Pöytä oli lastattu eksoottisilla herkuilla Keitä olivat nuo

Pöytä oli lastattu
eksoottisilla
herkuilla
Keitä olivat
nuo Itämaan
viisaat miehet
Kohtaamisia
punaisten valojen
takana OSA 1/3
Kirkonseutu
SIVU 8
SIVU 20
Numero 1
Keskiviikkona 14.1.2015
Kaija on
leirimummo
SIVU 8
SEURAKUNTALEHTI JOKAISEEN KOTIIN Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden ja Nastolan seurakunnat
MARKKU LEHTINEN
SIVU 7
2
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2015
Kirkonseutu 1/2015 13.vuosikerta ISSN 1459-2363 Äänite 1237-9697 Kustantaja Omnipress Oy puh. 020 6100 115 Julkaisija Asikkalan seurakunta, puh. (03) 876 6200,
Heinolan seurakunta, puh. (03) 859 250, Hollolan seurakunta, puh. (03) 524 6600, Kärkölän seurakunta, puh. (03) 871 580, Lahden seurakuntayhtymä, puh. (03) 891 11,
Nastolan seurakunta, puh. 020 787 1220 Päätoimittaja Maritta Roslakka, puh. 044 719 1250, [email protected] Toimitussihteeri Laura Visapää, puh. 044 719 1293,
[email protected] Toimitus Kirkkokatu 5, 1. krs., PL 84 15111 Lahti, [email protected] Lahden seurakuntayhtymän ilmoitukset puh. 044 719 1247, fax (03) 783 0891,
[email protected] Seuraava lehti ilmestyy 28.1. Ilmoitusaineistot toimitettava 16.1. klo 12 mennessä Ilmoitusmyynti Paula Kontio, puh. 041 560 1138,
[email protected] Taitto Omnipress Oy, puh. 020 6100 115 Painopaikka SLY-Lehtipainot Oy, Tuusula Painosmäärä 83 000 kpl Jakelu Lahden Jakelut Oy ja Itella Oyj
Jakelumuistutukset Omnipress Oy, [email protected], puh. 0206 100 115.
asikkalanseurakunta.fi | heinolanseurakunta.fi | hollolanseurakunta.fi | karkolanseurakunta.fi | lahdenseurakuntayhtyma.fi | nastolan.seurakunta.net
Pyhänseutu
Pääkirjoitus
SUNNUNTAI 18.1.
SUNNUNTAI 25.1.
Jeesus ilmaisee
jumalallisen voimansa
Jeesus herättää
uskon
Kaanan häitä kuvaava teksti oli
aikoinaan yksi loppiaisen aiheista.
Kun kertomus tietäjistä liitettiin
keskiajalla loppiaiseen, evankeliumiteksti Kaanan häistä sijoitettiin
tähän sunnuntaihin. Näin kirkkovuodessa siirrytään Jeesuksen
lapsuudesta hänen julkisen toimintansa alkuun.
Liturginen väri: vihreä
Tekstit: Ps. 105: 2–5, 39–42, Jes.
62:1–3, Tit. 1:1–3, Luuk. 4:16–21 tai
Mark. 1:14–15
Jeesuksen julkinen toiminta on alkanut. Opettamalla ihmisiä ja parantamalla sairaita Jeesus ilmaisee
jumalallisen kirkkautensa.
Liturginen väri: Vihreä
Tekstit: Ps. 102: 16–23, 5. Moos.
32:36–39, 2. Kor. 1:3–7, Mark.
1:29–39
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
Jumala ja Isä, armahtava Isä ja
runsaan lohdutuksen Jumala! Hän
rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä
saamamme lohdutuksen voimalla
jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. 2. Kor. 1:3-4
Virsi
Uskaltaen ja iloiten
vaellan Herran tiellä.
Armosi saan taas uudestaan,
käyt auttamaan.
Et lohdutusta kiellä. VK 295:5
Yhteisen veden äärellä
R
aamatun kertomuksessa
Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaamisesta
Sykarin kaivolla kuvataan
kuinka Jeesus pyysi naista
ammentamaan itselleen vettä. Pyyntö
oli järisyttävä, sillä juutalaisen miehen ja
samarialaisen naisen ei olisi pitänyt olla
missään tekemisissä keskenään. Vielä
mullistavampaa oli juoda samasta vesiastiasta. Keskustelu johti
siihen, että lopulta nainen pyytää
Jeesukselta elävää vettä.
Tämä kertomus Johanneksen evankeliumista on ekumeenisen rukousviikon teemana tänä
vuonna. Teeman on valinnut
brasilialainen ekumeeninen
työryhmä. Rukousviikko
alkaa 18. tammikuuta
Kristittyjen ykseyden päivän vietolla.
Toinen rukouspäivä
on Rauhan, ihmisoikeuksien ja
kansainvälisen
vastuun rukouspäivä 24.
lokakuuta.
Näitä valtiovallan määräämiä
rukouspäiviä on
vietetty Suomessa
1500-luvulta saakka.
Vuoden 2004 alusta
rukouspäivistä määrää-
Hyvä paimen | Kasteen lahja
MINUT KASTETTIIN, kun olin 9-vuotias. Halusin itse kasteen, koska uskontotunnilla oli kerrottu, kuinka Taivaan
Isän lapseksi ja Hänen perheeseensä päästään kasteen
kautta. Silloin aivan uuden virren 503 sanat olivat kolahtaneet pieneen tyttöön: “Lapsen huolet hän voi kantaa
paremmin kuin ihminen…” Minäkin halusin ja tarvitsin
tuollaisen Isän!
Itse kasteesta muistan, miten kotipiha hehkui täynnä
kukkia alkukesän vehreydessä. Koskaan tuon kesän
jälkeen ei tosin vastaavaa nähty, ne ruusupensaat eivät
kukkineet vielä alkukesällä. Sen päivän muistoissa kyllä.
Muistan myös, miten pappi piti puhuessaan minua kädestä. Pappi, josta sittemmin tuli rakas isähahmo. Isä piti
kädestä. Muistan, miten hän antoi minulle kastekynttilän ja kertoi, että “Se, joka seuraa minua, ei kulje pime-
ässä, vaan hänellä on elämän valo”.
Lähestulkoon joka kerta, kun nyt itse pappina ojennan
kastekynttilän joko kastettavalle tai hänen läheiselleen,
mielessäni läikähtää ajatus siitä, miten valo, jonka itse
kerran sain elämääni, siirtyy näin siunauksin eteenpäin
valaisemaan jälleen yhden ihmisen elämää.
Minulle puhuttelevimpia katseita ovat kastettavien
lasten katseet. Vauvan avoimessa, viisaassa katseessa
näen, kuinka hän tuntuu ymmärtävän kastehetkestä
jotakin paljon enemmän kuin aikuiset. Minäkin 9-vuotiaana toimin pienen lapsen sydämen uskon johdattamana hyvin päättäväisesti. Aikuisena tuollainen aitous
ja viisaus ihmetyttää, vaikka kyse on minusta itsestäni.
Elämä, tässä maailmassa koettu, rikkoo Jumalan ja ihmisen suhdetta, joka vielä lapsena on aito ja avoin. Synti
minen siirtyi kirkolle. Rukouspäiväjulistus on kuitenkin edelleen yksi valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Nykyisin
tasavallan presidentti virkakautensa
alussa päättää, jatkaako tätä käytäntöä.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on
päättänyt edeltäjänsä tavoin allekirjoittaa
vuosittaisen rukouspäiväjulistuksen.
Kertomus samarialaisesta naisesta muistuttaa meitä siitä, että me
kaikki kristityt ammennamme
samasta elävän veden lähteestä.
Meidän on tällä kaivolla kohdattava toisemme tasaveroisina, ilman erottelevia raja-aitoja.
Ekumeeninen rukousviikko
kutsuu kristittyjä keskinäiseen
kunnioitukseen, sovintoon
ja vieraanvaraisuuteen.
Vieraanvaraisuuden osoittamista on myös se, että
antaa toisen juoda omasta
kaivostaan. Ja toisaalta toisen yksilön erityisyyden ja
arvon tunnustamista vaatii
se, että voi ja rohkenee
pyytää vettä toisen kaivosta.
”Anna minun juoda
astiastasi” on pyyntö, joka
kertoo meidän tarvitsevan toinen toisiamme.
Maritta Roslakka
rikkoo tuota suhdetta.
Mutta kastepäivän jälkeen olen tuntenut, etten
ole yksin siinä, mitä elämässä tulee vastaan. Isä pitää
kädestä. Hän ei päästä irti. Hän on rakastanut minua
ennen kuin minä olen osannut rakastaa Häntä. Erityisesti kasteen vuosipäivänä kiitän tästä lahjasta. Monesti
olen ollut rippileirillä juuri tuona päivänä - opettamassa
kasteen lahjasta. Silloin on helppo kiittää.
Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: “Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua,
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on
elämän valo.” Joh.8:12
Mitä elämässäsi tuleekaan
vastaan, sinä et ole yksin. Isä pitää
sinua kädestä. Sinulla on elämän
valo.
Sonja Turunen
Nuorten aikuisten pappi
Lahden seurakuntayhtymä
18.
3
14.1.2015 Kirkonseutu 1/2015
tammikuuta
ja 24. lokakuuta
ovat vuoden
2015 rukouspäivät.
Tavataan
Senioripysäkillä!
SENIORIPYSÄKKI tarjoaa keskuste-
luryhmiä yli 60-vuotiaille. Palvelut
ovat maksuttomia ja ehdottoman
luottamuksellisia. Senioripysäkkiryhmiä ohjaavat ammattilaiset,
jotka ovat suorittaneet Senioripysäkki-ryhmäohjaajakoulutuksen.
Senioripysäkki on HelsinkiMission kehittämä, Euroopassakin ainutlaatuinen senioreille
suunnattu ryhmäterapiasovellus.
Senioripysäkki-ryhmiä on lähes 30
paikkakunnalla.
Senioripysäkin keskusteluryhmät
kokoontuvat 1,5 tunnin ajan kerran
viikossa. Ryhmässä on ohjaajan
lisäksi 5-10 henkilöä. Ryhmässä on
mahdollista jakaa omia ajatuksia ja
tunteita sekä löytää niille uusia merkityksiä ja näkökulmia. Tavoitteena
on yksinäisyyden, masennuksen ja
ahdistuksen lieveneminen. Senioripysäkki mahdollistaa myös uusien
ystävyyssuhteiden solmimisen.
Senioripysäkkiryhmässä voi puhua
omista peloistaan, huolistaan tai
muista vaikeista asioistaan. Ryhmän
kesto on 15 viikkoa.
Lahden seurakuntayhtymän
seuraava senioriryhmä alkaa helmikuussa. Ryhmä kootaan etukäteishaastattelujen perusteella, joissa
kartoitetaan ryhmästä kiinnostuneen elämäntilannetta ja ryhmän
mahdollisuutta toimia tukena.
Ryhmä kokoontuu maanantai-iltapäiväisin Diakoniakeskus Mariassa.
➜ Yhteydenotot: Seija Avikainen
044-7191421/ seija.avikainen evl.fi
Kirkonkirjat
Asiakkala
Kastettu: Martta Unna
Sofia Niskanen, Jimi Veikko
Toivonen.
Hautaan siunattu: Ellen
Sofia Hellqvist 99 v, Esteri
Häkkälä 86 v, Ossi Allan
Heikkilä Lammilta 74 v,
Raimo Viljo Salonen 71 v, Irja
Marjatta Eerola 80 v.
Heinola
Kastettu: Mikael Edvin
Nyman, Aapo Leevi Johannes Roto, Niklas Juhani
Tarkiainen, Alexander Väinö
Hermann Virtanen, Stella
Lilja Olivia Ahl, Viivi Helvi
Marjatta Tykkä, Viivi Anniina Heiskanen, Nella Verona Eetuntytär Heromaa,
Arvi Armas Viljami Knuuttila, Melissa Sylvi Anneli
Ukkonen, Viljo Juhani Varjonen, Aada Vieno Ylönen
Avioliittoon vihitty: Jouko
Juhani Haimilahti ja KatjaLeena Johanna Minkkinen
Hautaan siunattu: Sauli
Ilmari Nora 101 v, Risto Kalevi Kallenpoika Tuominen
95 v, Eila Maria Läärä 95 v,
Terttu Maria Bruun 94 v,
Anna Esteri Patjas 92 v, Liisi
Sisko Ansavuori 89 v, Sointu
Aliisa Paavola 86 v, Kirsti
Marjatta Asikainen 85 v,
Lauri Hietanen 82 v, Jaakko
Olavi Nieminen 79 v, Timo
Heikki Juhani Ihamäki 75 v,
Timo Veikko Onne 75 v, UllaMaija Porkka 68 v, Sirpa
Tuovi Margareetta Mäkinen
65 v, Erja Anneli Koivu 56 v.
Hollola
Tuhansia
Missiokirjoja
jaettiin
KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN media-
missiota varten painettiin 10 000
missiokirjaa. Muutostarinat herättivät kiinnostusta, sillä lähes kaikki
kirjat on jo jaettu.
Kolmas Suomessa järjestetty
Mahdollisuus muutokseen -missio
onnistui tavoittamaan hämäläiset
tehokkaasti neljän viikon aikana.
Mission mediaosuus päättyi lokakuussa, mutta puhelinkeskus
toimii vielä ja seurakunnat jatkavat
jälkihoitotyötä.
Mediamissiota varten painettiin 10 000 Elämäsi muutos -kirjaa
ja DVD:tä. Hämäläiset syttyivät
hitaasti sanomalle muutoksen
mahdollisuudesta, mutta lähes
kaikki kirja-DVD -paketit on nyt jo
jaettu. Pakettia on tilattu puhelinkeskuksen, tekstiviestien ja internetin välityksellä 1 400 kappaletta.
Loput kirjat järjestäjät ovat jakaneet
mission ”olohuoneissa” ja omissa
tavoittavissa tapahtumissaan.
Lähes tuhat vapaaehtoista
Kanta- ja Päijät-Hämeen missiota oli
järjestämässä noin 50 seurakuntaa
ja kristillistä järjestöä. Vapaaehtoisia
mission toteuttamiseen tarvittiin
lähes 1 000 eri tehtäviin. Rekisteröityinä kirjakuriireina toimi 613 ja
puhelinkeskuksen vastaajina 80
henkilöä.
Missio näkyi hyvin eri paikkakunnilla mm. ulkomainosten
kautta. Muutostarinat olivat esillä
tehokkaasti myös eri medioissa.
Hämäläisiä palveli mission aikana
viisi olohuonetta, Lahdessa, Riihimäellä, Heinolassa, Hämeenlinnassa ja
Tervakoskella, joissa kiinnostuneet
saivat keskustella uskonasioista
kahvikupin äärellä. Lisäksi seurakunnat järjestivät lähes parisataa
tilaisuutta.
IRR-TV:n kotimaan missioiden
koordinaattori Onni Haapala jr.
iloitsee siitä, että seurakunnat löysivät uuden innon evankeliointiin ja
yhteistyöhön toistensa kanssa.
– Tämä on kylvötyötä, ja hedelmä
ei kokonaisuudessaan ole heti nähtävissä. Raamattu kuitenkin lupaa,
että joka runsaasti kylvää, se myös
runsaasti niittää. Tähän meidät on
kutsuttu.
Kastettu: Väinö Aleksi Iivari
Kumpulainen, Eino Iisakki
Marttunen, Ella Kirsi Maria
Masalin, Miila Susanne
Mönkkönen, Kira Laura
Kristiina Nikki, Janette Bea
Tuulia Noponen, Valeria
Elisabeth Puolitaival, Otto
Aaron Juhani Rokkila,
Veikko Verneri Räsänen,
Viljami Aatto Räty, Simeon
Eerikki Turunen, Olivia
Maria Virtanen, Viola Luna
Linnea Vuorio, Benhard Alex
Elian Östman
Avioliittoon vihitty: Tommi
Petteri Airo ja Anne Marika
Johanna Rotinen, Sauli
Ensio Järvinen ja Tytti Eveliina Karhu, Marko Petteri
Muhonen ja Mirella Tiia
Susanna Rajala
Hautaan siunattu:
Aili Ellen Salmi 93 vuotta,
Mirja Rakel Iivari 93 vuotta,
Kerttu Helena Pyrhönen 89
vuotta, Eila Margit Vilander
87 vuotta, Irja Kyllikki Arola
86 vuotta, Aila Orvokki
Pellikka 85 vuotta, Reino
Erkki Hietanen 82 vuotta,
Väinö Veikko Laaksonen 82
vuotta, Tapio Taisto Akkala
79 vuotta, Martti Ilmari
Karvinen 77 vuotta, Seppo
Juhani Ojanperä 76 vuotta,
Matleena Pirkko Orvokki
Räsänen 75 vuotta, Aune
Orvokki Forsten 68 vuotta,
Pekka Armas Mutala 68
vuotta.
Kärkölä
Kastettu: Ronja Elviira
Haarma, Emma Tiina Ilona
Koskela
Hautaan siunattu: Meeri
Marjatta Honkasalo 93 v,
Lauri Ilmari Korkkanen 82 v.
Nastola
Kastettu: Jare Kasimir
Mikkola, Hugo Armas Juhana Laine, Jerry Mikael
Pirkkalainen, Nooa Samuli
Luste, Teemu Kristian
Karinen, Sofia Susanna
Salminen, Veikko Elias
Vesterinen, Anton Mikael
Tötterström, Fanny Pylvänäinen, Eino Pylvänäinen,
Rafael Tito Nikolai Niemi,
Roihuvuori evl., Tuomas
Hermanni Sirkka
Avioliittoon vihitty: Keni
Tapio Arminen ja Kati Susanna Kaitainen
Hautaan siunattu: Vili Juho
Päiviö Rannikko 18 v, Irkka
Kyllikki Jousala 90 v.
