Eija Bärlund-Toivosen selvitys potilasasiamiehen

K a u n i a i n e n Kv & Kh
G r a n k u H a Stf & S t s
Eija Bärlund-Toivonen
Rajakyläntie 28 C
01280 Vantaa
puhelin 0400 949332
eija.barlund
13.3.2015
Kauniaisten kaupunginhallitukselle
Selvitys potilOsasiamiestoiminnasta 2014
Sopimus
Potilas- ja sosiaaliasiamiehenä on toiminut 27.4.2005 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Eija BärlundToivonen
Järjestelyt
Sopimuksen mukaan asiakkaiden puhelinaika on tiistaisin klo 17-19 numerossa 0503612655. Asiakkaat
voivat käyttää myös sähköpostia osoitteessa [email protected] Asiamiespalvelu on
toiminut koko vuoden, loma-aikoinakin viesteihin on vastattu, tosin viiveellä.
Asiakkaat
Vuoden 2014 aikana potilasasiamiehen puoleen on kääntynyt 10 henkilöä. Heistä omaa asiaansa on
selvittänyt seitsemän henkilöä, kaksi on selvittänyt omaisensa asiaa ja yksi yhteydenotto on tullut
henkilökunnalta.
t
Asioiden selvittäminen on vaatinut 25 erilaista yhteydenottoa eli 15 puhelinkeskustelua, 9 sähköpostia ja
yhden kirjeen.
Yhteydenottojen syyt
Kahdella asiakkaalla on ollut hammashoitoon liittyvä asia, molemmissa on ollut kyse varsin yleisen
hoitokomplikaation selvittämisestä. Tapauksista toinen on sattunut ostopalvelupaikassa.
Jorvin sairaalan toimintaa ja hoitoympäristöä on moittinut yksi asiakas.
Lohjan aluesairaalan toimintaa on moittinut ja hoitovahinkoepäilyä halunnut selvittää yksi omainen.
Liikennevahinkoa ja sen mahdollisia seurauksia on selvitellyt erittäin laajasti yksi omainen.
Yksi asiakas on halunnut selvittää hoitovahinkoepäilyä ja kaksi on ollut tyytymättömiä hoitoon ja kohteluun.
Kotiutusta ja kotihoidon varmistusta on arvioinut yksi asiakas.
Yhden asiakkaan kanssa on keskusteltu lausunnoista.
Arvio vuodesta 2014
Asiakasmäärä on vuosittain kovin pieni, joten mitään johtopäätöksiä terveydenhuollon laadun
kehittymisestä ei voi tehdä. Merkillepantavaa kuitenkin on, että vuonna 2014 oli kaksi paljon aikaa ja
resursseja tarvinnutta asiakasta, mutta kumpikaan heistä ei ottanut yhteyttä Kauniaisten terveydenhuollon
asiakkuudesta.
Yhteistyö Kauniaisten terveystoimen kanssa on sujunut erinomaisesti.
rlund-Toivonen
potilas- ja sosiaaliasiamies