Keslen käytännön harjoittelu

1 (4)
PPSHP / Operatiivinen tulosalue
15.1.2015
Tervetuloa opiskelemaan Keskusleikkausosastolle
Otamme sinut vastaan leikkausosaston pääovella klo 10.00. (Suoraan sisäänkäynniltä B1 leikkausosaston
ovelle)
Tarjoamme sinulle haasteellisen, monipuolisen ja vastuullisen harjoittelukentän moniammatillisen
työryhmämme jäsenenä. Sinulla on mahdollisuus harjoitella erilaisia hoitotyössä tarvittavia taitoja ja
syventää omaa tieto-taito-osaamistasi.
Oppimistasi helpottavia asioita arjen askareissa:
· Ole rohkea, reipas, oma-aloitteinen
· Tartu asioihin, kysy asioita, tee muistiinpanoja
· Tarkenna tavoitteesi ja esitä ne ohjaajallesi
· Noudata työaikoja, pidä työvuorolistasi ajan tasalla ja sille osoitetulla paikalla
· Pyydä ja anna palautetta päivittäin
· Pidä oppimispäiväkirjaa/ palautevihkoa mukanasi
· Ota kaikki vaadittavat paperit mukaasi ohjaus- ja arviointitilanteisiin
· Tarvitset omat sisäkengät, opiskelijakortin ja muistiinpanovälineet sekä positiivisen asenteen
· Käyttömahdollisuus kannettavaan tietokoneeseen hoitopolkutehtävien tekemiseen
· Käytännönharjoittelun ohjauskortti
· Muista antaa sähköinen palaute harjoittelujakson päättyessä!
Opiskelijavastaavat:
sh Mikko Muranen (leikkaushoitotyö) puh. 08 - 315 2639
sh Jaana Leirimaa (anestesiahoitotyö) puh. 08 - 315 2641
lvm Karim Guellai (lähihoitajaopisk.) puh. 08 - 315 5610
HOITOTYÖ KESKUSLEIKKAUSOSASTOLLA
Päivittäin osastollamme työskentelee eri erikoisalueiden kirurgeja, anestesialääkäreitä,
anestesiasairaanhoitajia,
leikkaussairaanhoitajia,
perushoitajia,
lääkintävahtimestareita,
osastofarmaseutti, fyysikko, hankintasihteeri, osastosihteerit, välinehuoltajia, laitoshuoltajia ja
tekstinkäsittelijöitä.
Keskusleikkausosastolla on päivittäin auki 18 leikkaussalia. Leikkaussaleissa hoidetaan seuraavien
erikoisalojen potilaita: vatsaelinkirurgia, urologia, verisuonikirurgia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia,
yleiskirurgia, neurokirurgia, traumatologia, reumakirurgia, ortopedia sekä sydän- ja rintaelinkirurgia.
LEIKKAUSHOITOTYÖ:
Leikkaussairaanhoitajat valmistautuvat leikkauksen aikaiseen hoitoon toimenpidekohtaisen työohjeen ja
potilaan LESU-tietojen mukaan, järjestävät saliolosuhteet sopiviksi ja varaavat potilaan hoitoon
tarvittavan välineistön, tarvittaessa ottavat yhteyttä vuodeosastoon tai kirurgiin. Leikkaushoitajat
toimivat vuorotellen instrumentoivana ja valvovana hoitajana.
PL 21, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2331 (suora)
www.ppshp.fi
2 (4)
PPSHP / Operatiivinen tulosalue
15.1.2015
Leikkauksen aikana instrumentoiva hoitaja laskee saamansa instrumentit, avustaa kirurgeja, ennakoi ja
seuraa leikkauksen eri vaiheita, huolehtii oikeiden välineiden antamisesta ja instrumenttipöytien
siisteydestä. Yhdessä valvovan hoitajan kanssa hän arvioi vuotoa, hän laskee sidetarvikkeet, neulat yms.
sekä vastaa aseptiikan ja steriliteetin säilymisestä. Leikkauksen loputtua hän huolehtii instrumentit
välinehuoltoon.
