Lehti 5/2015 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POHJANPIIRI
POHJOIS-POHJANMAAN
5
2015
SAIRAANHOITOPIIRI
Ouluun maailmanluokan testausympäristö terveysalan
tuotekehitykseen s. 6
Saatavuus paremmaksi Hyvällä Potkulla
Neurokirurgi ei turhaan päätä auo
s. 18
s. 16
Kastellin
Apteekki
Apteekki lähelläsi
Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.
Kastellin
Kattavat aukioloajat
Apteekki
Palvelemme nyt myös iltaisin ja
viikonloppuisin.
AINTI!
l lii
UUSI SIJMeille
on helppo ktulla
”Fysiopalvelu Knuuttila & Sarias toteuttaa fysioterapiaa
ja kuntoutusta kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.
Päätavoitteeseemme kuuluu palvella asiakkaitamme
laadukkaalla ja luotettavalla toiminnalla.”
Tutustu uusiin
verkkosivuihimme
www.fysiopalvelu.com
Kiviharjunlenkki 7, 90220 OULU
[email protected]
Soita
apua meiltä
08 5546 252
kk i fii
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme edessä on runsaasti
ilmaista parkkitilaa. Myös liikuntaesteisillä on vaivaton pääsy apteekkiin.
Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1
90230 OULU
040 353 0033
(08) 330 033
PALVELEMME:
Ma-La
8- 21
Su
10-18
[email protected]
www.kastellinapteekki.fi
k
llii
kkii fii
www.kastellinapteekki.fi
Ilmoita Pohjanpiirissä!
Ilmoituksellasi tavoitat
terveydenhuollon ja erikois­
sairaanhoidon osaajat ja tekijät
– päättäjät ja vaikuttajat
Pohjanpiiri on ammattilehti Pohjois-Pohjamaan
sairaanhoito­piirin henkilökunnalle, kuntayhtymän
luottamushenkilöille, vastuu-alueen kuntien
johdolle, terveyskeskuksille ja sairaaloille.
Lehti postitetaan myös maan kaikille sairaan­
hoitopiireille, keskussairaaloille ja terveyden­
huolto-alan keskusvirastoille sekä yrityksille.
Ilmoitusasioissa
ota yhteys:
Olavi Määttä
GSM 0400 881 717
[email protected]
2
P OH J ANP IIRI 5/2015
Tervetuloa asumaan
Oulun Medikiinteistöt Oy:n
vuokra-asuntoihin!
www.medikiinteistot.fi
Oulun Medikiinteistöt Oy
Seuraava
Pohjanpiiri
ilmestyy
11.12.2015
Sairaalanrinne 4 G A 1
90220 OULU
[email protected]
TOIMISTOMME PALVELEE:
MA–PE klo 8.00–12.00, 14.00–15.45
A i no -L i i s a O u k k a
pääkirjoitus
Muutos on mahdollisuus –
ämänkertaiseen pääkirjoitukseen oli aiheita valittavaksi saakka. Kirjoittaako
tutkimuksen asemasta ja rahoituksesta, Kanta-eskosta vai vakavien haitta­
tapahtumien tutkinnasta? Päädyin kirjoittamaan evakoista.
Olen kotoisin Torniosta ja käyn siellä lähes viikoittain. Viime aikojen
tapahtumat ovat muuttaneet kotikaupunkini ilmeen tyystin. Aiemmin avoin, symbioosissa elävä Tornio-Haaparanta on nyt kuin konfliktin keskus. Poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli ja Puolustusvoimat ovat silmiinpistävät katukuvassa. Maailman rauhallisimmalla rajalla vilkkuvat hälytysajoneuvojen siniset valot. Haluammeko todella vastaanottaa tänne tulevat turvaa, rauhaa ja toimeentuloa etsivät ihmiset tällä tavoin?
Suomi, siis me, tarvitsemme näitä ihmisiä. Meillä on täällä sairaalassakin paljon
arvokasta työtä, johon ei vaadita laajaa pohjakoulutusta, ja jolle ei
oikein löydy tekijää. Näihin tehtäviin tulijoista voisi tehokkaalla,
nopealla koulutuksella saada tekijöitä. Tulijoiden joukossa on
myös paljon koulutettua, ammattinsa osaavaa joukkoa, hoitajia,
lääkäreitä, jotka samoin pitäisi nopeasti saada sopeuttavaan koulutukseen. Heidänkin työpanoksensa olisi meille todella hyödyksi. Heillä on kokemusta ja osaamista erityisesti oman
lähtöalueensa sairauskirjosta ja kulttuurista, joten he olisivat tarpeen tulijoiden terveydenhoidossa.
Pelkäämme myös tarttuvia tauteja, varsinkin
moniresistenttien bakteerien, hankalan tuberkuloosin ja muiden, meillä jo voitettujen infektiotautien leviäminen aiheuttaa huolta. Tämä ei
kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että kohtelemme
meille potilaiksi tulevia kuin tartuntapesäkkeitä.
On tärkeää huolehtia rokotuksista ja muista ennaltaehkäisevistä toimista, mutta eristäminen ei voi olla ensimmäinen asia, jonka tulija kohtaa. Riskinarvio on tehtävä
potilaskohtaisesti, ei minään ”protokollana”. Meidän täytyy
ammattilaisina suhtautua riskeihin faktoihin perustuen, ei tunteella tai luuloilla. Vielä on todennäköisempää, että eksoottisia
tarttuvia tauteja Suomeen kantavat kaukomailla (tai lähinaapurissa) vierailleet seikkailunhaluiset ikiomat turistit.
Maailmassa on tapahtunut iso muutos; jotain, mitä emme
vielä pari kuukautta sitten osanneet ennustaa: Konfliktialueiden kansa on lähtenyt etsimään turvaa. Nyt pitää tarttua hetkeen ja hyödyntää tilanne. Monokulttuurin aika on mennyt, ja
voittaja on se, joka osaa parhaiten sopeuttaa itsensä ja yhteiskuntansa muutokseen.
Toivon, että maailman rauhallisin raja pysyy avoimena ja väylä
vapaana. n
kuva Tiina Mäki
T
väylä on vapaa
Aino-Liisa Oukka
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
3
sisältö
Po hja n piir i n u m e ro 5 / lo k a ku u 2015
POHJANPIIRI
40. vuosikerta
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
http://www.ppshp.fi
JULKAISIJA
3
Pääkirjoitus: Muutos on mahdollisuus – väylä on vapaa
5
Työ ja tekijä: Onnistumisen iloa
6
Ouluun maailmanluokan testausympäristö terveysalan tuotekehitykseen
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
08 315 2011
PÄÄTOIMITTAJA
Pasi Parkkila, kehitysjohtaja PPSHP
[email protected]
08 315 4173
11 Kansainvälisellä yhteistyöllä uudenlaisia ratkaisuja retinopatian
varhaisdiagnostiikkaan
TOIMITUS
12 Erityisesti keuhkoahtaumatautipotilaille
Liikunnallinen kuntoutus on vaikuttavaa hoitoa
Viestintätoimisto Verbi Oy
Liisa Ahlstén
[email protected]
0400 582 588
13 Uroterapeutin vastaanotolla
Martti Ahlstén
[email protected]
0500 582 588
14 Valtakunnallinen potilastiedon arkisto käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla
16 Saatavuus paremmaksi Hyvällä Potkulla
Jaakko Ahlstén
[email protected]
045 679 3427
16 Professori vaatii johtajuutta
18 Neurokirurgi ei turhaan päätä auo
VALOKUVAAJAT
Pirjo Pyhäluoto, PPSHP
[email protected]
08 315 3545
20 Laatutyö on ennaltaehkäisevää varautumista
Sylvi Savolainen, PPSHP
[email protected]
08 315 3545
21 Ervan kuulumisia: Mietintämyssyt päähän
22 Oulun yliopistolle uusi organisaatiorakenne
Tiina Mäki, PPSHP
[email protected]
08 315 3546
23 Lääketieteelliseen tiedekuntaan ennätysmäärä uusia opiskelijoita
Pekka Huovinen, PPSHP
[email protected]
0400 305 613
25 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä
tulee jatkaa
Jukka Veijola, PPSHP
[email protected]
040 8474 263
25 Uusi verkkosivusto valinnanvapaudesta
26 Minun Vaparini
SIVUNVALMISTUS
Marika Määttä, Erweko (taitto)
Ari Honkonen, Erweko (kuvat)
27 Erityishuollossa olevien itsemääräämisoikeutta vahvistetaan
28 Henkilöstöedustajan mietteitä: Tunteella työssä
TOIMITUSNEUVOSTO
Pj. Hannu Leskinen
Kauko Halmetoja
Juha Jääskeläinen
Pirjo Kejonen
Juha Korpelainen
Aino-Liisa Oukka
Pasi Parkkila
Jarkko Raatikainen
Tuula Virsiheimo
Heikki Wiik
29 Ramppa kalakattaa
30 Hoitoketjut: Aivovammojen hoito ja kuntoutus yhteistyönä
31Kiitokset
32 Pitkä ura ja kiitollinen mieli
33 Megamatchmaking-rekrytointitapahtuma teatterilla
TOIMITUKSEN OSOITE
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kajaanintie 50
PL 10, 90029 OYS
33 OYS Eteenpäin-messuilla
34 Oppaasta apua säteilytutkimusten käyttöön
OSOITTEEN MUUTOKSET
[email protected]
08 315 4698
6
ILMOITUKSET
Olavi Määttä
[email protected]
0400 881 717
POHJANPIIRI ILMESTYY V. 2015
Nro 6 11.12.
PAINOPAIKKA
Erweko Oy
18
KANNEN KUVA
Tiina Mäki
Onnistumisen iloa
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA S y l v i S a v ol a i ne n
työ ja tekijä
Työ lasten röntgenissä on palkitsevaa. Kun lapsen röntgentutkimukset
onnistuvat ja sekä lapselle että vanhemmalle jää tutkimustilanteesta hyvä
mieli, voi röntgenhoitaja tuntea onnistuneensa työssään.
”
L
apset vain ovat niin
ihania”, sanoo OYS:n
lasten röntgenissä jo
yli kymmenen vuot­­
ta työskennellyt röntgenhoitaja
Jaana Nalli perusteluna sille,
miksi viihtyy työpaikassaan.
Ei työ, joskus hyvinkin sairaiden lasten kanssa, pelkkää hymistelyä ole. Pienille kuvattaville, jotka usein pelkäävät outoa
tilannetta, pitää jaksaa kertoa
moneenkin kertaan, mitä ollaan
tekemässä.
”Monesti on paras mennä
kyykkyyn, olla lapsen tasolla niin
fyysisesti kuin mieleltään, että
saa lapsen ymmärtämään, miten
ja miksi kuvaus on tehtävä”, hän
jatkaa.
Aivan pienten lasten kuvauksissa tarvitaan usein vanhempia
avuksi pitämään lasta paikoillaan, että saadaan kuvattua se,
mitä on tarkoitus kuvata. Jos
lapsen kanssa on äiti, varmistetaan ensin, ettei hän ole raskaana
ja puetaan hänet sitten säteilyltä
suojaavaan essuun. Tietenkin
myös isä saa vastaavanlaisen
suojauksen, jos hän on mukana
kuvauksessa.
”Pienin keskosvauva, jota
olen ollut kuvaamassa, painoi
vain 375 gramma. Voi vain kuvitella, miten hauras tällainen lapsi on”, hän muistelee koskettavia
kokemuksiaan lasten kanssa.
Kuvia otetaan sekä
röntgenissä että osastoilla
Lasten röntgenissä otetaan kuvia
niin kuin muissakin röntgeneissä, potilaat vain ovat pienempiä.
Natiivikuvia otetaan keuhkoista,
luustosta ja vatsan alueelta.
Vatsan aluetta ja niveliä sekä
päätä voidaan tutkia myös magneettikuvauksilla. Kuvausten
syyt vaihtelevat. Pään magneettia pyydetään esimerkiksi jos
lapsella on usein päänsärkyä tai
lääkärillä on syytä epäillä kehi-
tyspoikkeamaa. Myös syöpälapsia käy paljon magneettikuvissa.
Ultaraäänitutkimukset ovat
perustutkimuksia, joita tehdään,
jos lapsella on esimerkiksi runsaasti virtsatulehduksia. Vastasyntyneeltä saatetaan kuvata
lonkkia, jos huomataan että lonkat eivät pysy paikoillaan. Keskosilta voidaan ultraäänellä tutkia,
miten aivot ovat kehittyneet.
”Kaikkia lapsia ei kuvata röntgenissä. Käymme ottamassa
röntgenkuvia myös osastokuvauslaitteilla, joita on lasten heräämössä ja osastoilla 55 ja 64”,
Jaana Nalli kertoo.
Määrätietoinen mutta
helläkätinen
Työ hyvin sairaiden lasten kanssa voi olla välillä henkisesti kuormittavaa, mutta hyvät työkaverit
auttavat jaksamaan. Heidän
kanssaan voi purkaa ja käsitellä
vaikealta tuntuvia asioita.
”Jotta lastenröntgenissä voi
kokea onnistuneensa työssään,
pitää tykätä lapsista ja osata käsitellä heitä oikein. Jos ei kestä
lapsen itkua, on varmasti vaikea
olla töissä tällaisessa paikassa”,
Jaana Nalli pohtii.
Työ lasten röntgenissä vaatii
pitkäjänteisyyttä, ns. pitkää pinnaa. Lasten kanssa ei sovi hermostua. Jotta kuvaus onnistuu ja
saadaan hyviä kuvia, pitää olla
nopea ja osata luovalla tavalla
heittäytyä tilanteeseen. Kuvaustilanteessa pitää myös olla määrätietoinen, mutta toisaalta ymmärtäväinen ja helläkätinen, etteivät
lapset pelästy.
OYS on opetussairaala, niinpä
Jaana Nallin työhön kuuluu myös
opiskelijoiden ohjaus. Omalla
osastollaan hän toimii yhtenä
opiskelijavastaavista. n
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
5
TEKSTI Mar t ti A hlstén
K U VA T i i n a M ä k i
Ouluun
maailmanluokan
testausympäristö
terveysalan
tuotekehitykseen
Julkisen terveydenhuollon ja terveysalan
yritysten yhteistyö otti merkittävän edistys­
askeleen, kun Oulun yliopistollinen sairaala
(OYS) avasi uuden testauslaboratorion. Sen
myötä Oulun Kontinkankaan kampusalueelle
on syntynyt maailmanluokan testausympäristö
terveysalan tuotekehitykseen.
n Avajaisten vieraita tutustumassa testauslaboratorion 3D-virtuaaliympäristöön. Tilassa mallinnetaan
suunnittelijoiden ehdotuksia kolmiulotteisesti, jolloin
työntekijöillä ja potilailla on mahdollisuus arvioida
niiden toimivuutta.
6
P OH J ANP IIRI 5/2015
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
7
”
K
ontinkankaan alue
on poikkeuksellinen
osaamiskeskittymä.
Täällä on kasassa aivan käsittämätön määrä aivoenergiaa”, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen sanoi avatessaan
OYS TestLabin tilat Oulun yliopistollisessa sairaalassa.
OYS TestLab on laboratorioympäristö, jossa yritykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat testata ja kehittää ideoitaan ja tuotteitaan
aidossa sairaalaympäristössä aitojen käyttäjien kanssa.
”Tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden saamista käyttöön
nopeammin, edistää niiden kaupallistamista sekä vauhdittaa
suomalaisten hyvinvointialan
yritysten vientiä. OYS tulee käyttämään TestLabia myös omien
prosessiensa kehittämiseen sekä
tulevien rakennushankkeiden
mallintamiseen”, Hannu Leskinen sanoo.
Digitaalisuus haastaa
uusiin ratkaisuihin
OYS TestLab on osa OuluHealth
Labs kokonaisuutta, jossa ovat
mukana myös Oulun kaupungin
8
P OH J ANP IIRI 5/2015
Oulu CityLab ja Oulun ammattikorkeakoulun Oamk SimLab. OuluHealth Labs on kansainvälisesti ainoa laatuaan. Testauslaboratorioita on muuallakin, mutta OuluHealth Labsissa on mahdollista
päästä testaamaan innovaatioita
ja tuotteita koko palveluketjussa
ihmisten kotoa terveyskeskuksiin
ja sairaaloihin.
”Yhteiskunta digitalisoituu
nopeasti. Sen myötä ihmisten
omavastuu ja omatoimisuus terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa alkaa lisääntyä kotiin hankittavan teknologian
avulla”, OuluHealthin ohjelmajohtaja Noora Jansson sanoo.
”Tulemme tarvitsemaan toimintamalleja ja järjestelmiä, joiden avulla kotona syntyvä terveysdata voidaan hyödyntää terveyspalveluiden tuottajien järjestelmissä. Lisäksi tarvitaan
toimintamalleja, joiden avulla
terveysalan ammattilaiset voivat
tukea kotona tapahtuvaa toimintaa. Tätä varten tarvitaan testausympäristöjä, jotka kattavat koko palveluketjun.”
