4c Lukuvuositiedote 2015-2016 - Verkkokoulu

Syksyinen tervehdys!
Uusi ope, uudet kujeet ja paljon uutta opittavaa lapsille. Ryhmäkokomme on tänä
vuonna 24 oppilasta (7 tyttöä ja 17 poikaa). Ohessa muutamia tiedotettavia asioita
luokkamme toimintatavoista näin lukuvuoden alkuun.
1. TYÖJÄRJESTYKSET
Viikkotuntimäärä 4.-luokalla on 23 tuntia viikossa + kevätlukukaudella
alkavat valinnaisaineet + vapaaehtoinen kieli niillä, jotka ovat sen
valinneet. Luokanopettajan lisäksi uusia kasvoja ovat englannin, uskonnon
ja musiikin opet sekä tietenkin valinnaiskielten opet.
Pääosin opiskelemme eri oppiaineissa 24 oppilaan ryhmänä. Luokka on
jaettu kahteen osaan yhdellä äidinkielen tunnilla, yhdellä englannin
tunnilla sekä käsitöissä. Uskonnot (UE/ET) oppilaiden huoltajan kanssa
tekemien valintojen mukaan.
Kaikki matematiikan tunnit sekä yksi äidinkielen tunti viikossa
opiskellaan palkitettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki neljä 4.
luokkaa jaetaan tarkoituksenmukaisiin pienempiin ryhmiin viidelle eri
opettajalle ottaen huomioon lasten yksilöllinen oppiminen. Äidinkielen
palkissa painopiste syksyllä on lukemisessa ja kirjallisuudessa ja keväällä
kirjoittamisessa.
Liikuntatunteja varten on suuntaa antava ajankäyttösuunnitelma,
jotta oppilaat osaavat ottaa oikeat varusteet mukaansa. Viikkotiedotteessa
mahdolliset ohjelmanmuutokset.
2. TUKIOPETUKSET
Tukiopetusta voidaan antaa, jos oppilas on jäänyt tai jäämässä tilapäisesti
jälkeen opiskelussa. Tukiopetus voi olla myös ennaltaehkäisevää.
Tukiopetus ei ole rangaistus vaan oppilaan etu saada lisäopetusta. Jos
oppituntien puitteissa tapahtuva yksilöllinen ohjaus osoittautuu
riittämättömäksi, niin tukiopetusta voidaan antaa tarpeen mukaan ja sitä
KANNATTAA MYÖS PYYTÄÄ.
Varaan viikoittain aamuajan klo 8.00-8.30 matematiikan/äidinkielen
tukiopetusta varten, jonne sitten saa ilmoittautua, jos haluaa kertausta.
Toisinaan kutsun oppilaita tukiopetukseen kerraksi tai pariksi, jos näen
sen tarpeelliseksi. Syyslukukaudella ma/äi tukiopetus
keskiviikkoaamuisin.
Erityisopettaja tarjoaa palkkien lisäksi tukitunteja 4.-luokkalaisille eri
oppiaineissa joko koulupäivän aikana tai lukujärjestyksen ulkopuolella
aamuisin tai iltapäivisin. Näihin ei ilmoittauduta vaan oppilaat kutsutaan
tunneille. Toiveita tuesta saa esittää, jos joku asia tuntuu vaikealta.
Erityisopettaja ilmoittelee näistä tarkemmin.
