PET-TT-Somatostatiinireseptorit

Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen / Isotooppiosasto
1 (2)
28.4.2015
SOMATOSTATIINIRESEPTOREIDEN PET-TT
Teille on varattu Somatostatiinireseptoriden PET-TT-tutkimus.
PET
(positroniemissiotomografia)
-kuvauksella
paikannetaan
radioaktiivisen
merkkiaineen
(radiolääkkeen) avulla kasvaimia, jotka sisältävät somatostatiinireseptoreita, esim. neuroendokriiniset
kasvaimet. Muutoksen tarkan sijainnin arvioimiseksi tehdään TT (tietokonetomografia) -kuvaus
käyttäen matalavirta röntgensäteilyä.
Tutkimukseen valmistautuminen
Pyydämme Teitä varamaan aikaa n. 3 tuntia. Tutkimuspäivänä voitte syödä, juoda ja
ottaa lääkkeenne normaalisti.
Mikäli käytätte Sandostatinia, noudattakaa hoitavalta lääkäriltä saamaanne Sandostatin lääkitysohjetta. Pitkävaikutteinen Sandostatin Lar tulisi olla tauolla 3-4 viikkoa ennen
kuvausta ja lyhytvaikutteinen Sandostatin 1 vuorokauden. Kuvaus voidaan tehdä myös
ilman taukoa.
Metalliesineet häiritsevät kuvausta. Valitkaa sellaiset vaatteet,
mahdollisemman vähän nappeja, vetoketjuja, metallikoristeita yms.
joissa
on
Voitte halutessanne ottaa saattajan mukaan. Potilaamme säteilevät joten emme
suosittele lasten ottamista mukaan.
Naisille
Fertiili-ikäisen (hedelmällisessä iässä olevan) naisen tutkimus tehdään 10 päivän kuluessa
kuukautisten alkamisesta. Kuukautisten ajankohdalla ei ole merkitystä, mikäli
käytössänne on luotettava ehkäisymenetelmä (e-pillerit, -kapseli, -rengas, -laastari,
kierukka tai sterilisaatio). Kondomia emme pidä luotettavana ehkäisymenetelmänä.
Raskaana olevalle tutkimusta ei tehdä ilman pakottavia lääketieteellisiä syitä.
Huomioikaa, että raskaustesti antaa luotettavan tuloksen vasta, kun kuukautiset ovat
myöhässä.
Radiolääke siirtyy äidinmaitoon. Pitäkää radiolääkkeen saamisen jälkeen imetyksessä 6
tunnin tauko. Tänä aikana kertyvä maito on hävitettävä. Välttäkää myös muuta läheistä
kanssakäymistä vauvojen kanssa 12 tunnin ajan.
Tutkimuksen suorittaminen
Radiolääke ruiskutetaan kyynärtaipeen laskimoon. Kuvaus aloitetaan tunnin kuluttua
radiolääkkeen annosta ja se kestää noin 30 minuuttia. Kuvauksen aikana makaatte
selällänne liikkumatta. Vaatteet saavat olla päällä. Tarvittaessa voidaan antaa
rentouttavaa lääkettä. Kehon alueella olevat metalliesineet häiritsevät, joten esim.
kaarituelliset rintaliivit, korva-, kaula- ja muut korut riisutaan kuvauksen ajaksi.
Isotooppiosaston lääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon. Vastauksen saatte hoitavalta
lääkäriltänne.
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / suora 08 315 4425
www.ppshp.fi
Somatostatiinireseptoreiden PET-TT
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen / Isotooppiosasto
2 (2)
28.4.2015
Tutkimuksen jälkeen huomioitavaa
Radiolääke ei vaikuta vointiinne ja häviää elimistöstänne tutkimuspäivän kuluessa.
Kuvauksen jälkeen olisi hyvä juoda normaalia enemmän ja virtsata usein virtsarakon
sädeannoksen pienentämiseksi. Ylimääräinen radiolääke poistuu elimistöstä virtsan
mukana. Miestenkin tulee virtsata istualtaan. Virtsaamisen jälkeen virtsaputken suu ja
ympäristö pyyhitään huolellisesti paperilla. Lopuksi pestään kädet. Iholla ja vaatteilla
olevat radioaktiiviset virtsatipat saattavat häiritä kuvan tulkintaa.
Radiolääke lähettää jonkin verran säteilyä lähiympäristöönne tutkimuspäivän ajan. Muille
ihmisille aiheutuva säteilyannos on kuitenkin niin pieni, ettei mitään varotoimia tarvita
esimerkiksi perheenjäsenille.
Yhteystiedot
Isotooppiosastolle tullaan ylärampilta ovesta B3 tai maan tasosta ovesta A4, jolloin
noustaan kerros ylöspäin. Toisen kerroksen sisääntuloaulasta siirrytään käytävää pitkin
suoraan eteenpäin seuraten seinässä olevaa lilaa viivaa. Isotooppiosasto on lähes
käytävän perällä.
Tarkempia tietoja tutkimuksesta saatte isotooppiosastolta numerosta (08) 315 4425
maanantaina–perjantaina klo 13 – 14.30.
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / suora 08 315 4425
www.ppshp.fi
Somatostatiinireseptoreiden PET-TT