OuluHealth Labs voi tarjota
verkostonsa kautta yrityksille
mahdollisuuden myös kansainväliseen testaamiseen, erityisesti Pohjoismaissa. OuluHealth >>
OYS TestLabissa on 300 neliötä
kahdessa kerroksessa. Avoimiin
tiloihin voidaan rakentaa sairaalan erilaisia yksiköitä: leikkaussali, poliklinikka, vuodeosasto, valvomo, odotustila jne. TestLabissa
on 3D virtuaalitila sekä valmius
testata 5G verkkoa.
kuva Jaakko Ahlstén
Avajaispäivänä järjestetty seminaari Test Bed
Facilities for Health Innovation keräsi noin
150 osallistujaa. Ohjelmassa oli suomalaisia ja
kansainvälisiä esityksiä sekä paneelikeskustelu,
Test bed opportunities for health and business,
jonka moderaat­torina toimi Hannu Ahjopalo
Terveysteknologian Liitto FiHTAsta.
kuva Tiina Mäki
Sadas teko biopankille ja
testauslaboratorioille
kuva Tiina Mäki
S
Oulusta -ohjelma on päättynyt. Sen viimeisenä eli sadantena tekona palkittiin PohjoisSuomen Biopankki Borealis ja OuluHealth Labs,
jotka molemmat osaltaan tukevat Tulevaisuuden sairaala
OYS 2030 -ohjelmaa. Palkintoraadin mukaan sekä biopankki että OuluHealth Labs ovat merkittäviä hankkeita ja
päättävät 100 tekoa Oulusta -kampanjan hienolla tavalla.
Biopankki Borealis aloitti toimintansa heinäkuussa 2015
samalla kun se merkittiin valtakunnalliseen biopankki­
rekisteriin. Biopankin perustajat ovat PPSHP, Oulun yliopisto, Nordlab, sekä Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiirit.
Sata tekoa tunnustuksen toisena osana on OuluHealth
Labs, jonka avajaisia vietettiin 20.10. OuluHealth Labsissa
mukana ovat PPSHP, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on ohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa PPSHP:n sairaaloiden toimintaa sekä
rakentaa ja perusparantaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan
vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Tulevaisuuden sairaalaan investointitarpeeksi lähivuosikymmeninä on arvioitu noin 500 miljoonaa euroa. Biopankki ja OuluHealth
Labs vievät omalta osaltaan Oulua terveysteknologian
kehityksen kärkipaikaksi.
Sata tekoa Oulusta -ohjelma sai alkunsa vuonna 2011.
Tavoitteena oli koota yhteen uuden Oulun alueita ja rohkaista kaikkia asukkaita kertomaan hyviä asioita omasta
asuinalueesta. Palkitut teot ovat olleet esimerkiksi palvelujen kehittämiseen, ympäristön kohentamiseen tai rakentamiseen liittyviä.
Palkittuihin sataan tekoon voi tutustua internetissä
osoitteessa: http://100tekoa.oulu.com/ n
ata tekoa
Avajaisiin oli koottu yhteistyöyritysten demoja siitä,
millaista teknologiaa sairaalaympäristöön on tarjolla ja
mitä siellä voitaisiin testata.
kuva Tiina Mäki
Testauslaboratorioon oli avajaisia varten rakennettu
mallihuone gynekologin vastaanottotiloista.
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
9
Testausta koko
palveluketjussa
Suomella on erinomaiset
mahdollisuudet terveys­alan liiketoiminnan
kärkimaaksi.
O
uluHealth Labs on kansainvälisesti ainutlaatui-
nen terveysalan tuotteiden ja toimintamallien
testaus- ja kehittämisympäristö. OYS Test­
Labin lisäksi siinä ovat mukana Oulu CityLab ja Oamk
SimLab.
kuva Reijo Koirikivi, Studio P.S.V.
kuva Tiina Mäki
>> Labs on mukana Nordic test
beds-verkostossa, joka kehittää
testausympäristöjä ja tarjoaa
yrityksille mahdollisuuden innovaatioiden pohjoismaiseen
testaukseen.
Tukee kansallista
terveysalan
kasvustrategiaa
Kolme ministeriötä (TEM, STM,
OKM), Tekes ja Suomen Akatemia julkistivat vuoden 2014 keväällä kansallisen Terveysalan
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian. Sen mukaan Suomella on erinomaiset
mahdollisuudet alan liiketoiminnan kärkimaaksi.
OuluHealth Labs toteuttaa
omalta osaltaan terveysalan kasvustrategiaa. Sen mukaan Suo-
10
P OH J ANP IIRI 5/2015
men kilpailukykyä terveysalalla
pitää parantaa muun muassa kehittämällä yliopistollisia sairaaloita ja niiden ympärille syntyneitä osaamiskeskittymiä yritystoiminnan ja kumppanuuksien näkökulmasta. Pohjois-Suomeen
perustettu biopankki Borealis tukee OuluHealth Labsin toimintaa.
Suomalaisessa teollisuudessa
terveysteknologia on tällä hetkellä yksi harvoja valopilkkuja.
Kasvu on ollut jatkuvaa ja huomattavasti voimakkaampaa kuin
lähes millään muulla teollisuuden alalla Suomessa. Viiden vuoden aikajaksolla 2009–2014 keskimääräinen vuotuinen kasvu on
ollut 8,5 prosenttia ja alan kauppatase on jatkuvasti merkittävästi ylijäämäinen. Yritysten tuotannosta yli 95 prosenttia menee
vientiin. n
Oamk SimLab on Oulun ammattikorkeakoulun perustama simulaatio- ja studioympäristö, jota voidaan
käyttää testaus - ja kehittämisympäristönä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. Simulaatiotestauksessa ei tarvita eettistä lupaa.
Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä voidaan hyödyntää
myös opiskelijoiden työpanosta.
SimLabissa on muun muassa tietokoneohjattuja potilassimulaattoreita, joiden avulla voidaan simuloida
ihmisen peruselintoiminnot sekä tutkia ja tehdä hoitotoimenpiteitä. Tiloissa on myös moderneja hoitolaitteita ja -välineitä, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti tuotekehitys-, testaus- ja koulutuskäytössä.
kuva Reijo Koirikivi, Studio P.S.V.
Oulun kaupunki avasi vuonna 2008 Kaakkurin kaupunginosaan teknologiaterveyskeskuksen. Normaalin potilashoidon lisäksi Kaakkurissa on mahdollista kehittää
kaupungin omia, teknologia-avusteisia toimintaprosesseja ja tarjota yrityksille perusterveydenhuollon toimintaympäristö tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen.
Nyt testaustoimintaa levitetään siten, että se on
mahdollista myös kaupungin muissa hyvinvointipalveluissa, esimerkiksi ihmisten kotona. Erityisesti panostetaan vuoden 2015 alussa avatun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen testaustoiminnan kehittämiseen.
T E K S T I Ja a k k o A h l s t é n
K U VA T i i n a M ä k i
KANSAINVÄLISELLÄ YHTEISTYÖLLÄ
uudenlaisia ratkaisuja retinopatian
varhaisdiagnostiikkaan
Vuonna 2006 toimintansa aloittaneen
Silmon myötä kattava seulonta ja oikeaaikainen hoitoonpääsy pienensi diabe­
teksen aiheuttamaa näkövammaisuutta
viidessä vuodessa 86 prosenttia. Nyt
kun vaikeimmat diabeteksesta johtuvat
silmäsairaudet ovat PPSHP:n alueella
vähenemään päin, OYS:ssa käännetään
katseet Eurooppaan ja maailmalle.
D
osentti, apulaisylilää-
käri Nina Hautala
kertoo, että Silmon
ansiosta silmäpolille
tulee enää harvoin diabeteksen
takia vaikeasti näkövammautuvia
tai sen uhan alla olevia potilaita.
Silmo on OYS:n diabeettisen retinopatianseulonta- ja seurantakuvia ottava silmätautien liikkuva
tutkimusyksikkö. Tänä vuonna
kuvia otetaan noin 4500.
”Nopea hoitoonpääsy jo taudin alkuvaiheessa on vaikuttanut
siihen, että tauti saadaan joko paranemaan tai eteneminen pysäytettyä, eivätkä potilaat menetä
näkökykyään”, Hautala summaa.
Hautala kehuu yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Silmon toiminnan kehittämisen lisäksi testataan uudentyyppistä
seulontakäyttöön soveltuvaa tutkimusmenetelmää.
Jos se osoittautuu tarpeeksi
spesifiseksi ja sensitiiviseksi tunnistamaan silmänpohjan muutoksia, se mahdollistaisi diabeettisen retinopatian seulonnan järjestämisen pienillä investoin-
neilla myös sellaisilla alueilla,
joissa ei vielä lainkaan ole toimivaa seulontajärjestelmää, esimerkiksi kehitysmaissa.
Lisäksi tutkimuksessa pyritään kehittämään uudenlaisia
silmämuutosten varhaisdiagnostiikassa käytettäviä tietokonepohjaisia analysointimenetelmiä, jotka vähentänevät seulontatyöhön käytettäviä henkilöresursseja.
”Siitä huolimatta, että olemassa olevalla toiminnalla saadaan hyviä tuloksia, ei pidä tuudittautua siihen, että kaikki on jo
hyvin. Laakereilleen ei pidä jäädä lepäämään, tutkimustyö ei
pääty koskaan”, Hautala pohtii.
Apuraha ja ulkoinen
rahoitus kliinisen
tutkimustyön tueksi
Hautala johtaa yhdessä dosentti
Aura Falckin kanssa Diabeettisen retinopatian seulonnan ja
komplikaatioiden varhaisdiagnostiikan kehittämisen tutkimusta Pohjois-Suomessa. Tutki-
mushanke sai Terttu-säätiön
50 000 euron apurahan viime
keväänä. Hautalan mukaan suuri osa apurahasta menee kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseen.
”Meillä on saksalainen väitöskirjantekijä päätoimisessa
tutkimustyössä, lisäksi teemme
yhteistyötä saksalaisen tutkimusryhmän sekä useiden Oulun
yliopistossa toimivien tutkimusryhmien kanssa. Resursseja tarvitaan materiaalihankintoihin,
avustavan henkilökunnan palkkakuluihin ja liikkumiseen,”
Hautala sanoo.
”Tavoitteena on laajentaa tutkimusta myös molekyylibiologisin menetelmin tehtäviin kokeisiin, joihin on onneksi saatu mukavasti myös ulkopuolista rahoitusta. Suurin rajoittava tekijä
tutkimuksen etenemisen suhteen taitaa olla oma kliininen työ
sillä tutkimusvapaitakin on vain
rajatusti. Ratkaisuja toki löytyy,
kun niitä haetaan”, hän jatkaa.
Hautalaa ilahduttaa erityisesti
kansainvälisen yhteistyön mah-
Nina Hautala ja tutkija, diplomi-insinööri
Carolin Schanner
pohtivat tutkittavan
muovisen keinosilmän
avustuksella silmäkuvantamisen uusia
mahdollisuuksia.
dollistama huipputeknologian ja
teknisen osaamisen hyödyntäminen. Saksalaisella tutkimusryhmällä on teknistä asiantuntemusta ja kokemusta uusien analysointimenetelmien kehittämisestä ja käytössään viimeistä
huutoa olevia tutkimus- ja kuvantamismenetelmiä. Ilman yhteistyötä ei näitä laitteita ja analyysimenetelmiä Suomesta löytyisi.
”Tämä ei olisi mahdollista
pelkästään oman rahoituksen
turvin. Työryhmämme on todella kiitollinen Tukisäätiön kliiniselle tutkimustyöllemme osoittamasta apurahasta ja sen suomista mahdollisuuksista”, Hautala
summaa. n
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
11
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA OY S/S - f y s i at r i a
Erityisesti keuhkoahtaumatautipotilaille
Liikunnallinen kuntoutus on
VAIKUTTAVAA HOITOA
Hengityselinsairaudet ovat arkipäivää useille suomalaisille. Keuhkosairaille suunnattu
ryhmäkuntoutus on erittäin tehokas tapa vaikuttaa keuhkosairaiden potilaiden elämän­
laatuun ja sillä voidaan parhaimmassa tapauksessa vähentää sairaalahoidon tarvetta.
H
engityselinsairaat ,
esimerkiksi keuhkoahtaumatautia ja
astmaa sairastavat
saattavat joutua noidankehään,
jossa hengenahdistuksen vuoksi
jätetään liikkumatta. Liikkumattomuus taas lisää hengenahdistusta ja toimintakyky laskee entisestään. Useiden tutkimusten
mukaan sopivalla liikunnalla
saadaan estettyä toimintakyvyn
alentumista ja kompensoitua
keuhkojen kapasiteetin laskua.
”Hengityskuntoutusryhmä on
OYS:ssa toiminut vuosien ajan Sfysiatrian kuntosalilla, mutta aiemmin harjoittelu on ollut yleistä lihasvoimaharjoittelua, vaikka
tarvetta tavoitteellisemmalle ja
potilasryhmäkohtaiselle laajemmalle kuntoutuskokonaisuudelle
on ollut. Ennen kehittämishanketta, joka palkittiin toisella sijalla laatupalkintokilpailussa,
ryhmätoiminta ei ole ollut vakiintunutta ja potilaiden ohjau-
12
P OH J ANP IIRI 5/2015
tuminen ryhmään oli heikkoa”,
Kuntoutuksen vastuualueella Sfysiatrialla työskentelevä fysioterapeutti Sanna Juola kertoo.
Kehittämishankkeen
tavoitteet
”Kehittämishankkeessa kuntoutuksen tavoitteeksi asetettiin
hengityselinsairaan heikentyneen suorituskyvyn palauttaminen, kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen, elämänlaadun parantaminen ja potilaiden motivoiminen fyysiseen
aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen omahoidon toteuttamisessa. Kuntoutusryhmän on tarkoitus toimia liikuntaharrastuksen
turvallisena aloituspaikkana”,
fysioterapeutti Anniina Mörsäri jatkaa.
”Tavoitteenamme on kehittää
toiminta pysyväksi, laadukkaaksi sekä turvalliseksi osaksi hengityselinsairaiden liikunnallista
kuntoutusta ja taata sairaalan
strategian mukaiset korkeatasoiset erikoissairaanhoidon palvelut”, he toteavat.
Tavoitteena on myös parantaa hoidon porrastusta perusterveydenhuollon kanssa. Pitkän
tähtäimen pyrkimys on, että
keuhkokuntoutus vähentäisi
keuhkopotilaiden osastohoitojaksoja, kuten tutkimusten mukaan on osoitettu tapahtuvan.
Taustaa
Tutkimustiedon perusteella liikunnallinen keuhkokuntoutus on
vaikuttava hengityselinsairauksien hoitokeino, erityisesti keuhkoahtaumatautipotilaille. Useiden
tutkimusten mukaan liikunnallinen keuhkokuntoutus on jopa
puolittanut sairaalahoitojaksot.
Lisäksi keuhkokuntoutuksen on
osoitettu vähentävän sairaudesta
johtuvaa kuolleisuutta.
Tästä huolimatta systemaattinen keuhkokuntoutus ei toteudu
riittävästi Suomessa. Tämän
vuoksi Oulun yliopistollisessa
sairaalassa on kehitetty hengityselinsairaiden keuhkokuntoutus vastaamaan näyttöön perustuvia suosituksia ja sairaalan
strategiaa.
Tärkeimmät hankkeen kehittämistoimenpiteet olivat kuntoutuksen sisällön muuttaminen
tutkimustiedon pohjalta optimaaliseksi, harjoittelutilan vaihtaminen turvallisempaan ja hengityselinsairaalle paremmin soveltuvaan vaihtoehtoon, Fysiatrian poliklinikan liikuntasaliin
sekä hoidon porrastuksen ja potilaiden ohjautuvuuden parantaminen kuin myös moniammatillisen yhteistyön lisääminen
keuhko-osaston ja -poliklinikan
kanssa.
Toimintamallin
sisältö
”Ryhmäkuntoutus aloitetaan kutsumalla potilas alkutestaukseen,
jossa tehdään toimintakyky-, voima- ja tasapainotestejä. Sen jälkeen tehdään suunnitelma kuntosaliharjoittelusta koostuvasta
kuntoutuksesta. Kuntosalilla asiakkaat käyvät kahdeksan kertaa,
lisäksi on kaksi luentoa. Luentojen ravitsemussuositusosion sisältö on toteutettu yhteistyössä
ravitsemusterapeutin kanssa.
Ryhmäkuntoutus päätetään lopputestaukseen ja jatkokuntoutussuunnitelman laatimiseen”, fysioterapeutit kertovat.
Suurimmalla osalla lopputestauksen tulokset ovat parantuneet alkutestaukseen verrattuna.
Testitulosten parantumisen on
huomattu yleensä lisäävän potilaiden motivaatiota omahoidon
toteuttamiseen. Uudistetun hengityssairaiden kuntoutusryhmätoiminnan ansiosta keuhkolääkärit ovat voineet ohjata potilaan
hoitojakson jälkeen ryhmäkuntoutukseen ja potilaat ovat rohkaistuneet liikkumaan.
Toimintamallia on esitelty
kansainvälisessä fysioterapiakongressissa Singaporessa sekä
valtakunnallisilla Keuhkopäivillä
Helsingissä lokakuussa 2015. n
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA O u l a s k a n g a s
Uroterapeutin
VASTAANOTOLLA
Kliiniseen uroterapiaan erikoistunut fysio­terapeutti
ohjaa vastaanotollaan Oulaskankaalla potilaita oma­
toimiseen katetrointiin. Aiemmin ohjaus tapahtui
päiväkäynnillä vuodeosastolla sairaanhoitajan
toimesta. Fysioterapeutilta saa myös ohjausta
lantionpohjan lihasten kuntouttamiseen.