TYÖJÄRJESTYS 4C
KLO
8.309.15
MA
9.1510.00
KU
KU
Liisa
Liisa
TeijoKU1
Jaksot 1 ja 2 (syksy)
TI
KE
TO
KS
ÄI.A
ET
Katriina/ Kari
KS
TeijoKU1
Pauliina
PE
MU
Laukko 6D
Inka
ÄI
ÄIS2
Pipsa
palkki Laukko
S2
ÄI
Katriina/ Kari
Haikko 2d
10.15- MA-palkki
11.00
LI
MA-palkki
MA-palkki
MA-palkki
11.0012.00
ÄI
LI
YL
YL
YL
Ruokailu 11.30
Ruokailu 11.30
Ruokailu 11.30
Ruokailu 11.30
Ruokailu 11.30
ÄI.B
EN.B
MU
EN
UE
12.3013.15
EN.A
Elina
Haikko 2e
Elina
Haikko
2e
RA
Ella
Karuna
Inka
13.1514.00
RA
Ella
Karuna
14.1515.00
15.0015.45
SA
Heli
Haikko 2d
Elina
Haikko 2e
Päivi
Haikko 2B
SA
Heli
Kuitia6
B
Kuitia6B
OPPIAINEET JA OPETTAJAT
KAIKILLE YHTEISET AINEET
Tuomas Muhonen, luokanopettaja, äidinkieli (ÄI), matematiikka (MA), Ympäristö- ja
luonnotieto (YL), Liikunta (LI)
Päivi Kotilainen, evankelisluterilainen uskonto (UE), Pauliina Penttinen,
elämänkatsomustieto (ET), OPPILAS OPISKELEE VAIN YHTÄ NÄISTÄ
Elina Sauna-aho-Uramo, englanti (EN)
Inka Lohi, musiikki (MU)
Liisa Kemppainen, kuvataide (KU)
Katriina Lumiaho, tekstiilityö (TS), Kari Janhunen, tekninentyö (TN) PUOLI
VUOTTA TEKSTIILIÄ JA PUOLI VUOTTA TEKNISTÄ
VALINNAISET KIELET NIILLE, JOTKA OVAT NIITÄ VALINNEET
Heli Sahlstedt, saksa (SA)
Ella Väinölä, ranska (RA)
LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA
SYKSY
KEVÄT
JAKSO 1
VIIKOT
34
35
36
37
38
39
40
41
Tavoitteena kestävyys ja
nopeus
Lajeina mm. perusliikunta,
jalkapallo ja suunnistus
Varustus:
Ulkoliikuntavarustus, sateen
varalta sisävarustus
JAKSO 3
VIIKOT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JAKSO 2
VIIKOT
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Tavoitteena ketteryys ja rytmi
Lajeina mm. lentopallo,
koripallo, tanssi ja
telinevoimistelu
Varustus: Sisäliikuntavarustus
Tavoitteena kestävyys ja
tasapaino
Lajeina mm. hiihto, luistelu,
sulkapallo, sähly, jääpelit, uinti
Varustus: Luistelua ja hiihtoa
säiden mukaan,
sisäliikuntavarustus huonon
sään varalle.
JAKSO 4
VIIKOT
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tarkemmat ohjelmat opettajalta viikoittain
Tavoitteena voima ja
koordinaatio
Lajeina mm. voimistelu,
musiikkiliikunta, pelit ja leikit,
pesäpallo
Varustus: ulko/
sisäliikuntavarustus
3. LUOKAN KÄYTÄNTEITÄ
Oppilaat ovat tottuneet hieman erilaisiin sääntöihin kotonaan ja koulussa eri luokilla
ja eri opettajien opetuksessa. Lukuvuoden alussa päivitimme luokan säännöt. Luokan
säännöt tiedotteen lopussa.
- Hyvällä työskentelyllä ja kohteliaalla käytöksellä luokka voi ansaita hymynaamoja
taululle. Neljä hymynaamaa voi vaihtaa sitten palkintotuntiin, jolle oppilaat saavat
ehdottaa kivaa tekemistä. Sääntölipsumisista tulevat mökönaamat luonnollisesti
hidastavat hymynaamojen ansaitsemista.
- Koulutyötä häiritsevistä liiallisista, toistuvista unohduksista tieto kotiin ja nämä
vaikuttavat myös negatiivisesti oppiaineen arviointiin.
- Järjestäjävuorot pareittain tai kolmen ryhmissä. Järjestäjän tehtävät helpottuvat,
kun jokainen pitää pöytänsä puhtaana ja nostaa roskat lattioilta roskakoreihin.
Järjestäjän muistilista tiedotteen lopussa.
- Tuolit pöydille, kun viimeinen tunti omassa luokassa päättyy.
- Johtuen luokkatilojen vaihdoista päivän aikana, koulupäivän aikana tarvittavat
kirjat ja välineet kannattaa kuljettaa repussa mukanaan.
- Jos tarvitset jotain luokasta oven ollessa lukittuna niin naapuriluokkien
opettajat avaavat oven kohteliaasti pyydettäessä.
- Mitään arvokasta omaisuutta ei kannata jättää luokkaan tai naulakoille.
Kotiavaimet kulkevat taskussa tai repussa ja kännykän tarpeellisuutta koulussa
kannattaa harkita tarkkaan.
- Hammaslääkäriajoista yms.. menoista kannattaa ilmoittaa tuntia pitävälle
opettajalle sekä kavereille ettei aika pääse unohtumaan. Puhelinmuistutus on
myös OK, mutta kannattaa ilmoittaa opettajalle tästä tunnin alussa.
- Klo 15 tai pitempään asti kestävinä päivinä oppilaat voivat nauttia välipalan.
Välipala nautitaan välitunnin aikana ruokalassa, ei käytävillä tai ulkona.
-
Ennen ruokailua hiljentyminen, josta alkaa ruokarauha. Ruokailussa ei
kiirehditä ja jokainen istuu pöydässä 15 minuuttia, jonka jälkeen kiitokset
keittiölle ja paluu luokkaan viimeistelemään annettu tehtävä.
- Rästikokeet ensisijaisesti tiistai-iltapäivisin klo 14 auditoriossa jolloin ei
tarvitse olla poissa muusta opetuksesta.
4. KOTITEHTÄVÄT
Kotitehtäviä tulee aina, koska asioita kertaamalla ne opitaan paremmin. Lisäksi
kotitehtävät kasvattavat omaan vastuuseen ja työn tekoon.
Läksytehtävät kannattaa tehdä aina samana päivänä, kun ne on annettu. Lukuläksyn
muistaa parhaiten, kun sen lukee seuraavaa tuntia edeltävänä päivänä.
Katso aina lukujärjestyksestä, mitä oppiaineita on seuraavana päivänä ja tarkasta,
oletko tehnyt kotitehtävät. Pakkaa myös tarvittavat kirjat ja välineet reppuusi edellisen
päivän aikana. Muista myös liikuntavälineet, jos seuraavana päivänä ovat
liikuntatunnit.
Tarkasta kalenterista, milloin luokalla on kokeita ja aloita valmistautuminen hyvissä
ajoin. Älä jätä viimeiseen iltaan.
OHJEITA KOTITEHTÄVIEN TEKEMISEEN:
ÄIDINKIELI
Lue otsikko/otsikot, katso kuvat ja lue mahdolliset kuvatekstit
Silmäile läksy kokonaan ja mieti, mistä se kertoo
Lue läksy tarkasti niin monta kertaa, että muistat ja ymmärrät sen
Pohdi vastaukset läksyn alussa ja lopussa oleviin kysymyksiin
Tee mahdolliset työkirjatehtävät
MATEMATIIKKA
Palauta tunnilla opeteltu asia mieleen kirjan opiskeluruudun avulla
Tee tehtävät huolellisesti, muista siisti vihkotyö. Arvioi, ovatko saamasi vastaukset
oikein
REAALIAINEET (YL, UE, ET)
Läksy koostuu yleensä tehtävistä ja lukuläksystä. Jos ei ole kirjallisia tehtäviä,
lukuläksynä on viimeksi tunnilla käsitelty kappale
Silmäile viimeksi käsitelty kappale, näin palautat mieleesi viimeksi tunnilla käsiteltyjä
asioita
Tee tehtävät
Lue läksykappale ajatuksen kanssa läpi. Tutki samalla piirrokset, kartat ja kuvat
5. POISSAOLOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Koulusta ei voi olla poissa jäämättä jälkeen. Poissaolon sattuessa on asiasta
ilmoitettava koululle. Poissaolot suosittelen selvittämään Wilmaan
tuntimerkintöihin niin, että poissaolo näkyy kaikille luokkaa opettaville
opettajille. Minulle voi laittaa varmistukseksi tekstarin (050-303 8346).
Etukäteen tiedetty poissaolo täytyy anoa. 1-3 päivän poissaolot luokanopettajalta,
jolloin Wilma-viesti riittää. Pidemmät poissaolot rehtoreilta lomakkeella, joka on
tulostettavissa koulun kotisivulta sekä Wilmasta.
Poissaolon aikana opiskellut asiat oppilaan tulisi opiskella kotona (sairaana tietenkin
oman jaksamisen mukaan), ettei jäisi pahasti jälkeen. Viikkotiedote on luettavissa
Verkkokoulussa aina viimeistään viikon alussa. Sieltä näet viikon aikana
opiskeltavat asiat, jos satut olemaan poissa. Tukiopetusta kannattaa pyytää, jos asia
on ollut vaikeaa.
6. TIEDOTTAMINEN
VERKKOKOULU:
Verkkokoulu (4c-luokan nettisivu) sisältää:
- viikkotiedotteet ja läksyt
- tapahtuma- ja koekalenteri
- pysyvät, luokkaa koskevat tiedotteet
Verkkokoulun avulla pyrin vähentämään paperitiedotteiden määrää ja tarvetta.
Verkkokoulu ei vaadi salasanaa, vain toimivan nettiyhteyden.
Viikkotiedotteen luemme luokassa oppilaiden kanssa aina viikon alussa ja kotiväkikin
voi seurata sieltä viikon ajankohtaisia asioita.
Verkkokoulu löytyy osoitteesta:
www.verkkokoulu.weebly.com
WILMA (sähköinen reissuvihko):
- Lyhyet, ajankohtaiset luokkaa koskevat tiedotteet (pyrin laittamaan kaiken
tärkeän Verkkokoulun viikko-ohjelmaan, joten näitä ei pitäisi tulla paljon)
- Yksittäiset, henkilökohtaisemmat oppilasasiat
PAPERITIEDOTTEET:
Koulun tiedottaminen on pääasiallisesti sähköistä. Palautusosan sisältävät tiedotteet ja
kyselyt tulevat paperitiedotteina. Yritän muistaa aina ilmoittaa viikko-ohjelmassa, kun
tällainen tiedote on oppilaille jaettu.
7. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Lapset voivat käyttäytyä hyvin eri tavalla kotonaan ja kouluympäristössä.
Koulun tehtävänä on opetuksen lisäksi tukea kotien kasvatustyötä. Lapsen
huoltajat ovat oman lapsensa asiantuntijoita ja tästä syystä on hyvä, että
tieto kodin ja koulun välillä kulkee puolin ja toisin. Pyydänkin huoltajia
ottamaan rohkeasti yhteyttä mieltä askarruttaviin asioihin liittyen.
Yleisiä periaatteita tiedon vaihtoon:
- Kiireelliset, erittäin akuutit asiat soittamalla (050-303 8346), jos et
tavoita soittamalla niin jätä soittopyyntö tekstiviestinä ja ilmoita asian
kiireellisyydestä.
- Poissaolot Wilmalla tuntimerkintöihin + halutessasi varmistus
tekstiviestillä.
- Vähemmän kiireelliset, lyhyet asiat Wilmalla. Luen Wilmaa ainakin
aamuisin n. klo 7.30 sekä iltapäivällä n. klo 16, joskus useammin ja
joskus harvemmin.
- Keskustelua vaativissa asioissa soittopyyntö Wilmaan tai tekstiviestinä.
- Pyrimme, että oppilaat opettelisivat vähitellen hoitamaan omia
asioitaan itse opettajilta kysymällä (läksyt, aikataulut, kokeet, lomaajan tehtävät yms..). Toki 4. luokkalaiset tarvitsevat näissä asioissa
vielä apuamme joten varmistusviesteillä varmistetaan, että tuliko asia
hoidettua.
Arviointikeskustelut järjestetään syyslukukaudella marraskuun loppuun
mennessä. Arviointikeskustelussa arvioidaan oppilaan käyttäytymistä,
työskentelytaitoja ja koulun käyntiä.
Vanhempainiltoja yms:
- vanhempainilta ti 8.9. klo 18-20.
- kodin ja koulun yhteistyöpäivä pe 25.9.
LUKUVUOSI 2015-2016
1. Kuuntelen ja noudatan ohjeita.
2. Opiskelen kunnolla, rauhallisesti
ja annan muidenkin opiskella.
3. Pyydän ryhmään, olen
ystävällinen ja osaan antaa
anteeksi.
Loppukevennykseksi:
- Ei aseita.
- Älä soita 112 turhaan.
- Pyyhkii taulun tunnin jälkeen.
- Auttaa opettajaa monisteiden ja tavaroiden
jakamisessa.
- Järjestää luokan siistiksi tarvittaessa.
- Katsoo, että viimeisen tunnin jälkeen tuolit ovat
pöydillä.
- Merkitsee muiden opettajien tunneilta tulleet läksyt
ja kokeet taululle.
- Opettajan ollessa poissa luokasta, merkitsee
pulisijoiden nimet taululle.
8. YHTEYSTIEDOT
LUOKANOPETTAJA:
Tuomas Muhonen
p: 050-303 8346
sposti: [email protected]
Huoltaja pysyy kärryillä luokan asioista lukemalla Verkkokoulun
viikkotiedotteen kerran viikossa sekä tarkastamalla kerran viikossa
Wilman, onko sinne tullut lastasi koskevaa yksityisasiaa.
Oikein hyvää alkanutta lukuvuotta! =)
Tuomas-ope