Sosku - Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä

Sosku-hanke
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän SOSKU-osahankkeen myötä on tarkoitus saada koko
kuntayhtymän alueelle toimivia ja asiakkaiden tarpeita vastaavia sosiaalisen kuntoutuksen malleja ja
toimintatapoja.
FSHKY on vuoden 2014 alusta perustettu Forssan kaupungin ja neljän kunnan (Tammela, Jokioinen,
Humppila, Ypäjä) kuntayhtymä, joka tuottaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen
kuntiin. Uusi organisaatio antaa mahdollisuuden palveluiden kehittämiseen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon integraation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Osahankkeen tavoitteet:
• Ensisijaisena tavoitteena on avata seudulle sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen
määrittely ja mittarit sekä juurruttaa se jo olemassa oleviin palveluihin. Tarvitaan
tietoa sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksista, hyvistä käytännöistä ja
tavoista.
• Luoda ja testata uusia sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, joilla voidaan
kehittää
sosiaalisen
Kuntapilottien
kuntoutuksen
pääpaino
on
toimintatapoja
asiakaslähtöisessä
Forssan
seutukunnalla.
sosiaalisen
kuntoutuksen
kehittämisessä.
• Kehittää sosiaalisen kuntoutuksen asiakaslähtöisiä työtapoja, parantaa asiakkaiden
kuntoutumisedellytyksiä,
kehittää
kuntien
sosiaalisen
kuntoutuksen
ydintoimintoja ja palvelupolkuja sekä eri sektorien välistä yhteistyötä Forssan
seutukunnalla.
Osahanke toimii tiiviissä yhteistyössä FSHKY:n sosiaali- ja terveyspalvelualueiden, Forssan
seutukunnan kuntien, TE-toimiston, paikallisten oppilaitosten, muiden hankkeiden, kolmannen
sektorin sekä alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa.
Kohderyhmänä ovat kuntalaiset, jotka tarvitsevat elämäntilanteessaan runsaasti monia yhtäaikaisia
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjät, joilla
elämänhallinnassa kuntoutuksen tarvetta, ja henkilöt, joille ei ole tällä hetkellä soveltuvia palveluja
tarjolla.
Kohderyhmänä ovat myös henkilöt, jotka tarvitsevat elämänhallintaansa kuntoutusta ja arkeen
rytmitystä, mutta eivät tällä hetkellä kykene vielä kuntouttavaan työtoimintaan. Yhtenä kohderyhmänä
ovat myös vapautuvat vangit ja asunnottomat. Tarkkaa ikärajaa hankkeen kohderyhmään ei tehdä,
vaan asiakkuus perustuu jokaisen henkilön yksilölliseen elämäntilanteen ja sen arviointiin.