O
sairaalassa uroterapeutin
vastaanottoa pitävä
fysioterapeutti Tiina Vanhakangas kertoo, että
hänen vastaanotolleen tulee potilaita sekä urologin että gynekologin lähettämänä. Kliiniseen
uroterapiaan erikoistuttuaan hänen vastaanotolleen polikliiniseen ohjaukseen siirtyivät potilaat, jotka tarvitsevat ohjausta
kertakatetrointiin.
”Esimerkiksi hyvänlaatuinen
eturauhasen liikakasvu saattaa
aiheuttaa virtsaumpea, jonka hoitamiseen tarvitaan katetrointia.
Vastaanotolla ohjaan potilasta tekemään itse katetrointi kertakäyttökatetrilla, joka on elimistölle kestokatetria ystävällisempi
vaihtoehto. Lisäksi uroterapeutin
vastaanotolla voidaan tehdä virtsasuihku- ja jäännösvirtsamittauksia sekä vaippatestejä”, hän
kertoo.
Jos lääkäri tarvitsee ennen polikliinista vastaanottoaan tulokset
sairaanhoitajan tekemästä flow-,
residuaali- tai vaippatestimittauksesta ja fysioterapeutin tekemästä lantionpohjan lihasvoimamittauksesta, niin potilaan piti aiemman käytännön mukaisesti
käydä kahdessa paikassa. Nyt hän
saa kaikki nämä tutkimukset samalta henkilöltä, uroterapeutilta.
Aikaisemmin sekä katetroinnin ohjauksen että siihen liittyulaskankaan
vät mittaukset ja testit teki vuodeosaston sairaanhoitaja. Potilas
tuli päiväkäynnille vuodeosastolle, jossa hoitaja teki mittaukset ja
ohjauksen muun potilastyönsä
ohessa. Kun näiden potilaiden
ohjaus siirtyi pois vuodeosastolta, sairaanhoitajat kokivat sen
rauhoittavan osaston toimintaa,
ja antavan heille enemmän aikaa
keskittyä vuodeosastolla olevien
potilaiden hoitoon.
Naisten vaiettu vaiva
Virtsankarkailu on etupäässä
naisten ongelma, jonka taustalla
on usein lantionpohjan lihasten
huono kunto. Gynekologin vastaanotolle he tulevat usein leikkausarvioon. Lääkäri arvioi tarvitaanko leikkausta, vai korjaantuuko vaiva fysioterapeutin
opastamalla omatoimisella harjoittelulla. Gynekologin lähetteellä tulevien potilaiden kohdalla uroterapeutin työ painottuu lantionpohjanlihasharjoittelunohjaukseen ja -mittauksiin.
Hoitolinjan valintaan vaikuttavat EMG-mittausten tulokset.
Joskus virtsankarkailuun auttaa elintapamuutos. Tiina Vanhakangas kertoo ääripäiden esimerkin: joku voi juoda niin vähän, että virtsa on niin väkevää, että virtasrakko puskee sen nopeasti ulos
ja seurauksena on virtsankarkailua. Virtsarakon toiminta rau-
n Tiina Vanhakankaan mukaan lantionpohjan
lihasten toimintaa voidaan mitata EMG-laitteella.
hoittuu, kun potilas alkaa juoda
enemmän. Toinen ääripää on tilanne, jossa potilas juo päivittäin
esim. neljä litraa ja ihmettelee,
miksi aina on kova kiire vessaan.
Tilanne korjaantuu, kun hän juo
vain tarvitsemansa kaksi litraa
päivässä.
Virtsankarkailu on ongelma,
jota hänen mielestään kannattaa
alkaa hoitaa heti kun vaiva ilmaantuu. Hoito-tulokset ovat
silloin paremmat.
Testivälineenä
EMG-mittaus
”Lantionpohjan lihasten toimintaa voidaan mitata EMG-laitteel-
la. Lantionpohjan lihaksia on
mahdollista hoitaa myös sähköhoidoilla. Mutta jos virtsan-, tai
ulosteenkarkailu johtuu pelkästään lantionpohjan lihasten
heikkoudesta, potilas itse joutuu
tekemään lihasharjoittelun aivan
samoin kuin missä tahansa lihasharjoittelussa. Mitään taikatemppuja ei fysioterapeuttikaan
pysty virtsan- tai ulosteenkarkailun lopettamiseksi tekemään”,
Tiina Vanhakangas huomauttaa.
Fysioterapeutin työskentelytapa uroterapeuttina on koulutuksesta johtuen tietenkin vähän toisenlainen kuin uroterapeuttina
toimivalla sairaanhoitajalla. Molemmat täydentävät toisiaan. n
h e al t h
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
13
TEKSTI Mar t ti A hlstén
VALTAKUNNALLINEN
POTILASTIEDON ARKISTO
käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden tuottamat potilasasiakirjat on alettu
tallentaa valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon lokakuun alusta alkaen.
P
otilastiedon arkisto on
kansallinen palvelu.
Kun terveydenhuollon
yksiköt ovat aikaisemmin tallentaneet potilastiedot
omiin järjestelmiinsä, kansallisessa arkistossa ne tallennetaan
yhteiseen arkistoon yhtenäisessä
rakenteellisessa muodossa. Tietoja voi lukea ja käyttää se terveydenhuollon yksikkö, joka kulloinkin potilasta hoitaa siitä riippumatta, mikä yksikkö tiedot on
tallentanut.
Arkiston avulla voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä. Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palve­
lusta käyttäessään useampien
terveydenhuollon palvelunantajien palveluita.
Arkistoon tallennettujen potilasasiakirjojen käyttö terveydenhuollon eri toimintayksiköissä
edellyttää, että asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa
luovutuksiin. Hän voi myös kieltää tietojensa luovuttamisen joko kokonaisuudessaan tai tietyn
käynnin osalta.
Osa Kanta-palvelua
Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palvelua (kansallinen terveysarkisto). Se koostuu sähköisestä
reseptistä, kansallisesta potilastiedon arkistosta sekä Omakanta-palvelusta, jonka avulla kansalaiset voivat tarkastella itseään
koskevia tietoja.
14
P OH J ANP IIRI 5/2015
Sähköinen resepti on käytössä
kaikissa apteekeissa ja kaikissa
julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä. Yksityisen terveydenhuollon puolella sähköistä
reseptiä käyttävät suuret toimijat.
Sähköiseen potilastiedon arkistoon on liittynyt 90–95 pro­senttia
julkisen terveydenhuollon yksiköistä. Yksityisellä puolella yksikään toimija ei vielä ole liittynyt
arkistoon.
Omakanta-palvelulla on tällä
hetkellä noin 250 000 käyttäjää.
Omia tietojaan pääse katsomaan
sen kautta kirjautumalla palveluun pankkitunnuksilla. Toistaiseksi vanhemmat eivät näe palvelusta alaikäisten lastensa tietoja.
Omakannan kautta on katsottavissa esimerkiksi poliklinikkakäynneillä tallennetut tekstit.
Osastohoitojaksolta tallentuvat
hoitojakson väli- ja loppuarviotekstit. Omakannassa näkyvät
myös diagnoosit, toimenpiteet,
kriittiset riskitiedot, lääkitystiedot ja reseptit.
Merkittävä uudistus
Oulaskankaan sairaalan lastenlääkäri Hannu Paajanen on ollut jäsenenä asiantuntijafoorumissa, joka on valmistellut sairaanhoitopiirin liittymistä potilastiedon arkistoon.
”Kanta-arkistoon liittymisen
edellyttämä rakenteisen potilaskertomuksen käyttöönotto on
merkittävä uudistus. Tähän asti
kertomustieto on ollut pääasias-
sa bittimössöä, mutta kertomuksen rakenteisuus auttaa jäsentämään sitä ja mahdollistaa esimerkiksi päätöksenteon tukijärjestelmien käyttöönoton”, hän
sanoo.
Paajanen arvioi, että parin
vuoden sisällä kansallisesta arkistosta on mahdollista saada
potilaan ajantasainen lääkitystieto. Nytkin lääkäri pääsee katsomaan lääkitystä, mutta hän
näkee vain paperikasillisen reseptejä sähköisessä muodossa ilman reaaliaikaista tietoa siitä,
mitä potilas syö säännöllisesti,
mitä kuuriluontoisesti ja mitä
tarvittaessa.
Sähköinen arkisto tekee mahdolliseksi tuoda järjestelmään
tulevaisuudessa myös älyä, joka
analysoi ja jäsentää tietoa ja voi
antaa lääkärille suosituksia ja varoituksia. Tällöin puhutaan sähköisestä päätöksenteon tuesta.
Melkoinen jumppa
Kanta-hankkeen Pohjois-Suomen aluekoordinaattori Jukka
Rantanen kuvaa arkistoon liittymistä ”melkoiseksi jumpaksi”.
”Kyllä meidät yllätti se, että
terveydenhuollon yksiköiden
järjestelmät ovat niin erilaisia”,
hän huokaa.
Mutta ongelmia on tullut,
vaikka olisi samat järjestelmätkin. Esimerkkinä hän kuvaa tilannetta, jossa kahdella kunnalla
on käytössään sama järjestelmä,
mutta ne ovat kirjanneet tietoja
hyvin erilaisella tavalla. Tämä
paikkakuntakohtaisista virityksistä luopuminen on ollut yksi
järjestelmään liittymisen hidasteista.
Nyt kun Kantaan on liitytty,
työntekijöiden eri tarvitse tehdä
erillistä kirjaamistyötä sekä Kantaan että omaan järjestelmään.
Tieto kirjataan entiseen tapaan
omaan potilastietojärjestelmään,
joka huolehtii, että tieto siirtyy
lääkärin hyväksymisen jälkeen
automaattisesti kansalliseen arkistoon.
”Kirjaamisen tapa on kuitenkin muuttunut”, sanoo hallintoylilääkäri Juha Korpelainen.
”Enää ei voi kirjoittaa vapaasti oman mielensä mukaan vaan
kertomuksen rakenteisuus pakottaa kirjaamaan tietyt asiat
tiettyihin paikkoihin tietyllä tavalla. Koska tämä on uutta, sitä
pitää opetella ja se on vähän hidastanut potilastyötä siirtymävaiheessa.”
”Mutta niin kävi myös sähköiseen reseptiin siirtymisen yhteydessä. Aluksi oli vähän hitautta,
mutta nyt se on todettu toimivaksi ja ehdottomasti paremmaksi kuin vanha malli”, Korpelainen sanoo. n
• Palvelut kunnille: sairaala-, terveyskeskusja kotijakelu.
• Sopimusjakelukunnille tarjoamme koulutusta oikean imukyvyn ja koon valintaan
sekä vinkkejä tuotteiden käyttöön erilaisissa hoitoympäristöissä.
Kysy lisää myyntija asiakaspalvelustamme!
Palveluosakeyhtiö Metsäpolku
puh. 0303 9896 I www.metsapolku.fi
iD-TUOTTEET VALMISTAA ONTEX – EUROOPAN JOHTAVA
INKONTINENSSITUOTTEIDEN VALMISTAJA.
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
15
T E K S T I JA K U VAT M a r t t i A h l s t é n
Saatavuus paremmaksi
HYVÄLLÄ POTKULLA
Jos terveydenhuollon yksikössä on jonoja, yleensä ajatellaan, että resursseja on
liian vähän. Se ei välttämättä kuitenkaan ole totta. Yhtä hyvin voi olla kysymys
siitä, että käytettävissä olevia resursseja ei osata hyödyntää riittävän tehokkaasti.
L
päättyneessä Hyvä Potku -hankkeessa osoitettiin, että
palveluiden saatavuutta voidaan parantaa resursseja lisäämättä. Mukana olleiden terveyskeskusten tiimeistä noin
puolet pystyi parantamaan tilannettaan merkittävästi. Onnistumisen mittareina oli jonojen lyokakuussa
heneminen ja kolmannen vapaan ajan eli T3:n saaminen alle
kahdessa viikossa.
Hyvä Potku jatkoi kahden sitä edeltäneen hankkeen työtä.
Hyvä vastaanotto -hankkeessa
haettiin keinoja palveluiden
saatavuuden parantamiseksi.
Potku-hankkeessa puolestaan
keskityttiin pitkäaikaissairauk-
sien hoidon ja ennaltaehkäisyn
kehittämiseen.
Hyvä Potkun kehittämiskierroksille osallistui lähes 90 tiimiä
terveysasemilta ja suun terveydenhuollosta. Muutama tiimi
edusti mielenterveys- ja päihdeyksiköitä. Mukana oli myös
neuvola ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö.
Kartoitus ja mittaus
kehittämisen pohjaksi
Hyvä Potkussa aloitettiin nykytilanteen kartoituksella. Katsottiin
yksikköön kohdistuvan kysynnän määrä ja verrattiin sitä käytettävissä olevaan kapasiteettiin.
Samalla tehtiin tasapainomittaus, jossa verrattiin sitä, mitä
Professori vaatii johtajuutta
K
un palveluiden saatavuuden
kanssa on ongelmia, perinteisiä reagointitapoja on
kolme: otetaan velkaa, nostetaan veroja tai leikataan palveluita.
Professori Martti Kekomäen mukaan on neljäskin tapa, ja sitä hän suosittelee: nykyaikaistetaan toimintoja.
Hän on käynyt syksyn aikana kertomassa näkemyksistään Hyvä Potkun tilaisuuksissa.
Kekomäen mukaan neljännen tien
onnistumisen kulmakivi on johtajuus.
Hän kertoo esimerkin eräästä suomalaisesta kunnasta, jossa T3 eli kolmas
vapaana oleva ajanvarausaika oli 2–3
päivää. Se siis täytti kansainvälisen suosituksen, joka on alle viikko.
”Käytännössä tilanne oli se, että jokseenkin jokainen hoitoa tarvitseva pääsi terveyskeskukseen silloin, kun tarve
16
P OH J ANP IIRI 5/2015
oli. Johtaja vaihtui ja muutamassa kuukaudessa T3 oli kuusi viikkoa. Tämä on
esimerkki siitä, kuinka tärkeää johtaminen on palveluiden saatavuudelle”, Kekomäki sanoo.
”Johtaminen ei ole kesälomien tai
päivystysvuorojen jakamista. Se on sitä,
että toiminnan laatua parannetaan järjestelmällisesti joka päivä.”
Martti Kekomäen mukaan kustannuslaskenta on yksi tärkeimmistä johtajan työkaluista. Pitäisi laskea kokonaiskustannuksia, ei erikseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon.
Muuten aletaan pelata peliä, jossa kustannuksia yritetään sysätä paikasta toiseen. Lisäksi laskenta pitäisi saada samalle tasolle kuin se on yrityksissä.
”Johtajan pitäisi tietää, mitä eri vaihtoehtojen kustannukset ovat. Hänen pitäisi voida katsoa, mistä kustannukset
syntyvät ja missä niistä voidaan tinkiä
ilman että laadusta ja turvallisuudesta
tingitään. Se on eri asia kuin kirjanpito.
Millään kirjanpidolla ei koskaan johdeta mitään. Kustannustiedon pitää olla
pullantuoksuista, korkeintaan viikon
ikäistä. Vain sellaisen tiedon avulla on
mahdollista nähdä, miksi prosessit
vaihtelevat ja puuttua ongelmiin.”
Tulevan sote-uudistuksen yksi tavoite on parantaa peruspalveluiden saatavuutta. Kekomäen mukaan se ei tapahdu noin vain.
”Pitää avata koko masiinan konepelti ja katsoa, mikä siellä nakuttaa. Pitää
katsoa, kuinka meidän organisaatiomme toimii, mitä siellä on, mistä se ääni
tulee ja mistä öljy vuotaa. Vasta sitten
voidaan tehdä järkeviä ratkaisuja”, hän
painottaa. n
Jonot aiheuttavat tyytymättömyyttä
sekä potilaissa että henkilökunnassa.
Hyvä Potkussa mukana olleet yksiköt
raportoivat, että kehittämistyön myötä
myös työtyytyväisyys parantui.
suunniteltiin tehtävän siihen,
mitä todella tehtiin. Mittauksen
avulla nähtiin myös selvät resurssivajeet.
Tällaisen kartoituksen voi
tehdä mikä tahansa terveydenhuollon yksikkö milloin tahansa.
Hyvä Potku -hankkeen kokemuksiin ja menetelmiin kannattaa silloin tutustua. Ne on koottu
Kaste-ohjelman materiaalipankkiin Innokylän verkkosivuille
(www.innokyla.fi).
”Kartoituksen ja mittauksen
tulokset eivät ole yksiselitteisiä
vaan niitä täytyy tulkita. Tällöin
kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa, jolla on kokemusta tällaisen aineiston tulkinnasta”,
Hyvä Potkun projektipäällikkö
Minna Tolonen sanoo.
