Suomi tarvitsee kaikki kädet

Ota ainen
il
a
att n!
m
m
hi
töi
Suomi tarvitse
e
kaikki kädet
Monen alan ammattilaisia Ammattiopisto Luovista
Luovin perustehtävä on tarjota opiskelijoilleen tasavertaisia oppimismahdollisuuksia sekä yksilöllisiä
reittejä työelämään ja hyvään elämisen laatuun. Siksi
Luovissa jokaiselle opiskelijalle luodaan yksilöllinen
työssäoppimispolku.
Luovissa opiskelu on työvaltaista ja käytännönläheistä. Opiskelijamme tottuvat tekemään ammattiin kuuluvia töitä heti opintojen alusta alkaen. He
ovat myös mukana aidoissa työympäristöissä oppilaitoksemme sisällä: Luovin ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, toimitilojen huollossa, logistiikassa ja
hallintopalveluissa.
MONIMUOTOISUUS ON MIT TA A M ATON RIK K AUS
Luovin opiskelijoille yksikään työpaikka ei ole läpikulkupaikka. Opiskelijamme ovat työhön sitoutuneita ja
motivoituneita osaajia, joista monille rutiinimaisetkin
tehtävät ovat tärkeitä ja merkityksellisiä – oikeaa
työtä. Monet opiskelijoistamme ovat myös valmiita
työskentelemään osa-aikaisesti tai pienemmällä tuntimäärällä, omien kykyjensä mukaisesti.
Työssäoppiminen toimii Luovin opiskelijoille
tärkeänä porttina työllistymiseen. Työyhteisön monimuotoisuus on myös esimerkillinen valinta, jolla on
tutkitusti positiivinen vaikutus yritysmielikuvaan.
lyhyesti
Suomen suurin ammatillinen
Yli 20 paikkakunnalla kautta
erityisoppilaitos
Suomen
ksessa n. 1500 opiskelijaa
ista perustutkintoa
6 koulutusalaa, 18 ammatill
Valmentavaa koulutusta
yskoulutusta
Ammatillista lisä- ja täydenn
asiantuntijapalveluita
Ammatillisen erityisopetuksen
Ammatillisessa peruskoulutu
ilemaan!
”Suosittelen koke
katsoa,
yy
Työnantajan täyt
oitavan
yt
kr
re
n
ise
kuten joka
kijä
te
kohdalla, sopiiko ön.”
tö
ris
pä
tehtäviin ja ym
Marko Käkelä
market Vuosaari
Kauppias, K-City
”Minä
t yöyhte haluan, et tä
is
miltä yh ö näy t tää siltä
,
teiskun
takin.”
Erja
K auppia
Salo
s , K um
puoti
Palvelulupaus työnantajille ja yrittäjille
Jokainen tukea tarvitseva opiskelija on erilainen, kuten
jokainen työpaikkakin. Siksi me Luovissa teemme
tavallista perusteellisemmin valmisteluja ennen kuin
Kun otat Luovin opiskelijan työssäoppimaan tai
työllistät opiskelijan lupaamme auttaa sinua
1 työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyvässä
tarjoamme opiskelijaa työnantajalle. Etsimme jokaiselle työnantajalle ja työpaikan työtehtäviin parhaiten
soveltuvat opiskelijat.
4 työpaikan henkilöstön opastamisessa ja kouluttamisessa ohjaustehtävään
5 hyötyjen ja esteiden puntaroinnissa
”paperisodassa” ja lomakkeiden täytössä
2 työtehtävien kartoittamisessa ja räätälöinnissä
3 opiskelijan perehdyttämisessä työtehtäviin,
työelämän pelisääntöihin ja työpaikkaan
Luovin henkilökunta – opettajat,
ohjaajat ja työhönvalmentajat ovat
ammattilaisia näissä asioissa.
”Työ
ihmi on tärk
e
s
turha elle. Min ää
ä
sta n
apis en
e.”
Var Mauno
a s to
Muh
m
ol
J . K ä ie h e n a p a
r kkä
u
i n e n l ain e n
Oy
Käy katsomassa työnantajien ja -tekijöiden tarinoita www.luovi.fi
K IINNOS T UIT KO? OTA Y HT E Y T TÄ:
Alavuden yksikkö: Riitta Rauhala puh. 040 319 3722
Helsingin yksikkö: Kaisa Honkala puh. 040 319 3103
Limingan yksikkö: Tuomo Valkama puh. 040 319 3566
Liperin yksikkö: Timo Huurinainen puh. 040 319 3117
Muhoksen yksikkö: Tarja Jalkanen puh. 040 319 3656
Oulun yksikkö: Pertti Kuha puh. 040 319 3255
Tampereen yksikkö: Eveliina Kononen puh. 040 319 3192
et[email protected]
Ammattiopisto Luovi on osa Hengitysliittoa.
10/2015
WWW.LUOVI.FI