Tervetuloa oppimaan - Silmäkeskus pkl ja leikkauspuoli

TERVETULOA OPPIMAAN
Silmäkeskus/ poliklinikka ja leikkauspuoli
Osastonhoitaja:
Kangasluoma Päivi
puh. 06 415 4887
[email protected]
Opiskelijavastaava:
Aoh Riitta Kaipio
puh. 06 415 4122
[email protected]
Ph Anne Ilonen
[email protected]
YKSIKÖN ESITTELY
Yksikkö toimii ajanvarauspoliklinikkana sekä päiväkirurgisena leikkausyksikkönä
Yksikön sijainti:
Seinäjoen keskussairaala, 2. kerros, suoraan pääovesta, käytävän lopussa
Sairaansijat:
16 potilaspaikkaa
Henkilökuntamäärä:
Osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 15 sairaanhoitajaa,
2 valokuvaajaa, 3 perushoitajaa, 3 kuntoutusohjaajaa, 7 osastosihteeriä
Opiskelijat:
Polikliininen hoitotyö/leikkaussalityöskentely/päiväkirurgia
sairaanhoitaja tai perushoitaja -opiskelija 1 kerrallaan
Tavallisimmat potilasryhmät:
Potilaat ovat vauvasta vaariin, joilla on ongelmia näkemisessä. Poliklinikan
puolella suurimpia ryhmiä ovat glaukoomapotilaat, injektiopotilaat sekä
iriitti-potilaat.
Leikkaustoiminnan puolella kaihipotilaat ovat suurin ryhmä.
MEILLÄ VOI OPPIA
* Silmän alueen hoitotyö
* Silmälääkitys, kanyylin laitto ja esilääkitys
* Päiväkirurgia ja polikliininen hoitotyö
* Potilaan ohjausta ja neuvontaa ennen ja jälkeen leikkauksen
* Potilaan ohjaus ja neuvonta pitkäaikaisen sairauden kohdatessa
- Aseptiikka; sekä polikliinisissa että leikkaustoimenpiteissä
- Leikkaussalityöskentelyä/ toimenpide työskentely
- Asiantuntijahoitajien vastaanotto (Glaukooma ja karsastus)
- Kuntoutusohjaajien työnkuva
- Useiden laitteiden kanssa työskentely ja samalla huomioiden potilaan ohjaus
- Valokuvaustoiminta
Suositeltavaa kirjallisuutta ennen harjoittelujaksolle tuloa
* Silmätautioppikirja
* Aseptiikkaan perehtyminen