Hyvä Potkussa toteutettiin
yhdeksän seminaarikierrosta,
joiden aikana tiimit kävivät läpi
palveluitaan. Menetelmänä käytettiin läpimurtotyöskentelyä,
jossa useampi ryhmä työskentelee saman ongelman parissa, saa
tukea toinen toisiltaan ja toistensa onnistumisista.
Ajanvarauskirjat
avainasemassa
Hyvä Potkussa mukana olleiden
yksiköiden henkilöstömitoitus
osoittautui olevan jokseenkin
kohdallaan. Tämän tiedon pohjalta ryhdyttiin tarkastelemaan
ajanvarauskirjoja ja muuttamaan niitä siten, että ruuhkahuipuille ohjataan enemmän resursseja.
”Kun tiedetään, mille päiville
kysyntä kohdistuu eniten, muu
kuin vastaanottotoiminta pyrittiin sijoittamaan hiljaisemmille
päiville. Esimerkiksi koulutuksia
ja kokouksia siirrettiin pois maanantaipäiviltä, jolloin kysyntä on
lähes poikkeuksetta suurimmillaan”, Minna Tolonen selvittää.
Yksi saatavuuteen vaikuttava
tekijä on työntekijän äkillinen
poissaolo. Normaalikäytäntö on,
että sairastuneen työntekijän
ajanvaraukset peruutetaan ja potilaille varataan uusi aika. Hyvä
Potkussa nähtiin, että tällaisiin
tilanteisiin on mahdollista varautua tekemällä niitä varten
suunnitelmat, jotta jonoja ei syntyisi.
Palveluiden saatavuuden parantamisen lisäksi Hyvä Potkussa oli tavoitteena terveyshyötymallin levittäminen. Käytännössä kyse on ennen kaikkea terveys- ja hoitosuunnitelman käytön
lisäämistä pitkäaikaissairaiden
kohdalla. Kaikkiaan hankkeessa
tunnistettiin yli 50 kehittämiskohdetta, joihin paneuduttiin. n
OULUN TYÖNOHJAUSPALVELUT Yksilö-­‐ tai ryhmätyönohjausta METHODOS CONSULTING
organisaation muutostyön t
ueksi Yksilö- ja ryhmätyönohjausta
johtamisen ja muutostyön tueksi
Martti Kekomäki tutustumassa Kaijon­­harjun terveysaseman Hyvä Potkun tuloksiin.
Hyvä Potku –hanke on hänen mukaansa yksi
esimerkki siitä, miten toimintoja voidaan
käytännön tasolla uudistaa. Kuunnellaan
ihmisiä, jotka tekevät potilastyötä, kerätään,
työstetään ja jaetaan heidän ideoitaan.
Tule työnohjaukseen
ajattelemaan omaa työtä
sujuvammaksi!
Marianne Tensing
p. 044 298 6977
[email protected]
Pienistä korjauksista syntyy merkittäviä vaikutuksia!
Marianne Tensing p.0442986977 [email protected] PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
17
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VAT J U H L A S TA T i i n a M ä k i
H I S TO R I A K U VAT O s a s t o 2:n j a E s a He i k k i s e n a r k i s t o s t a
Neurokirurgi
ei turhaan
päätä auo
Neurokirurgian klinikka vietti 40-vuotis­
juhlaansa syyskuun alkupäivinä.
Neurokirurgisen toiminnan voidaan
Henkilökuntaa TVstudiossa.
katsoa alkaneen OYS:ssa vuonna 1975
professori Stig Nystömin johdolla.
P
rofessori Esa Heikki-
sen mukaan neurokirurgian klinikan alkuvaiheesta lähtien on
ollut selvää, että klinikan toiminnan tulokset ja tuotot perustuvat
pitkälti leikkaussalissa tehtäviin
operaatioihin. Mutta anekdootin
mukaan neurokirurgi ei turhaan
päätä auo. Se pitänee paikkansa,
koska se on neurokirurgin itsensä toteamus.
Jo toiminnan alkuvaiheessa
aloitettiin klinikalla täyden palvelun periaatetta noudattaen
myös epilepsian kirurginen hoito. Professori Stig Nyström otti
mallia etenkin Montrealin epilepsiakirurgian huippuosaamisesta. Montrealin mallissa epilepsiapotilaan video-EEG-seurannassa samalla kuvaruudulla
olivat näkyvissä potilaan epilepsiakohtauksen kliiniset yksityiskohdat ja samanaikaisesti rekisteröity aivosähkökäyrä. Vaativa
epilepsiakirurgia oli OYKS:n
18
P OH J ANP IIRI 5/2015
neurokirurgian repertuaarissa
1970-luvun lopulta 90-luvun alkuvuosiin saakka. Toiminta loppui valtakunnallisen työnjaon ja
resurssien uudelleenjärjestelyjen myötä.
”1960-luvulta alkaen yleistyi
leikkausmikroskoopin käyttö
etenkin neurokirurgiassa. Tätä
maailmanlaajuista kehitystä seuraten Oulun neurokirurgian klinikan leikkaussaleissa oli alusta
alkaen käytettävissä liikuteltava
Zeissin leikkausmikroskooppi,
joka takasi hyvän suurennoksen
ja valaistuksen”, Esa Heikkinen
kertoo.
Professori Stig Nyströmin
kaukonäköisenä visiona oli Oulun neurokirurgian klinikkaa perustaessaan tarjota Pohjois-Suomen väestölle neurokirurgian
alan täydet palvelut. Tämän vision mukaisesti Ouluun rakennettiin mm. stereotaktinen leikkaussali, joka 1970-luvun mittapuulla arvioituna oli todella
Videokamera valvoi potilasta
ja samanaikaisesti rekisteröityä
EEG:tä. Osaston kansliassa olevat valvontamoni­torit muistuttavat erehdyttävästi nykyisiä
tietokonepäätteitä.
1960-luvulta alkaen
yleistyi leikkausmikroskoopin käyttö etenkin
neurokirurgiassa. Kuvassa
Zeissin leikkausmikroskooppi 1970-luvulta.
Nykyiset käytössä olevat
leikkaus­mikroskoopit ovat
paljon tätä kehittyneempiä sisältäen mm. navigointimahdollisuuden.
Professori Nyström käyttää
Laitisen stereotaksialaitetta
ja Esa Heikkinen säätää
Radionicsin stimulaattorikoagulaattoria.
40-vuotisjuhlan avasi OYS:in neurokirurgian klinikan ylilääkäri Timo Kumpulainen (toinen vas.).
Vuoristoradalla vuosituhannen vaihdosta kohti – eritusprofessori Stig Nyströmin (äärimmäisenä vas.)
elämäkertateoksen julkistamisen, jonka yhteydessä hän itsekin puhui.
huippumoderni. Esa Heikkinen
suoritti stereotaksiasalissa tiettävästi Suomen ensimmäisen
kolmoishermosäryn lämpöpuudutuksen loppukesällä 1978. Stereotaktiset talamotomiat aloitettiin keväällä 1980 ja ne säilyivät
useita vuosia valtakunnallisena
OYKS:n erikoisuutena.
Esa
Heikkisen
mukaan
1980-luvun alussa suoranaista
huippuvarustelua edusti neurokirurgiseen leikkaussaliin hankittu
ultraääniaspiraattori. Valmistaja
oli japanilainen Sumitomo Bakelite Company, tästä lempinimi
”bakeliittikone”, joka mahdollisti
kasvaimen hellävaraisen mutta
tehokkaan hajottamisen juoksevaksi massaksi.
”Tämän ”vellin” samainen kone imi sitten säiliöönsä. Kyse oli
edistyksellisestä, Suomen ensimmäisestä neurokirurgisesta ultraääniaspiraattorista, jota tosin jotkut kateelliset sisarklinikkalaiset
vuosia myöhemmin kutsuivat
Suomen vanhimmaksi ultraääniaspiraattoriksi”, hän muistelee.
80-luvulla professori John
Koivukangas työryhmineen
aloitti maailmankin mittakaavassa merkittävän leikkauksenaikaisen ultraäänikuvauksen kehittämisen, joka vuosien myötä
johti mm. neuronavigaattorin
kehitystyöhön ja leikkauksenaikaisen matalakenttämagneettikuvauksen käyttöönottoon.
takunnallisten neurokirurgisten
opintopäivien aloittamisessa
80-luvun alussa OYKS:lla oli suuri merkitys. Opintopäivät järjestettiin kerran vuodessa vuorollaan Oulussa, Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa.
Klinikan me-henki
Hoidon porrastus on
nykyaikaa
”Professori Stig Nyströmin vakaan näkemyksen mukaan osaava ja asiaansa täysillä paneutuva
henkilöstö on kaiken tuloksellisen toiminnan perusedellytys. Jo
aivan klinikan toiminnan alkuaikoina tietoja ja taitoja kartutettiin hyödyntämällä ensimmäisten joukossa OYKS:n, nykyisen
OYS:n TV-studiota niin opetusvideoita seuraten kuin myös
omaa opetukseen tarkoitettua videomateriaalia tuottaen”, Esa
Heikkinen kertoo.
Klinikan me-hengen luomiseen ja eri työntekijäryhmien välisten raja-aitojen poistamiseen
tähtääviä tehokkaasti vaikuttavia
keinoja olivat klinikan yhteiset
koulutuspäivät. Esimerkiksi val-
”Neurokirurgin klinikka on pieni
yksikkö, mutta sille on annettu
suuri tehtävä vastata PohjoisSuomen neurokirurgisten palvelujen tuottamisesta vastuualueen
asukkaille. Tehtävä on vaativa ja
siitä suoriutuminen on edellyttänyt yhteistyötä lukemattomien
suoraan tai välillisesti potilaidemme hoitoon osallistuneiden
ammattihenkilöiden kanssa, niin
OYS:ssa kuin laajemminkin vastuualueella hoidon porrastuksen
mukaisesti”, sanoo ylilääkäri Timo Kumpulainen.
Potilasmäärät ovat vuosien
myötä lisääntyneet huomattavasti, mutta valtaosa neurokirurgian klinikan asiakkaista niin nyt
kuin aiemminkin on potilaita,
jotka tarvitsevat aivovammojen,
-verenvuotojen ja -kasvainten kirurgista hoitoa sekä kaularangan
ja selän degeneratiivisten muutosten hoitoa.
Funktionaalista neurokirurgiaa kuten Parkinsonin taudin,
kivun ja epilepsian hoitoa, tarvitsevia potilaita hoidetaan myös
valtakunnallisesti. Kaikkien leikkausten kokonaismäärä vuositasolla on nykyisin noin 1200. n
Klinikan perustaja, professori Stig Nyström siirtyi
keväällä 1989 eläkkeelle.
Juhlivan klinikan ylilääkäri Timo Kumpulainen sai
idean muotokuvien teettämisestä kaikista neljästä professori Nyströmin
jälkeen tähän mennessä
jo eläkkeelle siirtyneestä
OYS:n neurokirurgista. Kuvassa neurokirurgian erikoislääkärit Matti Heiskari
(vas.) ja Hannu Rönty,
taiteilija Lauri Törhönen,
professorit Esa Heikkinen
ja John Koivukangas.
kuva Jani Katisko
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
19
T E K S T I JA K U VA L i i s a A h l s t é n
LAATUTYÖ ON
ennaltaehkäisevää varautumista
Laboratoriossa laatu on monen toiminnan summa. Avainsana on ennakointi.
L
Katri
Puukan kiteytys laboratoriotoiminnan laadusta on koko laboratorioprosessin kattava. ”Näyte
otetaan oikeasta potilaasta, oikeaan aikaan, oikealla tavalla. Sen
jälkeen näyte toimitetaan laboratorioon, huolehditaan sen esikäsittelystä, analysoidaan se oikein
sekä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen kannalta oikea-aikaisesti ja saadaan siitä oikea tulos.”
”Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että meillä on toimintakäsikirja liitteineen, niissä kuvataan
koko laboratoriotoiminta johtamisesta laboratoriotuloksen vastaamiseen asti. Laatujärjestelmän päämääränä on, että kaikissa NordLabin laboratorioissa
asiat tehdään samalla tavalla,
mikä taas johtaa siihen, että saman tutkimuksen tulos on joka
paikassa sama, otettiinpa näyte
Kemissä, Kajaanissa, Kokkolassa
tai Oulussa”, hän toteaa.
On tärkeää, että kaikki työntekijät perehdytetään. NordLab
Oulussa on tarkoin mietitty, miten missäkin työpisteessä työntekijä on tarpeen perehdyttää.
Oleellista on ennakointi. Työntekijän pitää pystyä hoitamaan
työnsä niin, että hän ei joudu tilanteisiin, jossa voisi päästä tapahtumaan inhimillisiä virheitä.
Uusi työntekijä saa perehdytyksen ihan kaikkeen, mitä hän tulee
tekemään. Perehdyttämisohjelmaa kehitetään koskemaan kaikkia NordLabin laboratorioita.
aatupäällikkö
Kun laatu ratkaisee
Kansainväliseen SFS-EN ISO
15189 -standardiin tuli vastikään
20
P OH J ANP IIRI 5/2015
Laatupäällikkö
Katri Puukka työhuoneessaan, jonka
seinällä edeltäjän
tekemää taidetta.
päivitys, joka on vaatinut kehitystyötä laatujärjestelmässä.
Koska Oulun aluelaboratorio on
akkreditoitu laboratorio, onkin
Oulussa tämän vuoden aikana
tehty töitä, jotta NordLabin laatujärjestelmä täyttää tämän kansainvälisen standardin uudetkin
vaatimukset.
Standardin mukaan laboratorioprosessit pitää olla kuvattuna
ja organisaatiolla pitää olla selkeät laatutavoitteet. Laboratoriolla pitää myös olla mittaristot,
millä laatua mitataan. Riskien
hallinnan tulee ulottua toiminnan prosesseihin asti. Päivitetyssä standardissa kiinnitetään niin
ikään huomiota henkilökunnan
perehdytykseen.
Standardin vaatimusten mukaan organisaatiolla pitää myös
olla ns. varautumissuunnitelma,
jossa ohjeistetaan miten toimitaan, jos laboratoriossa tapahtuu
jotain todella mullistavaa, kuten
esimerkiksi Turussa taannoin,
kun laboratorio paloi.
”Meillä siis pitää olla suunnitelma poikkeamatilanteiden varalle, vaikkei kaikkeen mahdolliseen voi yksityiskohtaisesti varautuakaan”, Katri Puukka toteaa.
Laatujärjestelmä
kaikkiin toimipisteisiin
soveltuvaksi
NordLabin kaikessa toiminnassa
on hyvin kattavat laadunvarmistusmenettelytavat. ”Laatupäällikkönä johdan laadunhallinnan
osaamisaluetta, jossa kehitämme laatujärjestelmää sellaiseksi,
että se soveltuu kaikissa NordLabin laboratorioissa toteutettavaksi.”
Osaamisalueen kokouksia pidetään säännöllisesti. Jokaisesta
laboratoriosta mukana on yksi
henkilö ja he jalkauttavat muuttuneita toimintatapoja omiin la-
boratorioihinsa. ”Olemme edistyneet kuluneiden 2,5 vuoden aikana varsin hyvin”, Katri Puukka
toteaa.
”Mahdolliset ongelmatilanteet raportoidaan ja käydään läpi
ja niihin haetaan ratkaisut. Poikkeaminen määrää ja trendiä seurataan. Poikkeamien kattava hallintaprosessi on vaikuttanut siihen, että poikkeamat ovat 99,9
prosenttisesti hallittuja”, hän korostaa.
”Laatutyö on ennaltaehkäisevää, varautumista ongelmatilanteiden varalle, ettei mitään pääse
tapahtumaan. Tehtävänäni on
seurata sitä, että toimimme laatujärjestelmän mukaisesti. Teen
auditointeja itse ja toisaalta myös
perehdytän auditointiin. Hallinnoin laatujärjestelmän dokumentointia ja pidän huolen siitä,
että dokumentaatio on ajan tasalla”, hän yhteenvetona toteaa. n
Mietintämyssyt
päähän
U
sko jo.
er va
Soteuudistuksen tavoitteena ei ole hallinnon
uudistus. Sotealueet ovat
vain keino varsinaisten tavoitteiden, eli hyvinvointierojen kaventamisen, palvelujen parantamisen ja
toiminnan taloudellisuuden saavuttamiseksi. Joillekin keino muuttuu kuitenkin myös tavoitteeksi – onhan jaossa
huomattava määrä poliittista valtaa.
Siksi ratkaisun aikaansaaminen on niin
vaikeaa.
Meidän ammattilaisten on epävarmuudesta huolimatta koitettava pitää
mieli avoimena ja miettiä, miten hallinnon muutos hyödynnetään parhaiten.
Kyllä se joskus tulee kuitenkin. Nyt, kun
palveluja muotoillaan uudella tavalla
integroituun sosiaali- ja terveydenhuoltoon, on tärkeää miettiä strategiset
perusasiat ensin – ja vasta sitten pohtia
miten tehtävät toteutetaan.
Konkreettisemmin sanottuna meidän tulisi miettiä, tuotammeko asiakkaillemme vain palveluita, vai sittenkin
jopa hyvinvointia ja pärjäämistä. Kysymys on aivan yhtä relevantti erikoissairaanhoidossa kuin vaikkapa vanhusten
tai vammaisten asumispalveluissa tai
perusterveydenhuollossa.
