Perustietolomake

Työnhakijan perustiedot
Sivu 1 / 2
Päiväys: _______________
NIMI __________________________ Osoite___________________________________
Sähköpostiosoite (toimiva) ________________________________________________ __
Puhelin __________________________



Henkilötunnus _____________________
□ei □on, ajoneuvoluokka ______ Auto (X): □ei □on
EA-kortti (X): □ Voimassa _____ asti. Hygieniapassi (X): □
Työturv.kortti □ _____ asti. Tieturv.kortti □ _____ asti. Tulityökortti □ _____ asti.
Ajokortti (X):
A. KOULUTUS
□ peruskoulu (kansakoulu)
□ Lukio suoritettu v. _________
□ Ammattioppilaitos, linja _________________________________________________________
Muu koulutus (kurssit, AMK, yliopisto tms. ja suoritusvuosi)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Keskeytyneet opinnot _______________________________________________________
B. KIELITAITO ___________________________________________________________
C.TIETOKONEENKÄYTTÖTAIDOT ____________________________________________
D.TYÖKOKEMUS (Työnantaja, työtehtävä ja aika) _________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
E. MUU OSAAMINEN (esim. harrastuksen kautta hankittu) ___________________________
F. TERVEYS / TYÖKYKY ____________________________________________________
OMAT TYÖLLISTYMISSUUNNITELMAT: ________________________________________
________________________________________________________________________
□
□
Oletko työttömyyskassan jäsen?
Kyllä
Ei
Oma virkailijasi TE-toimistossa: ________________________________________________
□
Annan luvan keskustella työllistymisestäni TE-toimiston virkailijan kanssa (palkkatuki ym.).
Pudasjärven kaupunki • Työllistämispalvelut/ käyntiosoite PudisFoorumi Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • Puh. 08 5875 5300 • Faksi 08 823 453 • [email protected] • www.pudasjarvi.fi
Työnhakijan perustiedot
Sivu 2 / 2
Päiväys: _______________
Allekirjoitus _________________________________
LISÄTIETOJA TE-TOIMISTOSTA (PudisFoorumin asiantuntija täyttää):
Virkailija: ________________________________
Palkkatuki: __________ €,
Tiedot saatu ___ / ___ 2014.
___ / ___ 201__ saakka
□ Työttömyyden kesto 500 pv, täyttynyt ___ / ___ 201_
□ Työmarkkinatuen kesto 500 pv
Työllistettävä viimeistään _________________ mennessä (Huom. työmarkkinatuen kuntaosuus).
□ Nuorisotakuun piiriin kuuluva asiakas
□ alle 25 v nuori
□ alle 30 v vastavalmistunut nuori
Muu painava peruste työllistämiselle (esim. toimeentulotukiasiakkuus):
________________________________________________________________________
______________________
PudisFoorumin asiantuntija
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on
turvata henkilön ja perheen välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukea hakeva 17–64-vuotias henkilö on pääsääntöisesti velvollinen ilmoittautumaan työttömänä työnhakijana työvoimatoimistoon. (Laki toimeentulotuesta 1997)
NUORISOTAKUUN MUKAISESTI ( www.nuorisotakuu.fi)
• jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeiluopiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.
 Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai
muulla tavoin.
 Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30vuotiaille nuorille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto.
Pudasjärven kaupunki • Työllistämispalvelut/ käyntiosoite PudisFoorumi Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • Puh. 08 5875 5300 • Faksi 08 823 453 • [email protected] • www.pudasjarvi.fi