Vatsan alueen näyte tai dreeraus

Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
1 (3)
6.8.2015
Vatsan alueen TT-ohjattu biopsia tai dreneeraus
Teille on varattu tietokonetomografiatutkimus, jossa tutkitaan vatsaa. Samassa yhteydessä otetaan
näyte joko ohuella neulalla (ONB=ohutneulanäyte) tai hieman paksummalla neulalla (KNB=paksu- eli
karkeaneulanäyte) tai laitetaan ohut muoviletku (dreeni). Tietokonetomografia (lyhenne CT tai TT)
on kuvausmenetelmä, jolla saadaan leikekuvia kehosta. Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.
Joskus tutkimuksessa käytetään myös jodivarjoainetta.
Toimenpiteeseen valmistautuminen
Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä mahdollisimman pian toimenpideajan antaneeseen
yksikköön, mikäli käytätte verenohennuslääkkeitä (esim. Marevan®, Plavix®, Klexane®,
Heparin® tai Fragmin®). Tällöin lääkäri harkitsee näiden lääkkeiden tauotuksen. Ottakaa
myös yhteyttä, jos Teillä on puudutusaineyliherkkyys tai jodivarjoaineallergia.
Hoitava yksikkö huolehtii Teiltä tarvittavat verikokeet verenvuotoalttiuden selvittämiseksi.
Pyydämme Teitä olemaan syömättä, juomatta, tupakoimatta ja purukumia purematta
vähintään kuusi (6) tuntia ennen toimenpidettä. Säännölliseen käyttöön määrätyt
lääkkeenne voitte ottaa aamulla pienen vesimäärän kanssa. Jos Teillä on tablettihoitoinen
diabetes, jättäkää sokeritautilääkkeet ottamatta. Mikäli Teillä on insuliinihoitoinen
diabetes, ottakaa yhteyttä hoito-osaston henkilökuntaan tarkempien valmisteluohjeiden
saamiseksi.
Ennen toimenpidettä Teille laitetaan käsivarren laskimoon kanyyli, jonka kautta annetaan
(esim. kipu) lääkettä tarvittaessa.
Toimenpiteen suorittaminen
Toimenpide kestää noin 30 - 90 minuuttia. Röntgenhoitaja valmistelee teidät toimenpiteeseen ja avustaa lääkäriä. Röntgenlääkäri suorittaa toimenpiteen ja antaa lausunnon.
Olette toimenpiteen ajan joko selällään tai vatsallaan. Asento tuetaan tyynyllä ja
jalkatuella mahdollisimman vakaaksi. Aluksi suoritetaan kuvaus, jossa mahdollisesti
käytetään jodivarjoainetta. Kun pistopaikka on kuvauksella varmistettu, merkitään se
tussilla iholle. Iho pestään desinfektioaineella ja peitellään steriileillä liinoilla.
Röntgenlääkäri puuduttaa pistoreitin.
Puudutuksen jälkeen ohutneulanäytettä otettaessa röntgenlääkäri ohjaa neulan
pistokohteeseen ja imee ruiskun avulla kohteesta soluja tai nestettä näytteeksi.
Karkeaneulanäytettä otettaessa röntgenlääkäri tekee ihon pintaan ensin pienen viillon,
minkä jälkeen viiltoaukosta ohjataan neula pistokohteeseen. Laitteen jousi laukeaa
näytteenottohetkellä, jolloin kuuluu pieni naksahdus.
Näytteet lähetetään röntgenistä tutkittavaksi laboratorioon.
Vatsaontelon dreneerauksessa puudutuksen jälkeen röntgenlääkäri tekee veitsellä iholle
pienen viillon. Tästä viiltoaukosta hän ohjaa vatsaonteloon ohuen muoviletkun eli dreenin.
Dreenin pää lukitaan saparolle, jotta se ei irtoa. Dreeniin yhdistetään hanallinen väliletku,
jonka avulla säädellään nesteen poistumista. Väliletkuun yhdistetään keräilypussi, johon
neste pääsee valumaan.