Valvova hoitaja huolehtii salin yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä leikkauksen aikana. Varmistaa
leikkauksen sujuvan kulun, huolehtii tiedottamisesta ja hoidon kirjaamisesta. Valmistelee tarvittaessa
seuraavaan leikkaukseen tarvittavat instrumentit ym. välineistön sekä esilääkitsee potilaan. Leikkauksen
sulkuvaiheessa laskee sidetarvikkeet, neulat yms. yhdessä instrumentoivan hoitajan kanssa ja merkitsee
määrät leikkaushoitolomakkeelle. Päivittäin leikkaushoitajat huolehtivat salin välineiden ja tarvikkeiden
täydennyksestä. Leikkaushoitaja vastaa omalta osaltaan leikkauspotilaan korkeatasoisesta ja parhaasta
mahdollisesta hoidosta.
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIN TYÖNKUVA:
Ennen toimenpiteen alkua lääkintävahtimestari varaa saliin leikkausasennon laittovälineet, tuet ja
pehmusteet sekä huolehtii saliin leikkauksessa tarvittavan lisälaitteiston ja tarkistaa niiden
käyttökunnon
mm. sädesuojaimet, lisämonitorit ja – tornit, ultraääni-, iv- ym. laitteiston.
Tarkistaa salin käytön perusvalmiuden mm. salin ilmastoinnin, valaistuksen ja lämpötilan, leikkaustason,
imun ja diatermian toimivuuden.
Lääkintävahtimestari osallistuu potilaan hoitoon yhdessä muun leikkaustiimin kanssa
- Potilaan vastaanottaminen leikkausosastolle
- Potilaan turvallinen siirto vuoteesta leikkaustasolle
- Anestesian aloituksessa avustamien
- Leikkausasennon laitto yhdessä salin tiimin kanssa
- Avustaa leikkaustiimiä kykyjensä mukaan mm. elvytys, leikkauksen valmistelut
Toimenpiteen aikana lääkintävahtimestari seuraa leikkauksen kulkua ja on apuna tarvittaessa.
- Avustaa leikkaustiimiä kykyjensä mukaan
- Osallistuu murtumapotilaan murtumakohdan reponointiin ja suorittaa
radiologisen kuvauksen (C- tai O-kaaren käyttö)
- Suorittaa valokuvauksen leikkauksen aikana, käsittelee kuvat ja lähettää ne vastaanottajalle.
- Tuo tarvittavan välineistön ja suorittaa kipsauksen yhdessä salin tiimin kanssa.
- Avustaa leikkausasennon vaihdossa toimenpiteen aikana
Toimenpiteen jälkeen lääkintävahtimestari osallistuu potilaan leikkausasennon purkuun, potilaan
välittömään postoperatiiviseen valvontaan ja potilaan turvalliseen siirtoon tasolta sängylle sekä potilaan
siirtoon jatkohoitopaikkaan. Lääkintävahtimestari huolehtii paikalle siirrossa tarvittavan potilaan
valvontalaitteiston sekä palauttaa ne sovittuun paikkaan.
PL 21, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2331 (suora)
www.ppshp.fi
3 (4)
PPSHP / Operatiivinen tulosalue
15.1.2015
Lääkintävahtimestari seuraa osastolla olevien kojeiden ja laitteiden huoltotarvetta ja suorittaa osastolla
kojeiden ja laitteiden pieniä korjauksia. Huolehtii ne edelleen huollettavaksi tai korjattavaksi, sekä
toimittaa huolletun/ korjatun laitteen takaisin saliin. Lääkintävahtimestari huolehtii osaltaan
tukipalveluista; materiaalin tilaukset, varastointi, kuljetus osaston
sisällä.
Lääkintävahtimestari huolehtii varakaasujärjestelmän toimintakunnosta, happipullojen täytöstä ja
saatavuudesta, säteilysuojien käyttökunnosta ja saatavuudesta yhdessä fyysikon ja säteilytyöstä
vastaavan sairaanhoitajan kanssa. Lääkintävahtimestari osallistuu suuronnettomuustilanteissa sairaalan
ulkopuolella avustustehtäviin yhdessä LPT-ryhmän jäsenenä. Lääkintävahtimestari kouluttaa ja
perehdyttää eri ammattiryhmien edustajia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa, tarvittaessa myös
oman osaston ulkopuolelle.