Emeritusprofessori Martti Kekomäki, tiukka talousmies ja kirurgi, puhuu nykyisin erityisen kauniisti ajatusmallin muutoksen tarpeesta. Erittäin
tiukkaan tiivistetysti: Terveyden käsite
tulee uudelleen määritellä yksilön pärjäämisen kautta ja meidän ottaa tavoitteeksi yksilön autonomian tukeminen.
Terveydenhuolto on hyvinvoinnin tuottamista, ei palvelutuotantoa.
Suosittelen lämpimästi hänen oivalluksiinsa tutustumista.
On vielä vaikeaa hahmottaa millaisia
mahdollisuuksia vaikkapa mielenterveys- ja päihdepotilaiden palveluiden rakentaminen ilman nykyisiä organisaatiorajoja voisi tarkoittaa. Tästä on toki
saatu jo ensituntumaa Eksotessa, jossa
palvelujen saavutettavuus ja kustannusten hallinta on muuttunut radikaalisti. Lasten ja perheiden palveluiden
kokonaisuudesta on puolestaan positiivisia kokemuksia Kainuussa: Lasten
vaikeuksiin on opittu puuttumaan
ajoissa ja yhdessä ja jälleen kustannusten nousu on saatu hallintaan.
Ikääntyneiden palveluiden kokonaisuus on oma haasteensa. Kaikki tiedämme, miten väestömme ikärakenne vaatii
tulevaisuudessa parempaa kokonaisuuden hallintaa. Muutokset on tehtävä jokaisessa organisaatiossa erikseen ja
niissä onnistutaan vain, jos ammattilaiset ovat itse mukana luomassa uutta.
Olemme Lapin sairaanhoitopiirin
alueella rakentamassa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisille yhteistä
näkemystä tulevaisuuden mahdollisuuksista asiakaskeskeisten palvelu-
ervan kuulumisia
kuva Lapin sairaanhoitopiiri
Ju k k a M at t i l a
jo ht ajay lil ää k är i
L a pin s air aa n h oito piir in k u nt ay ht y m ä
prosessityöryhmiemme kautta. Edellä
mainittujen asiakasryhmien lisäksi on
muutama muu. Oleellisinta työssä tässä
vaiheessa on alkaa hahmottaa, miten
toiminta mahdollistuu kun ei tarvitse
enää sopia muodollisesti organisaatiorajojen yli yhteistyöstä, vaan tarkoituksena on vastata tehtävästä aidosti yhdessä.
Silloin osaamisen tarpeet ja muut
toiminnan edellytykset päästään myös
suunnittelemaan nykyistä luovemmin.
Ja johtaminen yksinkertaistuu, kun yhden tahon voi määrätä vastuuseen koko
tehtävästä.
Tärkeintä koko prosessissa on ehkä
kuitenkin miettiä miten se meidän tärkein resurssimme – potilas tai asiakas
itse – saa ansaitsemansa roolin oman
elämänsä ohjaajana, myös ammattilaisten tuottamien palvelujen käyttäjänä.
Saisimmekohan tulevalla sote-alueella
tehtyä potilaidemme kanssa ne hoito- ja
palvelusuunnitelmatkin.
No, toteutuuko se sote-uudistus viimein? Tällä kierroksella uskon, että niin
käy. Jos hallitus pysyy pystyssä edes
kautensa puoliväliin asti. Mutta kun
valta on jaettu ja hallinto päätetty, siirtyy vastuu meille ammattilaisille. Meidän tehtävämme on varmistaa se, että
uusi järjestelmä todella toimii vanhaa
paremmin. Mietintämyssyt päähän. n
OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAAN ERITYISVASTUUALUEESEEN ELI ERVAAN KUULUVAT Lapin sairaanhoitopiiri, LänsiPohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja perus­palvelukuntayhtymä Kiuru. OYS:n ervalla asuu noin 741 000 henkeä ja se
kattaa noin puolet Suomen pinta-alasta.
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
21
K U VAT O u lu n y l iopi s t o
Oulun yliopistolle
UUSI ORGANISAATIORAKENNE
Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston
uuden organisaatiorakenteen, joka tulee voimaan
vuoden 2016 alussa. Organisaatiouudistuksessa
tutkimustoiminta keskitetään tiedekuntiin ja tut­
kimuksen strategisia tukipalveluja vahvistetaan.
Uudistuksella edistetään tutkimuksen tulokselli­
suutta ja vaikuttavuutta, tavoitellaan selkeämpää
työnjakoa ja johtamisjärjestelmää sekä tuetaan
johtajuutta eri tasoilla.
Jouko Niinimäki
Matti Sarén
U
udessa organisaatios-
sa tiedekunnat rakentuvat tutkimusryhmistä, joiden tehtävänä on vastata osaamisesta ja
siihen liittyvästä tutkimuksesta
ja opetuksesta.
”Tutkimusryhmät muodostavat tekemisen ytimen ja ovat jatkossa myös tulosyksiköitä. Ryhmät tullaan resursoimaan opetustarpeiden ja tutkimustulosten
perusteella. Lisäksi niillä on
mahdollisuus päästä strategisen
tuen piiriin”, rehtori Jouko Niinimäki linjaa.
”Rahoituksen jakamisen periaatteet ovat läpinäkyvyys, tuloksentekoon kannustaminen ja oikeudenmukaisuus. Opetus kuitenkin resursoidaan tiedekunnan
sisällä opetustilanteen tarpeiden
näkökulmasta, ei tuloksen perusteella.”
Tiedekunnat
vararehtoreiden
alaisuuteen
Helka-Liisa Hentilä
22
P OH J ANP IIRI 5/2015
Yliopistolla on neljä strategista
painoalayksikköä: Biocenter Oulu, Eudaimonia, Infotech Oulu ja
Thule-instituutti. Ne vastaavat
alojensa tutkimuksen strategisesta resursoinnista ja tukitoiminnoista. Yliopistolla on neljä
alueyksikköä: SGO, Kokkolan ja
Kajaanin yliopistokeskukset sekä
Oulun Eteläisen Instituutti. Ne
jatkavat taloudellisesti itsenäisinä yksiköinä, mutta niiden strategista yhteyttä tiedekuntiin ja painoalayksiköihin tiivistetään.
Tiedekunnat jaetaan vararehtorien alaisuuteen siten, että kullakin vararehtorilla on mahdollisuuksien mukaan substanssiyhteys vastuuyksikköönsä. Dekaanit
vastaavat edelleen tiedekunnan
hallinnosta, mutta saavat vararehtoreista johtamista tukevat
työparit.
Myös vararehtorit ovat nykyiseen tapaan vastuussa poikkileikkaavista prosesseista, joita
ovat tutkimus, koulutus ja uutena yhteistyösuhteet.
Tutkimusrehtorin vastuutiedekunnat ovat biokemian ja molekyylilääketieteen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta. Koulutusrehtori vastaa
arkkitehtuurin, humanistisesta
ja kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Yhteistyösuhteista vastaavan vararehtorin
vastuutiedekunnat ovat teknillinen, tieto- ja sähkötekniikan sekä kaivannaisalan tiedekunta.
Yliopiston hallitus valitsi vararehtorit kesän aika. Tutki-
musrehtoriksi valittiin Taina
Pihlajaniemi, koulutusrehtoriksi Helka-Liisa Hentilä ja
yhteistyösuhteiden vararehtoriksi Matti Sarén.
Ei vaikutuksia
opiskeluun
Organisaatiorakenteen muutoksella ei ole tavoiteltu henkilöstövähennyksiä, mutta henkilöstön
sijoittumiseen se vaikuttaa siten,
että kaikki tutkimus- ja opetus-
henkilöstö sijoittuu jatkossa tiedekuntiin.
Suoria vaikutuksia opiskeluun ja opintoihin uudistuksella
ei ole.
”Yliopiston tehtävä on palvella yhteiskuntaa. Tällä organisaatiomuutoksella tehdään Oulun
yliopistosta toimivampi, tehokkaampi ja myös selkeämpi yhteistyökumppani yhteiskunnan
eri toimijoille”, rehtori Jouko
Niinimäki tiivistää. n
Taina Pihlajaniemi
TEKSTI Mar t ti A hlstén
Lääketieteelliseen
tiedekuntaan
ENNÄTYSMÄÄRÄ
UUSIA OPISKELIJOITA
Jyrki Mäkelä
L
Lääkäriksi opiskelevien määrä kasvaa Suomen kaikissa lääke­
tieteellisissä tiedekunnissa. Oulun yliopisto otti tänä vuonna
ennätysmäärään uusia lääketieteen opiskelijoita.
koulutusohjelmasta valmistutaan lääketieteen lisensiaatiksi. Koulutuksen
tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius lääkärin ammattiin
sekä ammatilliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Perinteisen lääkärintyön lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia opetus- ja tutkimustehtävissä sekä
muissa lääketieteen alan asiantuntijatehtävissä.
Lääkärikoulutuksen lisäämisestä on sovittu yliopistojen ja
opetus- ja kulttuuriministeriön
kesken. Taustalla on ministe­
ääketieteen
riön huoli lääkäreiden riittävyydestä tulevaisuudessa. Oulun
yliopisto on lisännyt lääketieteen aloituspaikkoja vähitellen
koko 2000-luvun ajan. Sitä ennen uusia opiskelijoita otettiin
sisään jopa alle sata vuodessa.
Viime vuosina määrä on ollut
noin 120. Tänä vuonna uusia
opiskelijoita otettiin noin 150.
Tiedekunnan koulutusdekaani
Jyrki Mäkelä kertoo, että aikaisempi koulutusmäärien lisäys näkyy jo. Pohjoiseen Suomeen on
löytynyt aikaisempaa enemmän
nuoria lääkäreitä ja ostopalveluiden määrää on voitu vähentää.
Sairaaloilla tärkeä rooli
opetuksessa
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat toimivat
osaltaan Oulun yliopiston lääkärikoulutuksen toteuttajina. Jyrki
Mäkelä antaa kiitosta sairaanhoitopiirin kliinikoille hyvästä
yhteistyöstä.
”Emme olisi pärjänneet ilman
kliinikoiden opetuspanosta. Sitä
tarvitaan jatkossakin ja entistä
enemmän”, hän painottaa.
Kun opiskelijoiden määrä
kasvaa, opetustakin pitäisi lisätä,
mutta opettajaresurssit ovat ra-
jalliset. Tiedekunta onkin alkanut suunnitella opetuksen uudistusta vuoteen 2017 mennessä.
Opiskelijoilta on tullut palautetta
ryhmien koosta ja potilaskontaktien määrästä.
”Olemme nyt lisänneet ryhmien määrää, emme kasvattaneet niiden kokoa. Huolehdimme myös siitä, että potilaskontakteja tulee riittävästi”, Mäkelä
sanoo. n
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
23
ristikko
24
Po hja n piir i 5/2015
P OH J ANP IIRI 5/2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjes­
telmien kehittämistä
tulee jatkaa
V
altiovarainministeriön ja so-
siaali- ja terveysministeriön
käsityksen mukaan soteuudistuksen aikana on tarpeen ja
myös suositeltavaa jatkaa määrätietoisesti uudistuksen tavoitteita tukevia toiminnallisia kehittämishankkeita sekä niihin liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeita. Tällä tavoin
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian mukainen tavoitetila olisi mahdollisimman laajalti toteutunut uusilla itsehallintoalueilla vuonna
2020.
Tarvittavat hankinnat tulee kuitenkin tehdä mahdollisimman laajassa yhteistyössä, suunnitelmallisesti ja koordinoidusti kansallisesti
ohjattuna, jotta päällekkäisiä tai
siirtymäkauden jälkeen tarpeettomia investointeja ei tehdä.
Digitalisaatio, ICT-palvelut ja
tietohallinto -ryhmän tehtävänä on
valmistella ehdotukset sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon
ohjauksesta sekä kansallisella että
alueellisella tasolla. Ryhmä laatii
myös ehdotukset siitä, miten erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjestelmäpalvelujen integraatiota toteutetaan uudistuksessa sekä miten jo ennakkoon varmistetaan se, että vireillä olevat hankinnat tukevat uudistusta.
Tulevilla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevilla itsehallintoalueilla on oikeus
päättää tietojärjestelmäratkaisuistaan ja vastuu niiden kehittämisestä
ja ylläpidosta. Sosiaali- ja terveysministeriö tai valtiovarainministeriö ei voi antaa ennakkoon sitoumuksia niiden puolesta. n
Oulun monipuolisin
osaamisvalikoima
fysioterapeuttien taitoja.
Meillä jokaisella on
hyvä syy olla kunnossa.
Oululainen fysioterapiakeskus
www.medifys.fi
Fysioterapian erikoisosaamista:
fasciakäsittely, jalkaterän fysioterapia ja
manuaalinen terapia keskustassa, Reinilän talossa
Varaa aika
044 712 1900
www.tutoris.fi
Pohjanpiiri-lehden 4/2015 ristikon ratkaisu:
Uusi verkko­sivusto
valinnan­vapaudesta
K
elan avaama
verkkopalvelu
www.hoitopaikanvalinta.fi
tarjoaa ajankohtaista tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä, potilaan oikeuksista ja korvauksista. Sivusto palvelee kansalaisia,
terveydenhuollon työntekijöitä ja
viranomaisia.
Verkkopalvelusta saa tietoa terveydenhuollon kansallisesta valinnanvapaudesta ja siihen sisältyvistä
potilaan mahdollisuuksista valita
terveysasema tai sairaala julkisessa
terveydenhuollossa. Sivustolla kerrotaan myös asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista.
Myös terveyspalvelujen käyttäminen ulkomailla on kuvattu sivus-
tolla kattavasti. Sivustolla on muun
muassa tietoa yli 50 maan terveyspalveluista.
Terveydenhuollon työntekijöille
on verkkopalvelussa oma osionsa,
johon on koottu tietoa muun muassa ulkomailta tulevien potilaiden
hoidosta, hoitokustannusten laskutuksesta ja valtion korvauksesta sekä potilaan lähettämisestä hoitoon
ulkomaille.
Palvelun toteuttaa rajat ylittävän
terveydenhuollon yhteyspiste yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, Kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa.n
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
25
T E K S T I JA K U VAT Te r t t u Ny s t r öm , o. s . K a r j a l a i ne n
Minun vaparini
M
harrastuksilleni Vaparilla on aina ollut
iso merkitys koko 40 vuoden
ajan. Kesällä 1974 työkaverini sai houkuteltua minut mukaan lentopalloa pelaamaan OYKS:n asuntoalueella olevalle pienelle kentälle. Mukavassa porukassa sen kaltainen liikunta rupesi tosissaan kiinnostamaan.
Kun saatiin tietää, että OYKS:n henkilökunnalle ollaan perustamassa vapaa-ajan yhdistystä, lentopallon harrastajat olivat heti mukana hankkeessa.
Minäkin lähdin toisten mukana perustavaan kokoukseen ja sen myötä sain ihmeekseni kunnian tulla valituksi yhdistyksen ensimmäiseksi sihteeriksi.
V
inulle ja minun
aparin toiminnan alkuaikoja on
mukava muistella. Kokouksia
ja palavereita pidettiin tiheään
tahtiin, kun jaostoja perustettiin ja yhdistykselle yritettiin nimi keksiä. Yhdistyksen sihteerinä saatoin ilokseni
tutustua kaikkiin perustettaviin jaostoihin ja niiden vetäjiin. Yhteistyö toimi hyvin, ainakin minun muistini mukaan. Hauskaa oli, kun pääsin joskus
avustamaan eri jaostojen järjestämissä
kilpailutapahtumissa. Perheettömällä
tyttöihmisellä vapaa-aikaa kun riitti
vaikka mihin.
Noina vuosina oma ykkösharrastukseni oli tietysti lentopallo ja lentopallojaoston toiminta, jossa myös toimin sihteerinä sekä kirjurina monissa otteluissa. Viikoittaiset naisten lentopallo-illat
olivat kuntoilun ja mukavan harrastuksen vuoksi mitä hauskinta ajankulua.
Upeat ja hauskat muistot tulevat
mieleen myös niistä keskussairaaloiden
välisistä SM-kisoista, joihin jaoston sihteerinä pääsin mukaan toimimaan yhteyshenkilönä ja huoltajana. Mörön linja-auto sekä tuttu ja turvallinen kuljet-
26
P OH J ANP IIRI 5/2015
taja Leo ratin takana tekivät matkat eri
puolille Suomea helpoiksi ja mukaviksi.
Vaparin sihteerin tehtäviä hoidin
vuodesta 1974 vuoteen 1979. Näiden
kaikkien vuosien jälkeenkin muistan hyvin, kuinka Vaparin toiminnassa mukana oleminen toi minun varsinaiseen toimistosihteerin työhöni sijaisvälityksessä
mukavasti vaihtelua. Tehtävä toi työelämääni ja vapaa-aikaani kaiken kaikkiaan
niin runsaasti iloa ja toimintaa, että
muistot eivät unohdu ikinä. Naimisiin
mentyäni jätin haikein mielin Vaparin
sihteerin tehtävät uudelle sihteerille
vuonna 1979, koska aikaa ei enää tuntunut riittävän entiseen malliin.
A
lentopalloharrastuskin jäi vähitellen taka-alalle.