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 3208 (suora)
www.ppshp.fi
Vatsan alueen tt-ohjattu biopsia tai dreeraus.docx
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
2 (3)
6.8.2015
Toimenpiteen lopussa röntgenhoitaja kiinnittää dreenin ihoon sidoksilla ja teipillä, jottei
liukaspintainen letku pienen nykäyksen yhteydessä irtoa.
Toimenpiteen jälkeen huomioitavaa
Toimenpiteen jälkeen olette vuodelevossa neljä - kuusi (4 - 6) tuntia. Vuodeosaston
henkilökunta seuraa pistokohtaa ja vointianne mm. sydämensykettä sekä verenpainetta.
Mikäli toimenpiteen jälkeen voitte huonosti, ilmenee kipua tai hengenahdistusta, kertokaa
siitä hoitohenkilökunnalle.
Toimenpiteessä laitetun haavakalvon voitte poistaa ohutneulanäytteen jälkeen viimeistään
seuraavana aamuna. Paksuneulanäytteen jälkeen haavakalvolla suljettua pistopaikkaa ette
saa kastella kahteen vuorokauteen tulehdusriskin takia.
Dreneerausletkun irtoamista on pyrittävä vältättämään. Hoitavan yksikön henkilökunta
antaa tarkemmat ohjeet dreenin suojaamisesta peseytymisen aikana.
Ohjeet poistettavan nesteen määrästä ja nopeudesta antaa hoitava lääkäri. Hän myös
harkitsee ajankohdan, jolloin dreeni poistetaan.
Tiedon tutkimuksen ja näytteiden tuloksesta antaa teitä hoitava lääkäri.
Yhteystiedot
Mikäli haluatte lisätietoja Teille
Keskusröntgeniin puh. 08 315 3208
PL 50, 90029 OYS
suunnitellusta
toimenpiteestä,
soittakaa
OYS:n
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 3208 (suora)
www.ppshp.fi
Vatsan alueen tt-ohjattu biopsia tai dreeraus.docx
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
TT-esitietolomake
3 (3)
6.8.2015
(Ottakaa täytetty kaavake mukaan toimenpiteeseen)
Suku- ja etunimet
Henkilötunnus
Pituus
Paino
Ennen toimenpidettä pyydämme Teitä riisumaan vatsanalueella olevat metallia sisältävät
esineet tai vaatteet (kuten korut, lävistykset ja metallinapit). Pyydämme Teitä vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin huolellisesti.
Onko Teillä kehossanne:
Rautaa/metallia (tekonivel, stentti)
Jos vastasitte kyllä, niin missä? _______________________________
Laskimoportti
Jos vastasitte kyllä, milloin se on asennettu sekä merkki/malli jos
tiedossa _________________________________________________
Haluatteko laskimoporttia käytettävän varjoaineen annossa?
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Joissakin tapauksissa suoliston tyhjennys on tarpeen tehdä ennen TTtutkimusta. Jos Teitä on ohjeistettu näin, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Oletteko saaneet kirjallisen ohjeen suolen tyhjennystä varten?
Kyllä
Mitä tyhjennysainetta käytitte? _________________________________
Milloin ulostitte viimeksi?______________________________________
Ei
Allergiat/mahdolliset vasta-aiheet:
Onko Teille käytetty aiemmin Jodi-varjoainetta?
Jos vastasitte kyllä, tuliko tuolloin mitään allergia-oireita?
Millaisia oireita?___________________________________________
Onko Teillä silmänpainetautia?
Onko Teillä lääkeaine-allergioita?
Jos vastasitte kyllä, mitä allergioita? ___________________________
__________________________________________________________
Onko Teillä tablettihoitoinen diabetes?
Jos vastasitte kyllä, mikä on lääkkeen nimi? ___________________
Nainen: Onko mahdollista, että olette raskaana?
Muut esitiedot:
Onko Teillä sovittuna lääkärille vastaanotto/soittoaika
tutkimusvastausten kuulemista varten? Milloin?_________________
Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä Keskusröntgen (08 315 3208).
Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Päiväys
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 3208 (suora)
www.ppshp.fi
Vatsan alueen tt-ohjattu biopsia tai dreeraus.docx