Neuropsykiatriset_erikoisopinnot_2016 esite

Neuropsykiatriset erikoisopinnot
Oulussa 2016
A M M AT I L L I S TA L I S Ä - J A TÄY D E N N YS KO U LU T U S TA A M M AT T I O P I S T O LU OV I SSA
Laaja-alaista osaamista
neuropsykiatrisen
asiakkaan ohjaukseen ja
valmennukseen
Sinulle
Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sinulle,
joka työskentelet sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla. Koulutus tarjoaa sinulle laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan
ohjaukseen ja valmennukseen.
Kohti työtä
Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiatrinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettisia ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työnsä ohessa tai
valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään
huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja
osana/tukena tämän hetkistä ammattikuvaa,
identiteettiä ja työssä jaksamista.
Koulutusaika
Koulutus alkaa 16.2.2016 Oulussa ja päättyy syyskuussa 2016. Lähiopetuspäivät klo
8.30–16.00 (sisältäen lounastauon):
16.-17.2.
22.-23.3.
22.4.
18.-19.5.
19.8.
21.-22.9.
Case-työnohjaus 18.8.
Koulutukseen valituille lähetetään ennakkotehtävä. Koulutus sisältää välitehtäviä sekä
pienryhmä- ja työnohjaustyöskentelyä luentojen lisäksi.
Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena
ja sen laajuus on 20 opintoviikkoa.
Työskentelytavat: Asiantuntijaluennot, ryhmäkeskustelut, reflektiot, itsenäinen opiskelu,
pienryhmätyöskentely, case-työnohjaus.
Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan
neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen
käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen
neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä
sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin
liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi
neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.
A M M AT I L L I S TA L I S Ä - J A TÄY D E N N YS KO U LU T U S TA A M M AT T I O P I S T O LU OV I SSA
Koulutuksen sisältönä on:
Neuropsykiatriset erityisvaikeudet
Neuropsykiatrinen valmentaminen
Toimintaympäristö ja verkostoyhteistyö
Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
Koulutuksen hinta
Lisätietoja
Koulutuksen toteutus: Anna Silvennoinen,
Ammattiopisto Luovi, puh. 040 319 3665,
[email protected]
Koulutuksen sisältö: Anne Andersson,
Wellmind Terveys Oy, puh. 044 700 7997,
[email protected]
Koulutuksen hinta on 850 €. Lounas on omakustanteinen.
Hakemukset
Hakemukset 19.1.2016 mennessä:
Ammattiopisto Luovi
Aikuiskoulutus / opiskelijavalinta
PL 389, 90101 OULU
Hakulomakkeen löydät osoitteesta:
www.luovi.fi/hakijalle/koulutustarjonta/
ammattitutkinnot-ja-erikoisammattitutkinnot
LISÄTIETOJA:
Koulutuspaikka: Ammattiopisto Luovi,
Veteraanikatu 2, 90130 Oulu
[email protected]
www.luovi.fi
Meistä
on
moneksi