ORC - EMK

Gulf of Finland Race 2015
Purjehdusohje ORC1+ORC2
Osallistuvat veneet: ORC1-luokka omana luokkanaan ja ORC2-luokka johon on lisätty kilpailuun
ilmoittautuneet ORC3-luokan veneet.
1. JÄRJESTÄVÄT SEURAT
Merenkävijät ry (M) ja Espoon Merenkävijät ry (EMK)
2. SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2013-2016 määriteltyjä sääntöjä sekä ORC luokkien osalta Avomeripurjehtijat ry:n (AMP) ProSailor Offshore ORC ranking 2014 sääntöjä.
3. TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee EMK:n mastovajan eteläisessä
seinässä osoitteessa Mellstenintie 12 B, 02170 Espoo. Kilpailulautakunta pyrkii asettamaan samat
tiedotukset saataville myös kilpailun internet-sivuille
4. MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 8.00 voimaantulopäivänään,
lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20.00
voimaantuloaan edeltävänä päivänä.
5. MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
5.1 Maissa annettavat viestit nostetaan Haukilahden sataman lipputankoon.
5.2 Kun lippu AP on nostettu maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla
”aikaisintaan 60 minuutin”.
6. KILPAILUN AIKATAULU
6.1. Avomerikilpailu lauantaina 12.9.
ORC 1 luokka varoitusviesti 09.55
ORC 2 luokka varoitusviesti 10.05
6.2. Ratakilpailut sunnuntaina 13.9.
ORC 1 luokka varoitusviesti 10.55
ORC 2 luokka varoitusviesti 11.00
Seuraavat purjehdukset (1-5) välittömästi edellisten lähtöjen päätyttyä.
6.3. Varoitusviestejä ei anneta su 13.9 klo 15.00 jälkeen.
7. LUOKKALIPUT
ORC 1
D lippu
ORC 2
E lippu
8. KILPAILUALUE
8.1. Avomerikilpailu
Lauantaina 12.9 avomerikilpailun lähtöalue on Rysäkarin lounaispuolella. Katso kuva.
8.2. Ratapurjehdus
Sunnuntaina 13.9 ratakilpailujen kilpailualue on välittömästi Haukilahden sataman ulkopuolella.
HUOM Rata-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevat matalikot on merkitty tähdillä.
9. RADAT
9.1 Avomerikilpailu
9.1.1 Purjehdittava rata viestitetään viimeistään varoitusviestin yhteydessä numerotauluilla
9.1.2 Purjehditaan lähdöstä n. 500 metriä vastatuuleen ja jätetään vedessä oleva oranssi ilmatäytteinen
poiju: oikealle mikäli lautakunta on nostanut varoitusviestin yhteydessä punaisen lipun tai vasemmalle
mikäli lautakunta on nostanut varoitusviestin yhteydessä keltaisen lipun
9.1.3 Katso LIITE 1
9.2 Ratakilpailu
9.2.1 Purjehdittavien ratakierrosten määrä on 3 (kts. Liite 2). Kilpailulautakunta voi muuttaa
kierrosmääriä, jolloin poikkeavat kierrosmäärät ilmoitetaan numero viestilipuilla viimeistään
kunkin luokan varoitusviestin yhteydessä.
10. MERKIT
10.1 Ratapurjehdukset
Merkit 1 ja 3 ovat ilmatäytteisiä oranssisia poijua.
Merkki 2 on oranssi poiju
Merkki 4 on kelta/punainen lippupoiju
11. LÄHTÖ
Purjehdukset lähetetään PKS 26 mukaisesti.
Lähtölinjan leveyden määrää lähettäjävene ja toisessa päässä kelta/punainen lippu. Lähtölinjan
suunnan määrää lähettäjäveneessä oleva oranssi viestilippu ja lähtölinjan uloimmassa päässä oleva
kelta/punainen lippupoiju.
Mikäli vene lähtee myöhemmin kuin 5 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, kirjataan se ei lähteneeksi (DNS).
Tämä muuttaa PKS sääntöä A4.1. Veneet joiden varoitusviestiä ei ole annettu eivät saa tulla lähtölinjan
välittömään läheisyyteen.
12. SEURAAVAN MERKIN MUUTTAMINEN
12.1 Avomerikilpailu
Kilpailun lyhentämisestä viestitään lipulla S. Jos rataa lyhennetään säännön 32 mukaisesti, on maalilinja
kilpailulautakuntaveneessä olevan lipun ja oranssisen poijun välissä.
