ERITYISOPETTAJA (0- 9 lk) ajalle 1.8.2015–31.7.2016

JUANKOSKEN KAUPUNKI
ERITYISOPETTAJA (0- 9 lk) ajalle 1.8.2015–31.7.2016
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulujen
(Juantehtaan koulu ja Juankosken koulu, 0-9 lk) erityisopettajan virka ajalle
1.8.2015–31.7.2016. Virkaan sisältyy myös varhaiskasvatuksen konsultaatio/
ohjaus tarvittaessa.
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
riikka.karttunen(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa rehtori Jaana Kujala 040-3110701 ja sivistystoimen
osastopäällikkö Riikka Karttunen 040-7098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
YLÄKOULUN JA LUKION TYTTÖJEN LIIKUNNAN LEHTORI
ajalle 1.8.2015–31.7.2016
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulun
liikunnan lehtorin virka ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Virkaan sisältyy myös
yläkoulun ruotsin kielen opetusta (6 h) ja terveystiedon opetusta lukiossa (2
h).
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
jaana.kujala(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa rehtori Jaana Kujala 040-3110701 ja sivistystoimen
osastopäällikkö Riikka Karttunen 040-7098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
YLÄKOULUN JA LUKION POIKIEN LIIKUNNAN LEHTORI
ajalle 1.8.2015–31.7.2016
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulun
liikunnan lehtorin virka ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Virkaan sisältyy
terveystiedon opetusta yläkoulussa.
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
jaana.kujala(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa rehtori Jaana Kujala 040-3110701 ja sivistystoimen
osastopäällikkö Riikka Karttunen 040-7098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
YLÄKOULUN JA LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN
LEHTORI ajalle 1.8.2015–31.12.2016
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulun
ja lukion matemaattisten aineiden lehtorin virka ajalle 1.8.2015–31.12.2016.
Virkaan sisältyy matematiikan opetusta yläkoulussa ja lukiossa (pitkä
matematiikka) sekä fysiikan opetusta yläkoulussa.
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
jaana.kujala(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa rehtori Jaana Kujala 040-3110701 ja sivistystoimen
osastopäällikkö Riikka Karttunen 040-7098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
LUOKANOPETTAJA ajalle 1.8.2015–31.7.2016
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Muuruveden koulun
luokanopettajan virka alkuopetuksessa ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Virkaan
sisältyy musiikin opetus kaikille luokille.
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 10.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
riikka.karttunen(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa sivistystoimen osastopäällikkö Riikka Karttunen 0407098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
LUOKANOPETTAJA ajalle 1.8.2015–31.12.2015
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Muuruveden koulun
luokanopettajan virka ajalle 1.8.2015–31.12.2015. Virkaan sisältyy teknisen
työn opetus kaikille luokille.
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
riikka.karttunen(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa sivistystoimen osastopäällikkö Riikka Karttunen 0407098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
LUOKANOPETTAJA ajalle 1.8.2015–31.7.2016
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juantehtaan koulun
luokanopettajan virka ajalle 1.8.2015–31.7.2016.
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
riikka.karttunen(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa sivistystoimen osastopäällikkö Riikka Karttunen 0407098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
LUOKANOPETTAJA ajalle 1.8.2015–30.6.2016
(vuorotteluvapaan sijaisuus)
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juantehtaan koulun
luokanopettajan virka (vuorotteluvapaan sijaisuus) ajalle 1.8.2015–30.6.2016.
Virka täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
riikka.karttunen(at)juankoski.fi
Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista
esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa sivistystoimen osastopäällikkö Riikka Karttunen 0407098442.
JUANKOSKEN KAUPUNKI
NUORISOTILANVALVOJA ajalle 3.8.2015-31.12.2016
Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen nuorisotilanvalvojan
toimi ajalle 3.8.2015–31.12.2016.
Toimi täytetään 1 kk:n koeajalla.
Hakuaika päättyy 15.6.2015 klo 15.00 ja hakemuksiin tulee liittää kopiot
tutkintotodistuksista sekä ansioluettelo.
Hakemukset toimitetaan:
Juankosken kaupunki
Koulutoimisto
Juankoskentie 13
73500 Juankoski
tai sähköpostilla:
riikka.karttunen(at)juankoski.fi
janne.katajisto(at)juankoski.fi
Kelpoisuusehto:
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva opistoasteinen tai
ammattikorkeakoulututkinto sekä kokemusta alalta.
Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Toimeen otettavan henkilön on ennen toimen vastaanottamista esitettävä
työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä
nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa
valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Lisätietoja antaa nuorisotyöntekijä Janne Katajisto 040-8272530 ja
sivistystoimen osastopäällikkö Riikka Karttunen 040-7098442.