Sosiaalijohtaja Sirpa Salmivaara 27.8.2015 Puolangan kunta

Sosiaalijohtaja Sirpa Salmivaara
Puolangan kunta
Ouluntie 13
89200 PUOLANKA
27.8.2015
SUOSITUS
T:mi MoniSosin sosiaalityöntekijä Pekka Kinnunen toimi työparinani ajalla 17.2- 8.6.2015
Kärsämäen kunnassa. Perusvirkani on Puolangan kunnan sosiaalijohtaja mutta toimin
Kärsämäen johtavana sosiaalityöntekijänä ajalla 1.2.- 8.6.2015 ajan liittyen kuntien sekä
Attendo Oy:n väliseen yhteistyösopimukseen.
Tein viikossa yhtenä päivänä töitä Kärsämäellä, joten ajankäyttöni kohdentuminen oikeaaikaisesti oli erittäin tärkeää. Työskentely Pekka Kinnusen kanssa oli sujuvaa koska hänen
laaja-alaiseen osaamiseensa sekä joustavuuteensa saattoi luottaa. Sopimamme asiat
pitivät ja saatoin keskittyä siihen johon johtavan viranhaltijan niukka työaika riitti.
Työnjaollisesti vastasin viranhaltijana päätöksistä, jotka Kinnunen oli valmistellut.
’Puuleimasin’ en ollut vaan olin mukana osittain päätösten linjauksissa tai sain kattavan
selonteon päätöksen perusteista. Lastensuojelun osalta Kinnunen toimi perhetyöntekijöiden
käytännön kumppanina. Yhtenä tiiminä pohdimme lastensuojelun akuutteja kysymyksiä.
Kinnusesta välittyi aito kiinnostus työhönsä.
Pienessä kunnassa (Kärsämäen ja Puolangan asukasluvut ovat noin 2800 asukasta)
sosiaalityö on laajaa, ’vauvasta vaariin’. Työntekijän tulee omata joustavuutta, rohkeutta ja
ammattiosaamiseensa liittyen myös paineensietoa (kaikkea ei todellakaan voi yksin osata)
sekä kykyä ja halua selvittää parhaansa mukaan päivittäin eteen tulevia haasteita.
Mielestäni Kinnunen omaa näitä taitoja ja voinkin suositella häntä lämpimästi vastaaviin
tehtäviin.
Puolangalla 27.8.2015
Sirpa Salmivaara
Sosiaalijohtaja, VTM, esimiestyön työnohjaaja (STORY:n jäsen)
Puolangan sosiaalitoimisto
Ouluntie 13
89200 PUOLANKA
040 579 3762
[email protected]