Lasteni kanssa osallistuimme
kuitenkin moniin Vaparin järjestämiin
tilaisuuksiin ja kisoihin vuosien varrella. Taidemaalauksen harrastajana minulle oli oikea onnenpotku, kun perushoitaja Riitta Polvi-Karjalainen sai
loistoidean perustaa taidejaosto Vapariin! Siihen hankkeeseen lähdin innoissani mukaan ilman muuta. Taidejaosto perustettiin vuonna 1996 ja olen
ollut aktiivinen jaoston jäsen siitä lähtien. Ensimmäinen jaoston harrastustila järjestyi meille psykiatrian klinikan
alueelta vanhan sikalan rakennuksesta.
Musiikkijaoston harrastustila oli saman talon vintillä niin, että kovaäänistä
taustamusiikkia riitti taiteen tekijöille,
joskus ihan liiankin kanssa. Muutama
vuosi saatiin niissä tiloissa harrastaa
ennen kuin rakennus purettiin. Seuraava paikka oli vanha saunarakennus, johon piti kaikkine tarvikkeinemme ahtautua.
Vuoroiltoina me keramiikan, lasitaiteen-, posliinin- ja taidemaalauksen
harrastajat kokoonnuimme saunan piejan myötä
nissä huoneissa. Olihan sieltä sentään
lauteet ja kiuas poistettu meidän tieltämme! Saunan puku- ja pesuhuoneissa tuli, vaatimattomasta harrastuspaikasta huolimatta, tehtyä runsaasti kaunista taidetta ja joskus jopa jotkut kurssitkin pidettiin.
Seuraava harrastuspaikkamme oli
samalla alueella vapautunut talousrakennus ja sen keittiötilat. Se oli hyvä
paikka, mutta siitäkin oli lähdettävä.
Nykyiset taidejaoston tilat ovat entisessä psykiatrian klinikan hallintorakennuksessa, Vaparilassa. Siellä kokoonnumme kaikki taidejaoston ryhmät
edelleenkin vuoroiltoina sekä myös viikonloppuisin ja nautimme avarista tiloista. Viikonloppuisin pidetään usein
eri taiteenlajien mielenkiintoisia kursseja.
O
ma harrastukseni,
taidemaalaus, on ihana harrastus ja mikä
voisikaan olla antoisampaa
kuin porukassa maalaaminen! Ryhmässä on mukavaa maalata, minulle ainakin siitä on ollut pelkästään iloa ja
hyötyä. Siinä inspiroituu ja saa uusia
ideoita. Olen ollut eläkkeellä jo kymmenen vuotta, mutta olen yhä innostunut
olemaan mukana taidejaoston toiminnassa. n
40 vuotiaalle Vaparille
edelleenkin antoisia ja
tapahtumarikkaita vuosia
toivottaen
Terttu Nyström
Vapari järjesti jäsenilleen kirjoituskilpailun, johon tuli neljä tekstiä.
Vaparin hallitus päätti palkita ne kaikki yhdenvertaisina. Palkinnoksi
annettiin aktiivisuusrannekkeet. Pohjanpiiri julkaisee kaikki neljä kirjoitusta.
Erityishuollossa
olevien itse­
määräämis­­oikeutta
vahvistetaan
H
Vaparin kokouksessa v.1977 otettiin
vastaan Teräksen lahjoittamat pelipaidat.
Taidemaalarien kokous entisen sikalan
tiloissa Psykiatrian klinikan alueella.
Naisten ja miesten voittoisat lentopallojoukkueet Kokkolan SM -kisoissa
v. 1978. Itse olen oikeassa reunassa
alarivissä.
kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain muuttamista. Lainmuutoksen avulla
Suomi voisi ratifioida vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen.
Lainmuutoksen tarkoituksena on vahvistaa erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden
käyttöä erityishuollossa.
Esityksen mukaan jokaisella erityishuollossa olevalla kehitysvammaisella ihmisellä
tulee olla mahdollisuus täysimääräiseen
osallistumiseen yhteiskunnassa.
Esitykseen sisältyy myös säännökset henkilökunnan kouluttamisesta ja ohjeistamisesta itsemääräämisoikeutta vahvistaviin
työmenetelmiin.
Lakiin ehdotetuilla säännöksillä pyritään
vähentämään rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa. Taustalla on ajatus, että mitä normaalimpaa elämää kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetuissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa voidaan elää,
sitä vähemmän on tarvetta turvautua rajoitustoimenpiteiden käyttöön.
Rajoitustoimenpiteitä voitaisiin käyttää
vain silloin, kun se olisi välttämätöntä erityishuollossa olevan tai jonkun toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi tai kun olisi tarvetta torjua merkittävä
omaisuusvahinko. Rajoitustoimenpiteisiin
ei saisi ryhtyä, jos käytettävissä olisi jokin
lievempi keino, ja rajoitustoimenpiteen
käyttö olisi lopetettava heti, kun se ei enää
olisi välttämätöntä.
Erityishuollossa olevien kehitysvammaisten ihmisten oikeusturvaa vahvistettaisiin
muun muassa käytettyjen rajoitustoimenpiteiden kirjaamista ja jälkiselvittelyä, virka- ja
vahingonkorvausvastuuta sekä tehostettua
viranomaisvalvontaa koskevin säännöksin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta
2016. n
allitus esittää
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
27
henkilöstöedustajan mietteitä
Tunteella
työssä
L
uin kesällä Päivi Rauramon työhyvinvoinnista kertovan kirjan, jossa työkykyä tarkastellaan Maslowin motivaatioteorian avulla. Kirjan sisältö puhutteli minua niin, että haluan purkaa siitä asioita paperille.
Maslowin
motivaatioteoriaa
noudattaen kirja käsittelee ihmisen tarpeita
seuraavasti:
Psykofysiologisten perustarpeiden osalta
olemme tyytyväisiä, kun työn fyysiset ja
psyykkiset kuormitustekijät ja vapaa-aika
ovat balanssissa. Hyvä terveys on osa työhyvinvointia ja sen ylläpito on työntekijän vastuulla myös vapaa-ajalla. Turvallisuuden
tunteen saavutamme, kun turvallisen työympäristön ja toimintatapojen lisäksi työn jatkuvuus on taattu ja palkkaus ja työyhteisö
ovat oikeudenmukaisia. Yhä enemmän on
huomioitava myös sekä henkisen että fyysisen väkivallan uhkaa, jota voivat aiheuttaa ulkoisten toimijoiden ja asiakkaiden lisäksi
myös työtoverit. Liittymisen tarve tyydyttyy
työpaikan hyvällä yhteishengellä. Kun työyhteisöä tuetaan, siellä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jonka avulla vahvistetaan
ihmisten itsetuntoa. Työilmapiiri on organisaation, esimiehen johtamistyylin ja työyhteisön muodostama kokonaisuus. Arvostuksen tarvetta tuetaan strategialla ja työpaikan
eettisesti kestävillä arvoilla, joka näkyy myös
käytännön toiminnassa – jokapäiväistä arkea
tulee olla oikeudenmukainen palkkaus sekä
toiminnan arviointi ja kehittäminen. Kirjan
mukaan arvostuksen tarve voidaan jakaa
alempaan ja ylempään tarpeeseen. Alempi
tarve tarkoittaa toisilta ihmisiltä saatavaa arvostusta, johon kuuluvat status, kunnia, tunnettavuus, huomiointi, maine, kunnioitus,
kunnollisuus. Ylempi käsittää itsearvostuksen, joka pitää sisällään itseluottamuksen,
kompetenssin (osaaminen), saavutukset,
johtajuuden, riippumattomuuden ja vapauden. Itsensä toteuttamisen tarpeen tyydyttymistä edistävät sekä yksilön että yhteisön oppimisen ja osaamisen tukeminen. Tavoitteena on itseään aktiivisesti kehittävä henkilöstö, joka ymmärtää elinikäisen oppimisen
merkityksen. On tärkeää, että jokainen organisaatiossa tuntee työyhteisön yhteisen vision ja tavoitteet ja kykenee kehittämään omaa
työtään sekä hankkimaan tietoja taitoja, jota
työssään tarvitsee. Osaamisen kehittäminen
edellyttää ennakointia – ei pelkästään osaamisaukkojen täydentämistä. Osaamisen ylläpitäminen edistää työn hallintaa, jaksamista
ja hyvinvointia.
28
P OH J ANP IIRI 5/2015
I
Liisa Halotie-Flink
työsuojeluvaltuutettu
töiden sujumiselle on
se miten työntekijä itse arvostaa omaa
työtään. Futurologit Herman Kahn ja
Anthony J. Wiener ovat 1960 –luvulla luoneet työhön suhtautumiselle käyttökelpoisen luokittelun, jonka mukaan työ voi olla:
Keikka. Siinä työ on välttämätön paha,
häiritsevä tekijä. Työn tarkoitus on tulojen
saaminen; millä tavalla on jokseenkin yhdentekevää. Äärimuoto tällaisesta voi olla omaisuusrikos
Homma. Tässä voi olla jotakin kiinnostavaa - etenkin mukavassa seurassa tehtynä,
mutta tavoitteena on ennen muuta toimeentulo. Siten hommaa voi helpostikin vaihtaa.
Työ = ammatti. Työntekijälle tuottaa tyydytystä taitojen harjoittaminen, joihin hänellä on taipumusta ja koulutusta. Tähän liittyy
myös oman työn arvostaminen.
Ura. Henkilö haluaa jatkuvasti kehittää
työtään, edetä ja ottaa vastuuta.
Kutsumus. Siihen sisältyy sisimmän itsensä toteuttamista, toisten palvelemista.
Vaikuttaa siltä, että palkkatyö on tänä päivänä hyvinkin kattavasti syrjäyttänyt tällaisen
kutsumustyön ja työn välineellinen luonne
on korostunut.
Elämäntehtävä. Henkilö omistautuu
täysin työlleen, jonka uskoo ratkaisevalla tavalla hyödyttävän yhteiskuntaa. Tähän voi
liittyä jopa uskonnollinen näkemys ihmistä
korkeammasta tehtävän antajasta.
On hyvä tunnistaa oma suhtautuminen
työhön – pohtia mihin luokkaan minä itse
kuulun. Toisaalta on hyvä ymmärtää, että
työtoverin suhde työhön voi olla erilainen ja
hän saattaa kuulua johonkin toiseen luokkaan.
I
lmeisen tärkeää
hmetystä minussa herätti näiden tarpeiden
tyydyttyminen hyvinvointivaltioiden työelämässä. Kirjan mukaan perustarpeistamme työelämässä on kohtuudella huolehdittu ainoastaan fysiologisten tarpeiden osalta. Sen sijaan sosiaaliset (liittymisen tarve,
arvostuksen tarve) tarpeet ovat tyydytettyinä
vain noin puolella. Surullista on, että itsensä
toteuttamisen tarve jää suurimmalla osalla
tyydyttämättä, sillä kirjan tietojen mukaan
vain 10 %:lla tämä tarve on tyydytetty. Näitä
itseään toteuttavia ihmisiä on Maslow kuvannut seuraavasti:
”He ihailevat ja arvostavat tosiasioita (myös
itseään koskevia), eivätkä välttele niitä”
”He ovat spontaaneja ja aktiivisia keksimään uusia ideoita”
”He ovat luovia ja kiinnostuneita ratkaisemaan ongelmia, myös ja erityisesti muiden
ongelmia”
”He tuntevat läheisyyttä toisia ihmisiä
kohtaan”
”Heillä on sisäinen moraalinen systeemi,
joka on riippumaton ulkoisista auktoriteeteista”
”He ovat hyvin käyttäytyviä, kunnollisia ja
heillä on kyky ajatella ja toimia objektiivisesti”
”Heillä ei ole ennakkoluuloja”
”Itsensä toteuttaminen on oman potentiaalin äärirajojen tavoittelua”
Ovathan nuo edellä mainitut ihmisissä
ominaisuuksia, joita itse arvostamme.
Löytyykö noita ominaisuuksia itsestämme
tai omasta työyhteisöstämme?
S
airaanhoitopiirissä tulee lähivuosina
olemaan runsaasti muutoksia. Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen ja
sen seurauksena tulevat väistöt ja tilojen sekä
toimintatapojen muutokset ja työtovereiden
vaihtuminen ovat suurena haasteena työntekijöille. Yhä enemmän meille tulee yhteisiä
työpaikkoja, joissa työskentelee eri yksiköiden ja esimiesten alaisina toimivia työntekijöitä. Miten kestämme muutoksen? Miten
pystymme huolehtimaan kiireen keskellä
myös jaksamisestamme. Erilaisia arvoja ja
normeja mukanaan tuovien työntekijöiden
sovittaminen yhteiseen työyhteisön kulttuuriin on haasteellista ja edellyttää yhteistä keskustelua ja sopimista siitä mitkä ovat työyhteisön arvot ja normit. Sosiaalisessa kanssakäymisessä on tärkeää toisen ihmisen hyväksyminen ja erilaisuuden sietäminen. Työn
sujumisessa työkulttuurilla on suuri merkitys
ja on tärkeää huomioida myös sen eri tasot
työyhteisössä. Näemme ympärillä olevat esineet, huonekalut, ihmisten käyttäytymisen,
muodin, trendit ja muut näkyvät ilmiöt. Tulkitessamme kielen eroavaisuuksia, verbaalisia symboleja, eleitä ja ilmeitä, mutta emme
kuitenkaan voi nähdä niiden todellisia merkityksiä, normeja, arvoja, uskomuksia emmekä traditioita. Nämä kaikki me kuitenkin
tuomme itse mukanamme työyhteisöön.
On odotettavaa, että ristiriitatilanteita
syntyy, koska olemme inhimillisiä ihmisiä.
Ristiriidat ja väärinymmärrykset syntyvät
usein sanomisten kaksoismerkityksistä ja toisen sanojen, ilmeiden ja eleiden tulkinnoista,
jotka teemme oman elinympäristön kokemusten pohjalta. Ristiriidat ovat luonnollinen osa elämäämme. Tärkeää on se miten
pystymme ristiriitatilanteet hoitamaan ja jatkamaan taas työntekoa turvallisesti. Työntekijän on tärkeää ristiriitatilanteessa kertoa
oma tuntemuksensa asiaan. Ketään ei voi
loukata se, että itsestä jokin asia tuntuu pahalta, mutta sen voi tehdä toiselle tiettäväksi.
Näin on mahdollista saavuttaa yhteinen ymmärrys siitä, että kahdella eri ihmisellä voi
olla erilaiset arvot ja normit. Toisen tunteiden ja tuntemusten arvostaminen on haasteellista etenkin silloin, kun olemme uupuneita ja oma palautuminen työn haasteista on
jäänyt vajavaiseksi. On myös tunnustettava,
että kukaan ei pääse elämästä läpi ilman tuskallisia kokemuksia. Toisaalta näiden kokemusten avulla meillä on mahdollisuus pyrkiä
entistä paremmiksi ihmisinä.
R a mpp a
ex-v ar a s to n h oit aja K6 R 20
A
tikulla silmään –
vanhoja muistellen
jatelmat kirjan lopussa saivat minut
Piirtäjä, Teija Estabrook, on freelancer fysio­terapeutti, joka on ollut töissä OYS:ssa ja Tahkokankaalla.
pohtimaan omia arvojani ja miettimään minkä niistä on itselleni elämänohjeeksi. En voinut valita vain yhtä, vaan
minun täytyi omia kaikki kolme itselleni ohjenuoraksi elämän arkeen.
”Itseään toteuttavat ihmiset nauttivat
elämästä yleensä ja käytännössä sen
kaikista puolista, kun taas useimmat
ihmiset nauttivat vain satunnaisista
voiton, saavutuksen ja huipun
hetkistä tai huippukokemuksista.”
Abraham Maslow
Tällä muistutan itselleni, että elämä on ainutkertaista, joten sitä ei voi säilöä varastoon
käytettäväksi tiettyihin tilanteisiin. On pakko
nauttia joka hetkestä, ja kun on tilanteita,
joista ei voinut nauttia, on oltava tyytyväinen
jälkikäteen siitä, että on ikävästä tapahtumasta selviytynyt. Näin ajatellen huomaa, että jokapäiväinen elämämme on täynnä hetkiä, jotka tuovat mielihyvää.
”Luovuus on keksimistä, kokeilua, kasvua,
riskien ottoa, sääntöjen rikkomista,
virheiden tekemistä ja hauskanpitoa.”
Mary Lou Cook
Tästä ei voi luopua ja tätä olen itselläni elämänohjeena yrittänyt noudattaa – olen kokeillut kaikenlaista työelämässä ja todellisessa elämässä. Olen ollut epäsovinnainen sääntöjen rikkoja, ja virheitä vasta olenkin elämässäni tehnyt. Virheiden avulla oppiminen
on rankkaa, mutta tehokasta. Kaiken kruunuksi on kyllä ollut hauskaakin. Elämännuoranani olen päättänyt pitää sitä, että vanhana
kiikkutuolissa istuessani minulla on muisteltavana oikeita, aitoja kokemuksia – ei harmistuksia siitä, mitä jätin tekemättä.
”Innovaatio syntyy vain siten, että olemme
valmiita saumattomasti jakamaan
informaatiota sen sijaan että panttaisimme sitä.”