Keski-Lahti
Kastettu: Jaromir Tino
Oliver Ilmonen, Maxine
Kiira Victoria Leikkanen,
Neela Iida Emilia Laaksonen, Viljo Juhani Kainulainen, Robin Alex Christian
Hämäläinen, Lumi Emilia
Pelli, Adessa Isla Susanna
Kirén, Kalle Veikko Kankkonen, Julia Edith Amanda
Haapalahti, Linnea Mea
Melissa Myller, Elmo Axel
Erik Hagmark, Nella Aada
Mikaela Säärelä, Leo Henrik
Ala-Seppälä, Vilho Matias
Leetberg, Oskari Simo Sylvesteri Pyräntö, Juhana Jalmari Melanen, Eeli Inshira
Larbie
Hautaan siunattu: Irja
Ester Haapalainen 91 v,
Pirkko Heleena Harju 84 v,
Jukka Tapio Lähderinne 50
v, Pavel Pellia 72 v, Helinä
Heiman 90 v, Eila Helinä
Sironen 78 v, Hilkka Annikki
Forstén 94 v, Erkki Peltola
89 v, Pauli Einar Mantere
87 v, Hilda Kojonen 92 v,
Unto Olavi Tupala 90 v,
Onerva Kyllikki Venho 87
v, Ahti Veli Kukkonen 84 v,
Aili Helena Nyman 92 v,
Hilkka Kerttu Nieminen 94
v, Helmi Elina Rossi 95 v,
Eero Antero Lehto 79 v, Anja
Inkeri Perttilä 73 v, Taimi
Marjatta Huovilainen 92 v,
Ilmi Ester Kiuru 94 v, Maria
Siviä Pirhonen 101 v, Aira
Annikki Lähteenmäki 93 v,
Sinikka Hellevi Laine 82 v,
Saara Rakel Yli-Savola 85 v,
Risto Matti Olavi Jokinen
73 v, Eino Haverinen 89 v,
Erkki Johannes Kasper 77 v,
Sirkka Emilia Henttonen 87
v, Maila Annikki Lonka 85
v, Raimo Kalevi Hulkkonen
80 v, Kaisa Mikkola 80 v,
Jenny Viola Laitinen 89 v,
Juha Ismo Järvinen 50 v,
Hilkka Annikki Aspinen 75 v,
Antero Frans Otto Timonen
83 v.
Laune
Kastettu: Lumi Helmi Adalmina Malinen, Iisa Olivia
Keski-Jyrä, Emma Riitta
Karoliina Ojala, Enne Asteri
Multanen, Senja Helmi
Emilia Kallio, Marikki Illusia
Anttolainen, Marissa Adeline Mononen, Tiana Ulla
Adalmia Immonen, Teemu
Antti Eemeli Sievers, Alva
Ester Laurila, Noa Aleksi
Saarikivi, Elias Viljam Olavi
Lindqvist
Hautaan siunattu: Jaakko
Olavi Jussila 85 v, Pirjo
Tellervo Immonen 58 v,
Hilma Sysoeva 81 v, Ensio
Reinikainen 80 v, Laura
Haaparanta 85 v, Raili Annikki Silvennoinen 75 v, Esko
Juhani Luoto 78 v, Marjo
Helena Rosti 48 v, Aira Inkeri Yrjönen 86 v, Katri Kyllikki Suikkari 93 v, Irma Ritva
Rajala 79 v.
Joutjärvi
Kastettu: Elias Oskari Vuojolainen, Minja Kaarina
Ikonen, Amanda Iida Ilona
Koivisto, Alvari Armas Villanen, Lauri Anton Poikolainen, Vanessa Emilia Vesanen, Ava-Christal Maria
Sinaida Kontro, Aava-Maria
Lilian Raasakka, Seela Matilda Saario
Avioliittoon vihitty: Jyrki
Olavi Kilpinen ja Sonja Marianne Karola
Hautaan siunattu: Pekka
Korhonen 72 v, Raija Tellervo
Lustig 88 v, Anja Iiris Kallijärvi 85 v, Veikko Paavali
Salo 88 v, Terttu Helena
Räsänen 66 v, Eila Anneli
Kaakkurivaara 51 v, Hilkka
Anna Helena Kuuslampi 82
v, Kaino Marjatta Hänninen
86 v, Kirsti Kaarina Salmensuu 74 v, Eila Puikkonen
85 v.
Salpausselkä
Kastettu: Jenny Eevaliisa
Mirjaana Peltovuori, Soma
Inkeri Amalia Dewage,
Emma Sofia Tuikka, Stella
Helvi Mirjam Jokela, Aada
Elisabet Zerlik, Oliver Albert
Antero Schulte, Sofi Vienna
Mustonen, Ella Josefiina
Inkeri Joronen, Richard Sebastian Rautakoski
Avioliittoon vihitty: Teemu
Petteri Nyyssönen ja Saija
Ida Elina Ruhkala
Hautaan siunattu: Rauno
Ensio Rinne 85 v, Reino
Erkki Hietanen 82 v, Pentti
Ilmari Asikainen 75 v, Raija
Sanelma Heilman 75 v, Maritta Irmeli Laukkanen 73 v,
Eila Sanelma Sandberg 93
v, Teuvo Kalervo Halme 79 v,
Eugen Salopino 95 v, Sisko
Kyllikki Susi 70 v, Sylvi Pietarinen 90 v, Aili Lehtinen
89 v, Eino Aatos Maunula
88 v, Rauni Heikki Paananen
83 v.
4
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Palvelut & tapahtumat
NÄIN MINÄ HALUAN
’’HAUTAUSTESTAMENTTI’’
ERIKOISOSAAJIA
+ MUKAVA PALVELU
TTeerrvveettuuloa!
Terveyden
asiakkaanparhaaksi.
parhaaksi.
Terveydenpuolesta
puolesta asiakkaan
Meiltä saat yksilöllistä
palvelua ja erikois­
hammaslääkärin palvelut.
Apila Apt
Apteekki
Prismakeskus Laune
Laune
Apila
eekki •• Prismakeskus
Palvelemme ma-pe
ma-pe 8.30–19.00,
8.30–19.00, la
la 8.30–15.00
8.30–15.00
Palvelemme
Puh. 03
03 876
876 220
220 •• www.apilaapteekki.com
www.apilaapteekki.com
Puh.
HUOM! Ma 19.1.15 apteekki on poikkeuksellisesti avoinna
klo 13 – 19 remonttitöiden vuoksi.
Tervetuloa hakemaan
syy hymyyn!
PÄIJÄT-HÄMEEN OIKEUSAPUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 24 A 2.krs, Lahti
Puh: 029 566 0640 / ajanvaraus
Sp: [email protected]
Hoidetaan yksityishenkilöiden oikeudellisia asioita.
Tulorajat. Kts www.oikeus.fi/oikapu/paijat-hame
UNIRYHMÄ
Tervetuloa
28.1.2015 klo 18.00-19.30
Mariankatu 11, 2. krs, Lahti
p. 044 9761 350
UNIKIELEN opettelua ryhmässä
mahdollisuus myös yksilöohjaukseen
perustuu Markku Siivola, Ullman-Zimmerman,
Karl Jungin teorioihin
ohjaajana VETPSYKOTERAPEUTTI OLAVI KEISANEN
(pitkä ja monipuolinen kokemus unien kanssa työskentelystä)
Noutakaa meiltä veloituksetta
tietopaketti hautausasioiden
ennakkosuunnittelua varten.
VARAA AIKA
NETISTÄ
HAMMASATELJEE
puh. 03 877 860 | hymyateljee.fi
Rautatienkatu 14 B 8, 15110 Lahti
Seudun vanhin hautaustoimisto
www.facebook.com/
kirkkosuomessa
www.hautaustoimistokallioinen.fi
Chat
arkisin klo 12-16,
lisäksi ti, ke ja pe 18-20
KALLIOINEN
Hämeenkatu 11
Puh. (03) 752 0205
Aineistot pe 16.1.2015
klo 12 mennessä osoitteella:
[email protected]
Varaa ilmoituksesi ajoissa
041 560 1138 tai
045 7734 8753
seutu
Seuraava lehti ilmestyy
ke 28.1.2015
Seurakunnan toimintaa
Tarvitsetko tukea tai
apua arjessa?
set
Tilauk 91 254
4 71
4
0
.
h
9-12
pu
o
l
k
ma-to
Liikuntakummi
= apuna ja kaverina ulkoilussa
Kerta-avustaja
Marian Leijona
= miesavustaja, joka
tekee pieniä kodin töitä
= lähtee avuksi ja
tueksi kauppamatkalle
tai muuhun asioidenhoitotilanteeseen
Kulttuurikummi
= apuna ja kaverina kulttuuritilaisuuksissa
l Marian Kammarin avustajatoiminnan
palvelut ovat ilmaisia
Layout Sirkku Muhli 2013
l Palvelut ovat tarkoitettu Lahdessa asuville
Marian Kammari
on Lahden seurakuntayhtymän vapaaehtoistyönkeskus
Lisätietoja toiminnanohjaaja Mervi Rossi p. 044 7191 284
LAHDEN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Palvelut & tapahtumat
Seurakunnissa
tapahtuu
Launeen seurakunnan perheleiri
Siikaniemen kurssikeskuksessa 13.-15.2.2015.
Mukavaa leiritekemistä ulkona ja sisällä, yhdessä ja
ikäryhmittäin. Leiri alkaa ilta-aterialla perjantaina
klo 17 ja päättyy lounaaseen klo 13 sunnuntaina.
Perheleirille ovat tervetulleita myös yksinhuoltajaperheet ja isovanhemmat lastenlasten kanssa.
Leirin hinta: aikuisilta 45 €, 4 - 12-vuotiailta 20 €,
0 - 3-vuotiaat ilmaiseksi.
Ilm.19.-23.1. välisenä aikana puh. 044 719 4649.
Etusija Launeen seurakunnan jäsenillä.
Lisätietoja leirin vetäjiltä: nuorisotyönohjaaja Teemu Jäppinen puh. 044 719 1430,
lapsityönohjaaja Lilja Sténholm 044 719 1252 ja pastori Riitta Särkiö 044 719 1493,
sähköpostit: [email protected]
mikä oN
pyhäKoulu?
Se on leikkiä ja laulua.
Se on askartelua ja naurua.
Siellä touhuan ja hiljennyn
ja taivaan Isän puoleen käännyn.
Pyhäkoulussa opin paljon uutta,
tarinoista Raamatun salaisuutta.
Siellä pienten ja isojen kanssa
olen turvassa kasvamassa.
PYHÄKOULUT LAHDESSA
Keski-Lahden seurakunta
Keskusta
• Seurakuntatalo, Kirkkokatu 5, kerhohuone, 1.
krs, Prego-kuoron pyhäkoulu
ke klo 16.30–18.00, alkaen 14.1.
• Kirkkopyhäkouluista messujen yhteydessä
Ristinkirkossa ja Mukkulan kirkossa ilmoitetaan
erikseen.
Lisätietoja Keski-Lahden pyhäkouluista lastenohjaaja Minna Tuominen, puh. 044 719 1444,
[email protected]
Launeen seurakunta
Laune
• Launeen kirkko, Tapparakatu 22, kerhotilat,
askartelupyhäkoulu puuhastelusta innostuneille
pienille ja isoille lapsille
ma klo 17.00–18.30, ajalla 12.1.–4.5.
(ei talvilomaviikolla 23.2.)
• Launeen rukoushuone, Tapparakatu 20
ke klo 18.00, alkaen 14.1.
(ei talvilomaviikolla 25.2.)
Tiedustelut Pasi Korhonen, puh. 0400 895 704
Liipola
• Liipolan srk.keskus, Ostoskatu 7, yläkerran
kerhohuone, venäjänkielinen pyhäkoulu
messun aikana su klo 16.00, alkaen 18.1.
(ei 8.2., 15.3., 19.4. ja 3.5.)
Renkomäki
• Renkomäen alueen kotipyhäkoulut
ke klo 18.00: 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3. ja 1.4.
Tiedustelut Olli Rantala, puh. 050 544 2712
Lisätietoja Launeen pyhäkouluista lastenohjaaja Satu Ihalainen, puh. 044 719 1310,
[email protected]
Joutjärven seurakunta
Ahtiala
• Ahtialan srk.keskus, Alasenkatu 4
to klo 18.00, alkaen 8.1.
• Ahtialan alueen kotipyhäkoulu
joka toinen ke, parittomat viikot, alkaen 14.1.
Tiedustelut Satu Kantoluoto, puh. 044 323 4432
5
Pyhäkouluun ovat
tervetulleita kaikenikäiset
lapset ja myös vanhemmat.
Ovet ovat auki myös lähialueen
muille aikuisille! Pyhäkouluihin
ei tarvitse ilmoittautua ja
toiminta on maksutonta.
Tervetuloa Sinäkin!
Joutjärvi
• Joutjärven kirkko, Ilmarisentie 1, lapsityönhuone,
Kohtaamispaikan pyhäkoulu
joka toinen su klo 16.00, parilliset viikot, alkaen 11.1.
• Joutjoentie 2, Särkiö, kotipyhäkoulu
joka toinen ma klo 18.00, parilliset viikot, alkaen 19.1.
Kaarlaakso
• Salavakatu 20, Veltheim, kotipyhäkoulu
(kaakaopyhäkoulu)
joka toinen to klo 17.30, parilliset viikot, alkaen 8.1.
Karisto
• Kariston koulu, Karistonkatu 213, juhlapyhäkoulu
seuraavina torstai-iltoina klo 17.30–19.00:
19.2., 26.3. ja 23.4.
Tonttila
• Järvenpäänkatu 29 A 31, Sirén, kotipyhäkoulu
(perheessä kotieläimiä)
ke klo 17.00–18.00, alkaen 7.1.
Lisätietoja Joutjärven pyhäkouluista lastenohjaaja
Floricel Inestroza-Lindström, puh. 044 719 1465,
[email protected]
Salpausselän seurakunta
Metsäkangas
• Salpausselän kirkko, Petsamonkatu 10, sivurakennus messun aikana su klo 10.00, alkaen loppiaistiistaina 6.1.
Kasakkamäki - Okeroinen
• Kasakkamäen ja Okeroisen alueen kotipyhäkoulut
joka toinen ti klo 18.00–19.00, parittomat viikot,
alkaen 13.1. (ei talvilomaviikolla 24.2.)
Tiedustelut Pasi Korhonen, puh. 0400 895 704,
[email protected]
Lisätietoja Salpausselän pyhäkouluista lastenohjaaja
Taru Lehtonen, puh. 044 719 1479,
[email protected]
Pyhäkoulutyön koordinointi
lapsityönohjaaja Pirjo Kuikka, puh. 044 719 1253,
[email protected]
Senioripysäkki-keskusteluryhmä 60 vuotta täyttäneille
Pienryhmässä on mahdollisuus käydä läpi omaa elämänhistoriaa,
jakaa omia ajatuksia ja tunteita sekä löytää niille uusia merkityksiä
ja näkökulmia. Tavoitteena on yksinäisyyden, masennuksen ja
ahdistuksen lieveneminen.
Kokoontumiset 15 kertaa helmi-toukokuun ajan klo 13-14.30 Diakoniakeskus Mariassa, Mariankatu 16. Ryhmä kootaan etukäteishaastattelujen perusteella ja ryhmään mahtuu n. 7 miestä/naista.
Yhteydenotot
Keski-Lahden diakoniatyöntekijä
Seija Avikainen puh. 044 719 1421.
Yhteinen
5
1
0
2
t
ä
v
e
k
Ö
Y
T
S
I
VAMMA
Lahden seurakuntayhtymässä
toimii neljä vammaistyötä
tekevää diakoniatyöntekijää.
Ota yhteyttä kun tarvitset tukea
elämäntilanteen selvittelyyn tai
kaipaat henkistä ja sielunhoidollista keskustelua. Työntekijät
tekevät pyydettäessä koti- ja
laitoskäyntejä. Heitä voit tavata
myös vastaanotolla, puhelimitse
tai sovittuna aikana Diakoniakeskus Mariassa.
Olet lämpimästi tervetullut vertaisryhmätoimintoihin. Lisätietoja
työntekijöiltä tai Lahden seurakuntayhtymän kotisivuilta www.lahdenseurakuntayhtyma.fi / Tukea ja apua /
Vammaisuudessa
Leirille ja retkipäiviin voi ilmoittautua
myös netin kautta www.lahdenseurakuntayhtyma.fi / tule_mukaan /
diakoniatyon retkille_ ja _leirille
Jos olet kiinnostunut toimimaan
vapaaehtoisena vammaisten parissa,
ota yhteys vammaistyöntekijöihin tai
Marian kammarin toiminannanohjaaja
Mervi Rossiin. puh. 044 719 1284.
LIIKUNTAVAMMAISTYÖ
Liikuntavammaistyöntekijä, diakonissa
Riitta Aaltonen [email protected]
fi. Vastaanotto ti klo 9-12 ja puhelinpäivystys pe klo 9-12, Diakoniakeskus
Maria, Mariankatu 16, Lahti
puh. 044 719 1259.
Invapiiri
kokoontuu torstaisin klo 10.30 - 13.30
Kirkkokatu 5:n juhlasalissa, 1 krs.
29.1. / 12.2. / 26.2. /12.3. / 26.3. /
9.4./ 23.4. Esteetön sisäänkäynti vasemman porttikäytävän ovesta, jossa
avustajat ovat vastassa.
Piiri tarjoaa mukavaa yhdessäoloa
vertaisryhmässä. Ohjelmaan sis. mm.
hartaus, vierailijoita, arpajaiset ym.
ohjelmaa. Lounas ja kahvi 5 €. Mukana
kaksi vammaistyöntekijää ja vapaaehtoisia avustajia. Yhteistä invataksikuljetusta (omakustanteinen) tarvitseva,
ota ajoissa yhteys työntekijään.
Liikuntavammaisten retkipäivät
Siikaniemen kurssikeskuksessa torstaisin klo 10.30 – 15. 5.2. / 5.3. / 17.4.
(huom!poikkeuksellisesti perjantai!)
/ 7.5. (kevätkauden päättäjäiset /
ehtoollismessu).