12.2 Ratakilpailu
Kilpailulautakunta voi muuttaa seuraavan merkin paikkaa siirtämällä alkuperäisen merkin (tai maalilinjan)
uuteen paikkaan. Muutos viestitetään ennen kuin johtava vene on aloittanut rataosuuden, vaikka merkki ei
vielä olisi uudessa paikassaan. Mikä tahansa merkki, joka tulee kierrettäväksi siirretyn merkin kiertämisen
jälkeen, voidaan lisäviesteittä siirtää uuteen paikkaan radan alkuperäisen muodon säilyttämiseksi
13. MAALI
13.1 Avomerikilpailu
Maalilinja on Mellstenin niemen edessä. Linjan suunnan määrää rannalla telineessä oleva keltainen lippu ja
ulompana satamaan johtavan väylän luona oleva ilmatäytteinen oranssinen poiju. Linjan leveyden määrää
rannan lähellä oleva vihreä lateraaliviitta ja tästä viitasta n. lounaassa oleva ilmatäytteinen oranssinen poiju
13.2 Ratakilpailu
Maalilinjan leveyden määrää lähettäjävene ja toisessa päässä kelta/punainen lippupoiju. Maalilinjan
suunnan määrää lähettäjäveneessä oleva oranssi viestilippu ja lähtölinjan uloimmassa päässä oleva
kelta/punainen lippupoiju
14. RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
Kaikkien kilpailevien luokkien osalta PKS sääntöä 44.2 muutetaan siten, että käytetään yksi
vastatuulikäännös ja yksi jiippi rangaistuskäännöstä.
15. ENIMMÄISAJAT
15.1 Avomerikilpailu
Tavoitteena on 6-7 tunnin purjehdusaika ja lautakunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan lyhentämään rataa
tämän tavoitteen täyttämiseksi purjehdusolosuhteiden muuten estäessä veneiden maaliin purjehtimisen
normaalin ratakuvauksen mukaisesti..
15.2 Ratapurjehdukset
Enimmäisaika määräytyy radan pituudesta siten, että luokan nopeimman veneen keskinopeus on vähintään
2 solmua.
16. PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
16.1 Protestoivan veneen tulee ilmoittaa kilpailulautakunnalle aikeestaan protestoida heti kyseisessä
lähdössä maaliin tultuaan.
16.2 Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta Haukilahden satamasta. Protestit pitää toimittaa
kilpailutoimistoon protestien määräaikaan mennessä.
16.3 Protestien määräaika on 60 minuuttia siitä, kun luokan viimeinen vene on tullut maaliin päivän
viimeisessä purjehduksessa.
17. PISTELASKU
Tulokset lasketaan PKS bonuspistejärjestelmän mukaan käyttäen ORC – luokissa kiinteää tuuliarvoa ja
määriteltyä rataa. Tuuliarvot ja ratojen pituudet määrittelee kilpailulautakunta eikä niiden perusteella voi
tehdä hyvityspyyntöä. Tämä muuttaa PKS 60.1(b). Tasatilanteessa sovelletaan bonuspistejärjestelmän
sääntöjä (PKS liite A8).
18. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä välittömästi kilpailupäälliköille
19. MIEHISTÖN TAI VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN
19.1 Kilpailijoiden vaihtamista ei sallita kilpailupäivän aikana ilman kilpailupäällikön etukäteen antamaa
kirjallista lupaa
19.2 Vahingoittuneiden tai kadonneiden varusteiden vaihtoa ei sallita ilman kilpailulautakunnan lupaa.
Vaihtopyynnöt pitää tehdä lautakunnalle ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden tullen.
20. VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKISTUKSET
Kilpailulautakunta voi milloin tahansa tarkistaa, onko vene tai jokin sen varuste luokkasääntöjen ja
purjehdusohjeiden mukainen.
21. MAIHINNOSTORAJOITUKSET
Kilpailevia veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla
kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti.
22. SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT
Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää kilpailevien
veneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen lähtöviestin ja kilpailun päättymisen välisenä aikana.
22. RADIOYHTEYDET
Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien
veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee myös matkapuhelimia. Kilpailulautakunta voi ilmoittaa VHF
kanavalla 77 tiedotteita purjehtijoille. Tiedotteet tai niiden puuttuminen ei ole peruste protesteille tai
hyvityspyynnöille.
23. TULOKSET JA PALKINNOT
Alustavat tulokset julkaistaan sunnuntaina virallisilla ilmoitustauluilla, sekä viimeistään maanantaina
aamupäivän aikana kilpailun internetsivuilla www.emk.fi/node/3903
Palkinnot jaetaan välittömästi tulosten selvittyä Haukilahden satamassa sunnuntaina. Tuloslaskenta
pyritään toteuttamaan vesillä ja alustavat tulokset pyritään saamaan esille ilmoitustaululle välittömästi
lautakunta-aluksen tultua satamaan. Kummastakin luokasta palkitaan 3 parasta venettä.
24. VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso PKS sääntöä 4, Päätös kilpailla.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai
henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana
tai sen jälkeen.
25. VAKUUTUS
Veneiden tulee olla vastuuvakuutettuja esinevahinkojen osalta min. 250.000 € ja henkilövahinkojen osalta
min. 500.000 € arvosta.
26. YHTEYSTIEDOT
Kilpailupäällikkö Petri Sane, 040-7217933, [email protected]
Tuloslaskenta Ari Peltomäki, 040 5490 441