Keuhkojen TT-tutkimus

Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
1 (2)
12.8.2015
Keuhkojen tietokonetomografiatutkimus
Teille on varattu keuhkojen (thoraxin) tietokonetomografiatutkimus, jolla kuvataan keuhkojen ja
rintakehän aluetta. Tietokonetomografia (Computed Tomography, lyhenne CT tai TT) on röntgenkuvausmenetelmä, jolla saadaan leikekuvia kehosta. Kuvauksessa käytetään röntgensäteitä. Lähes
kaikissa tutkimuksissa käytetään jodipitoista varjoainetta käsivarren laskimoon laitettavan kanyylin
kautta.
Tutkimukseen valmistautuminen
Pyydämme Teitä olemaan syömättä ja juomatta kaksi tuntia ennen tutkimusta. Säännöllisesti
käyttämänne lääkkeet voitte ottaa pienen vesimäärän kanssa.
Pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä röntgenosastolle, jos epäilette olevanne raskaana tai Teillä
on todettu jodiyliherkkyys tai munuaisten vajaatoiminta.
Tutkimuksen suorittaminen
Tutkimus kestää 15 - 30 minuuttia. Röntgenhoitaja valmistelee teidät tutkimukseen ja suorittaa
kuvauksen röntgenlääkärin ohjeiden mukaan. Röntgenlääkäri antaa kuvista lausunnon.
Kuvauksen aikana Teidän tulee maata kuvauspöydällä selällään mahdollisimman liikkumatta.
Välillä saatte ohjeita hengityksen pidättämiseen, koska hengitysliike aiheuttaa kuviin
epätarkkuutta. Kuvauksen kuluessa Teille laitetaan jodipitoinen varjoaine käsivarren laskimoon.
Tutkimuksen jälkeen huomioitavaa
Tutkimus ei yleensä aiheuta sivuvaikutuksia. Tutkimuksessa käytetty varjoaine poistuu virtsan
mukana. Juominen edistää varjoaineen poistumista elimistöstä. Tämän vuoksi Teidän on hyvä
nauttia nesteitä tavallista runsaammin.
Mikäli Teillä on sokeritautilääkitys ja munuaisten vajaatoiminta, sokeritautilääkitys tauotetaan
tarvittaessa tutkimuksen jälkeen.
Tuloksen tehdystä tutkimuksesta saatte Teitä hoitavalta lääkäriltä.
Yhteystiedot
Thoraxin TT-tutkimuksia tehdään keskusröntgenissä (sijainti A3:1, aula 1) ja päivystysröntgenissä
(sijainti A2:1). Mikäli Teillä on kysyttävää tästä tutkimuksesta, voitte soittaa sille röntgenosastolle, jonne aikanne on varattu (ilmoitetaan kutsukirjeessä).
Keskusröntgen, ma - pe klo 13.00 - 15.00 puh.08 315 3208
Päivystysröntgen, ma – pe klo 8.00 – 12.00 puh.08 315 2254
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde)
www.ppshp.fi
Keuhkojen tietokonetomografiatutkimus oys kuv pot.docx
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
2 (2)
12.8.2015
TT-tutkimuksen esitietolomake (Ottakaa täytetty kaavake mukaan kuvaukseen)
Suku- ja etunimet
Henkilötunnus
Pituus
Paino
Ennen tutkimusta pyydämme Teitä riisumaan kuvausalueella olevat metallia sisältävät esineet
tai vaatteet (kuten korut, lävistykset, metallinapit ja rintaliivit). Pyydämme Teitä vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin huolellisesti. Huom! Olettehan ravinnotta ainakin 2h ennen kuvausta.
Onko Teillä kehossanne:
Rautaa/metallia (tekonivel, stentti)
Jos vastasitte kyllä, niin missä? _______________________________
Laskimoportti
Jos vastasitte kyllä, milloin se on asennettu sekä merkki/malli jos
tiedossa _________________________________________________
Haluatteko laskimoporttia käytettävän varjoaineen annossa?
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Joissakin tapauksissa suoliston tyhjennys on tarpeen tehdä ennen TTtutkimusta. Jos Teitä on ohjeistettu näin, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Oletteko saaneet kirjallisen ohjeen suolen tyhjennystä varten?
Kyllä
Mitä tyhjennysainetta käytitte? _________________________________
Milloin ulostitte viimeksi?______________________________________
Ei
Allergiat/mahdolliset vasta-aiheet:
Onko Teille käytetty aiemmin Jodi-varjoainetta?
Jos vastasitte kyllä, tuliko tuolloin mitään allergia-oireita?
Millaisia oireita?___________________________________________
Onko Teillä silmänpainetautia?
Onko Teillä lääkeaineallergioita?
Jos vastasitte kyllä, mitä allergioita? ___________________________
__________________________________________________________
Onko Teillä tablettihoitoinen diabetes?
Jos vastasitte kyllä, mikä on lääkkeen nimi? ___________________
Nainen: Onko mahdollista, että olette raskaana?
Muut esitiedot:
Onko Teillä sovittuna lääkärille vastaanotto/soittoaika
tutkimusvastausten kuulemista varten? Milloin?_________________
Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä siihen röntgenosastoon, josta tutkimusaikanne on
varattu Keskusröntgen (08 315 3208), Päivystysröntgen (08 315 2254)
Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Päiväys
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde)
www.ppshp.fi
Keuhkojen tietokonetomografiatutkimus oys kuv pot.docx