Koraanin syntyhistoria

KORAANIN KEHITYS
Syntykertomuksia ja historiaa
Tuesday, December 9, 14
Perinteinen uskonnollinen
käsitys
Taivaassa on Jumalalla taivaallinen Koraani, josta
maallinen on kopio
Koraani tuli joko kerralla tai monessa osassa profeetta
Muhammadille enkeli Gabrielin avulla
Koraani syntyy 600-luvulla
Toiset korostavat, että Ramadan-kuukauden aikana
Koraani olisi ilmestynyt osa kerrallaan
Tuesday, December 9, 14
Koraanin uskonnollisia
syntykertomuksia
Abu Bark
1. kalifi Abu Bakr olisi määrännyt Zayd b. Thaabitin
kokoamaan Koraanin useista eri lähteistä (lehdet,
luut, kivet, nahanpalat, ihmisten muistista)
Ei todisteita tällaisesta kopiosta
Tuesday, December 9, 14
Toinen Koraanin synty
Uthmanin editio
Uthamin editio oli toinen kokoelma, joka legendan mukaan olisi aloitettu
Armenian sotaretkellä tapahtuneiden Koraanin sisältä koskevien erimielisyyksien vuoksi. Abu Bakrin kokoelmasta olisi kulunut tällöin noin 20 vuotta.
Zayd b. Thaabit toimi kokoajana ja hankki Abu Bakrin kokoelman, joka oli
annettu Muhammadin leskille, Hafsalle, säilytettäväksi. Mielenkiintoista on,
että Koraanin kieli oli muutettava Qurayshin murteen mukaiseksi, jotta
tekstissä olevat epäselvät kohdat saatiin todistettua tietynlaisiksi.
Tekstistä ei tullut selvää ja kyseenalaisiksi tulevat
ihmisten tekemät muutokset Koraaniin
Tuesday, December 9, 14
Suhtautuminen Uthmanin
editioon
Usein Uthmanin editiota pidetään aitona ja voimakkaan
auktoriteetin omanneena Koraanina
Menneisyydessä islamin muslimitutkijat ja -teologit
viittasivat kuitenkin yhtä lailla muihin Koraanin
editioihin
Uthmanin editio ei ollut ainutlaatuinen
Tuesday, December 9, 14
Kolmas Koraanin synty
Abu Bakria edeltävänä aikana.
Profeetta Muhammad oli määrännyt Koraanin
kokoamisen. Tämän version juoni lähtee liikkeelle
ajatuksesta, että Zayd b. Thaabit olisi jo saanut kuulla
Muhammadin sanoneen, että kukin Koraanin jae
kuului tiettyyn kohtaan.
Tuesday, December 9, 14
Muita Koraanin
syntykertomuksia
Saalim-orja olisi koonnut ensimmäisen Koraanin
Neljäs kalifi Ali b. Abi Taalib olisi koonnut ensimmäisen
Koraanin
Tuesday, December 9, 14
Kirjoitetun kielen
kehityksen vaiheita
Arabiaa ja Koraania ei kirjoitettu aluksi:
vokaalimerkit puuttuvat
konsonantimerkit puuttuvat
Lyhyitä vokaaleja ei merkitty, pitkät satunnaisesti
28 merkistä vain 6 ei tarvitse diakriittistä merkkiä
erottuakseen muista kirjaimista
Vokaalit ja diakriittiset merkit lisätään arabiaan
800-luvun nurkilla
Tuesday, December 9, 14
Lukutapoja
Koska vokaaleja ei merkitty, salli konsonanttimerkeistä
tehty Koraani monenlaisia lukutapoja lisäämällä eri
vokaaleja
Mekassa, Medinassa, Kuufassa, Damaskoksessa ja
Basrassa ainakin oli oma lukutapansa Koraanille
Tuesday, December 9, 14
Nykyinen Koraani
1923 Kairossa tuotettu Koraani
Hafsin välittämä Asimin lukutapa
Kairon editio eroaa muun muassa Hijazi-tyylillä
tehdystä vanhemmasta editiosta
Tuesday, December 9, 14
Syntyhistorian ongelmia
Kaikki Koraanin ja islamin syntyyn liittyvä on
kirjoitettu 800- ja 900-luvulla sekä jälkeenpäin >>
kehäpäätelmä islamin historiasta käyttäen muslimien
tekemää historiaa
Koraanissa ei ole maantieteellisiä faktoja, jotka
ohjaisivat syntypaikkaan >> Bacca (3:40) ei ole varmasti
Mekka
Tuesday, December 9, 14
Arkeologisten todisteiden
puutteet
Koraanista kertovat arkeologiset löydöt ovat vähäiset,
koska Mekan ja Medinan alueella tieteellisiä kaivauksia
ei saa tehdä
Löydöt, joita on tehty, viittaavat, että Koraanin
varhaisin muoto on korkeintaan 700-luvulta, ei 600luvulta
Varmat löydöt viittaavat Koraanin olevan korkeintaan
800-luvulta
Tuesday, December 9, 14
Kielihistoriallisia piirteitä
Koraanin sisältämä arabia koostuu yksityiskohdiltaan ja
rakenteeltaan toisista kielistä:
Syyrian kielet (syyroaramea, palestiinan syyria) 70%
Heprea 10%
Kreikkalais-roomalaiset kielet 10%
Etiopia 5%
Persia 5%
Tuesday, December 9, 14
Kirjallisuutta
Bell, Richard & Watt Montgomery W. 1977 Introduction to the Qur’an. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
Cook, Michael 1991 Muhammed. Jyväskylä: Gummerus.
Déroche, Francois 2006 Written Transmission. The Blackwell Companion to the
Qur’an. Oxford: Blackwell Publishing. 172-186.
Hoyland, Robert G. 1997 Seeing Islam as Others Saw it. New Jersey: Darwin Press.
Hämeen-Anttila, Jaakko 1999 Islamin monimuotoisuus. Helsinki: Gaudeamus.
Hämeen-Anttila, Jaakko 2006 Johdatus Koraaniin. Helsinki: Gaudeamus.
Mingana, Alphonse 2002 Syriac Influence on the Style of the Koran. What the Koran
Really Says. 171-192.
Nevo, Yehuda D. & Koren, Judith 2003 Crossroads to Islam. New York: Prometheus Books.
Tuesday, December 9, 14