Uusikaupunki on vireä ja lapsiystävällinen noin 15 500 asukkaan

Uusikaupunki on vireä ja lapsiystävällinen noin 15 500 asukkaan kaupunki
lounaisrannikolla. Elämänlaatua Uudessakaupungissa luovat viihtyisä ja turvallinen
elinympäristö, erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut.
Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä
varten 1.8.2015 alkaen seuraavat perusopetuksen virat
1. Kalannin koulun rehtorin virka nro 1002 (1-9 luokkien koulu)
2. Luokanopettajan virka nro 102 (sijoituspaikka Hakametsän koulu)
3. Luokanopettajan virka nro 111 (sijoituspaikka Lokalahden koulu)
 Erikoistuminen alkuopetukseen tai kokemus alkuopetuksesta katsotaan eduksi
4. Erityisopettajan virka nro 3305 (sijoituspaikka Uudenkaupungin yhtenäiskoulu)
5. Erityisluokanopettajan virka nro 131 (sijoituspaikka Hakametsän koulu)
6. Erityisluokanopettajan virka nro 3301 (sijoituspaikka Hakametsän koulu)
7. Erityisluokanopettajan virka nro 3104 (sijoituspaikka Uudenkaupungin yhtenäiskoulu)
8. Erityisluokanopettajan virka nro 3402 (sijoituspaikka Saarniston koulu / EHA 1)
9. Perusopetuksen englannin kielen ja toisen kotimaisen kielen lehtorin virka nro 1105
(sijoituspaikka Kalannin koulu)
10. Perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka nro 137 (sijoituspaikka Kalannin
koulu)
Kelpoisuusvaatimukset virkoihin määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
Hakemukset virkoihin tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen
tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo skannattuna tai
toimittaa niistä paperikopiot Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskukseen osoitteella:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.
Hakemuksien tulee olla perillä 13.4.2015 klo 15.00.
Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen
tiedoksisaannista.
Viroissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja viroista antavat rehtorit Veli-Pekka Virtanen, puh. 044 344 5850 (Lokalahden koulu),
Marko Mäkinen, puh. 050 568 6235 (Hakametsän koulu), Osmo Tuikka, puh. 050 325
5422(Saarniston koulu), Jukka Silvola, puh. 050 568 6233 (Uudenkaupungin yhtenäiskoulu),
Salme Tuokila, puh. 050 568 6237 (Kalannin koulun lehtorin virat) ja opetus- ja
kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen, puh. 050 568 6231 (kaikki virat).
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kuntarekry 24.3.2015
Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivut 24.3.2015
Ilmoitustaulu 24.3.2015