Linja 45

45
KANGASALA, Vatiala
- KANGASALA, Keskusaukio
Väinö Paunu Oy
Vatiala - Mäkirinteentie - Vällintie - Vatialantie - Asemantie - Ruutanantie Tampereentie - Keskusaukio
Linja 1 jatkaa Vatialasta linjatunnuksella 45 Kangasalan asemalle (paitsi tähdellä merkityt vuorot).
Line 1 continues as line 45 from Vatiala to Kangasala as (unless marked with an asterisk).
Vaihtoyhteys linja 1
Transfer, line 1
Koskipuisto Vatiala
05:53
06:25
06:48
07:20
07:50
08:23
08:50
09:23
09:50
10:23
10:50
11:23
12:20
12:53*
13:20
13:53*
14:20
14:53
15:05
15:38*
15:20
15:53
16:05
16:38*
16:20
16:53
17:05
17:38*
17:20
17:53
18:20
18:53
19:19
19:52
20:18
20:50
21:18
21:50
Pk
K
*
MAANANTAI-PERJANTAI • Mon-Fri
Vatiala
Kangasala as
Keskusaukio
06:27
07:22
08:25
09:25
10:25
11:25
13:00Pk
13:58Pk
14:55
15:45
15:55
16:40
16:55
17:40
17:55
18:55
19:54
20:52
21:52
06:32
07:27K
08:30K
09:30K
10:30
11:30
13:05
14:03
15:00
15:50
16:00
16:45
17:00
17:45
18:00
19:00
19:59
20:57
21:57
06:45
07:43
08:46
09:46
10:43
11:43
13:18
14:16
15:13
16:03
16:13
16:58
17:13
17:58
18:13
19:13
20:12
21:10
22:10
Lähtee Pitkäjärven koululta 5 min ennen Vatialan lähtöaikaa.
Leaves from Pitkäjärvi school 5 min before Vatiala schedule.
Metsäkulmasta Kangasalle ajetaan Kyötikkäläntien ja Kangasalantien kautta.
From Metsäkulma to Kangasala via Kyötikkäläntie and Kangasalantie.
Vaihto linjalle 45 Vatialassa. • Transfer to line 45 at Vatiala.
Arvioidut ajoajat pysäkeille • Estimated run times to the bus stops
min
0 • Vatiala (4602)
8 • Kortesuontie (8114)
1 • Vällintie (8173)
9 • Otsolantie (8112)
2 • Kalliontie (8130)
11 • Papinojantie (8110)
3 • Pajatie (8128)
12 • Tursola (8108)
4 • Luottamusmiehentie (8126)
14 • Mäntyveräjä (8104)
5 • Kangasalan asema th (8122)
15 • Lepokodintie (8102)
6 • Seppämestarintie (8118)
18 • Kangasala (8040)
7 • Metsäkulma (8116)
Yksi kaikkien puolesta.
10.8.2015–5.6.2016
joukkoliikenne.tampere.fi
aikataulut.tampere.fi
nella.tampere.fi
03 5656 4700
KANGASALA, Keskusaukio
- KANGASALA, Vatiala
Väinö Paunu Oy
45
Keskusaukio - Tampereentie - Myllystenpohjantie - Tampereentie - Ruutanantie - Asemantie - Vatialantie - Vällintie - Mäkirinteentie - Vatiala
Bussi jatkaa linjatunnuksella 1 Vatialasta Tampereelle (paitsi tähdellä merkityt vuorot).
The bus continues as line 1 from Vatiala to Tampere (unless marked with an asterisk).
MAANANTAI-PERJANTAI • Mon-Fri
Kangasala
Keskusaukio
Vatiala
as th
05:55
06:07
06:13
06:55
07:07
07:13
07:20PiK
07:35Pi
07:55
08:07
08:13
08:20Pi
08:32Pi
08:55
09:07
09:13
09:20 Pi
09:32 Pi
09:55
10:07
10:13
10:55
11:07
11:13
11:52K
12:07
12:13
13:25PiK
13:40 Pi
14:07K
14:22
14:28
15:25
15:37
15:43
16:15
16:27
16:33*
16:25
16:37
16:43
17:15
17:27
17:33*
17:25
17:37
17:43
18:25
18:37
18:43
19:25
19:37
19:43
20:20
20:32
20:38
21:20
21:32
21:38
Pi
K
*
Vaihtoyhteys linja 1
Transfer, line 1
Vatiala Koskipuisto
06:15
06:45
07:15
07:51
08:15
08:51
09:15
09:49
10:15
10:49
11:15
11:49
12:15
12:49
14:30
15:04
15:45
16:19
16:38
17:12
16:45
17:19
17:45
18:19
17:45
18:19
18:45
19:19
19:45
20:15
20:40
21:10
21:40
22:10
Jatkaa Pitkäjärven koululle. • Continues to Pitkäjärvi school.
Kangasalta Metsäkulmaan ajetaan Kangasalantien ja Kyötikkäläntien kautta.
From Kangasala to Metsäkulma via Kangasalantie and Kyötikkäläntie.
Vaihto linjalle 1 Vatialassa. • Transfer to line 1 at Vatiala.
Arvioidut ajoajat pysäkeille • Estimated run times to the bus stops
min
0 • Kangasala (8040)
10 • Metsäkulma (8117)
2 • Urheilutie (8101)
11 • Seppämestarintie (8121)
3 • Lepokodintie (8103)
12 • Kangasalan asema th (8125)
4 • Mäntyveräjä (8107)
13 • Luottamusmiehentie (8127)
5 • Tursola (8109)
14 • Pajatie (8129)
6 • Papinojantie (8111)
15 • Kalliontie (8131)
8 • Otsolantie (8113)
16 • Vällintie (8133)
9 • Kortesuontie (8115)
18 • Vatiala (4602)
Löydät meidät myös Facebookista!
www.facebook.com/tampereen.joukkoliikenne
Yksi kaikkien puolesta.
10.8.2015–5.6.2016
joukkoliikenne.tampere.fi
aikataulut.tampere.fi
nella.tampere.fi
03 5656 4700