Retkipäivät on suunnattu lähinnä
yksinäisille ja omaishoidettaville
liikuntavammaisille, jotka asuvat
kodeissa ja palvelutaloissa. Mukana
retkillä liikuntavammaistyöntekijän
lisäksi on toinen diakoniatyöntekijä
sekä vapaaehtoisia avustajia. Lounas
ja kahvi 5,50 €, henkilökohtaiset
avustajat ja omaishoitajat maksutta.
Ilmoittautumiset viim. viikkoa ennen
retkipäivää liikuntavammaistyöntekijälle puh. 044 719 1259.
Jos tarvitset yhteistä invataksikuljetusta (omakustanteinen), ota
yhteyttä työntekijään.
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Kehitysvammaistyöntekijä, diakonissa Tarja Kallio [email protected]
Vastaanotto ke klo 9-12 Diakoniakeskus Maria, Mariankatu 16, Lahti
puh. 044 719 1297.
NÄKÖVAMMAIS- JA HUONOKUULOISTYÖ
Näkövammaistyöntekijä ja huonokuuloisten diakonissa Helena
Palminen, [email protected]
Vastaanotto ti klo 9-12 ja puhelinpäivystys pe klo 9-12 Diakoniakeskus
Maria, Mariankatu 16, Lahti,
puh. 044 719 1258.
Näköpiiri
kokoontuu klo 11.00 -13.30 joka
toinen torstai (parilliset viikot)
Kirkkokatu 5:n juhlasalissa.
Musiikkikerho kaikenikäisille
Esteetön sisäänkäynti vasemman
tiistaisin klo 17-18.30 Kirkkokatu
porttikäytävän ovesta, jossa on
5:n juhlasalissa 27.1. / 3.2. / 10.2. /
opas käytettävissä.
17.2. / 24.2. / 3.3. / 10.3. / 17.3. /
Näköpiirissä on hartaus ja muuta
24.3. / 31.3. / 7.4. / 14.4. / 21.4.
ohjelmaa sekä vertaisseuraa.
sekä ti 28.4. kerhon kevätjuhlat.
Ruokailu ja kahvi klo 12 -12.45
Esteetön sisäänkäynti vasemman
maksavat 5 €.
porttikäytävän sivuovesta. Kerhossa Kevään näköpiirit 22.1. / 5.2. / 19.2. /
musiikkiohjaajat, avustajat ja ke5.3. / 19.3. / 2.4. / 16.4. / 30.4.
hitysvammaistyöntekijä. Kerhossa
käy myös vierailijoita. Tervetuloa
Näkövammaisten rovastikunnallaulamaan, soittamaan ja nauttilinen retkipäivä Siikaniemeen
maan musiikin riemusta!
28.5. klo 10.30 – 15.30
Ilmoittautuminen työntekijälle
Kehitysvammaisten vanhemviimeistään 15.5. mennessä,
pain vertaistukiryhmä
Helena Palminen,
Marian Kammarissa, kokoushuone puh. 044 719 1258
Martta, Mariankatu 16.
Kokoontumiset tiistaisin klo 13-14. ”Jutellaan” –piiri huono30: 27.1. / 10.2. / 17.3. / 14.4.
kuuloisille
sekä vanhempainkerhon ja musiik- 26.1. / 23.2. / 23.3. / 20.4. Diakoniakikerhon yhteinen kevätjuhla
keskus Maria / Foibe, Mariankatu 16,
ti 28.4. klo 17 - 18.30, Kirkkokatu 5, mukana Helena Palminen,
juhlasali.
puh. 044 719 1258.
Keskustelu- ja raamattupiiri
Kangaskukkulan palvelukodilla
29.1. / 26.2. / 26.3. / 16.4. ja 7.5.
klo 17.
KUULOVAMMAISTYÖ
Kuulovammaistyöntekijä, diakonissa Päivi Rask, [email protected]
Vastaanotto ti klo 9-12, Diakoniakeskus Maria, Mariankatu 16, Lahti.
puh. 044 719 1264
Diakonia-avustaja Tero Suominen,
tekstiviestit puh. 044 719 1230,
[email protected]
Kuurojentyön tapahtumat luettavissa tekstitv:n sivuilta 558.
Tekstitulkattu, kuulorajoitteisia
kutsuva jumalanpalvelus
Viittomakielinen messu
Torstaina 5.2. klo 14, Launeen
kirkko
Torstaina 2.4. klo 14, Liipolan
seurakuntasali
Viittomakielinen lähetyspiiri
torstaisin 8.1. / 5.3. / 7.5. klo 1415.30 Diakoniakeskus Maria / Foibe,
Mariankatu 16, Lahti tai poikkeuksellisesti muussa tiedotettavassa
paikassa.
Lämpimästi
tervetuloa mukaan
vammaistyön
tilaisuuksiin!
6
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Palvelut & tapahtumat
Seurakunnissa
tapahtuu
ELÄKELÄISTEN
PÄIVÄTOIMINTARYHMÄT
Ryhmissä sinulla on mahdollisuus tutustua alueesi muihin
eläkeläisiin ja viettää päivä erilaisen ohjelman ja toiminnan
parissa. Tarjoamme lounaan ja kahvin 5 eurolla.
Päivätoimintaryhmät kokoontuvat klo 11-13.15 seuraavasti:
Keski-Lahden seurakunta
• Kirkkokatu 5, juhlasali maanantaisin ”Sinivuokot” 19.1. / 2.2./ 16.2. / 2.3. / 16.3. / 30.3./ 13.4.
• Kirkkokatu 5, juhlasali maanantaisin ”Kangasvuokot” 12.1. / 26.1. / 9.2. / 23.2. / 9.3. / 23.3./ 20.4.
Tied. diakoniatyöntekijä Raija Alhosaari puh. 044 719 1459.
• Mukkulan kirkko, Kilpiäistentie 1, ti ”Tiistaikerho”. Toiminnan jatkumisesta tiedotetaan myöhemmin.
Tied. diakoniatyöntekijä Raija Alhosaari, puh. 044 719 1459.
Launeen seurakunta
• Launeen kirkko, Tapparakatu 22, ke ”Valkovuokot” 21.1. / 4.2. / 18.2. / 4.3. / 18.3. / 15.4. / 29.4.
• Liipolan srk-keskus, Ostoskatu 7, to ”Torstairyhmä” 22.1. / 5.2. / 19.2. / 5.3. / 19.3. / 16.4. / 30.4.
Tied. diakoniatyöntekijä Eija Paulamäki, puh. 044 719 1471.
Joutjärven seurakunta
• Joutjärven kirkko, Ilmarisentie 1, ke ”Pajunkissat” 14.1. / 28.1. / 11.2. / 25.2. / 11.3. /25.3./8.4./22.4.
• Kunnaksen srk-koti, Opinkatu 2, to ”Iltatähdet” 15.1. / 29.1. / 12.2. / 26.2. / 12.3. / 26.3./9.4./22.4.
Tied. diakoniatyöntekijä Tia Määttä, puh. 044 719 1480.
Salpausselän seurakunta
• Salpausselän kirkko, Petsamonkatu 10, pe ”Metsäkukat”
9.1. / 23.1. / 6.2. / 20.2. / 6.3. / 20.3. / 17.4. / 8.5.
• Jalkarannan seurakuntakoti, Sarvikatu 9, pe ”Ruskakerho”
16.1. / 30.1. / 13.2. / 27.2. / 13.3. / 27.3. / 10.4. / 24.4.
Tied. diakoniatyöntekijä Helena Tiensuu puh. 044 719 1474.
Ikäihmisten liikuntaryhmät
yhteistyössä Harjulan Setlementti ry:n kanssa
Kirkkokatu 5, juhlasali alkaen 5.1. maanantaisin klo 10-10.45
Mukkulan kirkko, Kilpiäistentie 1 alkaen 13.1. tiistaisin klo 10-10.45
Ankkurin seurakuntakoti, Laiturikatu 1 alkaen 13.1. tiistaisin klo 10.30-11.15
Tied. diakoniatyöntekijä Seija Avikainen puh. 044 719 1421.
Kunnaksen seurakuntakoti, Opinkatu 2 alkaen 13.1. tiistaisin klo 11-11.45
Joutjärven kirkko, Ilmarisentie 1 alkaen 8.1. torstaisin klo 10-10.45
Tied. diakoniatyöntekijä Tia Määttä puh. 044 719 1480.
Jalkarannan seurakuntakoti, Sarvikatu 9 alkaen 9.1. perjantaisin klo 10-10.45
Salpausselän kirkko, Petsamonkatu 10 alkaen 9.1. perjantaisin klo 10-10.45
Tied. diakoniatyöntekijä Helena Tiensuu puh. 044 719 1474.
Launeen seurakunnan liikuntaryhmät
alkaen.1. joka torstai, Launeen kirkko, Tapparakatu 22
• 1. ryhmä klo 9.30-10.30
• 2. ryhmä klo 10.30-11.30
Tied. Riitta Jokinen puh. 0500 222 739
Lukukausimaksu 35 euroa.
YHDESSÄOLO KANTAA JA KANNATTAA!
Eläkeikäisten kerhot
keväällä 2015
LAHDEN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
www.facebook.com/
lahdenseurakuntayhtyma
1) Vesikansan srk-koti joka toinen tiistai
klo 13 – 14.30 (20.1.-)
2) Vanhassa Pappilassa kerran kuukaudessa maanantaina
klo 10.30-12.00 (alk. 12.1.)
3) Salpatie 3:n kerhohuone joka toinen tiistai
klo 13.30-15 ( 13.1.-)
4) Heinäsuon Suojapirtti joka toinen keskiviikko
klo 13.00-14.30 (21.1.-)
5) Sovituksenkirkko joka toinen tiistai
klo 13.-14.30 (20.1.-)
6) Huili joka toinen lauantai
klo 15-16 (17.1.-)
7) Mäntykoto Mäntykodossa joka toinen torstai
klo 13.30-14.30 (15.1.-)
8) Kodinonni kerran kuukaudessa keskiviikkona
klo 13-14.30 (28.1.-) Tarkempi ohjelma kerhoista
www.hollolanseurakunta.fi
Lisätietoja Virve Valkeavuori
p. 040 829 7580
DIAKONIATYÖN KEVÄT
Lähimmäisenrakkauden puolesta
Diakoniatyön toimintaa ja
yhteyshenkilöt:
* Mielenterveys-, päihde- ja
kriminaalityö
* Pienryhmät
Anne-Mari Andersson
p. 044 524 6211
* Vammaistyö
* Omaishoitajien yhteyshenkilö
* Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö
* Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilö
Pia Rantatupa p. 044 524 6187
* Eläkeikäisten toiminta
* Diakoniatyöstä vastaavan
tehtävät
Virve Valkeavuori p. 040 829 7580
* Kaiken kansan kammari
* Lähimmäispalvelu
Eila Virtanen p. 040 762 6874
* Diakoninen perhetyö
* Hyvän mielen kahvila – toiminta
* Saattohoitotyö
Maria Viljamaa p. 044 524 6212
Diakoniatyöntekijät
tavoitettavissa
Diakoniatyö tukee kriisitilanteissa.
Se on kirkon antamaa apua ja palvelua: henkistä, sielunhoidollista ja
aineellista tukea käytännön asioiden
hoitamisessa. Voitte ottaa yhteyttä,
kun tarvitsette luottamuksellista
keskusteluapua omaan elämänhallintaanne soittamalla diakoniatyöntekijälle ja sopimalla tapaamisajan:
Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2
2015
17.-20.8.2015
lisätietoja Virve Valkeavuori,
p. 040 829 7580
Hyvän mielen kahvila
- toiminta
vertaistukea ja kohtaamispaikka
tukea tarvitseville perheille, alk. 4.2.
lisätietoja Maria Viljamaa
p. 044 524 6212
Omaishoitajien ryhmä
Pysäkki, ryhmä omaishoitosuhteen päättymisen jälkeen alkaa
3.2., paikka Kaiken Kansan
Kammari, Rakentajantie 8.
Kaiken kansan kammari
kohtaamispaikka ja vapaaehtoistyön keskus Rakentajantie
8. Kahviseuraa, ryhmiä, hartauslaulu- ja jumppahetkiä. Avoinna
ma-pe klo 10-14
lisätietoja Eila Virtanen,
p. 040 762 6874
Lähimmäispalvelu
lähimmäiseksi yksinäiselle?
tueksi turvattomalle? Etsimme
jatkuvasti uusia vapaaehtoisia!
Vapaaehtoistyön kurssi syksyllä
lisätietoja Eila Virtanen,
p. 040 762 6874
Päihdetyö
Päihdetyön saunaillat Parinpellossa kerran kuukaudessa:
7.1., 4.2., 8.4., talvipäivä 6.3. ja
kevätpäivä 5.5. Hollolan A-killan
tukikohta, Kauppakuja 6.
Avoinna ma-pe klo 10-14
lisätietoja Anne-Mari Andersson
p. 044 524 6211
* Salpakangas
Maria Viljamaa, p. 044 524 6212
[email protected]
Virve Valkeavuori,
p. 040 829 7580
[email protected]
Anne-Mari Andersson,
p. 044 524 6211,
lisäksi Nostava, Miekkiö
[email protected]
tavoitettavissa ilman ajanvarausta
ti ja to klo 11-12
Yhteisvastukeräys 1.2.-30.4
* Maakansa
Pia Rantatupa, p. 044 524 6187
[email protected]
tavoitettavissa ilman ajanvarausta
Mäntykoto
Eila Virtanen p. 040 762 6874
Vesikansan srk-koti,
Paimelantie 51
* Vesikansa
Eila Virtanen, p. 040 762 6874
[email protected]
tavoitettavissa ilman ajanvarausta
ti klo 11-12
Hämeenkosken seurakuntatoimisto, Asikkalantie 2
Eila Kamppinen, p. 040 587 7614
[email protected]
Eläkeikäisten toiminta
Kerhot:
Vesikansan srk-koti alk. 20.1.
Vanhassa Pappila alk. 12.1.
Salpatie 3:n kerhohuone alk. 13.1.
Heinäsuon Suojapirtti alk. 21.1.
Sovituksenkirkko alk. 20.1.
Huili alk. 17.1.
Mäntykoto alk. 15.1.
Kodinonni alk. 28.1.
Retki toukokuussa ja leiri
Yhteisvastuun tapahtumakalenterissa lisätietoa.
Ilm. kerääjäksi Pia Rantatupa,
p. 044 524 6187
Nimikkotalovierailujen
yhteyshenkilöt
Onnenkoto
Anne-Mari Andersson
(ja diakoniapappi)
p. 044 524 6211
Terveyskeskuksen
vuodeosastot 1 ja 2
Maria Viljamaa
p. 044 524 6212
Huili ja Veteraanitalo
Virve Valkeavuori
p. 040 829 7580
Hollolan vanhainkoti
Pia Rantatupa
p. 044 524 6187
Laitoshartauksien yhteyshenkilö
Onnenkoto, Hollolan vanhainkoti
ja Terveyskeskuksen vuodeosastot
Diakoniapappi Sirkku Laitinen,
p. 044 524 6252,
[email protected]
Tervetuloa Sovituksenkirkkoon!
su 1.2. Yhteisvastuu avausmessu
su 3.5. Yhteisvastuu kiitosmessu
Kohdataan kirkossa!
7
14.1.2015 Kirkonseutu 1/2015
Pienet
puusepät
vintilöivät
Laura Visapää
Ruokapöytä on katettuna
eksoottisilla herkuilla.
Nauros on asunut kuusi vuotta
Suomessa. Suklaasilmäinen Lovin
on kerholaisten lemmikki.
Bir gül, yksi ruusu
Maahanmuuttajanaisten juhlapöytä oli katettu
eksoottisilla herkuilla.
S
Laura Visapää
eurakunnan maahanmuuttajanaisten
kerhossa kuulumisia
vaihdetaan pitkän
pöydän äärellä pääosin kurdiksi, sillä naiset ovat
kotoisin Syyriasta, Irakista,
Iranista ja Afganistanista.
Kurdin lisäksi sorinaan solahtaa persiaa, arabiaa, daria
ja tietysti suomea.
Viereen on katettu notkuva pöytä eksoottisia herkkuja. On romaa, sambusoja,
borakia, milokhinia, kubbaa,
falafelia. Jälkiruuaksi on
katettu kullitzan-pipareita
ja naisten uuden kotimaan
herkkua, mustikkapiirakkaa.
Tällaiset pidot nyyttikestien
periaatteella on kaksi kertaa
vuodessa. Muulloin kokoonnutaan arkisemmin.
Bir gül -kerho on kokoontunut jo liki 15 vuotta. Bir
gül on turkkia ja tarkoittaa
yhtä ruusua. Vuonna 2000
startannut kerho perustettiin
maahanmuuttajanaisille,
joilla on pieniä lapsia kotona
tai jotka eivät ole työssä tai
kurssilla. Toimintaa oli käynnistämässä kaupungin LATU
maahanmuuttajille -projekti
yhdessä Lahden seurakuntayhtymän kanssa.
Kerho aloitti Liipolan
seurakunnan tiloissa ja siirtyi
sieltä Liipolan asukastuvalle.
Nykyisin kerho toimii Päijänteenkadulla Mamu-tilassa.
- Alussa tapaamiset olivat
toiminnallisia. Naisia opetettiin kutomaan sukkia ja
ompelemaan vaatteita, kertoo
Anne Saloranta Lahden kaupungin maahanmuuttopalvelusta. Saloranta oli aikoinaan
käynnistämässä kerhoa.
Vuonna 2006 kerho siirtyi
kokonaan seurakunnan
vastuulle, kun Latu maahanmuuttajille -projekti päättyi.
Kerho toimii edelleen
vertaistukena maahanmuuttajanaisille ja auttaa
sopeutumisessa suomalaiseen
kulttuuriin. Parhaimmillaan
ryhmä voi auttaa ihmistä löytämään sisimmät toiveensa ja
tarpeensa ja liikkumaan niitä
kohti. Kun maahanmuuttaja
pääsee Suomeen muutettuaan Bir gül-kerhoon, hän
saa sieltä vertaistukea ja ehkä
uusia ystäviä.
