KUN MIKÄÄN MUU EI KESTÄ!

NORELCO
EHR-STAHL 34199
KUN MIKÄÄN MUU EI KESTÄ!
EHR-STAHL
RUOSTUMATON
KESKUSJÄRJESTELMÄ
MODULOITU RAKENNE
KESTÄVÄ JA TALOUDELLINEN
MAHDOLLISTAA KÄYTTÖSUOJATUT
YKSIKKÖLÄHDÖT
HUIPPUUN VIETYÄ TURVALLISUUTTA
www.norelco.fi
NORELCO
EHR-STAHL 34199
EHR-STAHL RUOSTUMATTOMAT MODULIT
EHR-STAHL perustuu Norelcon tuttuun
EHR-kotelokeskukseen. Sen yleiset tekniset arvot ovat samat kuin EHR:ssä.
Vaativissa ympäristöolosuhteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota sekä kaapelien että kojeiden läpivienteihin, joiden
määrä pitää minimoida. EHR-STAHL:issa
tämä on ratkaistu mm. erillisellä välikanteen sijoitetulla ohjauspaneelilla. Näin
indikointi- ja ohjauslaitteet ovat aina näkyvissä ja rakenne mahdollistaa edullisten
vakiokomponenttien käytön. Kokonaiskustannuksiltaan EHR-STAHL on aina
edullinen ratkaisu, jota edelleen parantaa
sen pitkä käyttöikä.
EHR-STAHL
PERINTEINEN RATKAISU
AL
Q1
PE
N
/63
/63
/63
/63
250A
Q1
PE
N
250A
250A
250A
Käyttöturvallisuuden takaamiseksi on
koteloinnin sisäpuoliset putoamis- ja
kosketussuojaukset toteutettu samalla
tavalla kuin normaaleissa teräslevyrakenteisissa kotelokeskuksissa. Yksiköiden
välillä on tarvittavat putoamissuojat ja
kojeet on kosketussuojattu voimassa olevien standardien mukaisesti. Myös lukot ja
saranat ovat korroosionkestäviä. Yksikkölähtöjen kanssa voidaan käyttää kaapelikuiluja. Ruostumaton teräsrakenne toimii
lisäksi hyvänä jäähdyttimenä silloin kun
keskuksessa on tehokomponenttejä.
EHR-STAHL TEKNISET TIEDOT
Kotelon materiaali
Ruostumaton teräslevy EN 1.4301 (AISI304)
IP-luokka
IP44 tai IP54
Nimellisvirta
I N = max. 800A
Nimellisjännite
U N = 230 V … 690 V
Standardit
SFS-EN60439-1 (IEC439-1), SFS-EN60439-3 (IEC439-3)
Rungon mitat
Kenttäleveydet: 450 ja 250 mm (kaapelikuilu)
Rungon syvyys 220 mm
Korkeusvaihtoehdot: 330, 630, 930, 1230, 1530, 1830 mm
Suojausluokka
Suojausluokka I
Ovikorkeudet
Lähtöyksiköt:150, 200, 300, 400, 500, 600, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Kaapelikuilut: 1200, 1500, 1800 mm
SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄT
PL 28, 57201 SAVONLINNA
Puh: 015-576 770, Fax: 015-576 7710
GRAFICAL-99
Lisätietoja EHR-kotelojärjestelmästä löydät myös Norelcon teknisestä esitteestä 04197-1 tai
internet sivuiltamme, osoitteesta www.norelco.fi