Tervetuloa Järvenpään terveyskeskukseen töihin ja oppimaan!

Koulutuksella tiedot ajantasalla
Pidämme joka viikko sisäisen iltapäiväkoulutuksen joko kliinisestä aiheesta tai
kokoonnumme yhteistyökumppaneidemme kanssa pohtimaan tärkeitä yhteisiä
asioita. Lisäksi joka perjantaiaamu kokoonnumme lääkärikokoukseen. Ammatillista lisäkoulutusta saat ulkopuolisina koulutuspäivinä työnantajan kustantamana koulutussopimuksen mukaisen määrän (1/kk).
Kilpailukykyinen palkkaus
Järvenpäässä ei käytetä väestövastuu-VES:iä, vaan peruspalkka määräytyy
Järvenpään omien, kilpailukykyisten palkkaportaiden mukaan. Lisäksi
maksetaan VES:n mukaiset toimenpidepalkkiot ja mahdolliset päivystyskorvaukset.
Tervetuloa Järvenpään terveyskeskukseen
töihin ja oppimaan!
Päivystykset tilanteesi mukaan
Ilta- ja viikonloppupäivystyksessä ei ole päivystysvelvoitetta, mutta toki voit
päivystää halutessasi. Osa päivystyksistä hankitaan ostopalveluna. Meillä
päivystysaika päättyy klo 20, jonka jälkeen päivystys toimii Hyvinkään
Sairaalassa.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!




Avohoidon ylilääkäri Uula Kitti 040 315 3650
Tutor- ja koulutuslääkäri Anu Kanerva 040 315 3256
TK-sairaalan ylilääkäri Tuula Salokangas 040 315 3208
[email protected]
Katso myös


www.jarvenpaa.fi/laakarirekry
www.jarvenpaa.fi/terveyspalvelut
Meillä saat hyvän perehdytyksen ja
oman tutorlääkärin
Töihin Järvenpäähän?
Järvenpää on iloinen ja eläväinen 40 000 asukkaan
kaupunki Keski-Uudellamaalla, rauta- ja moottoriteiden
varrella, Tuusulanjärven rannalla. Junamatka Helsingistä
Järvenpäähän kestää vain puoli tuntia.
Meillä on kaksi terveyskeskusta. Vanhankylänniemessä toimii tk-sairaala,
päivystys, röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä erikoislääkärivastaanotot.
Myllytien terveyskeskukseen on keskitetty kiireetön vastaanottotoiminta.
Järvenpäähän vuonna 2017 valmistuva uusi sosiaali- ja terveyskeskus,
Myllynkulma, tulee olemaan Suomen modernein terveydenhuollon yksikkö.
Yhteiset tilat on suunniteltu logistisesti tehokkaaksi ja moniammatillista
toimintaa tukeviksi. Saammekin saman katon alle lähes kaikki sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminnot.
Meitä on avosairaanhoidossa n. 40 eri alan ammattilaista. Kehitämme
työtämme jatkuvasti omassa yksikössämme ja näin vastaamme arjen
haasteisiin. Tuorein kehityshanke on aluemallin käyttöönotto syksyllä 2015.
Tervetuloa joukkoon!
Töiltään vaihteleva YEK-vaihe
Yleislääketieteen erityiskoulutus suoritetaan toimimalla lääkärinä avosairaanhoidon vastaanotolla. Vastaanottotyön lisäksi työviikkoon kuuluu sektorityönä
neuvolaa tai kouluterveydenhuoltoa. Terveyskeskuksessa toimii keskitetty
päiväpäivystys, johon lääkärit osallistuvat vuorotellen. Päivystyksessä sairaanhoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja ohjaavat potilaat tilanteen mukaan lääkäreille. Päivystyksessä on joka päivä 4−5 lääkäriä. Vuodeosastoilla, kotisairaalassa, kotihoidossa, vanhuspalveluissa ja työterveyshuollossa on omat lääkärit.
Voit erikoistua yleislääketieteeseen
Meillä on koulutussopimus Helsingin Yliopiston kanssa erikoistumiskoulutuksesta. Erikoistumispalvelut hyväksytään myös muihin yliopistoihin. Terveyskeskuspalvelun lisäksi voit suorittaa erikoistumiseen liittyvää eriytyvää palvelua
Järvenpään terveyskeskuksessa yhteensä 1 vuoden ajan (6 kk geriatrian ja 6
kk psykiatrian erikoisalalla). Kaiken kaikkiaan voit suorittaa kuuden vuoden
yleislääketieteen erikoislääkärin koulutuksesta viisi vuotta Järvenpään terveyskeskuksessa.
Hyvä paikka oppia
Järvenpään terveyskeskuksessa pääset oppimaan potilaiden
monipuolista hoitoa konsultaation joustavan järjestämisen
ansiosta. Erikoissairaanhoitoon lähettämisen sijaan voit
konsultoida useita spesialisteja terveyskeskuksessa. Talossa
käy ortopedi, fysiatri, neurologi, lastenneurologi ja radiologi.
Saamme pyydettyä omassa yksikössämme tehtävät sydämen ultraäänen ja
rasituskokeen. Meillä on oma geriatri ja muistipoliklinikka ja mielenterveys- ja
päihdeyksikössä toimiva psykiatri. Maha-suolikanavan tähystykset saamme
pyydettyä suoraan Hyvinkään Sairaalasta ilman poliklinikkalähetettä. Läheiseltä yksityislääkäriasemalta on lisäksi ostettu korvalääkärin ja ihotautilääkärin
konsultaatioita. Lähisairaalamme on Hyvinkään Sairaala, josta saamme myös
hyvää konsultaatiotukea aina tarvittaessa. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut
ostamme HUS:sta.
Perehdytyksen kautta työhön
Kun aloitat työsi Järvenpäässä, ensimmäiset päivät ovat
perehdytystä. Tutustut tutorlääkäriisi, tiloihin ja toimintoihin. Saat oman perehdytyskansion ja tapaat tulevat
työtoverisi. Sairauskertomusjärjestelmä Pegasokseen saat
myös perehdytyksen. Lisäksi kokenut lääkäri perehdyttää sinut erikseen
sektoritöihin. Kokemuksesi otetaan huomioon ajanvarauslistojen laadinnassa:
aloittelijoille laaditaan väljemmät listat.
Tutorlääkärit tukenasi
Meillä on kaksi tutorlääkäriä, jotka ovat saaneet koulutuksen ohjaamiseen.
Heidän työlistoissaan on huomioitu ohjaustyö. Saat tutorlääkärisi kiinni
puhelimitse aina, kun tarvitset apua käytännön asioissa tai tukea hoitopäätöksiisi. Tutorlääkärin voi myös pyytää katsomaan potilasta kanssasi
huoneeseesi. Myös toimenpiteet on mahdollista varata yhteisajaksi tutorlääkärin kanssa.
Joka viikko pidämme kaikkien ohjattavien kanssa kaksi yhteistä tutortuntia,
jolloin on mahdollisuus konsultaatioihin ja ryhmäopetukseen. Ryhmässä voit
kysyä potilaiden hoitoon liittyvistä asioista, osallistua kollegoiden potilastapauksien ratkaisemiseen ja jakaa oppia toisten kanssa.