Arzoo, Shakar, Munera,
Rezan, Rabia, Kwstan... Joku
heistä on asunut Suomessa yli
20 vuotta, toinen kymmenen
vuotta, mutta kaikki yli viisi
vuotta, joten he ovat Suomen
kansalaisia. Kielikursseilla on
opittu uuden kotimaan kieltä
varsin hyvin. Kerhossakin puhutaan enimmäkseen suomea,
joten kielitaito kasvaa, vaikka
suomalaisia ystäviä ei juuri
kukaan ole saanut. Valtaosa
on kotirouvia, joiden synnyinmaassaan mahdollisesti
hankkimalla ammattikoulutuksella ei Suomessa ole ollut
käyttöä.
Suurin ilonaihe ovat lapset
ja heidän koulunkäyntinsä.
Ylpeänä äidit mainitsevat,
miten heidän päiväkoti- ja
kouluikäiset lapsensa puhuvat
hyvin suomea ja mihin ammattiin heidän nuorensa ovat
opiskelemassa. Suuri osa lapsista on syntynyt Suomessa.
Tämä on hyvä maa asua,
mutta sydämessä on aina
huoli synnyinmaassa asuvista
omaisista. Moni ei uskalla
lähteä edes käymään sodassa
olevaan maahan.
- Pakolaisen hätä maailman kriisipesäkkeissä saa
usein inhimilliset kasvot
kerhon keskusteluhetkissä.
Ilo ja suru kulkevat käsi
kädessä ihmisten tarinoissa.
Kurdin
lisäksi
puheensorinaan
solahtaa
persiaa,
arabiaa,
daria ja
tietysti
suomea.
Naisen asema ja ihmisarvo
eri uskonnoissa tulee esille,
kun pakolainen kertoo fyysisestä ja henkisestä väkivallasta kotimaassaan. Samasta
teemasta puhumme silloin,
kun maahanmuuttajaperhettä
on kohdannut aviokriisi ja
mahdollinen avioero, sanoo
Lahden seurakuntayhtymän
maahanmuuttajatyöntekijä
Ulla Taipale.
Kerho alkaa yhteisellä aamukahvilla. Vuosien varsilla
suosituimmat aiheet ovat olleet suomen kielen opiskelu,
oman kulttuurin ja suomalaisen ruuan laitto yhteiseksi
lounaaksi, liikuntahetket, käsityökerrat ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat. LAMK:n
terveyden- ja sairaanhoidonsekä sosionomiopiskelijat
ovat myös vierailleet kerhossa
ja toteuttaneet monta hienoa
hetkeä kerholaisten kanssa.
- Erilaisten uskonnollisten
juhlapäivien esilläpito tulee
esille kerhossa erityisesti
joulun ja pääsiäisen aikaan.
Havainnollisesti kerhonvetäjä
kertoo näiden juhlien kristillisestä sanomasta ja merkityksestä kristityille ja suomalaiselle kulttuurille. Samalla
tavoin musliminaiset voivat
Ramadanin aikana ja sen
päätyttyä kertoa omista arvoistaan ja uskonnollisista kysymyksistä. Yhdessä olemme
opetelleet joululauluja ja laulamisen ilo on tarttuvaa. Tätä
voi kutsua ruohonjuuritason
uskontodialogiksi.
➜ Ryhmässä on tällä hetkellä
10 - 15 naista, joille kerho on
eräänlainen henkireikä arjen
askareissa. Kerho on avoin
ryhmä, johon myös kantasuomalaiset naiset ovat tervetulleita. Lisätietoa ryhmästä saa
diakonissa Ulla Taipaleelta
puh. 044 719 1263.
VINTILÄ, piikki, vinka, vasara, akkuporakone…
Siinä joukko työkaluja, joihin Launeen seurakunnan iltapäiväkerholaiset tutustuivat syyskaudella. Työn alla olivat kyntteliköt, jotka jouluksi
matkasivat kunkin kotiin joulua juhlistamaan.
Pieniä puuseppiä ohjasi puutöissä Martti Mäkiprosi ja maalaushommissa Veijo Vierumäki.
Mäkiprosi on tehnyt iltapäiväkerholaisten
kanssa puutöitä jo useana vuonna.
- Kerhovaari tai kerhopappa lienee ”virkanimike”, pohtii Martti Mäkiprosi, joka kuuli alkukeväästä 2008 radiosta savolaisukon kokemuksista
päiväkodin pappana ja innostui siitä itsekin vapaaehtoiseksi vaariksi.
Mäkiprosi arvelee, että aikuisilla ei ole aina
aikaa lapselle kylliksi kotona eikä koulussa.
Monen lapsen maailmasta puuttuu myös miehen
malli.
- Lapset viettävät paljon aikaa ympäristössä,
josta puuttuu mies: isä, pappa tai vaari.
Mäkiprosi on halunnut antaa lapsille kokemuksen siitä, että he ovat olleet puuhaamassa
jotakin uutta ja hauskaa miehen kanssa. Mies on
auttanut, neuvonut, rohkaissut, mies on ollut aivan
heitä varten, hänen kanssaan on voinut jutella.
Mäkiprosi on tehnyt kerhovaarin hommia
kerran viikossa.
- Aikamäärät eivät ole isoja, muutama kerhokerta kunkin lapsen kanssa, mutta se on rikasta
vuorovaikutusta yhteisen tekemisen parissa.
Tällaisessa ilmapiirissä jokainen lapsi on oman
tekemisen kautta saanut onnistumisen iloa. Sitkeä
yrittäminen on tuottanut tuloksen.
- Lapsista näkyy se, miten he asioita arvostavat. On suuri ilo kun saa nähdä, miten lapsi on
onnellinen omien kättensä tuotoksesta.
- Kerron lapsille tarkasti eri työvaiheet, siihen
tarvittavat työkalut ja miten niitä käytetään.
Lasten kanssa puuhailu on palkitsevaa työtä. Kun
yhdessä ollessamme teemme mielenkiintoisia asioita, on mainio tilaisuus jutella ja kuunnella.
Kynttilänjalkoja tehtiin lokakuusta joulukuuhun. Viimeisenä työvaiheena oli kynttilänjalkojen maalaaminen. Perinteisten punaisen ja vihreän maalin lisäksi muutama tyttö halusi käyttää
pinkkiä maalia. Kun pinkki pääsi loppumaan, eräs
puuseppätyttö neuvoi Veijo Vierumäkeä: sekoita
punaista ja valkoista, niin saat pinkkiä! Ja Veijo
sekoitti.
Ja se vintilä on? Käsipora!
Martti Mäkiprosi ja Niko Rämö tekevät kynttilänjalkaa.
8
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2015
Sudenpennut tykkäävät
leirimummosta
– Vastaanotto on ollut aivan
ihana, Kaija Ylä-Rotiala kiteyttää
tunnelmat sudenpentuleiriltä.
artiolaiset ja sudenpennut ovat
useimmille tutut,
mutta leirimummo,
tai tässä tapauksessa partiomummo, vaatii jo
hieman selittämistä.
Kaija Ylä-Rotiala kertoo
olevansa leirillä yksi aikuisista
ohjaajista, mutta aivan erityinen sellainen, siis mummo.
Nastolan seurakunnan
nuorisotyössä nousi jokin aika
sitten esille idea, jonka mukaan lasten ja kouluikäisten
leireille olisi hyvä saada mukaan myös isovanhempia.
Taustalla oli ajatus saada
eri sukupolvet kohtaamaan
toisensa sekä leireille aikuisia,
jotka keskittyisivät ainoastaan
lapsiin, ilman että heidän
tarvitsee olla kiinni leirin
käytännön järjestelyissä ja ohjelmissa. Mummolta lapset saisivat jakamattoman huomion.
Kaija Ylä-Rotiala kertoo,
että hän kuuli mahdollisuudesta ryhtyä leirimummoksi
tilaisuudessa, jossa esiteltiin
seurakunnan vapaaehtoistyötä.
Aina partiolainen
Luomaniemen leirikeskuksessa sudenpennut ottivat
leirimummon heti omakseen.
Kaija kertoo, että hän sai lukea
ensimmäisenä iltana iltasadun
ja jo aamulla lapset olivat
hänen ovensa takana kyselemässä nukunko vielä pitkään.
Nastapartion sudenpennut
ottivat siis leirimummon
hyvin vastaan. Kaija sai myös
uuden partiohuivin, kun kävi
ilmi, että vanha oli kadonnut
vuosien saatossa.
Kaija kertoo olleensa pyö-
Nastapartion sudenpennut ottivat leirimummo Kaija Ylä-Rotialan heti omakseen.
reästi puoli vuosisataa sitten
mukana partiossa Herralan
Hirvitytöissä.
Hän jatkaa, että lapset
ovat tulleet luontevasti hänen
luokseen, pyytäneet apua ja
ihan vain seuraakin. Mummosta huokuu lapsille turvallisuudentunne ja mummoa
on helppo lähestyä.
Betlehemin tähti
LOPPIAISEN tapahtumiin liittyy
Betlehemin tähti ja Itämaan
Tietäjät jotka menivät tähden
johdattamina kumartamaan
Jeesus-lasta. Tämä ikiaikainen
tapahtuma on säilynyt keskeisenä kertomuksena Raamatussa.
Betlehemin tähti on raamatullinen, mystinen ja yliluonnollinen ilmiö tähtitaivaalla. Se oli
merkkinä Jeesuksen syntymästä
tuon ajan ihmisille. Matteuksen
evankeliumin mukaan Itämaan
tietäjät matkasivat idästä tämän
tähden ohjaamana Jeesuksen
syntymäpaikalle Betlehemiin.
Evankeliumissa kerrotaan: ”tähti...
kulki heidän edellään. Kun tähti
tuli sen paikan yläpuolelle, se pysähtyi siihen.”
Keitä olivat Itämaan tietäjät?
Itämaan tietäjät
seurasivat tähteä.
Heidän on sanottu olevan
”kolme viisasta miestä” tai
”kolme kuningasta”. Heidän
tehtävänsä oli tulla kunnioittamaan ja todistamaan Jeesuksen
syntymää ja tuoda lahjoja:
kultaa, mirhamia ja suitsukkeita. Matteuksen mukaan he
tulivat itäisiltä mailta. He olivat
nähneet taivaalla tähden, joka
johdatti heidät Betlehemiin,
Jeesuksen syntymäpaikkaan.
Vanhassa testamentissa Miikan
kirjassa on ennustettu Messiaan,
juutalaisten kuninkaan, syntyvän
Betlehemissä.
Herodes pyysi tietäjiä ottamaan
selvää Messiaan syntymäpaikasta, koska hän pelkäsi omaa
asemaansa: olihan syntynyt
uusi kuningas. Itämaan tietäjille
Leirimummo
on ollut
itsekin
tyttöpartiossa.
kerrottiin kuitenkin unessa, että
he eivät menisi Herodeksen luo
kertomaan sitä paikkaa, jossa
Jeesus oli syntynyt. He palasivatkin toista tietä takaisin. Tästä
julmistuneena Herodes päätti,
että kaikki alle kaksivuotiaat
poikalapset oli surmattava.
Betlehemin tähteen liittyy näin
myös julma tapahtuma ihmiskunnan historiassa.
Tietäjien nimiä ei mainita
Raamatussa. Syyrialaiset nimittävät heitä nimillä: Larvandad,
Hormisdad ja Gushnasaph.
700-luvulta lähtien länsimaissa
on tietäjät nimetty nimeltä:
Caspar, Melchior ja Balthasar.
Etiopiassa heidän nimensä ovat
Hor, Basanater ja Karsudan.
Nämä kuninkaat itäisiltä mailta
tai kolme viisasta miestä liittyvät
olennaisesti Betlehemin tähteen
Betlehemin tähden salaisuutta on selvitetty myös
Pappojakin kaivataan
Kaija Ylä-Rotiala haluaa
ehdottomasti jatkaa seurakunnan leirimummona.
- Tämä on ollut upea kokemus ja isovanhemmille on
selvästi oma paikkansa lasten
elämässä. Täällä muutama
lapsi on jopa tuumannut,
tähtitieteessä. Sen on mainittu
olevan komeetta tai supernova,
mutta nämä tuskin antavat selityksen tälle tähdelle. Jeesuksen
tarkasta syntymäajankohdasta
on monia väitteitä. Nykytietämyksen mukaan ja Raamatun
mukaan Jeesus syntyi kuningas
Herodeksen aikoihin. Jeesuksen
syntymäajankohdaksi on päätelty 3-2 vuotta ennen ajanlaskumme alkua ja Herodeksen
kuolleen vuosi ennen ajanlaskumme alkua.
Raamattu on kirja, joka on
täynnä yliluonnollisia asioita.
Raamatun sisältöön ei saa lisätä
mitään eikä ottaa mitään pois.
Betlehemin tähteä on myös
tähtitieteessä yritetty selvittää
monella tavalla. Jupiter ja Saturnus olivat lähekkäin ennen
ajanlaskun alkua, samoin Leijonan tähdistössä Jupiter, Venus
ja Regulus-tähti. Kun tähti-
että on kiva kun leirillä on
mummo, kun oma mummo
on jo kuollut, Kaija kertoo.
Leirimummojen lisäksi
tarvetta olisi myös leiripapoille tai -vaareille, ihan
miten vain. Seurakunnan vapaaehtoistyössä riittää mielekästä tekemistä kaikille.
tieteilijät ja astrologit eivät voi
selvittää Betlehemin tähden salaisuutta, sitä on näin pidettävä
Jumalan yliluonnollisena, mystisenä työnä, jota kukaan ei voi
selvittää nykyisenkään tieteen
avulla. Messias syntyi meille
Betlehemissä ja siitä merkkinä
oli Betlehemin tähti.
Heinolan kirkon kirkkosalin
katossa on lehtikullalla somistettu tähtitaivas. Olkoon Betlehemin tähti yksi näistä tähdistä
ja muistuttakoon Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja Itämaan Tietäjistä.
Antti Vaalama, Heinola
Artikkelin kirjoittaja on NASAn/
SRO/USA Sponsored Research
Office organisaatiossa teoreettisen
tähtitieteen tutkija.
SIRKKU MUHLI
P
Markku Lehtinen
KEVÄT 2015
LAHDEN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Seurakuntien yhteiset
leirit ja retket
Hakeminen näille seurakuntien yhteisille
kevätkauden harrasteleireille/retkille tapahtuu
Lahden seurakuntayhtymän verkkosivuilla
osoitteessa:
www.lahdenseurakuntayhtyma.fi
l
l
Hakuaika kevätkauden leireille/
retkille on 15.–16.1.2015 (to–pe).
Hakulinkki avautuu
to 15.1. klo 8.00 ja
sulkeutuu pe 16.1. klo 23.00.
Täytä leiri-/retkihakemus kyseisenä aikana
osoitteessa:
www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/tule_mukaan/
varhaisnuorena_7-14_v/leirit_ja_retket
Huomioi myös toukokuun yhteiset leirit/retket
tässä esitteessä.
Tarkemmat hakuohjeet yhteisille leireille/retkille
löytyvät tämän esitteen takasivulta sekä
Lahden seurakuntayhtymän verkkosivuilta.
Lahden ev.lut. seurakuntien
kevätkauden toiminta
kouluikäisille ja heidän perheilleen
Kevätkauden yhteiset leirit
Isät ja lapset -leiri 15.–17.5.2015 (pe–su)
Pyhä Anna ja Heureka -retki ti 24.2.2015
Värikkäät villasukat -leiri 1.–6.-luokkalaisille
13.–14.2.2015 (pe–la)
Koulu- ja esikouluikäisille tytöille ja pojille yhdessä isän, isoisän, viikonloppuisän, mieskummin tai muun huoltajan kanssa. Vietä kaksi
vuorokautta laatuaikaa lasten (tai lastenlasten) ja isien kesken. Voi
tulla lyhyemmäksikin aikaa. Ykän kitara soi, nuotio roihuaa, räiskäleet kypsyvät. Nikkaroidaan linnunpönttö tai muu mielekäs puuaskartelu. Kuule Mauno-vaarin kertomat Raamatun tarinat. Ohjelmassa on kirkkovenesoutua, rastilenkki tehtävineen, rantasaunan löylyt
ja rohkeimmilla talviturkin poisheitto. Tarjolla on hyvät sapuskat,
eritasoisia majoituspaikkoja ja välillä lepoa. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille leirikirjeessä. Leirille mahtuu 80 leiriläistä. Leirin
hinta 40 e/hlö. Kysy lisätietoja ja kerro omat leiritoiveet:
[email protected] tai p. 044 719 1352 ja
[email protected] tai p. 044 719 1228.
Perheretki Vantaalle missä ensin vierailemme Pyhän Annan lastenkirkossa (yli 12-vuotias voi lähteä ilman huoltajaa). Kirkossa vietämme lyhyen hartaushetken ja kuljemme minitaidepolun. Kirkolta ajamme tiedepuisto Heurekaan, jossa jokainen voi itsenäisesti kulkea
ja osallistua tieteen tutkimuksiin. Retkelle mahtuu 50 osallistujaa ja
hakemus on sitova. Retkelle osallistuvat saavat retkikirjeessä tarkemmat tiedot. Retken hinta alle 6 v 16 e/hlö, 6–15 v sekä opiskelijat/ eläkeläiset/työttömät 29 e/hlö ja yli 16 v 35 e/hlö. Retken hinta
sisältää kuljetuksen ja Heurekan sisäänpääsyn. Ruokailun retkellä
jokainen hoitaa omatoimisesti. Lisätietoja www.heureka.fi
Lisätietoja retkestä: [email protected] tai p. 044 719 1427.
Kevätkauden yhteiset retket
Perheretki Tallinnan eläintarhaan: Tule kokemaan eläintarhan ihmeelliset sekä eksoottiset eläimet. Eläintarha on suunniteltu niin
että eläimet näkee ihan lähietäisyydeltä. Retken aikana mahdollisuus tehdä ostoksia läheisessä kauppakeskus Rocca al Maressa.