Tom Peters
Tämä on sekä työelämässä että siviilissä niin
tärkeä ja vaikea asia, että se on minun muistutuksena pakko ottaa elämänohjeeksi mukaan. Emme tee itsestämme korvaamattomia
panttaamalla tietoa, vaan jakamalla ideat ja
hankkimamme tiedon keskenämme. Yhdessä asioiden tekeminen on hauskempaa ja mikä parasta yhdessä pohtimalla voimme jalostaa tuloksiamme vielä paremmaksi ja saavuttaa siten suurta tyytyväisyyttä elämäämme.
Näissä mietteissä sanon jäähyväiset jäädessäni eläkkeelle 48 työssäolovuoden jälkeen. n
Ramppa kalakattaa
O
ammattimies
ku tulin Lääninsairaalasta
v. 72–73 OYKS:n puolelle,
olin nuorempi ammattimies. Kerran ku joku kysy mun ammattia nii tietysti sannoin sille että oon nuorempi ammattimies Ouksisä. Niin nii
mutta mitä nää teet työkses se kysy
uuvestaan. Myöhemmin sitte sain ammattinimikkeeksi varastonhoitaja eikä
ennää tarvinnu selitellä.
Oli meillä oikeitaki ammattimiehiä.
Tiiä häntä, liekkö se ees totta ku aikanaan puhuvat meijjän ammatti- tai
oliko ne luokaakhitsareita? Kerran ne
porisi niijen hitsaustaidoista?
Se hitsaamo tai mikä verstas se ny
olikaan, Ykän verstaaksiki sitä sanottiin, oli siinä talouspihan yhesä nurkasa, liekkö vieläki, en oo käyny ny kattomasa?
Kuulin vaan juttua että kuinka hyviä
hitsareita meillä on. Ensin ne muisteli
lin se minäki
kouluaikojaan ja sitä ku jotku ei osannu
hitsata ei sitte ollenkaa, niillä oli kuulemma magneettipuikot, semmoset että
ne napsahti heti kiinni ku metalliin tökkäs puikonpään. Ne piti kuulemma irrottaa joko nitkuttelemalla tai sitte amppeereita lissäämällä hitsikonneeseen
jolloinka puikko sullaa irti.
Siinä ne porisi kuinka ne on rosteriaki hitsannu vaikeisiin paikkoihin nii ja
alumiiniä. Taisi olla vaikein se valu­
rauta?
Joku siihen sano nuo on vielä heleppoja mutta minä kyllä hitsaan vaikka silakan kiinni kivveen ku vain tuot sopivat
puikot!
No säähän oot nii erikoinen ukko
muuteki. Ku muut lapset on syntyny
tukka pääsä nii sää oot syntyny Heinäpääsä.
Mutta jos tosiaan sen silakan kivveen
hitsaat niin puikot tuon minä – kalapuikot! n
Jo s ha luat t a r jot a mu i stel m ia si Pohja n­­pi i r i i n, ot a yhte y t t ä toi m it u k se en
sä h köp o st i l la ma r t t i.a h l [email protected] i t a i pu hel i mel la 050 0 582 588
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
29
hoitoketjut
E D I TO I N T I L i i s a A h l s t é n
Ai vov a m m a
Aivovammojen
hoito ja kuntoutus
yhteistyönä
N
eurokirurgian dosentti,
aivovammojen hoitoketjun
johtaja, el Sami Tetrin
mukaan pienet pään vammat ja kolaukset, joihin voi liittyä päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia hoidetaan terveyskeskuksissa.
”Mikäli tulovaiheessa neurologinen
status todetaan normaaliksi, potilasta
seurataan poliklinikalla muutaman
tunnin ajan. Seurannan tarkoituksena
on havaita mahdollisten hematoomien
ja aivoturvotuksen kehittyminen. Tajunnan tason ja neurologisen tilan seuranta on alkuun tiivistä, noin puolen
tunnin välein tapahtuvaa, mutta sitä
voidaan tilanteen vakiinnuttua harventaa noin kahden tunnin välein tapahtuvaksi”, hän sanoo.
Seurantaa voidaan jatkaa kotona, jos
neurologinen status on edelleen normaali eikä uusia oireita ole ilmaantunut. Kokonaisseuranta-aika olisi hyvä
olla vähintään vuorokausi. Kotiin on annettava tarkat ohjeet seurannasta, esimerkiksi herätyksistä yöaikaan sekä yhteydenotosta välittömästi, mikäli uusia
oireita ilmaantuu.
Alkoholin vaikutuksen alaista potilasta on seurattava poliklinikalla, kunnes humala on haihtunut.
”On muistettava, että normaali neurologinen status ei sulje pois pahaakaan
aivovammaa, jonka oireet ja löydökset
voidaan todeta vasta myöhemmin potilaan käyttäytymisen ja luonteen muutoksina. Jos syntyy epäily lievästäkin aivovammasta, potilas on heti lähetettävä erikoissairaanhoitoon”, Sami Tetri korostaa.
Indikaatiot ESH-lähetteeseen
hoitoketjut
”Erikoissairaanhoitoon potilas on lähetettävä, jos hänellä todetaan statuslöy-
30
Aivovamma näkyy yleensä poikkeavana löydöksenä
neurologisessa statuksessa, toisinaan kuitenkin vain
neuropsykologista suoriutumista tai sosiaalisia taitoja
heikentävinä oireina. Kaikille aivotärähdystä vaikeam­
man vamman saaneille sekä pitkittyneistä oireista
kärsiville tulee järjestää selvitykset ja hoidot.
döksiä, jotka viittaavat aivoruhjevammaan, diffuusiin aksonaaliseen aivovaurioon, kallonsisäiseen vuotoon tai
likvorfisteliin tai jos pään satuttanut on
monivammapotilas”, Sami Tetri toteaa.
”Myös lapsi, jolla vammautumiseen
on liittynyt tajuttomuus, kuuluu sairaalaseurantaan”, hän jatkaa.
Potilas on aina syytä lähettää sairaalaan, jos vamma on suurienerginen,
vaikka status on vielä normaali. Sairaalahoitoon kuuluu myös potilas, jolla todetaan kallonmurtuma tai jos hänellä
on kova päänsärky, kova huimaus tai
hän saa epileptisen kohtauksen.
Erikoissairaanhoidossa
”Aivovamman diagnostiikka sekä vamman vaikeuden arviointi, samoin kuin
erikoistutkimusten kuten pään TT- tai
magneettitutkimusten ja jatkohoidon
tarpeen arviointi kuuluvat sairaalan ensihoitoon. Arvioinnin suorittavat yhteistyönä kirurgian ja neurokirurgian
päivystäjät. Kirurgian päivystäjä myös
diagnosoi ja arvioi liitännäisvammat”,
Sami Tetri sanoo.
Lasten kohdalla vältetään TT-tutkimusta. Tajuissaan oleville lapsille pyritään järjestämään pään MRI-tutkimus
niin pian kuin mahdollista. Leikkaustarpeen ja aivopaineen mittauksen tarpeen arvioi neurokirurgi.
Aivovammaa epäiltäessä potilaalle
on aina tehtävä tarkka neurologinen
tutkimus ja sitä on täydennettävä tarvittaessa laajalla aivojen magneettikuvauksella. Neurokirurgin konsultaatio
tarvitaan myös silloin, kun potilas joutuu silmävamman tai kallon luiden
murtumien johdosta silmätautien tai
korvatautien klinikkaan akuuttivaiheen
hoitoon.
Akuuttivaiheen vuodeosastohoito
tapahtuu neurokirurgian tai kirurgian
klinikan vuodeosastolla, lasten osalta
lastentautien klinikalla. Tehohoito tapahtuu anestesialääkärin valvonnassa.
Jatkoseurannan tarpeen harkinta sekä
tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen
järjestäminen kuuluu hoitavan yksikön
tehtäviin, jonka velvollisuutena on
myös kirjoittaa E-lausunto.
Jatkohoitoperiaatteet
”Aivovamma näkyy yleensä poikkeavana löydöksenä neurologisessa statuksessa, toisinaan kuitenkin vain neuropsykologista suoriutumista tai sosiaalisia taitoja heikentävinä oireina. Nämä
oireet, jotka voivat hankaloittaa yhtä
hyvin perhe-elämää kuin työssä tai koulussa selviytymistä, tulevat usein esille
vasta seurannassa”, Tetri kuvailee.
Mikäli oireet eivät häviä kuukauden
kuluessa, suositellaan neuropsykologista tutkimusta.
Oireiden takia potilas voi olla fysioja toimintaterapian, neuropsykologisen
kuntoutuksen tai ammatillisen kuntouOulun
opiskelijat
tuksen
tai yliopiston
jopa uudelleenkoulutuksen
tarpeessa.
Joskusnuorisopsykiatrian
voi olla tarpeen autlahjoittivat
taa myös työpaikan tai koulun uudelyksiköille
leenjärjestelyssä ja perheen tiedonsaannissa.
Oulun yliopiston opiskelijat lahjoittivat 7.1.2015
Aivovammapotilas tarvitsee jatkoPPSHP:n nuorisopsykiatrian yksiköille huomattavan
seurantaa aina jos hänellä todetaan oi(1900 €) lahjoitussumman. Lahjoitus käytetään nuoreita ja löydöksiä vielä kotiuttamisvairisopsykiatrialla sekä avo- että osastohoidossa olevien
heessa. Kontrollit suoritetaan neurokipotilaiden hyväksi. Nuorisopsykiatria kiittää! n
rurgian klinikassa, josta potilas tarvittaessa ohjataan jatkoseurantaa varten
kuntoutuksen tulosyksikön aivovammapoliklinikalle ja sieltä tarvittaessa
kuntoutusosastolle.
Lasten seuranta tapahtuu lastenklinikassa. Aivovammapoliklinikka toimii
Hoitoketju on alueellinen ohje, sille miten tiettyä sairautta potevien hoito ja siihen liittyvä työnjako kannattaa
järjestää. Hoitoketjut julkaistaan Terveysportin tietokannoissa, ja suora linkki hoitoketjuihin löytyy ESKOn
”Linkit” –painikkeen alta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri suunnittelee ja päivittää hoitoketjua aktiivisesti.
P OH J ANP IIRI 5/2015
5
n
n
kiitokset
k iito k s et s ä h kö p o s till a: liis a.a hl s te n @ ve r bi.fi
K
iitos kaikille työkavereille,
jotka muistitte minua kukka-
sin ja lahjoin jäädessäni eläkkeelle.
Olette ihania. Jaksamista työssänne.
Eila Noopponen
lääkinnällisessä kuntoutuksessa omana
erikoispoliklinikkana. Lähetteet tai
konsultaatiot ohjataan aivovammapoliklinikalle kuntoutustutkimuspoliklinikan vastuulääkärin kautta.
K
L
ämpimät kiitokset ” Prinsessa
päivästä” upeat työtoverini
Medisiinisellä tulosalueella. Teitte
läksiäispäivästäni ikimuistoisen.
Kiitokset hyvästä yhteistyöstä Teille
kaikille joiden kanssa olen vuosien
varrella työskennellyt.
iitokset os. 84:n, os. 78:n,
os. 81:n henkilökunnalle ja
muille tutuille eläkejuhlasta,
lahjoista, puheista jne. SPECIAL
THANKS JARMOLLE JA
JONNALLE ”ylimääräisestä
Arja Kovala
Klinikkasihteeri
L
ämpimät kiitokset teille kaikille
osasto 44A&B ihanille työka-
Tukena aivovammatyöryhmä
kyydityksestä” ja ”yskänlääkkeestä”.
Kaikille aivotärähdystä vaikeamman
vamman saaneille sekä pitkittyneistä
oireista kärsiville tulee Sami Tetrin mukaan järjestää selvitykset ja hoidot. Hoidon, seurannan ja haitta-asteen arvioinnin tukena toimii aivovammatyöryhmä, johon kuuluvat aivovammapoliklinikalla toimivien henkilöiden
lisäksi myös konsultoiva psykiatri ja
neurokirurgi. Kun seurannassa tilanne
todetaan vakaaksi, määritetään pysyvä
haitta-aste.
Nuoren, vielä kehitysvaiheessa olevan vammautuneen kohdalla, seurantaa jatketaan, kunnes ammatinvalinta
ja selviytyminen aikuiselämässä voidaan arvioida. Lopullinen kanta haittaasteeseen ja työkykyyn otetaan vasta
tämän jälkeen
Aivovammapotilaille ja heidän omaisilleen järjestetään ensitietopäiviä.
Myös sopeutumisvalmennuskursseja
pyritään tulevien vuosien aikana järjestämään mahdollisuuksien mukaan.
Vaikean aivovamman saaneen henkilön hoito ja kuntoutus tapahtuu yhteistyönä perustason sosiaali- ja terveydenhuollon, vammaispalvelun ja erikoissairaanhoidon välillä. Usein vakuutusyhtiö
ja Vakuutusalan kuntouttamiskeskus
ovat mukana yhteistyössä, joten asioiden
hoito vaatii selkeätä tehtävistä sopi­
mista. n
Papin vierailu oli EXTRAA!
on koettu niin ilot kuin surutkin ja
”NYT EI RIEMULLA RAJAA!”
työelämän uudet haasteet.
Terveisin
Lämpimät kiitokset hematologisen
X-Autovastaava
K
vereille yhteisistä vuosista. Yhdessä
laboratorion väelle ja kaikille muille
hyvästä yhteistyökumppanuudesta,
niin sairaalassamme, kuin sen
iitokset työnantajalle ja
kaikille niille, jotka ovat
muistaneet meitä, siirtyessämme
eläkkeelle Kiinteistötekniikan
LVI-tekniikasta.
Eero Aamuvuori,
Veikko Kemppainen,
Hannu Korhonen,
Tauno Lassila,
Alvi Pajasto ja
Tapio Ristiniemi
ulkopuolellakin.
Kiitokset ikimuistoisesta ja riemukkaasta eläkejuhlasta sekä ihanista
läksiäislahjoista.
Muistamme teitä aina lämpimin
ajatuksin. Työniloa ja voimia uusiin
haasteisiin.
Toivottavat eläkeläiset
Kristiina Lahdelma ja
Aila Stenius
N OLET VAPARILAINEN!
TIESITHÄN, ETTÄ SINÄKI
ki PPSHP:n
Vaparin jäseniä ovat kaik
etkin. Lisää tietoa
työntekijät, eläköityne
löytyy intranetistä:
toiminnasta ja eduista
i kansio.
henkilöstöasiat/Vapar
2015
työryhmä vuodelle
Vaparin seniorien
4451
050
044
.
......
......
......
Ritva Kärkkäinen pj ........
0 317 627
040
.....
......
......
......
Seija Haikola siht.........
396
....................... 0400 297
Marja-Liisa Pylväs ......
..... 050 511 0686
......
......
......
......
......
n
kuva OYS 3072
Paula Halone
....................... 040 746
Aulikki Inkamo............
.......... 040 506 4031
......
......
......
......
......
tsi
Laila Ran
3557
...................... 040 772
Maija Kuivalainen ........
035
...................... 0400 800
8
Seija Raappana ............
................... 044 080 908
Marja Leena Huovila ......
ME OULU-LEHDEN
SEURAA ILMOITUKSIAM
TA.
TAL
ALS
A-P
INT
OIM
SEURAT
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
31
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VAT I r m a L ä n k i s e n a l bu m i
PITKÄ URA ja
kiitollinen mieli
Hierarkkinen sairaalamaailma koulutti kiltin ja ujon
Mehiläisten hoitoa
mökillä aviopuolison
kanssa.
sairaanhoitajan osastonhoitajaksi. Kovasta koulusta
Työterveys­hoitajan
henkilökortti Irakissa.
jäi kuitenkin päällimmäiseksi kiitollinen mieli.
”Oli sellaisiakin kirurgeja, jotka käsi ojossa, mitään sanomatta
vain odottivat, että siihen pannaan oikea instrumentti. Joskus
piti miettiä, mitähän se nyt tuohon käteen oikein on vailla”, hän
hymähtäen muistelee.
Leikkaussalista Irakin
aavikolle
Eläkkeellä kahvin varmasti
jo ehtii juoda istualtaan,
eikä sitä tarvitse pika­
jäähdyttää lautasella.
S
valmistuminen vuoden
1977 alussa ja vakituinen paikka OYKS:ssa
oli Irma Länkisen pitkän uran
alku yliopistosairaalassa. Mutta
ei ”koulutus” siihen päättynyt. Se
jatkui ”vanhojen kotkien” kaikki
näkevien silmien alla.
”Kova koulu se oli, mutta ei kirurgien käyttämä luonnehdinta,
vanhat kotkat, mitenkään halventava ollut. Se vain kuvasi sitä
asennetta, millä konkarihoitajat
opastivat tulokkaita mm. aseptiikan saloihin, potilaiden hyvää
tarkoittaen ja sairaalainfektioita
välttääkseen.”
Alkuaikoina sairaalamaailma
oli vielä hyvin hierarkkinen. Kirurgit ja sairaanhoitajat eivät
välttämättä sinutelleet toisiansa.
Leikkauksessa leikkaushoitajan
piti myös tietää, mitä instrumenttia kirurgi seuraavaksi tarvitsee.
