Suunnittelu
0,2 – 0,3 %
Ylläpito ja käyttö
Henkilöstömenot
Investoinnit
(Kiinteistöt & Laite
Suunnittelu
Huolellisesti suunnitelluilla tiloilla voidaan
kokonaiskustannuksia vähentää merkittävästi!
HAASTEITA NYT JA TULEVAISUUDESSA
q Harva ja harveneva asutus, etäisyydet palvelupisteisiin
q Vanheneva väestö
q Sairaanhoitopalvelujen lisääntynyt ja lisääntyvä tarve
q Palvelujen kustannusten kasvu
q Hoitoteknologian ja lääkkeiden kehitys / kustannukset
q Talouden liikkumavara pieni
q Työvoiman saatavuus vaikeutunut (ainakin osin)
q Vanheneva infrastruktuuri (palvelut, sairaalat jne.)
q Uuden terveydenhuoltolain vaikutukset, hoitotakuu
q Potilaan valinnanvapauden vaikutukset, EU-tasolle asti
Pasi Parkkila 2015
YDINKYSYMYKSIÄ
q Minkälainen on tulevaisuuden sairaanhoidon visio ?
q Miten palvelujen kysyntä / potilasmäärät kehittyvät ?
q Millainen on tulevaisuuden potilas ?
q Minkälaisia toimintoja hoitoyksiköiden, tilojen ja
laitteiden on palveltava tulevaisuudessa ?
q Miten hoitomenetelmät muuttuvat; lääkkeet, teknologia ?
q Miten potilas voi hoitaa itse itseään ?
q Miten tilat, laitteet ja koko palvelurakenne saadaan
tukemaan ja palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti
erilaisia sairaanhoidollisia prosesseja ?
HAASTEISTA SELVIYTYMINEN EDELLYTTÄÄ
q Prosessien sujuvuuden (tehokkuus) parantamista
q Henkilötyön tuottavuuden lisäystä
q Kapasiteetin ja tilankäytön tehostamista
q Päällekkäisyyksien poistamista, keskittämistä,
- mittakaavaedut
q Uusia toimintatapoja
q Johtamisosaamista
q Oman vastuuoton, osallistumisen lisäämistä
q Taustalla tulee olla toimivat teknologiat, tietojärjestelmät,
tilat ja laitteet – toimiva palvelurakenne !!!
Pasi Parkkila 2013
TULEVAISUUDEN SAIRAALA OYS 2030
LASTEN JANAISTEN SAIRAALAN VALMISTELUVAIHE
Tulevaisuuden terveysteknologia 15.10.2015
Technopolis Medipolis
Ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio
Oulun yliopistollinen sairaala
- oli tulevaisuuden sairaala 1970-luvulla
OYS
• ”Uusi lääninsairaala”
perustamisasiakirja 1960
• suunniteltu 1960-luvulla
• rakennettu 1969 -1976
• ensimmäiset sairaansijat 1972
• lastenklinikka käyttöön 1975
Peltola 1925 – 1969
Oulaskangas 1952
Visala 1970 -luvulla
• Tontin pinta-ala 223 456 m2
• Tontilla rakennuksia yht. noin 225 000 k-m2
• Teknisiä ja toiminnallisia ongelmia
• Vanhentunut rakennuskanta sekä järjestelmät ovat elinkaarensa päässä
(sisäilmaongelmia, ramppi, kerroskorkeus,…), laajentaminen on vaikeaa.
• Tilat ovat epäkäytännöllisiä sekä tehottomassa käytössä
• Tilat eivät tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa
toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja
vaikuttavammaksi
11
Kontinkankaan kampus
OuluHealth
Connected Health Ecosystem
Tulevaisuuden sairaala 2030
”Tavoitteena on ikääntyneiden kiinteistöjen peruskorjauksen
ohella uudistaa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita,
parantaa toiminnan tuottavuutta ja kehittää hoidon laatua.”
PPSHP valtuusto 6/2012
• Ohjelmakokonaisuus ”Tulevaisuuden sairaala OYS 2030”
– Visio ja tahtotila
”KONSEPTI”
• Periaatteet
PPSHP valtuusto 6/2013
• Uudistamisohjelma ”Tulevaisuuden sairaala 2030”
• Nykytilakuvaus vs. tulevaisuuden tarpeet
• Toimintaympäristön muutosten vaikutukset shp:n toimintaan
• Muutosohjelman tavoitteet, perusteet sekä tavoiteltavat hyödyt
• Ohjelman alustava ajoitus ja rahoitus
Tavoitteet
•
•
•
•
Uudistetaan toimintamalleja ja rakenteita
Investoidaan toimitiloihin ja teknologiaan
Parannetaan tuottavuutta
Kehitetään hoidon laatua ja parannetaan
potilastyytyväisyyttä
Toiminta
Muutokset
Teknologia
Rakennukset
Tulevaisuuden sairaala 2030
PPSHP valtuusto 12/2014
• hyväksyi lasten ja naisten sairaalan hankesuunnitelman
• antoi hallitukselle tehtäväksi käynnistää lasten ja naisten
sairaalan tekninen suunnittelu
• antoi hallitukselle tehtäväksi valmistella rakentamispäätös
valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa 2015
• hyväksyi Master Plan –yleissuunnitelman
PPSHP valtuusto 6/2015
• hyväksyi osana Master Plan suunnittelua, että lasten ja naisten
sairaala rakennetaan OYS:n pohjoispäähän
Ohjelman alku
Suunnittelun lähtökohdat
•
Lasten ja naisten sairaalan toiminnan suunnittelu noudattaa PPSHP:n
strategiaa ja muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden.
•
Uusi lasten ja naisten sairaala on potilaslähtöinen, mahdollistaa
talouden ja toiminnan tasapainon, tuo yhteistyöllä tehoa ja laatua,
tukee korkeatasoista tutkimus- ja koulutustoimintaa ja on
vetovoimainen työpaikka, jossa on osaava henkilöstö.
•
Lisäksi suunnittelun lähtökohtina ovat kiireellisen hoidon asetuksen
asettamiin vaatimuksiin vastaaminen, perhekeskeisyys, lapsen
oikeuksien turvaaminen, potilasturvallisuuden ja hoidon laadun
parantaminen, väestömuutosten huomioiminen ja sairaalan
kustannustehokkuuden lisääminen.
Suunnittelun lähtökohdat
• Haaste:
Käyttäjien tarpeet tiloille muuttuvat jatkuvasti
• Tavoite:
Suunnittelun lähtökohtana etsiä hoitoprosesseja
tukeva ja sen muutoksiin sopeutuva sekä
kustannustavoitteiden mukainen suunnitteluratkaisu.
• Prosessi:
LaNa –hankkeen suunnittelu ja rakentaminen koostuu
rakentamisen valmisteluvaiheesta ja
toteutusvaiheesta.
» Valmisteluvaiheella tarkoitetaan virtuaalisen suunnittelun
ja rakentamisen mallilla toteutettavaa ehdotus-, yleis- ja
rakennuslupasuunnittelua.
• Toiminnallinen ja tekninen vaatimusmalli
» Toteutusvaiheella tarkoitetaan vaatimuksien mukaista
rakentamista.
*= hankittu laaja sairaalasuunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijaryhmä (KSE).
Tavoitteena ohjelma-/suunnitteluallianssi.
LaNa –hankkeen päätavoitteet
1) Hankkeen tavoitteena on tuottavuuden
parantaminen 10-15% (2012 ).
Tuottavuustavoitteet saavutetaan tiivistämällä hajallaan
olevia toimintoja, muuttamalla toimintoja, luomalla
yhdistelmäosastoja, joiden käyttöaste nousee samalla kun
sairaansijojen määrä vähenee, uudistamalla
poliklinikkaprosessit, varmistamalla toimiva työnjako ja
kehittämällä tietojärjestelmiä sekä hyödyntämällä
teknologiaa.
2) Maksimoida rakennettavan kiinteistön
käyttöarvo ja minimoida käyttökustannuksia
elinkaaren aikana
Suunnitellulla toimintakonseptilla ja tehokkaalla
tilasuunnittelulla sekä sairaalalogistiikan kehittämisellä ja
uuden teknologian hyödyntämisellä luodaan puitteet sille,
että hankkeelle asetettu 10 – 15 % tuottavuustavoitteet
voidaan saavuttaa.
Kiinteistöön sijoittuvat kaikki lasten ja naisten
tulosalueen palvelut.
Sijoittuu OYS:n pohjoispäähän lähelle
kaupunginsairaalaa ja Kontinkankaan
hyvinvointikeskusta.
Laajuus ~ 22 00 brm2
Uudishinta ~ 60 - 70 M€
LaNa:n suunnittelussa toimintatavat ovat:
• Käy äjälähtöinen ja visualisoitu tietomallipohjainen suunnittelu
• Suunnitteluvaihtoehtojen analysointi ja tarvittaessa uudelleen
suunnittelu
• Yhteistoimintamenettelyyn* sopiva suunni elukäytäntö ja
avoimen rakentamisen suunnitteluperiaate
• Vuorovaikutteinen yhteistyö osapuolten kesken
– tarkoittaa luottamukseen ja avoimuuteen perustuvaa toimintatapaa.
*= hankittu laaja sairaalasuunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijaryhmä
Käyttäjälähtöinen ja visualisoitu
tietomallipohjainen suunnittelu
• tarkoittaa yhteistä kieltä osapuolten välille.
• Neljä keskeistä käytäntöä:
1. Vuorovaikutteinen 3D CAVE –suunnitteluympäristö yhteisen kielen luomiseksi
2. Yksiselitteiset, ymmärrettävät ja toiminnan kehittämistä tukevat vaatimukset ja
valintakriteerit suunnitelman hyväksyttävyydelle
3. Toiminnan simulointi, virtuaalinen suunnittelu sekä fyysinen mallitilojen testaus
4. Avoin rakentaminen
– Rakennuksen käsittely kiinteänä perusosana ja muuntuvana tilaosana
nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää ylimääräistä suunnittelutyötä
– Joustava tilaohjelma on erinomainen työkalu käyttäjälähtöiseen suunnitteluun
Tuokiokuvia VALO-virtuaalikävelyiltä
Pääaula
Kuvat: KOY Järvenpään
Terveystalo
Raija-Liisa Miesmaa
Tuokiokuvia VALO-virtuaalikävelyiltä
Aula ja itsehoito
Näkymä pääovelta
Kuvat: KOY Järvenpään
Terveystalo
Raija-Liisa Miesmaa
Tuokiokuvia VALO-virtuaalikävelyiltä
Akuutti- ja kuntoutusosasto
Kuvat: KOY Järvenpään
Terveystalo
Raija-Liisa Miesmaa
Suunnitteluvaihtoehtojen analysointi
ja tarvittava uudelleen suunnittelu
•
Viisi keskeistä käytäntöä
1. Luodaan vaihtoehtoja
2. Vaatimusmalli kuvaa keskeiset tavoitteet ja ehdottomat reunaehdot (esim.
laajuus, sisäympäristöolosuhteet)
• Kiinteät investointi-, ylläpito-, ja laajuusvaatimukset rakennukselle. Laatuvaatimukset
sidottu toiminnan vaatimuksiin ja tärkeimmiltä osiltaan kuvattu vaatimusmallissa
• Vaatimusmallin sisältöä muutetaan lähtökohtaisesti vain, jos hankkeen laajuus muuttuu
ja siitä tehdään erillispäätös
3. Suunnittelupalkkio sidottu vaatimusten täyttämiseen ja vaihtoehtojen
tuottamiseen
4. Välitavoitteiden arviointi (esim. ehdotus-, yleis-, ja rakennuslupasuunnitelma)
5. Vaatimusmallista poikkeamat tehdään vain tilaajan erillisellä päätöksellä
Suunnitteluvaihtoehtojen analysoinnissa ja tarvittessa uudelleen suunnittelussa tulee
vaihtoehtoja peilata budjettiin, aikatauluun sekä muihin tilaajan asettamiin
tavoitteisiin.
Avoimen rakentamisen suunnitteluperiaate
•
•
Ensin suunnittelu ja sitten rakentaminen
Rakennuksen suunnittelu käytännössä jaetaan
kahteen osaan
–
•
•
•
•
Kiinteä perusosa
Kiinteään osaan ja muuntuvaan osaan
Kiinteä osa sisältää perustukset, rungon
ulkoseinineen LVI-läpiviennit/-kuilut, vesikaton
Muuntuva osa sisältää kaiken rakennuksen sisällä
tapahtuvan toiminnan (sisäseinät, kiintokalusteet,
toimintayksikköjen sisäiset siirrot
mahdollistettava)
Miksi? Käyttäjän toiminnan tilatarpeet voidaan
tuoda mahdollisimman myöhään.
Rakennukselle halutaan maksimaalinen
muuntojoustavuus
Kiinteä perusosa + tilaosa
Kuvat: KOY Järvenpään
Terveystalo
Sairaalasuunnittelun ja rakennuttamisen
asiantuntijaryhmä
Tehtävät 4/2015 – 12/2015
• Master Plan –suunnitelman sekä lasten ja naisten
sairaalan hankesuunnitelman yhteensovittaminen
ja jatkoselvitettävien tehtävien toteuttaminen
• Lasten ja naisten sairaalan –osahankkeen
rakentamispäätöksen mahdollistavien teknisen
suunnitelman, toteuttamisselvityksen ja
kustannus- ja aikataulutavoitteiden laatiminen
• Tulevaisuuden sairaala 2030 –ohjelman
toteutusvaiheen toteutusmuodon kehittäminen
sekä sopimusmallin ja kaupallisen mallin
valmisteleminen
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
•
Alustavia vaihtoehtoja arvioidaan VALOTM-menetelmän avulla ja
jatkosuunnittelussa suunnitteluun ja vaihtoehtojen kehittämiseen
osallistetaan laaja asiantuntijajoukko käyttäjiä.
LaNa toiminnallinen suunnittelu
Tutkimus ja
opetus
Taj, vaj, Tyh, Vyh,
suunnittelukoordinaattori,
asiantuntijalääkärit ,
toimintatyöryhmien pj:t
Synnytyssali
+ lasten
teho
Leikkaussali
+ heräämö
Lyhki/päiki
yksikkö
Vuodeosastot
ja Lanu
päiväsairaala
Naisten va
poliklinikat
Lasten
päivystys +
infektioosasto
Lasten va
poliklinikat
Tukitoiminnot: radiologia, laboratorio, välinehuolto, materiaalilogistiikka
Lähtötietotyöpajat
• Yhtenevä näkemys tulevaisuuden toiminnoista
• Yhtenevä näkemys läheisyysrankingista
• Yhtenevä näkemys tilojen ryhmittelystä LaNan
tasolla
Käyttäjätyöpajat
• Potilasprosessit ja potilasmäärät
– Päävolyymit (80%) toiminnasta/tiloista
• Toiminnat ongelmat, pullonkaulat à työ jatkuu…
• Konsulttien tuottamat analyysit
– NHG, SKA-Research ja Delfoi
• Tuotos: alustava tilojen määrittely 80% tarkkuudella
Luonnos- ja kriteerityöpajat
• Määritellään kriteerit, joilla arvioidaan
konsepteja
• esim. tilojen selkeys potilaan näkökulmasta
• Tiernaryhmä laatii kriteereistä ns.
hämähäkkikaavion (=tähtiarviointi)
• Arkkitehtien johdolla laaditaan eri
vaihtoehtoja
• Valitaan 3 parasta konseptisuunnitteluun
(6 =>3 => 2 =>1)
Tähtiarviointi
Mitä toivomme?
• Maailman älykkäin sairaala- teknologisia ratkaisuja,
jotka helpottavat potilaan hoito
• Maailman inhimillisin sairaala- ympäristö tukee
parantumista
– Valo-, ääni-, värimaailma
– Kukaan ei ole täysin terve eikä täysin sairas…
• Suunnittelun apu ja toteutus käyttäjälähtöinen
(potilasnäkökulma, henkilöstön näkökulma) sellainen,
ettei tarvitse selitellä rakennusvirheitä jälkikäteen.
• Kompromissi on ryhmän ratkaisu, jota kukaan ei
halua, mutta johon päädytään yhteisymmärryksessä
– Ei kiitos huonoille kompromisseille
Uusi lasten ja naisten sairaalaTulevaisuus on mahdollisuus
Kommentteja, kehitysideoita, kysymyksiä?
KIITOS !
Lisätietoja:
[email protected]
puh. suora: +358 8 315 9132
gsm: +358 40 151 4005