Yövymme uudessa Talun leirikeskuksessa kts. www.talu.ee. Matkalla on oma bussi käytössä koko retken ajan. Retkelle lähdetään pe
22.5. klo 17.00 ja palataan la 23.5. noin puolen yön aikaan. Laiva
lähtee Helsingistä klo 19.30 ja on Tallinnassa 21.30. Paluumatkan
laiva lähtee satamasta klo 20.30 ja on Helsingissä klo 22.30. MATKALLA OLTAVA MUKANA VOIMASSAOLEVA PASSI TAI KUVALLINEN HENKILÖKORTTI! Retken hinta aik. 115 e/hlö ja 6–17 v 100
e/hlö (sis. bussikuljetuksen koko matkan ajan, laivamatkat kansipaikoin, sisäänpääsyn eläintarhaan, yöpymisen ilta- ja aamupaloineen leirikeskuksessa). Muut ruokailut eivät sisälly retken hintaan,
vaan kukin hoitaa omat ruokailut itse. Retkelle osallistuvat saavat
tarkemmat tiedot retkikirjeessä. Retkelle mahtuu 50 osallistujaa ja
hakemus on sitova.
Lisätietoja retkestä: [email protected] tai p. 044 719 1275.
”Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää.” Tällä
leirillä vanhat villasukat tuunautuvat mitä ihmeellisimmiksi uusiksi
ystäviksi, ja ne uudet ystävät haluavat kertoa meille tarinansa pienten näytelmien muodossa. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille
leirikirjeessä. Leirille mahtuu 25 leiriläistä. Leirin hinta 30 e/hlö.
Lisätietoja leiristä: [email protected] tai p. 044 719 1275.
(H)UPILA :) 1 -leiri 1.–6.-luokkalaisille 24.–26.2.2015 (ti–to)
Tekemistä ja hupia lumessa ja lumesta (jos sitä on) sekä muuta
mukavaa touhua yhdessä uusien ja vanhojen kavereiden kanssa.
Luvassa on ulkoilua ja sisätoimintaa, kädentaitoja, peliä ja leikkiä,
saunomista ja hiljentymistä. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille leirikirjeessä. Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Leirin hinta 40 e/hlö.
Lisätietoja leiristä: [email protected] tai p. 044 719 1278.
(H)UPILA :) 2 -leiri 1.–4.-luokkalaisille 26.–27.2.2015 (to–pe)
Leirin ohjelma on pääpiirteittäin sama kuin (H)UPILA 1 :) -leirillä.
Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille leirikirjeessä. Leirille mahtuu 30 leiriläistä. Leirin hinta 30 e/hlö. Lisätietoja leiristä: sirpa-liisa.
[email protected] tai p. 044 719 1353.
Heppaleiri 3.–6.-luokkalaisille 27.–28.3.2015 (pe–la)
Tule keväiseen Upilaan viettämään mukavaa viikonloppua heppatunnelmissa. Lauantaina saamme poneja vieraaksemme. Pääset
harjaamaan ja ratsastamaan reippailla poneilla. Leiriohjelmassa
muuten on askartelua ja leikkejä heppateemalla. Lisäksi ulkoilua,
uusia kavereita ja maukasta Upilan ruokaa. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille leirikirjeessä. Leirille mahtuu 30 leiriläistä.
Leirin hinta 30 e/hlö. Lisätietoja leiristä: [email protected] tai
p. 044 719 1425.
Wappu-kekkerit 1.–6.-luokkalaisille 30.4.–2.5.2015 (to–la)
Sinä, minä ja uudet kaverit. Hullutellaan ja hassutellaan vapun merkeissä keväisessä Upilassa uusien ja vanhojen kavereiden kanssa.
Ohjelmassa on juhlavalmisteluja, naamiaiset sekä perinteistä leiriohjelmaa ulkoilua, saunomista sekä hiljentymistä. Tarkemmat tiedot
lähetetään osallistujille leirikirjeessä. Leirille mahtuu 30 leiriläistä.
Leirin hinta 40 e/hlö. Lisätietoja leiristä: [email protected] tai
p. 044 719 1275.
Äidit ja tyttäret -leiri 8.–9.5.2015 (pe–la)
Sinä 7–14 vuotias tyttö, ota äitisi tai mummisi mukaan ja tulkaa yhdessä nauttimaan keväisestä Upilasta. Luvassa on tyttöjen juttuja,
askartelua, ulkoilua, saunomista, uusia leiriystäviä ja hiljentymistä.
Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille leirikirjeessä. Leirille mahtuu 40 leiriläistä. Leirin hinta 30 e/hlö. Lisätietoja leiristä:
[email protected] tai p. 044 719 1248.
Iittala – Ideapark -talvilomaretki la 21.2.2015
Koko perheen linja-autoretki, jonka ensimmäisenä kohteena on
Iittalan Lasimäki (12 vuotta täyttänyt voi lähteä retkelle ilman huoltajaa). Tutustumme lasimuseoon ja lisäksi on mahdollisuus käydä
viihtyisissä pikku putiikeissa (mm. Kultasuklaa Oy:n ihana suklaapuoti). Jatkamme matkaa Lempäälän Ideaparkiin, jossa on reilusti
omatoimista ruokailu- ja tutustumisaikaa. Halukkaat voivat huvitella
sisähuvipuisto Funparkissa, jonka sisällä on myös HopLop. Rannekehinnat 19 e/11 e, yli ja alle 100 cm. Saatavana on myös perhelippuja sekä erillisiä laitelippuja (Funpark -liput eivät sisälly retken
hintaan). Lisätietoja Funparkista www.funpark.fi. Ruokailun retkellä
jokainen hoitaa omatoimisesti. Retkelle mahtuu 48 osallistujaa ja
hakemus on sitova. Retkelle osallistuvat saavat retkikirjeessä tarkemmat tiedot. Retken hinta 18 e/hlö. Hinta sisältää matkat sekä
sisäänpääsyn lasimuseoon.
Lisätietoja retkestä: [email protected] tai p. 044 719 1353.
Sukella suklaaseen -retki talvilomalla (tarkempi päivä selviää nettisivuiltamme)
Lähde kanssamme retkelle, joka suuntautuu Vantaan Fazerilaan ja
kauppakeskus Jumboon. Retkelle voivat osallistua yli 12-vuotiaat. Fazerilan tutustumiskäynnin jälkeen sinulla on mahdollisuus
osallistua Jumbo kauppakeskuksessa seuraaviin aktiviteetteihin:
Flamingo Spa vesipuisto (4 h), Flamingo Bowlcircus keilaus (1 h)
tai Shoppailu omatoimisesti (4 h). Retkellä jokainen hoitaa ruokailun omatoimisesti. Retkelle mahtuu 60 osallistujaa ja hakemus on
sitova. Retkelle osallistuvat saavat retkikirjeessä tarkemmat tiedot.
Retken hinta muodostuu valintasi mukaan seuraavasti: Flamingo
Spa vesipuisto (4 h) 40 e/hlö, Flamingo Bowlcircus keilausta (1 h)
25 e/hlö ja Shoppailua omatoimisesti (4 h) 16 e/hlö. Hintaan sisältyy
bussimatkat, Fazerilan tutustumiskäynti ja valitsemasi aktiviteetti.
Huom! Merkitse hakemukseen mihin aktiviteettiin aiot osallistua!
Lisätietoja retkestä: [email protected] tai p. 044 719 1427.
Perheretki Tallinnaan pe–la 22.–23.5.2015
ENNAKKOTIETONA!
Täältä tullaan yläkoulu – 6. luokkalaisten oma leiri
22.–24.5.2015 Siikaniemessä
Huom! Tälle leirille haetaan kesäleirien hakuaikana
7.–9.4.2015 (ti–to)
Tervetuloa ainutlaatuiselle MEGA-MAGEELLE SUURLEIRILLE
keväiseen SIIKANIEMEEN. Juhlistamme 6-luokan päättymistä
ja yläkouluun siirtymistä. Luvassa on huikeita ohjelmia: Kalliokiipeilyä, sumopainia, musaa, leivontaa, uimista, saunomista,
grilli-ilta ja kaikki samanikäiset kaverit. Toiminnan lomassa
ihmettelemme monia nuoruuteen liittyviä teemoja: Kaverit,
seurustelu, päihteet ja elämän valinnat sekä yläkoulun ilot ja
haasteet. Mukana on tukioppilaita ja isosia muistelemassa
omaa 7-luokan aloitusta. Älä jätä väliin – tilaisuus vain kerran!
Vallataan koko Siikaniemi viikonlopuksi. Leirille mahtuu VAIN
100 leiriläistä! Leirin hinta 40 e/hlö.
Lisätietoja leiristä: [email protected] tai p. 044 719 1425.
Toimintaa KESKI-LAHDEN SEURAKUNNAN alueella asuville
KERHOT
Kerhot alkavat viikolla 3 ja päättyvät viikolla 18. Talvilomalla ja
hiljaisella viikolla ei ole kerhoja.
Kerhot ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
MUKKULAN KIRKOLLA, Kilpiäistentie 1
Ti klo 17.30–19.30 Mukkula Open -avoimet ovet 7–17 v.
Ke klo 15.30–16.15 Lapsikuoro alle 10 v.
Ke klo 16.30–17.30 Lapsikuoro yli 10 v.
To klo 17.00–19.00 Puuha-kokkikerho 7–12 v.
Mukkula Open:
• Tule pelaamaan biljardia, pingistä, ilmakiekkoa tai lautapelejä.
• Pieni kioski, kavereita, aikuisia ohjaajia.
• Välillä leffailta, kokkailua, kisoja, askartelua.
• Tule silloin, kun sinulle sopii, joka tiistai kirkko koululaisten
käytössä. Open alkaa 20.1.2015.
KIVIMAAN ALAKOULULLA, Lahdenkatu 62
Ke klo 16.30–17.30 Touhu-liikuntakerho 7–10 v. tytöille. Leikkejä,
pallopelejä, kisoja, tanssia ym. liikuntaa.
Ke klo 17.30–18.30 Sählykerho 7–12 v. tytöille ja pojille. Sisäpelikengät mukaan, suojalasit suositeltavia.
Lisätietoja liikuntakerhoista: Hannu Rui, p. 044 719 1411
ANKKURIN SEURAKUNTAKOTI, Laiturikatu 1
Ma klo 16.45–18.30 Perheaskartelukerho. Lapset 7–12 v. yhdessä äidin, isän, mummin tai vaikka kummin kanssa.
Ke klo 17.00–19.00 Näppärästi näperrellen -toimintakerho 7–12 v.
METSÄPELLON SEURAKUNTAKOTI, Mäntyrinteenkatu 3
Ke klo 17.00–19.00 Toimintakerho 7–12 v. Leikkejä, askartelua,
leipomista ym.
KERHOTILAT, Kirkkokatu 7
Ti klo 17.00–19.00 Kokki-puuhakerho 7–12 v. tytöille. Kokkipuuhakerhoissa kokkaillaan suolaisia ja makeita välipaloja joka
toisella kerralla. Puuhakerroilla leikitään, askarrellaan, pelataan
tai ulkoillaan.
Äidit ja tyttäret -ryhmä
keskiviikkoisin 21.1., 11.2. ja 18.3. klo 17.30–19 Kirkkokatu 7
Tule mukaan toiminnalliseen ryhmään, jossa äidit ja tyttäret viettävät aikaa yhdessä jutellen, leipoen, askarrellen yms. Lisäksi
teemme äitien virkistysretken Wanhaan Porvooseen la 18.4.
Ryhmään mahtuu muutama äiti ja tytär vielä mukaan. Ilmoittaudu
19.1. mennessä tekstarilla Merjalle p. 044 719 1425.
Äijät kokkaa
joka toinen maanantai klo 17.30–20 Mukkulan kirkolla
Isien ja 7–14-vuotiaiden poikien yhteiset kokki-illat joka toinen
maanantai alkaen 12.1.2015. Kokkailemaan pääsee 12.1., 26.1.,
9.2., 9.3., 23.3., 20.4. ja 4.5. Illat järjestetään yhteistyössä Lahden kaupungin nuorisopalvelujen ja sivistystoimialan kanssa.
RETKI
Perheretki Tampereen Ahaa-teatteriin lauantaina 7.3.2015
klo 15 Risto Räppääjä ja Nukkavieru Nelli -esitykseen.
Lähtö klo 10 Ristinkirkon pysäkiltä ja paluu n. klo 19 samaan paikkaan. Omatoimista kaupunki aikaa noin 2,5 h ennen teatterin alkua,
voit käydä syömässä tai shoppailemassa. Esitys alkaa klo 15 ja
kesto 2 h väliaikoineen. Suositusikä 5 v alkaen. Teatterin jälkeen
tulemme suoraan Lahteen. Retken hinta 20 e/hlö Keski-Lahden
seurakuntalaisilta, 35 e/hlö muilta. Retken hinta sisältää kuljetuksen ja teatterilipun. Etusijalla on Keski-Lahden seurakunnan jäsenet.
Ilmoittaudu sähköpostilla 19.–23.1.2015 [email protected] Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa
ilmoita retkelle lähtijöiden nimet, sotu, osoite, puh.nro. ja kotiseurakunta. Retkelle osallistuvat saavat retkikirjeessä tarkemmat tiedot.
”Kesäloma on alkanut, kun Riston parhaan kaverin Nelli Nuudelipään kotona alkaa tapahtua kummia: Perhe syö vain kaalikeittoa
ja Nelli on alkanut näyttää nukkavierulta. Eikä Alpo- kissakaan saa
enää hoitoa. Kaiken lisäksi Nellin perhe aikoo muuttaa maalle.
Risto ajattelee, että hänen kesälomansa on pilalla. Rauha-täti ja
Lennart yrittävät auttaa perhettä ja pelastaa lasten ystävyyden. Ja
mitä löytyykään Elvi-tädin kirstusta?” Lisätietoja retkestä antaa Katja
Ruotoistenmäki-Pirttimaa, p. 044 719 1248.
Lahden siniset (poikalippukunta)
Sudenpennut (7–10 v) tiistai klo 17.00–18.30
Seikkailijat (10–12 v) keskiviikko klo 17.30–19.00
Tarpojat (12–15 v) torstaina klo 19–20
Lahden Sinisten partiokolo, Kirkkokatu 7 (käynti Mariankadun
puolelta)
Lisätietoja: www.lahdensiniset.net
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Hannu Rui, p. 044 719 1411 tai
[email protected]
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Kirsi Ristkari, p. 044 719 1236 tai
[email protected]
PYHÄKOULUT
Lisätietoja: lastenohjaaja Minna Tuominen, p. 044 719 1444 tai
[email protected]
TAPAHTUMAT
MUKKULAN TALVITAPAHTUMA koko perheelle la 14.2. klo
10.30–13.00 Mukkulan kirkolla ”Sirkusteemalla”.
Paikalla on Pelle, taikuri ja hattarakone. Lauluhetket ovat klo 10.30 ja
12.00. Sirkustemppuja, rengasakrobatiaa, arpajaiset, sumopainiottelut, kasvomaalausta, hevosajelua (sään salliessa), keittoa, kahvia
ja pullaa, makkaranpaistoa, napakelkka ja ystävänpäivä-askartelua.
Tervetuloa koko porukalla mukaan, tuotto yhteisvastuun hyväksi!
Lisätietoja kerhot, retket ja leirit:
Nuorisotyönohjaajat: Merja Forstedt, p. 044 719 1425 tai
[email protected] ja
Katja Ruotoistenmäki-Pirttimaa, p. 044 719 1248 tai
[email protected]
PARTIOTOIMINTA
Lahden Katajaiset (tyttölippukunta)
Sudenpennut (7–10 v)
tiistai klo 17.30–18.30 Kirkkokatu 7 (käynti Mariankadun puolelta)
torstai klo 16.30–19.00 Ankkuri (Laiturikatu 1)
Seikkailijat (10–12 v)
maanantai klo 17.30–19.00 Mukkulan kirkko
keskiviikko klo 17.30–19.00 Kirkkokatu 7 (käynti Mariankadun puolelta)
Tarpojat (12–15 v)
tiistai klo 18.30–20.00 Kirkkokatu 7 (käynti Mariankadun puolelta)
Lisätietoja: www.lahdenkatajaiset.com
Toimintaa SALPAUSSELÄN SEURAKUNNAN alueella asuville
KERHOT
Kerhot kokoontuvat 7.1.–29.4.2015, ei koulujen talvilomaviikolla.
Seurakunnan kerhotoiminta on tarkoitettu 1.–6.-luokan tytöille ja
pojille. Kerhoissa on mukana seurakunnan kristillinen sanoma.
Kerhojen koko on min. 5 ja max. 15 kerholaista. Kerhot ovat ilmaisia. Kerhoihin ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla.
HARJUNALUSTAN SEURAKUNTAKOTI, Okeroistentie 58
Ma klo 16.30–18 TOUHUTIIKERIT -kerho 1.–4.-luokkalaiset tytöt
ja pojat.
To klo 16.30–18.30 KOKKIkerho 3.–6.-luokkalaiset tytöt. Kokkailua ja askartelua.
KASAKKAMÄEN KOULU, Sävelkatu 2
Ke klo 17–18.30 PUUHAkerho ip:n tilassa 1.–4.-luokkalaiset tytöt
ja pojat. Askartelua, leikkiä ja laulua.
Pe klo 16–17 SÄHLYÄ salissa 3.–6.-luokkalaiset tytöt ja pojat.
SALPAUSSELÄN KIRKKO, Petsamonkatu 10
Ti klo 17.30–19 PERHEkerho Koko perheelle tarkoitettua askartelua, leikkiä ja yhdessäoloa.
Ke klo 17–18.30. RIEMUkerho 3.–6.-luokkalaiset tytöt ja pojat.
Leikitään, askarrellaan, joskus kokkaillaan ja ulkoillaan.
To klo 17–19 AVOIMET OVET -ilta 5.–6.-luokkalaisille tytöille ja
pojille. Leivotaan, pelaillaan, askarrellaan ja oleillaan.