32
airaanhoitajaksi
P OH J ANP IIRI 5/2015
Kesällä vuonna 1980 Irma Länkinen teki rohkean ratkaisun.
Hän lähti muutamaksi viikoksi
pienen poikansa kanssa Irakiin,
missä puoliso työskenteli Lohja
Ab:n palveluksessa. Vapaana oli
työterveyshoitajan kesälomitus
Irakin kuumuudessa.
”Samassa rakennusprojektissa
työskentelevät pakistanilaiset
kohtelivat minua kunnioittavasti
kuin Saaban kuningatarta. Heillä
oli oma miespuolinen sairaanhoitaja, jonka esimies olin. Naisena
en kuitenkaan saanut koskea hänen potilaisiinsa. Pääasiassa hoidin suomalaisten malarialääkitystä ja tarvittavia rokotuksia sekä suomalaisten vatsaoireita.
Leikkaussalihoitajan kokemuksesta oli hyötyä nyrjähdysten ja
nirhaumien hoidossa.”
Lähin suomalaislääkäri oli
500 kilometrin päässä Bagdadissa, jonne oli puhelinyhteys kerran viikossa. ”Kännyköitähän ei
siihen aikaan vielä ollut käytettävissä. Olimme keskellä aavikkoa
rakennustyömaalla, jossa olisi
voinut sattua mitä vain. – Onneksi ei sattunut.”
Liian kiltti
Vasta kaksitoista vuotta sairaanhoitajaksi valmistumisensa jälkeen Irma Länkinen lähti erikoistumaan. Suuntautumisala
oli jo tutuksi tullut leikkaus- ja
anestesia, uudeksi ammattinimikkeeksi vuonna 1989 tuli leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja.
Leikkaussalissa puhuttiin instrumenttihoitajista. ”Vaikka eihän
me instrumentteja hoidettu vaan
ihmisiä”, hän naurahtaa.
Vähän erikoistumisensa jälkeen hän joutui miettimään
paikkaansa keskusleikkausosastolla. Apulaisosastonhoitaja jäi
eläkkeelle, eikä paikkaa pantu
auki.
”Esimiehet rupesivat ehdottelemaan, että hae sitä sijaisuutta.
Vaikken koskaan ollut ajatellut
itseäni esimiestehtävissä, menin
ylihoitajan puheille. Hän sanoi,
että kaikki on muuten ok, mutta
yksi asia minua arveluttaa – kun
sinä olet niin kiltti”, hän hymähtää muistelulleen.
Mutta niin se apulaisosastonhoitajan pesti vain aukeni. ”Onhan tässä vuosien varrella joutunut omaa luonnettaan lujittamaan, vaikkei armeijamainen
kuri tämän päivän johtamisoppeihin kuulukaan.”
Vuorotyö nielee
henkilökuntaa
Keskusleikkausosastolla on nykyisin henkilökuntaa likipitäen
sata. 70-luvun jälkipuoliskolla,
kun Irma Länkinen aloitti, henkilökuntaa oli huomattavasti vähemmän, päivystysaikana vain
yhden leikkaustiimin verran.
Yöllisiä leikkauksia varten henkilökunta oli kotona varalla. Vain
kaikki pohjoispään leikkaussalit
olivat käytössä. Nykyisin Keslen
käytössä on yhteensä 18 leikkaussalia.
Suuri henkilöstömäärä tietää
osastonhoitajalle runsaasti töitä
henkilöstöhallinnon puolella.
Mm. sairauslomat, virkavapaat,
henkilökunnan lasten sairastamisesta johtuvat poissaolot ja
uuden henkilöstön rekrytointi
vievät runsaasti osastonhoitajan
työaikaa.
”Osastonhoitaja on keskeisessä asemassa työpaikan ilmapiirin
luojana. Silloin kun aloitin sairaanhoitajana, työyhteisö oli pieni ja kodikas. Isossa työyhteisössä on kysyntää sosiaalisille taidoille. Pitää tietää, miten erityyppisiä ihmisiä kannattaa
lähestyä.”
Luonto kiinnostuksen
kohteena
Eläkepäivien varalle Irma Länkisen ei ole tarvinnut tehdä suunnitelmia. Mielekästä tekemistä
riittää kun on luonnosta kiinnostunut. Jos luontopolulla tulee
vastaan ennestään tuntematon
ötökkä, perhonen tai koppakuoriainen, tai huomaa kasvin, jota
ei tunnista, pitää kotona ruveta
tunnistushommiin.
Taivaankansi tähtineen on
hänen erityiskiinnostuksensa
kohde. ”Orion on lempitähtikuvioni. Seuraan mitä taivaankannella tapahtuu ja kun uusi tähti
syttyy, käyn sen tunnistamassa
Ursan sivuilta, jos en sitä itse
osaa nimetä.”
”Sateliitteja taivaankannella
seilaa niin tiheään, että varmasti
Pentagonissa tiedetään, montako amalgaamipaikkaa minulla
on, niin usein seisoskelen tähtitaivaan alla tähtiin kurkottaen”,
hän velmuilee.
Irma Länkisen viimeinen työpäivä oli 12.10. ”Päivä oli haikeakin, mutta iäksi mieleen jäävä.
Kiitokset kaikille minua vapaalle saattelemisesta.” n
K U VAT T i i n a M ä k i
Megamatchmakingrekrytointitapahtuma
teatterilla
PPSHP mukana menossa
M
egamatcmaking–
rekrytointitapahtuma järjestettiin
tänä vuonna Oulun teatterilla. Vuosittainen tapahtuma kerää yhteen PohjoisSuomen rekrytoivat yritykset ja
osaajat. Tarjolla on moniosaajia
eri aloilta sekä hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen.
Tavoitteena on tukea Oulun ja
koko pohjoisen Suomen yritys-
ten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tarjota työnhakijoille uusia työllistymismahdollisuuksia.
Tänä vuonna tapahtumassa oli
OYS:sta rekrytointipalvelujen,
Marjo Kontkasen lisäksi mukana Sanna Keränen sairaalahuollosta sekä opiskelijakoordinaattori Pirkko Sivonen. Rekrytointipalvelut kiittää esittelijöitä. n
K U VAT Pe k k a Huo v i ne n
OYS Eteenpäin-messuilla
E
teenpäin-messut
eli
koulutus-, rekrytointi-, työelämä-, vapaaaika- ja digimessut
olivat jälleen lokakuun alkupuolella Ouluhallissa. Eteenpäinmessuilla oli lähes sata näytteilleasettajaa. Joukossa oli yrityksiä, ammattiliittoja ja tietysti
myös oppilaitoksia.
OYS:sta omaa työtään esittelemässä olivat Kesle, lasten teho
(os 64), vastasyntyneiden tehoosasto (os 55), sairaalahuolto sekä rekrytointipalvelut. Osaston
messuvierailla oli mahdollisuus
kokeilla käytännössä erilaisia potilaan hoitoon liittyviä hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi ommella
haavaa, intuboida eli avata hengitystiet tai hoitaa vastasyntynyttä.
”Rakensimme messuille’ mini-
sairaalan’, jossa mm. potilaalta
poistettiin puhjennut umpisuoli,
hoidettiin keskoskaapissa vastasyntynyttä ja huolehdittiin sairaalan siisteydestä”, rekrytoija Marjo Kontkanen kertoo.
”Messusairaalamme oli jälleen
yksi suosituimpia osastoja, olimme hyvässä seurassa Ilmavoimien
ja Poliisin kanssa’, hän jatkaa.
Oulun seurakuntia esitellyt
pappi tuli Kontkasen mukaan
päivän päätteeksi kysymään, selvisikö potilas hengissä. Pappi oli
huojentunut kuullessaan, että potilas oli hyvässä voinnissa, kestihän leikkaus messujen ajan eli peräti kaksi päivää!
Rekrytointipalveluista kiitetään kaikkia mukana olleita. Hyvää yritettiin mutta priimaa saatiin! n
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
33
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VAT T i i n a M ä k i
Oppaasta apua
SÄTEILYTUTKIMUSTEN KÄYTTÖÖN
Jokaista säteilytutkimusta harkittaessa ja pyydettäessä hoitavan lääkärin on syytä miettiä
tarvitaanko kyseistä tutkimusta, vaikuttaako se potilaan diagnoosiin tai hoidon valintaan.
Suomi kulkee säteilysuojelussa eturintamassa, mutta parantamisen varaa on aina.
S
äteilyturvakeskus
(STUK) julkaisi keväällä hoitaville lääkäreille suunnatun oppaan säteilylle altistavien tutkimusten oikeutuksen arvioinnista.
Ionisoivaa säteilyä voidaan käyttää useilla eri tavoilla ihmisten
terveyden tutkimiseen ja edistämiseen. Kuitenkin siitä voi aiheutua altistuneelle henkilölle myös
terveydellistä haittaa. Lähinnä
syöpäriski saattaa lisääntyä.
Siksi säteilyn käytön on oltava
aina oikeutettua. Odotettavissa
oleva hyöty säteilylle altistavasta
tutkimuksesta pitää olla suurempi kuin säteilyaltistukseen liittyvä haitta. Säteilytutkimusten oikeutus ei kuitenkaan kaikilta
osin toteudu. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa kolmasosa
34
P OH J ANP IIRI 5/2015
röntgentutkimuksista on oikeutusta vailla.
Röntgentutkimuksen oikeutus on arvioitava etukäteen ottaen huomioon sen tarkoitus. Ensisijaisesti oikeutuksen arvioi
potilasta hoitava lääkäri. Myös
säteilylle altistavasta tutkimuksesta vastuussa oleva lääkäri on
velvollinen varmistumaan oikeutuksesta. Vastuussa oleva lääkäri
on useimmiten radiologian erikoislääkäri.
Tarpeellisuuden
arviointi
”Säteilysuojelun peruspilareita
on arvioida onko tutkimus oikeutettu. Säteilyannokset lisääntyvät globaalisti, koska etenkin
suhteellisen suuriannoksisia tut-
kimuksia tehdään aikaisempaa
enemmän. Tämä on mielestäni
jäänyt aikaisemmin liian vähälle
huomiolle”, erikoislääkäri, LT
Heljä Oikarinen sanoo.
”Jokaista tutkimusta harkittaessa ja pyydettäessä tulee hoitavan lääkärin miettiä tarvitaanko kyseistä tutkimusta, vaikuttaako se potilaan diagnoosiin tai
hoidon valintaan. Onko kyseinen
tieto jo olemassa ts. onko tutkimus tehty aiemmin muualla tai
toisen lääkärin lähettämänä. Onko pyydettävä tutkimus oikea tai
onko vaihtoehtoinen tai pienemmän säteilyaltistuksen aiheuttava tutkimus mahdollinen”, hän
jatkaa.
Hänen mukaansa on tutkimuksia, joita lääkärit usein vähän kuin vanhasta tottumukses-
ta pyytävät turhaan. Esimerk­
kinä hän mainitsee rangan tavanomaiset röntgentutkimukset
sekä lannerangan TT-tutkimuksen. STUK:n oppaassa on luettelo tutkimuksista, joita usein turhaan pyydetään.
Säteilysuojelun
erityisryhmät
Lapset ovat säteilysuojelun kannalta erityisasemassa. Lapsuudessa saatu säteilyaltistus aiheuttaa suuremman lisäriskin kuin
vastaava altistus aikuisiässä.
Nuorella iällä saadusta säteilyaltistuksesta syövän kehittymiseen
on enemmän aikaa verrattuna
myöhemmällä iällä saatuun altistukseen, oppaassa huomautetaan.
Heljä Oikarisen
mukaan lapset ovat
säteilysuojelun
kannalta erityis­
asemassa. Lapsuudessa saatu säteily­
altistus aiheuttaa
suuremman lisäriskin
kuin vastaava
altistus aikuisiässä.
Raskaana olevien naisten
röntgentutkimuksia ja magneettikuvausta on syytä harkita ja
mahdollisesti lykätä siihen saakka, kunnes lapsi on syntynyt. Ja
potilaille, joille saatetaan esimerkiksi syövän seurannan vuoksi
tehdä lukuisia kontrollikuvauksia, pyritään tietokonetomografiatutkimuksessa käyttämään
mahdollisuuksien mukaan matalaa säteilyannosta.
Tietokonetomografialla voidaan tutkia lähes kaikkia kehon
rakenteita. Se on tarkka ja nopea, mutta säteilyannos on suhteellisen iso. Heljä Oikarisen
mukaan lainsäädäntöä ollaan
lähivuosina uudistamassa siten,
että lähetteitä annettaessa voidaan entistä paremmin ottaa
huomioon potilaan aiemmat
tutkimukset ja niistä saadut säteilyannokset.
Hoitavien lääkäreiden ja tutkimuksia tekevän henkilökunnan avuksi on eri maissa laadittu
suosituksia. Nämä lähettämissuositukset käsittelevät tutkimusten asianmukaista käyttöä,
auttavat oikeutusarvioinnissa ja
ohjaavat tutkimusten valintaa
kliinisissä tilanteissa. Niissä on
usein myös tietoa eri tutkimuksiin liittyvistä säteilyaltistuksista. Parhaillaan on tekeillä uudet
eurooppalaiset suositukset, jotka
otettaneen soveltuvilta osin käyttöön myös Suomessa.
Ilman ionisoivaa säteilyä
Ultraäänitutkimuksella esimerkiksi voidaan tutkia lähes kaikkia
elimistön pehmytkudosrakenteita
eikä siihen liity säteilyaltistusta.
Magneettikuvauksen pehmytkudoserotuskyky on erinomainen, ja se soveltuu myös
useiden luisten rakenteiden ongelmien selvittelyyn. Magneettikuvauksessa ei käytetä ionisoivaa säteilyä, vaan menetelmä
käyttää hyväkseen solujen protonien käyttäytymistä vahvassa
magneettikentässä.
Potilaalle on lain mukaan kerrottava hoidosta, toimenpiteistä
tai niiden vaihtoehdoista avoimesti ja rehellisesti. Hänellä on
oikeus saada etukäteen tietoa hänelle suunnitellusta säteilyaltistusta aiheuttavasta tutkimuksesta, sen avulla tavoitellusta hyödystä sekä myös tutkimuksesta
mahdollisesti aiheutuvista haitoista ja arvioidusta säteilyaltistuksesta. Samoin kuin mahdollisista vaihtoehdoista ja siitä, mitä
voi tapahtua, jos tutkimusta ei
tehdä. Potilailla on myös oikeus
kieltäytyä säteilyaltistusta aiheuttavasta tutkimuksesta. Oppaasta löytyy käytännön informointiohjeita.
Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa
– opas hoitaville lääkäreille löytyy osoitteesta:
http://www.julkari.fi/handle/10024/126288
kuva Tiina Mäki
Hyvä lähete on lyhyt
Lähetteen röntgen- tai isotooppitutkimukseen laatii aina lääkäri. Heljä Oikarisen mukaan hyvä
lähete on lyhyt ja ytimekäs, siinä
on selkeä kysymyksenasettelu.
Sen pitäisi olla niin yksiselitteinen, että suoralta kädeltä on
nähtävissä onko pyydetty tutkimus oikeutettu.
Oppaan mukaan lähetteen tulee sisältää sekä oikeutusarviointiin vaikuttavat, että muut kyseisen tutkimuksen kannalta oleelliset tiedot tutkimuksen suorittajalle ja lausunnon antavalle
lääkärille. Hyvä lähete vahvistaa
tutkimuksen oikeutuksen ja
mahdollistaa sen optimaalisen
suorittamisen. n
Matti Nuutiselle
professorin arvonimi
T
myönsi 19.12.2014 osastonylilääkäri Matti Nuutiselle professorin arvonimen. Tämän
johdosta Lasten ja nuorten klinikka järjesti professoriluennon ja kahvitilaisuuden torstaina 15.10.2015. Luennon
aiheena oli Henoch-Schönleinin purppura lapsilla. n
asavallan presidentti
PO H JAN PII R I 5 / 2 0 1 5
35
Uudella
osaamisella
tulevaisuuteen
• Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus
(aikuiset) 2016 – 2020 80 op
Varaa tunnelmalliset tilat
tilaisuuksiisi. Muista, vielä
ehdit varata pikkujoulut!
• Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus
(aikuiset) 2016 – 2019 70 op
• Integratiivinen työyhteisövalmentajakoulutus
2016 – 2017 60 op
• Työyhteisösovittelun erityisosaaja
2016 – 2017 30 op
[email protected] ja 020 719 1010.
Tilaesittelyt osoitteessa www.tervatoppila.fi
www.oulu.fi/taydennyskoulutus
Kutsu
POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ
Lämpimästi tervetuloa
Vaparin syyskokoukseen
torstaina 26.11.2015 klo 15.30
OYS:n Kuukkeli-kabinettiin
Tule keskustelemaan ja päättämään
sääntömääräisistä ja ajankohtaisista
asioista!
Kahvitarjoilu
Syysterveisin
Vaparin hallitus
LAHJOITA JA TUE POHJOISSUOMALAISTA
TERVEYDENHUOLTOA JA TUTKIMUSTA
Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö
on nyt Terttu. Terttu-säätiön lahjoittajana tuet
erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää
tutkimusta ja kehitystyötä.
www.terttusaatio.fi
SINÄKIN OLET VAPARILAINEN!