ANESTESIAHOITOTYÖ:
Anestesiasairaanhoitaja valmistautuu leikkauspotilaan hoitoon toimenpidekohtaisen työohjeen, ESKOja ANTTI-potilastietojärjestelmien ja potilaan leikkaussuunnitelman mukaan. Hän järjestää saliolosuhteet
sopiviksi ja varaa potilaan hoitoon tarvittavan välineistön ja lääkkeet. Osastolla on käytössä
pääsääntöisesti hiljainen raportointi.
Anestesiasairaanhoitaja avustaa anestesialääkäriä anestesian aloituksessa. Hän huolehtii potilaan
anestesian syvyydestä ja vitaalitoiminnoista anestesialääkärin antaman ohjeistuksen ja oman tilanne
arvionsa mukaan. Anestesiasairaanhoitajan on oltava ajan tasalla leikkausvaiheiden vaikutuksesta
potilaan vointiin, joten hänen tulee osata hoitaa potilasta muuttuvien tilanteiden mukaisesti. Anestesiasairaanhoitajalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky työskennellä itsenäisesti.
Anestesiasairaanhoitaja kirjaa potilaan jatkohoito-ohjeet, informoi potilaasta jatkohoitopaikkaan,
avustaa nukutetun potilaan herätyksessä, osallistuu potilaan turvalliseen siirtoon, sekä raportoi
potilaasta heräämön sairaanhoitajalle. Anestesiasairaanhoitaja vastaa omalta osaltaan leikkauspotilaan
korkeatasoisesta, yksilöllisestä ja parhaasta mahdollisesta hoidosta.
HERÄÄMÖHOITOTYÖ:
Keskusleikkausosastolla on kolme heräämöä: Anestesiavalvonta, Heräämö ja Urologian heräämö.
Anestesiavalvonta on avoinna ympäri vuorokauden. Siellä hoidetaan vaativaa hoitoa tarvitsevia
heräämöpotilaita ja tarvittaessa tehohoitopotilaita. Heräämö on avoinna arkisin klo. 9.00 -20.00, siellä
hoidetaan pääsääntöisesti lyhyempää hoitoaikaa tarvitsevia potilaita. Hoitoaikaan vaikuttaa
toimenpiteen laatu ja potilaan yleistila. Anestesialääkäri päättää hoitopaikasta. Urologian heräämö on
käytössä vain kaksi päivää viikossa urologisia päiväkirurgisia potilaita varten.
Anestesiavalvonnassa ja heräämössä hoidetaan postoperatiivisten potilaiden lisäksi myös erilaiset
kanyloinnit ja toimenpiteet esimerkiksi keskuslaskimokatetrien, valtimokanyylien ja kestoepiduraali
katetrien laitot sekä sähköiset rytminsiirrot. Potilaita tulee myös vuodeosastoilta heräämöihin
kivunhoitoon tai valvontaan. Potilasvirta heräämöjen kautta on 50 - 60 potilasta vuorokaudessa.
PL 21, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2331 (suora)
www.ppshp.fi
4 (4)
PPSHP / Operatiivinen tulosalue
15.1.2015
Heräämöissä on yksi heräämölääkäri, sairaanhoitajia ja perushoitajia. Leikattujen potilaiden
anestesialääkärit vastaavat omien potilaidensa jatkohoidosta päiväsaikaan ja päivystävä anestesialääkäri
muina aikoina. Keskusleikkausosaston heräämöiden hoitotyö on iltapainotteista ja erittäin monipuolista.
Vastaava sairaanhoitaja organisoi potilasliikennettä yhteistyössä lääkärien kanssa ja tekee työnjaon
muulle hoitohenkilöstölle. Jokaisella potilaalla on nimetty hoitaja.
Heräämön sairaanhoitaja huolehtii potilaasta kokonaisvaltaisesti ja luovuttaa potilaan vuodeosastolle
kun siirtokriteerit täyttyvät. Kipua hoidetaan ennakoivasti, kivun hoidon vaikutusta arvioidaan ja
kirjataan säännöllisesti. Yksilölliseen kokonaishoitoon kuuluu mm. nestehoito, leikkausalueen tarkkailu,
lämpötaloudesta huolehtiminen sekä yhteydenpito omaisiin. Heräämöhoitaja vastaa omalta osaltaan
heräämöpotilaan korkeatasoisesta, yksilöllisestä ja parhaasta mahdollisesta hoidosta.
päivitetty 15.1.2015
PL 21, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2331 (suora)
www.ppshp.fi