Su klo10–10.45 PYHÄKOULU
JALKARANNAN SEURAKUNTAKOTI, Sarvikatu 9
Ma klo 16.30–18 PIKKU PRINSESSAT -kerho 1.–4.-luokkalaiset
tytöt.
Ke klo 18–19.30 PUUHAkerho 3.–6.-luokkalaiset tytöt ja pojat.
To klo 17–18.30 KOKKIKLUBI 4.–6.-luokkalaiset tytöt ja pojat.
LEIRI UPILASSA
Partiolaisten Tuomasmessu Ristinkirkossa 15.3.2015 klo18.
17–18.4.2015 KOKKAILEVAT KOULULAISET JA ÄITI, ISKÄ,
UKKI, MUMMI tai KUMMI
Lisätietoja kerhoista ja partioista saat nuorisotyönohjaajilta:
Anne Granlund, p. 044 719 1275, [email protected] (partio)
Tea Härkönen, p. 044 719 1427, [email protected] (kerhot)
Hyvä ruoka, parempi mieli. Valmistamme ja maistelemme erilaisia
välipaloja. Leirillä iloitsemme yhdessä tekemisestä ja yhdessä olemisesta. Leiri 1.–6.-luokkalaisille ja heidän kallisarvoiselle aikuiselle;
äiti, iskä, mummi, ukki, kummi, täti, setä tai vaikkapa isosisko.
Leirin hinnat: lapset 25 e ja aikuiset 35 e. Hinta sis. majoituksen,
ruokailut, ohjelman, vakuutuksen, kuljetukset.
Leirille ilmoittautumiset 19.–30.1.2015 s-postilla [email protected]
fi tai tekstiviestillä p. 044 719 1427. Ilmoittautuessa kerro osallistujan nimi, ikä ja sos.turvatunnus, ruoka-aineallergiat, huoltajan sos.
turvatunnus, osoite ja puhelinnumero.
Jos ilmoittautujia on enemmän kuin leirille mahtuu, niin paikat arvotaan.
TAPAHTUMAT
Ystävät Yhdessä 29.3.2015 palmusunnuntaina on koko perheen
Yhteisvastuutapahtuma Salpausselän kirkolla. Tapahtuma alkaa klo
10 perhemessulla ja messun jälkeen lounas sekä erilaista tekemistä
pienellä rahalla Yhteisvastuun hyväksi. Tapahtuma päättyy Tuikkuryhmän nukketeatteriesitykseen Bartimeus.
PARTIOTOIMINTA
Tiirismaan Tähystäjät (TiTä)
Kokoontumispaikkana on Jalkarannan seurakuntakoti.
Lisätiedot lippukunnanjohtaja Ulla Isoluoma, p. 044 529 1512.
Harjunalustan Siniveljet ry (HSV)
Jalkarannan seurakuntakoti ma klo 17.30–19 sudenpentulauma ja
klo 17.30–18.30 seikkailijat.
Salpausselän kirkko ti klo 17.30–18.30 sudenpentulauma.
Lisätiedot lippukunnanjohtaja Emilia Sartamo, p. 041 502 1781 tai
www.hsv.fi
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Kirsi Ristkari, p. 044 719 1236 tai
[email protected]
PYHÄKOULUT
Lisätietoja: lastenohjaaja Taru Lehtonen, p. 044 719 1479 tai
[email protected]
Toimintaa JOUTJÄRVEN SEURAKUNNAN alueella asuville
Ajankohtaiset tiedot löydät netistä www.jovijunnut.net
LEIRI
KERHOT
HAKKARAISEN HANKIRALLI 6.–8.3.2015 Upilassa 1–6-luokkalaisille pojille ja tytöille
Kerhot kokoontuvat viikoittain 12.1.–30.4. pois lukien koulujen
loma-ajat. Kerhot ovat maksuttomia ja tarkoitettu tytöille ja pojille
ellei muuta mainita.
JOUTJÄRVEN KIRKKO, Ilmarisentie 1, alakerta
Ma klo 17.00–18.30 PUUHAKERHO 7–12 v.
Ti klo 16.30–17.45 TT - TANSSI JA TEMPPUKERHO 7–12v.
To klo 16.30–18 LIIKUNTA/PELIKERHO VAUHTI 7–12 v.
Pe klo 16.30–18 SÄHLYKERHO 7–12 v.
AHTIALAN SEURAKUNTAKESKUS, Alasenkatu 4
Ma klo 17.00–18.30 NÄYTELMÄKERHO NAAMIO yli 8 v.
Ti klo 17.00–18.15 PUUHAKERHO 7–12 v.
To klo 17.00–18.15 NÄPERTELYKERHO 7–11 v.
KUNNAKSEN SEURAKUNTAKOTI, Opinkatu 2
Ke klo 17.00–18.15 LUOVAKERHO LUMO 7–10 v.
To klo 17.00–18.15 PUUHAKERHO 7–12 v.
Hauskanpitoa Upilan talvisessa pihapiirissä ja lumessa (jos sitä
on) yhdessä kavereiden ja uusien tuttavuuksien kanssa. Leirillä
pelataan ja leikitään sisällä ja ulkona, saunotaan, askarrellaan ja
hiljennytään. Välillä syödään Upilan hyvää ruokaa, niin taas jaksetaan. Lähtö pe 6.3. klo 17.30 Joutjärven kirkolta ja paluu su 8.3. n.
klo 13.00 samaan paikkaan. Leirin hinta 40 e/hlö (saman perheen
toinen, kolmas jne. leiriläinen -5e) hinta sisältää kuljetukset ja täysihoidon leirillä. Sitova ilmoittautuminen 13.2. mennessä nettisivujen www.jovijunnut.net lomakkeella. Ilmoittautuneet saavat postitse
leirikirjeen lisätietoineen. Lisätiedot (ja yhteydenotot mahdollisissa
ilmoittautumisongelmissa) nuorisotyönohjaaja Sirpa-Liisa Saaristo,
p. 044 719 1353 tai [email protected]
RETKI
PARTIOTOIMINTA
Joutjärven seurakunnan alueella toimivien tyttö- ja poikapartiolippukuntien viikkotoiminta alkaa viikolla 2. Ryhmien kokoontumisajoista sekä muusta toiminnasta ilmoitetaan lippukuntien
nettisivuilla.
Joutjärven Tapulitytöt ry
Lisätietoja toiminnasta saa lippukunnan nettisivuilta:
www.tapulitytot.net
Tiedustelut: lippukunnanjohtaja Mona Kivi, p. 044 361 5313.
Sinisissit ry
Talvilomaretki Nokian Edeniin koko perheelle maanantaina
23.2.2015
Linja-autoretki, hinta sisältää matkat, kylpylän ja ruokailun.
Lähdöt: klo 9.10 Kunnaksen srk.koti, n. klo 9.15 Ahtialan seurakuntakeskus, pp. n. klo 9.20 Joutjärven kirkon pysäkki Ahtialantiellä.
Paluu n. klo 18.30 samoihin paikkoihin. Mukaan: uima-asu, pyyhe
ja evästä alkumatkalle (ruokailu kylpylän jälkeen). Hinnat: aik: 40 e/
hlö, 4–14 v: 20 e/hlö, alle 4 v: 8 e/hlö (laskutetaan retken jälkeen
ilmoittautuneilta). Alle 12 v. voi lähteä vain täysi-ikäisen seurassa.
Sitova ilmoittautuminen 2.2. mennessä nettisivujen www.jovijunnut.
net ilmoittautumislomakkeella. Tiedustelut (ja yhteydenotot mahdollisissa ilmoittautumisongelmissa): Sirpa-Liisa Saaristo, p. 044 719
1353 tai [email protected] / Joutjärven srk. lapsi- ja perhetyö
LAPSIKUORO VALOPILKKU
Kouluikäisille tytöille ja pojille.
Harjoitukset jatkuvat 8.1. alkaen Joutjärven kirkossa torstaisin klo
16.30–17.15. Uudet ja entiset kuorolaiset tervetuloa! Tiedustelut
kuoronjohtaja Riina Haapaniemi, p. 044 719 1476 tai
[email protected]
TAPAHTUMAT
Kaikenikäisten iloiset talvitapahtumat
lauantaina 7.2. klo 11–14 Kariston koululla ja ympäristössä.
sunnuntaina 8.2. klo 11–14 Ahtialan seurakuntakeskuksessa ja
pihalla.
• Talvisia toimintapisteitä kaikenikäisille.
• Mahdollisuus ostaa mm. grillimakkaraa, kahvia,
Ahtialassa myös ruokaa.
• Tapahtumien tuotto yhteisvastuukeräykseen.
Tervetuloa koko perhe !
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Suvi Hytti, p. 044 719 1325 tai
[email protected]
PYHÄKOULUT
Lisätietoja: lastenohjaaja Floricel Inestroza-Lindström, p. 044
719 1465 tai [email protected]
https://www.lahdenseurakunnat.fi/tule_mukaan/lapsena_ja_perheena/pyhakoulu
Toiminnasta saa tarkempia tietoja Sinisissien nettisivuilta:
www.sinisissit.partio.net
Tiedustelut: lippukunnanjohtaja Tapio Rautiainen,
p. 050 490 9698.
Tiedustelut partiotoiminnasta: nuorisotyönohjaaja Sirpa-Liisa
Saaristo, p. 044 719 1353, [email protected]
Toimintaa LAUNEEN SEURAKUNNAN alueella asuville
KERHOT
Kerhot ovat toiminnallisia tuokioita, joita ohjaavat koulutetut ohjaajat. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa tunnin, pari kerrallaan.
Koska kyse on seurakunnan toiminnasta, erilaisuutta kunnioittava ja toisen hyväksyvä ilmapiiri on itsestäänselvyys. Kerhoihin
ei tarvitse ilmoittautua, riittää, kun tulet paikalle. Kerhot alkavat
vuonna 2015 viikolla 2 ja päättyvät viikolla 18. Koulujen lomaaikoina ja pyhäpäivinä kerhot ovat tauolla.
PERHESÄHLYT
RENKOMÄEN KOULUN LIIKUNTASALI
Keskiviikkoisin klo 16.30–17.30
ANTTILANMÄEN KOULUN LIIKUNTASALI
Torstaisin klo 16.00–17.00
KEVÄÄN 2015 KLUBIT:
Viikoilla 5–8
RENKOMÄEN SEURAKUNTAKOTI, Orimattilankatu 114
1.–2.lk Hei me leivotaan! – leivonta- ja puuhaklubi (1)
Tiistaisin 27.1., 3.2., 10.2. ja 17.2. klo 17.00–19.00
3.–6.lk Taivaalliset herkut – leivonta- ja puuhaklubi (2)
Torstaisin 29.1., 5.2., 12.2. ja 19.2. klo 17.00–19.00
LAUNEEN KIRKKO, Tapparakatu 22
1.–6.lk Iloista askartelua – puuhaklubi (3)
Tiistaisin 27.1., 3.2., 10.2. ja 17.2. klo 17.00–19.00
Viikoilla 12–16
leita myös yksinhuoltajaperheet ja isovanhemmat lastenlasten
kanssa. Leirin hinta: aikuisilta 45 e, 4–12 -vuotiailta 20 e, 0–3
-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautumiset 19.–23.2. välisenä aikana
p. 044 719 4649. Leiriläisille lähetetään kirje, jossa on tarkemmat
tiedot. Lisätietoja leirin vetäjiltä: pastori Riitta Särkiö, p. 044 719
1493, nuorisotyönohjaaja Teemu Jäppinen, p. 044 719 1430 ja
lapsityönohjaaja Lilja Sténholm, p. 044 719 1252 tai sähköpostit:
[email protected]
PARTIOT
Launeen seurakunnan alueella toimii kaksi partiolippukuntaa; tyttöjen Lähdesiskot ja poikien Lähteenvartijat. Lisätietoja partiosta:
www.lähteenvartijat.com (pojat) ja www.lähdesiskot.com (tytöt)
LAPSIKUOROT
Lisätietoja: kanttori Sonja Tissari, p. 044 719 1524.
Perhesählyt ovat tarkoitettu ensisijaisesti alakouluikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Toki lapsi voi tulla kerhoon yksinkin.
Perhesählyillä ei ole kilpailullisia tavoitteita, vaan hyvässä hengessä ja kannustuksessa tapahtuva pelailu on pääasia. Huom!
Sählykerhoista löytyy mailat ja maalivahdin varusteet. Suosittelemme sisäkenkien käyttöä. Suojalasien käyttö on kotien oman
harkinnan varassa.
RENKOMÄEN SEURAKUNTAKOTI, Orimattilankatu 114
1.–2.lk Löytöretki keittiöön – leivonta- ja puuhaklubi (4)
Tiistaisin 17.3., 24.3., 31.3. ja 7.4. klo 17.00–19.00
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
3.–6.lk Koko Renksu leipoo – leivonta- ja puuhaklubi (5)
Torstaisin 19.3., 26.3., 9.4. ja 16.4. klo 17.00–19.00
(Huom! Kiirastorstaina 2.4. ei klubia)
PYHÄKOULUT
PIENOISMALLIKERHO
LAUNEEN KIRKKO, Tapparakatu 22
1.–6.lk Puuhailua ja tuunausta – puuhaklubi (6)
Tiistaisin 17.3., 24.3., 31.3. ja 7.4. klo 17.00–19.00
LAUNEEN KIRKKO, Tapparakatu 22
Torstaisin klo 18.00–20.00 3.-luokkalaisista ylöspäin
Kaikki pienoismallirakentamiseen vaadittavat tarvikkeet löytyvät
kerhosta. Mukaan tarvitset vain pienoismallin, jota aiot rakentaa.
KLUBIT
Toimintaklubit ovat johonkin teemaan keskittyviä ryhmiä, joiden
toiminta on seurakunnan sanomaan sitoutunutta, ja osallistujiensa iän huomioivaa. Klubien ohjaajina toimivat koulutuksen
saaneet yli 15-vuotiaat nuoret sekä aikuiset. Kaikkiin klubeihin
ilmoittaudutaan 14.–15.1.2015 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Ilmoittautumisessa tulee näkyä osallistujan nimi
ja allergiat, huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
sekä klubin numero (suluissa klubin kohdalla). Jokaiseen klubiin
mahtuu 10–18 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautua voi
useampaankin klubiin, mutta jos klubeihin on paljon halukkaita, menevät etusijalle ne, joilla ei ole vielä yhtään klubipaikkaa.
Tiedot pääsystä klubeihin ja tulevat sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.
Lisätietoja kerhoista: Teemu Jäppinen, p. 044 719 1430 tai
[email protected]
Lisätietoja klubeista: Katriina Sipari, p. 044 719 1463 tai
[email protected]
Tiedot klubeista ja kerhoista löytyvät myös osoitteesta
www.laaseri.info=>kouluikäiset. Samasta osoitteesta löytyy myös
tietoa toimintakauden aikana järjestettävistä erityistapahtumista,
toimintapäivistä jne. Ole siis tarkkana;)!
MUUTA MENOA:
PERHELEIRI
Launeen seurakunnan perheleiri Siikaniemen kurssikeskuksessa
13.–15.2.2015. Mukavaa leiritekemistä ulkona ja sisällä, yhdessä
ja ikäryhmittäin. Leiri alkaa ilta-aterialla perjantaina klo 17.00 ja
päättyy lounaaseen klo 13 sunnuntaina. Perheleirille ovat tervetul-
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Lilja Sténholm, p. 044 719 1252 tai
[email protected]
Lisätietoja: lastenohjaaja Satu Ihalainen, p. 044 719 1310 tai
[email protected]
n!
a
ta
in
im
to
n
e
d
u
a
tk
ä
ev
rvetuloa mukaan k
Te
Hakuohjeet seurakuntien yhteisille leireille/
retkille kevätkaudella 2015.
Täytä hakemus 15.–16.1.2015 (to–pe) Lahden seurakuntayhtymän
verkkosivuilla osoitteessa: www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/
tule_mukaan/varhaisnuorena_7-14_v/leirit_ja_retket
Sähköisen hakulomakkeen täyttäminen
• Valitse oikea hakulomake (Hakemus 1 harrasteleirit, hakemus 2
perheleirit ja hakemus 3 retket).
• Ensimmäisenä (varsinaisena) hakijana harrasteleireille, perheleireille ja perheretkille on aina varhaisnuori.
• Täytä kaikki lomakkeella kysyttävät tiedot huolellisesti.
• Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.
• Ilmoita hakijan henkilötunnus täydellisenä, ohjelma ei päästä
puutteellista tunnusta läpi.
• Huoltajan/maksajan henkilötunnus tulee ilmoittaa täydellisenä
laskutusta varten.
• Harrasteleireille vain yksi hakemus/lapsi (sisaruksista kustakin
omat hakemukset).
• Perheleireille hakiessa tulee mainita kaikkien perheleirille hakevien samaan perhekuntaan kuuluvien tiedot hakemuksen ko.
kohtaan.
• Retkille vain yksi hakemus/perhe/hakija.
• Retkille hakiessa tulee mainita kaikkien samalle retkelle hakevien
ja samaan retkiryhmään kuuluvien hakijoiden tiedot hakemuksen
ko. kohtaan.
• Tarkista lopuksi lomakkeelle antamasi tiedot, jonka jälkeen klikkaa ILMOITTAUDU-painiketta, jolloin hakemus lähtee eteenpäin.
Tämän jälkeen ei tietoja pääse enää korjaamaan!
• Vahvistus hakemuksen vastaanoton onnistumisesta näkyy heti
näytöllä ja mikäli hakemuksessa on ilmoitettu sähköpostiosoite,
tulee vahvistus myös sinne.
Hakemus 1: Harrasteleirit
:
t
e
e
j
h
o
Haku
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua internetsivujen
kautta tai haluat lisätietoja leireille/retkille hakemisen osalta,
niin ota yhteyttä Kasvatustyön keskuksen toimistoon p. 044 719
4633.
Huoltajien ilmoitusvelvollisuus
Huoltajien tulee ilmoittaa hakulomakkeessa kaikki lasta koskevat erityishuomiota vaativat seikat: sairaudet, lääkitykset, rajoitteet yms. Näihin liittyvä vastuu on aina lapsen vanhemmilla.
