Kaulan alue

Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
1 (2)
10.8.2015
Kaulan alueen tietokonetomografiatutkimus
Teille on varattu aika kaulan alueen tietokonetomografiatutkimukseen. Tietokonetomografia
(lyhenne TT tai CT) on kuvausmenetelmä, jolla saadaan kaulan alueelta leikekuvia. Kuvauksessa
käytetään röntgensäteitä sekä tarvittaessa jodipitoista varjoainetta käsivarren laskimoon
laitettavan kanyylin kautta.
Tutkimukseen tai toimenpiteeseen valmistautuminen
Teidän tulee olla syömättä ja juomatta kaksi tuntia ennen tutkimusta mahdollisen
varjoaineen vuoksi. Säännöllisesti käyttämänne lääkkeet voitte ottaa pienen vesimäärän
kanssa.
Pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä röntgenosastolle, jos epäilette olevanne raskaana tai
Teillä on todettu jodiyliherkkyys tai munuaisten vajaatoiminta. Epäselvissä tilanteissa voitte
tarkistaa myös, käytetäänkö teidän tutkimuksessanne varjoainetta.
Tutkimuksen suorittaminen
Tutkimus valmisteluineen kestää 5 - 20 minuuttia. Varsinainen kuvaus kestää 2 - 10 minuuttia.
Röntgenhoitaja valmistelee Teidät tutkimukseen ja suorittaa kuvauksen röntgenlääkärin
ohjeiden mukaan. Röntgenlääkäri antaa kuvista lausunnon.
Kuvauksen aikana Teidän tulee maata kuvauspöydällä selällään liikkumatta ja nielemättä,
koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta.
Tutkimuksen jälkeen huomioitavaa
Tutkimus ei yleensä aiheuta sivuvaikutuksia. Mikäli Teillä on sokeritautilääkitys ja munuaisten
vajaatoiminta, sokeritautilääkitys tauotetaan tarvittaessa tutkimuksen jälkeen.
Tutkimuksessa mahdollisesti käytetty varjoaine poistuu virtsan mukana. Juominen edistää
varjoaineen poistumista elimistöstä. Tämän vuoksi Teidän on hyvä nauttia nesteitä tavallista
runsaammin.
Tuloksen tehdystä tutkimuksesta saatte Teitä hoitavalta lääkäriltä, eikä lausuntoa voi saada
suoraan röntgenistä.
Yhteystiedot
Kaulan alueen TT-tutkimuksia tehdään keskusröntgenissä (sisäänkäynti A3:1, aula 1) ja
päivystysröntgenissä (sijainti A2:1).
Jos Teillä on kysyttävää tästä tutkimuksesta, voitte soittaa ma - pe klo 13.00 -15.00 välillä
sille röntgenosastolle, johon aikanne on varattu (ilmoitetaan kutsukirjeessä).
Keskusröntgen puh.08 - 315 3208.
PL 50, 90029 OYS
Päivystysröntgen puh.08 - 315 2254.
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2113 (suora)
www.ppshp.fi
Kaulan alueen tietokonetomografiatutkimus
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
2 (2)
10.8.2015
TT-tutkimuksen esitietolomake
(Ottakaa täytetty kaavake mukaan tutkimukseen)
Suku- ja etunimet
Henkilötunnus
Pituus
Paino
Ennen tutkimusta pyydämme Teitä riisumaan kuvausalueella olevat metallia sisältävät esineet
tai vaatteet (kuten korut, lävistykset, metallinapit ja rintaliivit). Pyydämme Teitä vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin huolellisesti. Huom! Olettehan ravinnotta ainakin 2h ennen kuvausta.
Onko Teillä kehossanne:
Rautaa/metallia (tekonivel, stentti)
Jos vastasitte kyllä, niin missä? _______________________________
Laskimoportti
Jos vastasitte kyllä, milloin se on asennettu sekä merkki/malli jos
tiedossa _________________________________________________
Haluatteko laskimoporttia käytettävän varjoaineen annossa?
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Joissakin tapauksissa suoliston tyhjennys on tarpeen tehdä ennen TTtutkimusta. Jos Teitä on ohjeistettu näin, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Oletteko saaneet kirjallisen ohjeen suolen tyhjennystä varten?
Kyllä
Mitä tyhjennysainetta käytitte? _________________________________
Milloin ulostitte viimeksi?______________________________________
Ei
Allergiat/mahdolliset vasta-aiheet:
Onko Teille käytetty aiemmin Jodi-varjoainetta?
Jos vastasitte kyllä, tuliko tuolloin mitään allergia-oireita?
Millaisia oireita?___________________________________________
Onko Teillä silmänpainetautia?
Onko Teillä lääkeaineallergioita?
Jos vastasitte kyllä, mitä allergioita? ___________________________
__________________________________________________________
Onko Teillä tablettihoitoinen diabetes?
Jos vastasitte kyllä, mikä on lääkkeen nimi? ___________________
Nainen: Onko mahdollista, että olette raskaana?
Muut esitiedot:
Onko Teillä sovittuna lääkärille vastaanotto/soittoaika
tutkimusvastausten kuulemista varten? Milloin?_________________
Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä siihen röntgenosastoon, josta tutkimusaikanne on
varattu Keskusröntgen (08 315 3208), Päivystysröntgen (08 315 2254)
Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Päiväys
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2113 (suora)
www.ppshp.fi
Kaulan alueen tietokonetomografiatutkimus