Ammattiopisto Luovi Ylivieskan toimipiste Lukuvuosi 2015–2016

Ammattiopisto Luovi
Ylivieskan toimipiste
Helaalankatu 36
84100 Ylivieska
Ylivieskan toimipisteessä järjestetään
työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa koulutusta (TELMA).
Toimipiste kuuluu Limingan yksikön
alaisuuteen.
Lukuvuosi 2015–2016
Ruokailupalvelut
Lukukaudet alkavat ja päättyvät
Ruoka tuodaan Jokirannan koulun
seuraavasti:
keskuskeittiöltä.

Syyslukukausi 12.8.−18.12.15

Kevätlukukausi 7.1.−3.6.2016
Lounasruokailu on opiskelijalle
ilmainen. Ilmoita mahdollisesta
Lukuvuoden lomat ja vapaat
erikoisruokavaliosta valintailmoituksen

Syysloma 19.–23.10.2015
liitteenä olevalla kyselylomakkeella.

Joululoma 21.12.2015–6.1.2016

Talviloma 7.–11.3.2016
Lisätietoja ruokailuun liittyvistä

Pääsiäinen 25.–28.3.2016
asioista saat luokanvalvoja Ritva

Helatorstai 5.5.2016
Perälältä, puh. 040 319 3085
Lukujärjestykset
Luokanvalvojalta saat
lukujärjestyksen opintojen alkaessa
Opiskeluhyvinvointi
Opintososiaalinen neuvonta
Sinun on mahdollista saada ohjausta
ja neuvontaa esimerkiksi:

elämäntilanteeseen liittyvissä
asioissa
1

kuntoutukseen liittyvissä asioissa

taloudellisen tilanteen selvittelyssä


työllistymiseen liittyvissä asioissa
Työhönvalmentaja antaa tehostettua

asumiseen liittyvissä asioissa
ohjausta työssäoppimiseen, työhön

kuljetuksiin liittyvissä asioissa
sijoittumiseen ja jatkosijoittumiseen

apuvälineiden järjestämisessä
liittyvissä asioissa sekä on opiskelijan

ravitsemispalveluissa
tukena opiskelun aikana ja
Työhönvalmentaja
Sari Väisänen, puh. 040 319 3593
valmistumisen jälkeen.
Opiskeluhyvinvoinnin henkilöstön
toimitilat sijaitsevat Limingan
Opinto-ohjaaja
yksikössä, osoitteessa Kramsunkuja

4, 91900 Liminka.
Opinto-ohjaaja antaa opiskelijoille
Kaisa Posti, puh. 040 319 3043
opintoihin liittyvää henkilökohtaista
Opintoneuvoja

Marika Kukkola, (Ylivieskan
toimipiste) puh. 040 319 3517

ohjausta ja opastusta.
Katja Juvani, puh. 040 319 3320
Opintoneuvoja ohjaa ja neuvoo sinua
opiskeluun ja elämäntilanteeseen
Opiskeluhyvinvointiryhmän ja
erityisen tuen (Ertun)
yhdyshenkilönä toimii

koulutuspäällikkö Ulla-Maija
liittyvissä asioissa sekä taloudellisen
Määttä, puh. 040 319 3975,
tilanteen selvittelyssä, kuten
[email protected]
kuntoutusraha-, opintotuki- ja
koulumatkatukiasioissa.
Yksilökohtaisen opiskelijahuollon
yhdyshenkilönä toimii valmentavan
Opintosihteeri
koulutuksen osalta


Päivi Pekkala, puh. 040 319 3033
Opintosihteeriltä saat opiskelijakortin,
Katja Juvani, puh. 040 319 3320,
[email protected]
opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen.
Muistathan ilmoittaa luokanvalvojallesi
tai opintosihteerille henkilö-, osoite-,
puhelinnumero- ja asuntolatietojesi
muutokset.
2
Opiskelijakortti
Opiskeluaikana opiskelijalla on
Opiskeluterveydenhuolto

puh. 08 419 5100
mahdollisuus hankkia opiskelijakortti
Kirkkotie 4
jolla saa alennusta esimerkiksi
84100 Ylivieska
matkalipuista, ostoista ja
pääsylipuista.
Opiskelijakortin voit hankkia:

SAKKI ry:ltä (Suomen Ammattiin
Opiskelevien Keskusliitto).
Lisätietoja jäsenyydestä,
Ylivieskan terveyskeskus
Hoitokäynnit
Opiskelijan lähiverkosto huolehtii
nuoren terapia- ja muista
hoitokäynneistä. Ammattiopistolla ei
ole mahdollista järjestää kuljetuksia
tai saattamisia.
opiskelijakortin tilaamisesta ja
eduista saat osoitteesta
www.sakkinet.fi.

Yhteystiedot
OSKU ry:ltä (Suomen OpiskelijaAllianssi). Lisätietoja jäsenyydestä,

puh. 040 319 3566
opiskelijakortin tilaamisesta ja
eduista saat osoitteesta


Ritva Perälä, luokanvalvoja,
puh. 040 319 3085
Korttia varten tarvitset valokuvan ja
opiskelutodistuksen.
Koulutuspäällikkö Ulla-Maija
Määttä, puh. 040 319 3957
www.osku.info.
lomakkeeseen oppilaitoksen leiman tai
Yksikönjohtaja Tuomo Valkama,

Ohjaaja Marika Kukkola,
puh. 040 319 3517
Lisätietoja jäsenyydestä, eduista ja
kortin hankkimisesta saat tarvittaessa
opintosihteeriltä.
3