Leirillä työntekijä voi lääkitä lasta vain, mikäli on saanut siihen
ajoissa riittävän perehdytyksen ja tuntee itse hallitsevansa tehtävän. Tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Harraste-/perheleirien osallistujaryhmän koko on yleensä 30
osallistujaa ja retkiryhmän minimissään 25 osallistujaa. Pidätämme oikeuden leirin/retken perumiseen, mikäli ryhmän koko
jää alle ilmoitetun.
Leirit ja retket on tarkoitettu lahtelaisille tytöille, pojille ja perheille.
Seurakuntien yhteiset leirit
Kaikki tässä esitteessä mainitut seurakuntien yhteiset leirit järjestetään Vesijärven rannalla Upilan leirikeskuksessa (os. Upilantie 66), ellei toisin mainita. Upila on seurakuntien varhaisnuorten
ikioma leiripaikka ja se sijaitsee noin 14 km Lahden keskustasta
pohjoiseen. Upilan yli 200 vuotta vanha päärakennus on kunnostettu
leirikäyttöön. Vuonna 2005 valmistuneessa uudessa rakennuksessa
on ajanmukaiset majoitus- ja kokoontumistilat 40 hengelle. Kesäkäytössä on neljä majoitusaittaa. Lisäksi Upilassa on ruokailu-/saunarakennus, rantasauna ja uimaranta, grillikatos, nuotiopaikka, leirikirkko
ja laaja piha-alue pelikenttineen sekä metsäaluetta.
Leiri-/retkitiedustelut puh. 044 719 4633.
Retkille haetaan ensisijaisesti yhdelle retkelle, mutta hakea voi myös
useammalle retkelle (voi valita enintään kolme retkivaihtoehtoa). Jos
retkille jää tilaa ja perhe haluaa osallistua kahdelle retkelle, merkitään se hakemukseen ko. kohtaan (kyllä-ruutuun). Retkivaihtoehdot
tulee merkitä sellaiseen järjestykseen, että mieluisin retki on ensimmäisenä, toiseksi mieluisin seuraavana jne. Huom. Retkihakemuksessa tulee ilmoittaa kaikkien samalle retkelle hakevien ja
SAMAAN perhekuntaan/retkiryhmään kuuluvien henkilöiden
tiedot! Vain yksi hakemus/perhe/hakija. Retkien hakulomakkeella EI voi hakea harraste-/perheleireille!
Leiri- ja retkipaikat ARVOTAAN, mikäli hakijoita on enemmän kuin
niille voidaan ottaa. Arvonnassa ovat mukana kaikki varsinaisena
hakuaikana jätetyt hakemukset. Hakujärjestyksellä ei ole merkitystä!
Tieto leirille/retkelle pääsystä ilmoitetaan kaikille hakemuksen hakuaikana jättäneille 2.2.2015 mennessä.
Mahdollisia vapaaksi jääneitä paikkoja voi tiedustella 2.2.2015 jälkeen puh. 044 719 4633.
Pyhäkoulut
Oman kotiseurakuntasi pyhäkoulusta saat viimeisimmät päivitetyt
tiedot Lahden seurakuntayhtymän nettisivuilta osoitteesta:
www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/tule_mukaan/lapsena_ja_perheena/pyhakoulu/
Leirit ja retket
Ilmoittautuminen kotiseurakuntien leireille/retkille tapahtuu kyseisen
leirin/retken kohdalla annetulle henkilölle. Huom! Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee ilmoittaa sekä osallistujan että hänen huoltajansa henkilötunnus täydellisenä laskutusta varten.
Kotiseurakuntien toiminta on tarkoitettu kyseisen seurakunnan
alueella asuville.
Mikäli toiminnan osa-alueilla jää vapaita paikkoja, niin toimintaan
voidaan ottaa mukaan yli seurakuntarajojen. Kysy mahdollisia vapaita paikkoja kyseisen seurakunnan vastaavalta työntekijältä.
Lisätietoja nettiosoitteista:
www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/tule_mukaan/
varhaisnuorena_7-14_v/leirit_ja_retket
www.jovijunnut.net
www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/tule_mukaan/
varhaisnuorena_7-14_v/keski-lahti
www.laaseri.info
www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/tule_mukaan/
varhaisnuorena_7-14_v/salpausselka
Hakemus 2: Perheleirit
Hakemus 3: Retket
Kunkin kotiseurakunnan alueella toimivien partiolippukuntien toiminnan löydät parhaiten kyseisen lippukunnan nettisivuilta. Tiedustelut
partiotoiminnan osalta kyseisen seurakunnan ilmoittamalta nuorisotyönohjaajalta.
www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/tule_mukaan/
varhaisnuorena_7-14_v/joutjarvi
Harrasteleireille haetaan ensisijaisesti yhdelle leirille. Lisäksi hakemukseen voi merkitä kaksi mahdollista varaleiriä. Leirivaihtoehdot
tulee merkitä sellaiseen järjestykseen, että mieluisin leiri on ylimpänä, toiseksi mieluisin seuraavana jne. Jos leireille jää tilaa ja lapsi
haluaa osallistua kahdelle leirille, se merkitään hakemukseen ko.
kohtaan (kyllä-ruutuun).
Huom. Vain yksi hakemus/lapsi, sisaruksista kustakin oma
hakemus. Harrasteleirien hakulomakkeella EI voi hakea perheleireille/retkille!
Perheleireille haetaan ensisijaisesti yhdelle leirille. Lisäksi hakemukseen voi merkitä yhden mahdollisen varaleirin. Jos leireille
jää tilaa ja perhe haluaa osallistua kahdelle leirille, se merkitään
hakemukseen ko. kohtaan (kyllä-ruutuun). Huom. Perheleirihakemuksessa tulee ilmoittaa kaikkien kyseiselle leirille hakevien
SAMAAN perhekuntaan kuuluvien perheenjäsenten tiedot! Vain
yksi hakemus/perhe. Perheleirien hakulomakkeella EI voi hakea
harrasteleireille/perheretkille!
Partiot
Haku-/ilmoittautumisohjeet kotiseurakuntien kerhot, klubit, leirit ja retket kevätkaudella 2015
Hakeminen / ilmoittautuminen kunkin oman kotiseurakunnan järjestämiin kevätkauden kerhoihin / klubeihin, leireille ja retkille tapahtuu
kyseisen seurakunnan esitteessä ilmoittamien henkilöiden yhteystietojen kautta.
Kerhojen kevättoimintakausi alkaa viikoilla 2 ja 3.
Toimintakausi päättyy huhtikuun loppuun.
Talvilomalla sekä kiirastorstaina kerhot ovat tauolla.
Ensimmäisessä kokoontumisessa kerholaisille jaetaan ilmoittautumiskaavake, joka palautetaan seuraavalla kerralla täytettynä. Ilman
täytettyä kaavaketta kerhoon ei voi osallistua. Turvallisuussyistä kerhonohjaajilla tulee olla yhteystiedot kerholaisten koteihin.
Toimintaklubit alkavat kunkin klubin annettujen aikataulujen
mukaisesti.
Toimintaklubit ovat johonkin teemaan keskittyviä ryhmiä, joiden
toiminta on seurakunnan sanomaan sitoutunutta ja osallistujiensa
iän huomioivaa. Klubien ohjaajina toimivat koulutuksen saaneet yli
15-vuotiaat nuoret sekä aikuiset.
Seurakuntien tilaisuudet 15.-28.1.
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Asikkala
Messut
su 18.1. klo 10 messu Asikkalan
kirkossa. Anja Saraja ja Miia Kettunen.
su 25.1. klo 10 messu Asikkalan
kirkossa. Petri Tervo, Anja Saraja
ja Miia Kettunen. Vietetään rippikoulusunnuntaita, erityisesti
kutsutaan vuoden 2015 rippikoululaisia huoltajineen. Kirkkokahvit
ja tietoa rippikouluista.
Miesten raamattupiiri
pe 16.1. klo 18 Martin kammari.
Aihe: Ilm.11:15-12:2.
Kristittyjen ykseyden
rukousviikon
30-vuotisjuhla
su 18.1. klo 16 Vääksyn yhteiskoulun auditorio.
Lähimmäispalvelun
ryhmä
ti 20.1. klo 15 Maijan kammari.
Rantakulman lähetyspiiri
ti 20.1. klo 18 Vesa ja Hilkka Auvisella, Simeoninpolku 2.
Aihe: Apt. 20.
Naisten ilta
ke 21.1 klo 18 Kivirinteen srk-koti.
Nyyttikestit.
Rauhanyhdistyksen seurat
su 25.1. klo 17 Maijan kammari.
Sanan ja rukouksen piiri
ma 26.1. klo 18 Maijan kammari.
Tutkimme Johanneksen evankeliumia ja rukoilemme läsnäolijoiden asioiden puolesta. AnittaInkeri ja Petri Tervo.
Kirjallisuuspiiri
ti 27.1. klo 15 Maijan kammari.
Tuulikki Norrlin kertoo Finlandiapalkitun Jussi Valtosen romaanista He eivät tiedä mitä tekevät.
Lähetysilta
ti 27.1. klo 18 Maijan kammari.
Vieraana Angolan lähetti Maritta
Peltokangas.
Käsityöpiiri, lähetyksen
ja käsitöiden ystäville
ke 28.1, 25.2, 25.3, 22.4, 20.5 klo 1517. uusi piiri Kalkkisten kirkko. Tied.
Jaana Huumo p.044 7766 207.
Perhekerhot
Vesivehmaan kyläkerho, seuran-
Lähetyksen Raamattu ja rukous-
Tiistairuokailu joka ti klo 12 srk-
Lähimmäisenkammari joka to
Mielenterveyskuntoutujien
piiri joka ke klo 12 - 14.
klo 12 - 14.
Taukopaikka joka pe klo 9 - 12.
Kirkkovaltuuston kokous
piiri to 22.1. klo 10 Vanhassa pappilassa.
Virikepiiri ti 27.1. klo 12.30 srkkeskuksen alasalissa.
tosalissa.
Lähetyspiirit
ke 21.1. 2015 klo 18 kunnan valtuus-
Heinola
Messut
Su 18.1. klo 10 messu Heinolan
kirkossa. Timo Lavoila, rovasti Jari
Nordman, SRO, Jukka Tabell.
Su 18.1. klo 10 messu Heinolan
pitäjänkirkossa. Sirpa Kaukinen,
Eero Kettunen.
Su 25.1. klo 10 messu Heinolan
kirkossa. Simo-Pekka Rantala, Pia
Särkelä, Eero Kettunen. Kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Su 25.1. klo 10 sanajumalanpalvelus Heinolan pitäjänkirkossa. Päivi
Pulakka, Ville-Paavali Hyvönen.
Su 25.1. klo 12 messu Vierumäen
srk-talossa. Päivi Pulakka, Eero
Kettunen.
Diakoniatyöntekijän
vastaanotolle
ajanvarauksella.
Ti-to klo 9-10 puh. (03) 859 2526
tai 044 059 3427.
Lähetyssoppi
joka ke klo 13-15 srk-keskuksessa.
Piirakkapäivä 21.1.
Lapsiperheille
Perhekahvila joka ke klo 9-13
kirkonkylän srk-talossa. Ruokailu
klo 11, ateria 2,5 e.
Pyhäkoulu su 18.1. klo 10 Pappilantuvassa kirkonkylässä.
Keinutuolikerho joka ma klo
14.30-16 Maaherrankatu 17.
Viikkomessu
ke 14.1. klo 12 Heinolan kirkossa.
Maarit Kihlström.
Matka halki Raamatun
–tapahtuma
16.– 18.1. srk-keskuksessa. Luennot pe klo 18-21, la klo 10-17, su klo
12.15-14. Lounas la klo 12.30 ja su
11.15. Raamattukouluttaja Eero
Junkkaala ja aluejohtaja Jari Nordman (SRO). Materiaali- ja tarjoilumaksu. Kirjapöytä. Mahdollisuus
esirukoukseen.
Ilosanomailta
ti 20.1. klo 18 Vierumäen srk-talossa. Kirsti Järvinen.
talo torstaisin alk. 15.1. klo 9.30.
Tied. Mirja Halme p. 044 776 6 208.
Kivirinteen perhekerho, Kivirinteent 27 D perjantaisin klo 9.30.
Tied. Anneli Pekkala p. 040 8337 924.
Kirkkovaltuuston
kokous
Äiti-lapsipiirit
Retki Enontekiölle
viikko klo 9.30 - 11. Ryhmiin ilm.
suoraan ryhmän vastaavalle:
Päivin Kantolan ryhmä Kivirinteentie 27 D p. 040 5937 230,
alk. ti. 20.1.
Suvi Väisäsen ryhmä Martin kammari, Rusthollintie 4, p. 044 2776
826, alk. to. 22.1.
Suvi Lehmussaaren ryhmä Martin
kammari, Rusthollintie 4,
p. 046 5808 709, alk. ti. 27.1.
Tunturihotelli Vuontispirtissä
ruokapalveluineen 2hh 495–530 e.
Vetäjinä diakonissa Annukka Salmivaara ja Helena Kekkonen.
Ilm. [email protected]
puh. 0400 143 710.
Kokoontuminen joka toinen
Maijan kammari
Käsityöpiiri lähetyksen ja käsi-
töiden ystäville joka ma klo 12 - 15.
Lenkkiporukka varttuneemmalle väelle joka ti klo 12.
Diakoniaruokailu joka ti klo
13 - 14.
keskuksessa. Hinta 6 e.
su 25.1. klo 12 srk-keskuksessa.
21.–28.3. Matkat ja majoitus
Lakanakeräys
tammi- helmikuussa srk-keskuk-
sessa. Lakanoista leikataan leprasiteitä toimitettavaksi Intiaan.
Diakoniaryhmät
Vanhasta uutta -keskustelupiiri
ma 19.1. klo 13 Vanhassa pappilassa.
Katulähetyksen lämminruoka
to 22.1. klo 12 srk-keskuksessa.
Hannapiiri ke 14.1. klo 18 Vanhas-
sa pappilassa.
Inkerin lähetyspiiri to 15.1. ja 29.1.
klo 14 Vanhassa pappilassa.
Lähetystyöpiiri ma 19.1. klo 13
srk-keskuksessa.
Lähetystyön päiväkahvit ti 20.1.
klo 13 Vanhassa pappilassa.
Ompeluseura ti 20.1. klo 18
srk-keskuksessa.
Afrikkapiiri to 22.1. klo 18
Vanhassa pappilassa.
Israel-lähetyspiiri ke 28.1.
klo 18 Häkkisellä Hämeenkatu 8 A.
Onali-Vaippilan piiri ke 28.1.
klo 13 Kekkosilla Onalintie 182.
Raamattu- ja
rukousryhmät
Raamattuilta joka ma klo 18 srk-
keskuksessa.
Raamattupiiri joka ke klo 11.30
Vanhassa pappilassa.
Rukoushetki ke 14.1. ja 28.1. klo 15
Vanhassa pappilassa ja 21.1. klo 15
musiikkisalissa.
Nuorten aikuisten raamis ke 14.1.
ja 28.1. klo 17.30 Maaherrankatu 17.
Naisten rukouspiiri joka ke klo 18
kirkonkylän pappilassa.
Epistolapiiri ma 19.1. klo 18 kirkonkylän pappilassa.
Miesten raamattupiiri ke 21.1. klo
18 srk-keskuksessa.
Naisten raamattupiiri ti 27.1. klo
18 srk-keskuksessa.
www.heinolannuoret.net
www.heinolanseurakunta.fi
Hollola
Messut
Su 18.1. klo 10 Hollolan kirkossa.
Janne Hatakka, Sinikka Pitkänen.
Su 18.1. klo 10 Sovituksenkirkos-
sa. Maritta Viitanen, Marjo Kortelainen, Jussi Keltakangas. Pyhäkoulu.
Su 25.1. klo 10 rippikoulupyhä Hollolan kirkossa. Satu Alander, Janne
Hatakka, Sinikka Pitkänen. Pyhäkoulu Vanhan pappilan päädyssä.
Su 25.1. klo 10 Sovituksenkirkossa.
Marjo Kortelainen, Antti Lahtinen,
Maarit Peltomaa. Pyhäkoulu.
Sovituksenkirkon
toimintaa
Keskuskatu 2 p. (03) 524 6600.
Päivystävä pappi ma-pe klo 10-13
puh. (03) 524 6611. Mahdollisuus
rippiin ja sielunhoitoon.
Opas paikalla sunnuntaisin messun jälkeen klo 11-14.
Aamurukoushetki Andreaksen
kappelissa keskiviikkoisin klo 8.
Keskiviikkoisin klo 12 lähetyspiiri Martta-salissa.
Maanantaisin klo 17.30-18.30
iltalähetyspiiri, kokoustila Mooses.
Joka toinen to klo 12.30 raamattupiiri takkahuoneessa (aina pariton viikko) Uudetkin tervetuloa.
Marja Maunuksela ja Leila Marttila vetäjinä.
La 17.1. klo 9.30 työikäisten naisten
aamiainen Martta-salissa.
Ti 20.1. klo 18 naisten takkailta takkahuoneessa (seur. 17.2.).
Su 25.1. klo 16 Naiset lähteellä takkahuoneessa (seur. 22.2.).
Ke 28.1. klo 18-21 miestyön saunailta takkahuoneessa. Raamattu
ja saunomisvälineet mukaan.
Pohdiskelussa 1. Korinttolaiskirje
(seur. 18.2.).
Opastukset kirkoissa
Hollolan keskiaikainen kirkko
(Rantatie 917) on huhtikuun loppuun saakka avoinna sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen
kello 11-16. Paikalla on opas.
Sovituksenkirkkoon (Keskuskatu 2) on mahdollista tutustua
sunnuntaisin jumalanpalveluksen
yhteydessä ja sen jälkeen klo 11-14.
Paikalla on opas.
Vesikansan toimintaa
Seurakuntakoti, Paimelantie 51
Joka pyhä jotakin pyhää klo 13:
Su 18.1. klo 13 messu. Timo Huttunen, Sinikka Pitkänen.
Su 25.1. klo 13 käsittelyssä Room.
3-4. Mikko Kaartama.
To 15.1. klo 19 kirkkosalissa Lauluryhmä Sopivien harjoitukset.
Kaikille vapaa laulutuokio.
Su 25.1. klo 18 Naistenilta Vesikansan seurakuntakodilla. "Rukoushelmet" Katja RuotoistenmäkiPirttimaa.
Musiikkia!
Kirkkokuoro aloittaa 8.1.2015.
Aloituskahvit 17.00 ja harjoitukset
joka torstai klo 18.00 Sovituksenkirkon musiikkihuoneessa.
Hengellinen laulupiiri aloittaa
15.1.2015 klo 14.00 Sovituksenkirkon musiikkihuoneessa jatkuen
joka toinen torstai. Kevään päivämäärät: 15.1.; 29.1.; 12.2.; 26.2.; 12.3.;
26.3.; 9.4.; 23.4.; 7.5. ja 21.5. Tervetuloa laulamaan!
Lauluryhmä Sopivien alkuvuoden harjoitukset Vesikansan kirkkosalissa joka toinen viikko torstaisin klo 19: 15.1, 29.1, 12.2 ja 26.2.
Kaikille vapaa laulutuokio.
Kaiken kansan kammari
Rakentajantie 8. Avoinna ma-pe
10-14.
Keskiviikkoisin tuolijumppaa
klo 11.
Torstaisin raamattupiiri klo 14
Joka ma, ti, to ja pe aamu klo 9.15
aamurukoushetki kammarin Hiljaisessa huoneessa.
Su 8.2 klo 18-20 Käpy ry:n vertaistukiryhmä. Uusilta tulijoilta toivotaan ennen ensimmäistä kertaa
yhteydenottoa: Kati Liikonen,
p. 040 847 9261. Seuraavat 8.3.,
12.4. ja 3.5.
Missiokauppa
Rakentajantie 8.
Avoinna ma-to klo 10-17,
pe klo 10-14. Tervetuloa hyvän
mielen ostoksille!
Diakoniatyön yhteystiedot
Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2:
Salpakangas
Maria Viljamaa, p. 044 524 6212
(diakoninen perhetyö, hyvän mielen kahvila, saattohoitotyö)
Virve Valkeavuori, p. 040 829 7580
(eläkeikäiset)
Anne-Mari Andersson,
p. 044 524 6211, lisäksi Nostava
ja Miekkiö,
(mielenterveys-, päihde- ja kriminaalityö) tavoitettavissa ilman
ajanvarausta tiistaina ja torstaina
klo 11-12
Maakansa
Pia Rantatupa, p. 044 524 6187
(vammaistyö, omaishoitajat,
yhteisvastuukeräys, Kirkon Ulkomaanvun tehtävät) tavoitettavissa ilman ajanvarausta
Diakonia- ja sairaalapappi Sirkku
Laitinen, p. 044 524 6252
Vesikansan srk-koti, Paimelantie 51, Kalliola:
Vesikansa
Eila Virtanen p. 040 762 6874 (lähimmäispalvelu, Kaiken kansan
kammari) tavoitettavissa ilman
ajanvarausta tiistaina klo 11-12
www.hollolanseurakunta.fi
Hämeenkoski
13
Messut
Su 18.1. klo 10 messu kirkossa, Ti-
mo Huttunen, Johanna Huovinen.
Su 25.1. klo 10 messu kirkossa,
Suomen Raamattuopiston pyhä,
liturgia Pentti Pohto, saarna Jari
Nordman Suomen Raamattuopistosta, kanttorina Johanna
Huovinen. Messun jälkeen Tuvalla
kirkkokahvit.
Ystävänkulmassa
tapahtuu
To 15.1. klo 12 Ystävänkulman pii-
ri, kevään ensimmäinen tapaaminen.
Ke 21.1. klo 10 Ikäiset –kuoron
harjoitukset.
To 22.1. klo 12 Ystävänkulman piiri.
Ma 26.1. klo 9.15 perhepyhäkoulu
To 29.1. klo 12 Ystävänkulman piiri,
vieraana diakonissa Pia Rantatupa, aiheena Kohtaaminen ja vuorovaikutus.
Muuta toimintaa
Ke 14.1. klo 13 Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kehitysvammaisten kinkerit Seurakuntatuvalla Toijalantie 11, Irja Piispanen,
Johanna Huovinen. Tervetuloa!
Pe 16.1. klo 18 Tuomaslaulajien
harjoitukset kirkossa
Pe 23.1. klo 18 Tuomaslaulajien
harjoitukset kirkossa
Pe 23.1. klo 19 Raamattuluento
Tuvalla Toijalantie 11. Rovasti Pekka Eskelinen jatkaa luentosarjaa
Jesajan kirjasta. Illan aiheena Lopun ajan näkyjä, Jes. 24-27
Su 25.1. klo 13.30 Hankala – Töykkylä – Leiniälän kinkerit Jouko ja
Pirkko Laurilan kotona Mieholantie 345.
Ma 26.1. klo 12 seurakunnan kerho
vanhusten rivitalon kerhohuoneella.
Su 1.2. klo 13 Kirkonkylän kinkerit
Jaakko Heikkilän kotona Keskustie 74
To 5.2. klo 14 hartaus Koivukodolla,
kahvitus klo 13.30, vuorossa Miehola – Saapas
Su 8.2. klo 13 Huljala – Tenhelän
kinkerit Kalevi ja Marja Hämäläisen kotona Vanhatie 239.
Su 15.2. klo 13 Keski-Porvola - Huhti
- Pihkasalmi kylien kinkerit Tuula
Viitasen kotona Toijalantie 511
www.hollolanseurakunta.fi/
hameenkoski
Kärkölä
Messut
Su 18.1. klo 10 Kristittyjen ykseyden rukouspäivän messu Kärkölä
kirkossa, saarna ja liturgia Timi
Korhonen, kanttori Kirsi SkantzViljakainen.
Su 25.1. klo 10 Rippikoulusunnuntain messu Kärkölä kirkossa,
saarna ja liturgia Katja-Margit
Takatalo, kanttori Kirsi SkantzViljakainen.
Tapahtumia
Uusi kirkkovaltuusto kokoon-
tuu seurakuntakeskuksessa
to 15.1.2015 klo 18.30.
Seurakunnan senioripäivä seurakuntakeskuksessa ti 20.1. klo
10, ohjelmassa Jumala, Sana ja
Sävel –hetki kauniiden hengellisten laulujen äärellä, pastori
varatoiminnanjohtaja Kalle Virta
(KRS), jäsenet vetreiksi, fysioterapeutti Katja Rantala, lounas ja
kahvi, vapaaehtoinen ruokaraha,
14 Seurakuntien tilaisuudet
vastuunkantajana vapaaehtoistyöntekijä Marja-Terttu Painilainen, kuljetuksen tilaus edellisellä
viikolla seurakunnan toimistoon,
puh. 050-3725 030, 03 - 871 580
tai sähköpostilla [email protected]
Riparin vanhempainilta seurakuntakeskuksessa ti 27.1. klo 18.
Hartaudet
To 15.1. klo 11 Nerolassa.
Pe 16.1. klo 12.45 Vanhainkodissa.
Pe 23.1. klo 10.30 Erkkilässä.
Pe 23.1. klo 13 Tammikodossa.
Markus Tikkanen
Su 25.1. klo 10 messu kirkossa,
Juha Sahamies, Hanna Suominen,
Sannamaria Salli
Säännöllisesti
kokoontuvat ryhmät ja
toiminta
joka maanantai klo 10 Missiokaupan talkoot Bedan pirtissä
joka keskiviikko klo 10-13 Bedan
15.-28.1.
Oloilta Alirannassa
La 17.1. ja 24.1. klo 19
Nuortenilta Akvaariossa
Ke 21.1. ja 28.1. klo 19
Raamis Akvaariossa
Toimintaa
Lahdessa
iltaperhekahvila ma 19.1. klo 17.30
seurakuntakeskuksessa.
pirtillä avoimet ovet
joka keskiviikko klo 17-20
Miesten saunailta Luomaniemen
rantasaunalla
joka perjantai klo 10-13 Bedan
pirtillä avoimet ovet
joka sunnuntai klo 19 avoin
rukouspiiri seurakuntatalon
Ankkurissa
Kouluikäiset
Tapahtumia
Viittomakielinen työ
17-18 Aurinkokulmassa.
Bändikerho tiistaisin klo 16-17
Opintien koululla.
Tyttöjen liikuntakerho tiistaisin
klo 17-18 Opintien koululla.
Poikien liikuntakerho torstaisin
klo 17-18 Opintien koululla.
rakuntatalossa
Ma 19.1. klo 17.30 Ihanat naiset
Luomaniemessä, leikkimielistä
kisailua ja ohjattua venyttelyä
Tiina Nousiaisen johdolla, tarjolla
iltatee
Ke 21.1. klo 18 Alfa-kurssi seurakuntatalossa klo 18
To 22.1. klo 18.30 Sanan ja rukouksen ilta seurakuntatalossa klo 18.30
Pe 23.1. klo 18 Sanaa yhdessä Raija
Kuparisella, Tilhenpolku 3, Villähde, aiheena Korinttolaiskirje
Su 25.1. klo 13 Nallepartio Luomaniemen rantasaunalla
Ma 26.1. klo 17,15 Raamattupiiri
Touhutuvalla, Laturintie 1 (Missiokaupan alakerta), aiheena Paavalin kirjeet
Ti 27.1. klo 18 Krito-ryhmä seurakuntatalossa
9 - 12. Pyydettäessä kotikäyntejä
ja ota yhteyttä tarvittaessa Tero
Suominen diakonia-avustaja. Diakoniakeskus Maria, Mariankatu
16, 15110 Lahti. Tekstiviesti 044 7191
230, [email protected]
Lapset ja perheet
Perhekerho tiistaisin klo 9.30-11.
MLL:n ja seurakunnan yhteinen
Puuhakerho maanantaisin klo
Nuoret
Nuorten ilta ”Uskossa ja epäus-
kossa…” Aurinkokulmassa pe 23.1.
klo 18-21.
Riparilaisten jumalanpalvelusopetus ja hautausmaankierros
Kärkölän kirkossa su 25.1. klo 9-13.
Isoskoulutus Aurinkokulmassa
ke 28.1. klo 18-20
Kuorot
Lapsikuoro seurakuntakeskuksessa ke klo 17-18.
Kirkkokuoro seurakuntakeskuksessa ke klo 18.30-20.30.
Diakonia
Diakoniatoimiston päivystys
maanantaisin klo 10-12 seurakuntakeskuksessa.
Diakoniatoimiston ajanvarauspäivystys torstaisin klo 13-15
seurakuntakeskuksessa.
Muu säännöllinen
toiminta
Sururyhmä ke 21.1. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Mummonkammari kokoontuu
seurakuntakeskuksessa torstaisin
klo 13.
Perjantaipuuroa tarjoillaan
perjantaisin Aurinkokulmassa klo
9.30-11.00.
Keskiviikkolounas keskiviikkoisin klo 11-12 seurakuntakeskuksessa,
hinta 5 e, eläkeläiset ja työttömät 4 e,
valmistaa Kärkölän Työttömät ry.
Äiti Teresa -piiri ti 27.1. klo 13
Aurinkokulmassa.
Ruskakerho keskiviikkoisin Kahvila Tähkässä klo 12 alkaen lounaalla, jonka jälkeen ohjelmaosuus, ke
21.1. Ruskakerhon 20-vuotisjuhla,
ke 28.1. omaa ohjelmaa ja runokysely, lounaan hinta on 8 e, vetäjänä Kari Heino.
Miesten piiri pe 16.1. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Raamatun lukuryhmä ke 28.1.
klo 18-19 seurakuntakeskuksessa
aihe Kolossalaiskirje.
Rukoushetkipalvelus ke 28.1.
klo 10 seurakuntakeskuksessa,
klo 10.30 mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon.
Avantouinti maanantaisin
klo 16-20 Kalliopirtin rannassa
Oriharossa.
www.karkolanseurakunta.fi
Su 18.1. klo 16 Levähdyspaikka seu-
Diakonia
Ti 20.1. klo 11.30 eläkeläisten palvelupäivä seurakuntatalossa kodin
turvallisuus, lounas lindströminpihvi
Ti 27.1. klo 13 kehitysvammaisten
Kämmenkerho seurakuntatalossa
Lähetys
Ke 14.1. klo 8 karjalanpiirakkatalkoot seurakuntatalossa
Perhekerhot
Kerhot kokoontuvat klo 9.30-
11.15, kerhopäivien ohjelmassa:
alkuhartaus, kahvi/mehu, tietoa
ja tarinoita. Aikuiset ja lapset toimivat yhdessä ja erikseen tarpeen
mukaan.
To 22.1. klo 9.15 perhekerhojen
Luomispäivä Luomaniemessä
Kirkonkylän perhekerho
seurakuntatalossa, Immiläntie 2
To 15.1. yhdessä on hyvä olla
Ti 20.1. yhdessä on hyvä olla
Ti 27.1. yhdessä on hyvä olla
Villähteen perhekerho
Suppalan seurakuntakodissa,
Suppalantie 6
To 15.1. yhdessä on hyvä olla
Ti 20.1. yhdessä on hyvä olla
Ti 27.1. yhdessä on hyvä olla
Rakokiven avoin
päiväkerho
joka maanantai ja perjantai
klo 9.30 Touhutuvalla, Laturintie 1
(Missiokaupan alakerta)
Kuorot harjoittelevat
Anastasia ensemble seurakunta-
Miesten Siikaniemi-ilta
ti 20.1. ”Tinkimätön Raamattu”,
Petri Paavola, Saulus-Lähetys.
Kimppakyydit kirkoilta n. 17.30.
Tarjoilu klo 18. Hengellinen rakentuminen klo 18.30. Saunat n. klo
20.
Vastaanotto ti 20.1 ja 27.1 klo
Siionin virsien veisuut
su 18.1. klo 16 Vapaudenk. 6 au-
lassa. Veisauttajana Jaakko Löytty.
Liisa Pesonen, Esa Hietaniva.
KeskiLahti
Messut
su 18.1. klo 10 messu Ristinkirkossa
Jukka Immeli, Leena Hokka, kirkkokahvit.
su 18.1. klo 10 messu Mukkulan
kirkossa Miika Hämäläinen, Hannele Koskinen.
su 18.1. klo 18 Tuomasmessu Ristinkirkossa Raimo Ylä-Soininmäki,
Hannu Lehdeskoski
musiikki Marko Haavisto ja Miikka
Kallion bändi, tuomaskuoro joht.
Johanna Boedecker. Messua on
valmistellut Miete ry. Messun jälk.
iltapala.
su 25.1. klo 10 messu Ristinkirkossa Kaija Jyrkkä, Raimo YläSoininmäki, Miikka Kallio, Aurora
Ikävalko, kirkkokahvit.
su 25.1. klo 10 messu Mukkulan
kirkossa Anna-Mari Kopo, Hannele
Koskinen, kirkkokahvit.
su 25.1. klo 16 hiljaisuuden messu
Mukkulan kirkossa Helena Ylönen,
Hannele Koskinen.
Viikkomessu
keskiviikkoisin klo 11.15 Ristin-
kirkossa
21.1. Jukka Immeli, Hannu Lehdeskoski, Aurora Ikävalko. Lähetyslounas.
28.1. Raimo Ylä-Soininmäki, Jukka
Immeli, Marjukka Liimatainen.
Lähetyslounas.
Israelin rukouspiiri
to 15.1. klo 17 Mukkulan kirkossa.
Ristinkirkon lähetyspiiri
to 22.1. klo 13.30 Ristinkirkon kahviossa, Raija Heikkurinen.
Tammisunnuntain
kirkkoilta
su 25.1. klo 16 Ristinkirkossa.
Nastola
talossa joka sunnuntai
Kuorolaulukoulu seurakuntatalossa joka tiistai klo 18
Kirkkokuoro seurakuntatalossa
joka keskiviikko klo 17
Poikkea peremmälle
–lähetyspiiri
Su 18.1. klo 10 messu kirkossa,
Nuoret
Sanan äärellä
Messut
Anne-Maria Rämö, Tomi Alasalmi,
Pe 16.1. ja 23.1. klo 19
joka toinen to klo 14.30 Kirkkokatu 5:n juhlasalissa, alkaen 15.1.
ma 26.1. klo 13.30 Kirkkok. 5, 2. krs.
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Seuraavan kerran 2.2. Tied. Maria
Helin puh. 050 380 3970.
Afrikkalaista tanssia
ja rytmejä
joka ke klo 16.30-17.30 Mukkulan
kirkon alakerran kerhotilassa 29.4.
asti. Ohjaajana Ana Virtanen.
Hinta 3 e/kerta.
Kahvikonsertti
su 18.1. klo 13.30 Kirkkokatu 5:n
juhlasalissa. Konservatorion nuoret, Pauli Pietiläinen, Ari Koivulahti, Suomen Lähetysseura 156
vuotta. Ohjelma ja tarjoilu 5 e.
Ristinkirkko, Kirkkok. 4
Mukkulan kirkko, Kilpiäistent. 1
Ankkurin srk-koti, Laiturik.1
Laune
Messut
su 18.1. klo 10 messu Launeen
kirkossa Riitta Särkiö, Heikki Pelkonen, Johanna Suomala. Messukumppanina Harjulan senioritalot. Kirkkokahvit.
su 18.1. klo 16 messu Liipolan
seurakuntakeskuksessa Esa Kekki,
Johanna Suomala, kirkkokahvit.
su 25.1. klo 10 messu, Herättäjän
kirkkopyhä Launeen kirkossa Kauko Eränummi, Heikki Pelkonen,
Sonja Tissari. Kirkkokahvit. Jaakko
Ripatin esitelmä: ”Apostoli Paavalin vaihtoehto Jerusalemin ja
Rooman välissä. