Perehdytyslomake 1 - Työturvallisuuskeskus

Perehdytyslomake
1 (4)
Apteekki
Perehdytettävä
Työtehtävä
Perehdyttäjä
Ensimmäisen viikon jälkeen on hyvä käydä läpi asioita, jotka ovat jääneet uudelle työntekijälle
epäselviksi.
Perehdytyksen loppukeskustelupäivä ja kuittaus
Apteekin yleisesittely ja perustiedot
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus
Apteekin lyhyt historia, organisaatio, asiakaskunta
Apteekin strategia ja arvot
Apteekkeja koskeva lainsäädäntö
Apteekin sijainti, sivuapteekit ja palvelupisteet sekä
aukioloajat
Muut terveydenhuollon toimipisteet ja päivystys
Yhteistyö terveydenhuollon ja muiden paikallisten
toimijoiden kanssa
Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus
Apteekin asiakas-, sosiaali-, tauko-, toimisto-, lääkkeiden
valmistus- ja säilytystilat
Apteekin työvaatteet, pesula, nimikyltti, tarvittavat avaimet
ja koodit
Henkilöstö ja työsuhde
Apteekin henkilökunnan esittely ja päätehtävät
vastuualueineen
Odotukset apteekin henkilöstöltä
Apteekin yhteiset toimintatavat ja muu mahdollinen
ohjeistus
Työsuhteen muoto, koeajan merkitys ja työsuhteen
irtisanomisaika
Palkanmaksu, verokortti ja tilinumero
Työaika ja työnseuranta:
−
työvuorot ja niihin liittyvät tehtävät mm. avaus- ja
sulkutyöt
−
työvuorojen vaihdot
−
ruoka- ja kahvitauot
−
sairastuminen ja muu poissaolo, ilmoittaminen
−
vuosilomat, loma-ajan palkka ja korvaukset
Osaamisen kehittäminen:
−
koulutuskortit, ohjeistus, palaverit
Työsuhde-edut ja henkilökuntaostokset
Työturvallisuuskeskus
Perehdytyslomake
Henkilöstö ja työsuhde
2 (4)
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus
Työterveyshuolto:
−
sijainti ja ohjeet
−
työhöntulotarkastuksen varaaminen
Apteekin tyky- ja virkistystoiminta
Luottamusmiehen/yhdyshenkilön esittely
Kehityskeskustelukäytännöt
Turvallisuus apteekissa
Turvallisuusohjeet (oma kiinteistö, kauppakeskus yms.)
Hälytysjärjestelmät, ryöstöpainikkeet ja vartijat
Varauloskäynnit
Paloturvallisuus: palosammuttimet ja sammutuspeitteet
Ensiapukaappi ja ohjeet henkilökunta- ja asiakastilanteisiin
Toiminta- ja työohjeet (mistä löytyvät, miten päivitetään):
−
reseptiväärennökset
−
uhkaavat tilanteet
−
ryöstö
−
kriisitilanteet
−
tulipalo
−
apteekin avaaminen ja sulkeminen
−
kemikaalien toimittaminen
−
kassakaappi ja vaihtokassa (turvallisuus, avaimen
säilytys)
−
työtapaturmat
−
työturvallisuus ja työsuojelumääräykset
Työsuojeluvaltuutetun esittely
Apteekin laitteet ja toimintatavat
Sisäinen tiedotus/intranet
Internetin käyttö, SoMe käyttäytyminen
Työpuhelimen/oman puhelimen käyttö
Faxin, skannerin ja kopiokoneen käyttö
Posti
Vuoronumerolaitteet
Työturvallisuuskeskus
Perehdytyslomake
Apteekissa käytettävät ohjelmat/
tietoturvallisuus
3 (4)
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus
Apteekkijärjestelmä
Sähköposti
Tietoturvaohje ja -säännöt, salasanat
Atk-tuki
Kassatyöskentelyssä korttitietoihin liittyvät asiat
Henkilökohtaisten varmennekorttien käytännöt (säilytys
jne.)
Apteekin muut ohjeet
Asiakaspalvelun periaatteet ja toimintaohjeet:
−
palveluvalinnassa
−
reseptintoimituksessa
−
resepti- ja itsehoitovuorot
−
apteekin kanta-asiakasohjelma
−
asiakaspalautteet ja niiden käsittely
Toimintaohje lääkeneuvonnasta, johon sisältyy myös
itsehoitolääkkeiden oikean ja turvallisen käytön neuvonta
Lääkitysturvallisuuden varmistaminen mm. toimituspoikkeamien käsittely ja dokumentointi apteekissa
Apteekissa käytössä olevat tietolähteet lääkeneuvonnan
tukena (sähköiset tietokannat, kirjat ja lehdet)
Kattokorvausasiakkaat
Erityislupien käsittely (lupa, tilaaminen, hinnoittelu,
toimittaminen, säilytys)
Ex-temporen lääkkeiden tilaaminen, valmistaminen
Lääkevalmistus (assistentit, toimintaohjeet - laatu ja
turvallisuus)
Lääkkeiden saatavuuteen liittyvät asiat (mahdollinen
lainaaminen apteekkien välillä, pikatilaukset jne.)
Huumausaineresepti: kirjanpito ja säilytys
Alkoholireseptit: kirjanpito ja säilytys
Apteekkisopimusasiakkaat
Antibiottimixtuuroiden valmistaminen
Lääkejätteiden vastaanotto ja käsittely
Schengen todistuksen tekeminen
Reseptien uusimiskäytännöt
Työpaikkakassat, sosiaalitoimistojen käytännöt,
tiliasiakkaat
Annosjakelu
Työturvallisuuskeskus
Perehdytyslomake
Apteekin muut ohjeet
Kassatoiminnat
−
toimintaohjeet: maksukortit, korjauskuitit, seteleiden
varmennus, vaihtorahat ja pohjakassa, kassarullat,
alennukset (veteraani, muut), kampanjat,
myyntirajoitukset, tuotetakuut, kuittikopiot jne.
Laskutus ja laskutusasiakkaat
Ruiskujen ja neulojen myynti ja vastaanotto
Tuotteiden hyllytyksen ohjeet reseptilääkkeissä ja
palveluvalinnassa
Varastonhallinta ja tilaaminen
−
tavaratilausten dl:t ja käytännöt, "puute/
toivomusvihko"
−
reklamaatio, tuote- ja saldovirheiden käsittely
−
muut varastonhoitoon liittyvät asiat mm. varastopaikat
−
kilotavaroiden hinnoittelu, toimittaminen
−
inventointi
Työturvallisuuskeskus
4 (4)
Vastuuhenkilö
Pvm/kuittaus