yksikön järjestämiksi kursseiksi kevätlukukaudella

1 (4)
12.10.2015
Oppiaineet, tutkimusohjelmat ja tohtoriohjelmat
EHDOTUKSET FACULTY OF MEDICINE POSTGRADUATE EDUCATION UNIT -YKSIKÖN JÄRJESTÄMIKSI KURSSEIKSI KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016
Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit -yksikkö (PGE) pyytää toimittamaan ehdotuksia kevätlukukaudella 2016 järjestettävään tohtorikoulutukseen, erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen ja täydennyskoulutukseen tarkoitetuista kursseista, seminaareista tai symposiumeista. Koulutuksen tulee olla avointa kaikille tiedekunnan jatkoopiskelijoille.
Oppiaineet voivat hakea rahoitusta tästä PGE-kurssirahoituksesta. Tutkimusohjelmille ja tohtoriohjelmille on osoitettu rahoitus PGE -budjetissa ja sitä rahaa tulee ensisijaisesti käyttää
kurssien ja koulutuksen järjestämiseen.
Kurssien rahoituksesta vastaa pääosin PGE-yksikkö. Kursseja voidaan järjestää myös yhteistyössä
muiden tahojen/rahoittajien kanssa. PGE-yksiköltä laskutettava kustannus ei saa ylittää kurssille
myönnettyä rahasummaa. Yliopistoon päätoimisessa työsuhteessa oleville ja opetusvelvollisuuden omaaville henkilöille ei pääsääntöisesti makseta luentopalkkioita (rehtorin määräys
8.9.2015). Kurssirahoituksen saaminen edellyttää alustavaa ohjelmaa hakemuksen liitteenä.
Jatkokoulutuskursseja kevätlukukaudella 2016 koskevat kurssiehdotukset tehdään liitteenä olevalla
lomakkeella. Lomakkeeseen merkitään erikoisalat, joille erikoistumiskoulutukseen soveltuva kurssi
on ensisijaisesti tarkoitettu. Kaikki kurssit ovat pääsääntöisesti tohtorikoulutukseen soveltuvia. Kurssit, joita voidaan käyttää useampaan kuin yhteen koulutusohjelmaan ovat erityisen suositeltavia.
Rahoitushakemukseen tulee liittää mahdollisimman valmis kurssiohjelma, jonka perusteella arvioidaan kurssin sopivuus jatkokoulutukseen.
Kurssille myönnetään tunnit/opintopisteet erikoislääkärin- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen,
tohtorintutkintoon sekä täydennyskoulutukseen tällä samalla hakemuksella. Tuntien/opintopisteiden
myöntöpäätös edellyttää lopullisen ohjelman toimittamista.
Kurssien ohjelmat julkaistaan PGE-yksikön nettisivuilla:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Jatkotutkinto/PGE/Sivut/kurssit.aspx
Ehdotukset on toimitettava viimeistään perjantaina 20.11.2015 mennessä osoitteella Anne
Johansson, Lääketieteellinen tiedekunta/PGE, Medisiina 1. kerros, Info-piste, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku, tai sähköpostitse: [email protected]
Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.
Varadekaani
Veli-Matti Kähäri
Koulutuspäällikkö
Outi Irjala
LIITE
Kurssihakemus
JAKELU
Oppiaineet, tutkimusohjelmat, tohtoriohjelmat, PGE johtoryhmä
Lääketieteellinen tiedekunta • Faculty of Medicine
Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit -yksikkö
(PGE)
FI-20014 Turun yliopisto, Finland • www.utu.fi
Puhelin/Telephone +358 2 333 8421
www.utu.fi/med
2 (4)
12.10.2015
Ehdotan, että Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) järjestäisi seuraavan
luennon /seminaarin / kurssin / symposiumin:
Nimi suomeksi:
Englanniksi:
Koulutusajankohta:
Kurssin sisältö/aihepiiri (alustava ohjelma oheisena):
Ulkopuolinen
luennoitsija
professori, dosentti
tohtori
lisensiaatti
muu korkeakoulu
muita kuluja
Luennot/tunnit
yöpyminen, päiväraha
+ Sivukulut 34,2%
Yhteensä
Kurssille on haettu/haetaan muuta rahoitusta
Ei
Kyllä
Mistä/€
Palkkio yhteensä €
Matkakulut yhteensä €
Kaikki kustannukset yhteensä:
PGE:ltä anottava osuus:
€
€
Ilmoitus kurssista lähetetään Lääkärilehteen
Tutkinto: Koulutus soveltuu seuraaville aloille teoreettiseksi koulutukseksi (koulutukset ovat
pääsääntöisesti tohtorikoulutukseen soveltuvia)
Erikoislääkärin koulutus
kaikille aloille
tai merkitse alat oheiseen listaan
Erikoishammaslääkärin koulutus
kaikille aloille
tai merkitse alat oheiseen listaan
Täydennyskoulutus
Tilaisuuden järjestäjä/vastuuhenkilö:_________________________________
______
Yhteyshenkilön sähköposti: ______________________ puhelin:_________________________
Osoite: _______________________________________________________________________
Päiväys ___ / ___ 2015 allekirjoitus: _______________________________________________
Nimen selvennys: ________________________________________________________
Lomakkeen palautus 20.11.2015 mennessä: Anne Johansson Lääketieteellinen tiedekunta/PGE
Osoite: Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku. Käyntiosoite: Medisiina 1 kerros, Info-piste
Sähköposti: [email protected]
Lääketieteellinen tiedekunta • Faculty of Medicine
Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit -yksikkö
(PGE)
FI-20014 Turun yliopisto, Finland • www.utu.fi
Puhelin/Telephone +358 2 333 8421
www.utu.fi/med
3 (4)
12.10.2015
Hakemus teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi
Erikoislääkärikoulutus (yksilöidään erikoisalat alla, ilmoitetaan tunnit)
Kaikki erikoisalat __________ tunnit
Erikoishammaslääkärikoulutus (erikoisalat alla, ilmoitetaan tunnit)
Kaikki erikoisalat __________ tunnit
Tohtorikoulutus (kaikki alat); haettu opintopistemäärä: ____________opintopistettä
Erikoislääkärikoulutuksen
erikoisalat ja
haettava
tuntimäärä
Erikoishammaslääkäri
-koulutuksen
erikoisalat:
Tuntimäärä
Erikoisala
Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja
allergologia
Kliininen farmakologia ja
lääkehoito
Kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Tuntimäärä
Erikoisala
Naistentaudit ja synnytykset
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Radiologia
Reumatologia
Silmätaudit
Sisätaudit
Suu- ja leukakirurgia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hampaiston oikomishoito
Suu- ja leukakirurgia
Kliininen hammashoito
Terveydenhuolto
Tilaisuuden ohjelma
Liite
Haluan, että kurssiohjelma julkaistaan PGE:n kurssisivuilla
Lääketieteellinen tiedekunta • Faculty of Medicine
Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit -yksikkö
(PGE)
FI-20014 Turun yliopisto, Finland • www.utu.fi
Puhelin/Telephone +358 2 333 8421
www.utu.fi/med
4 (4)
12.10.2015
PGE:n tuntiopetuspalkkiot 1.8.2015 alkaen
Dosentti/professori
110,- €
tohtori
95,- €
LL
70,- €
korkeakoulututkinto
65,- €
Huom! tuntipalkkioihin lisätään hakemukseen sivukuluja 34,2%
Päivärahat v 2015:
Kokopäiväraha:
Osapäiväraha
Km-korvaus
40,- €
18,- €
0,44 €
Lääketieteellinen tiedekunta • Faculty of Medicine
Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit -yksikkö
(PGE)
FI-20014 Turun yliopisto, Finland • www.utu.fi
Puhelin/Telephone +358 2 333 8421
www.utu.fi/med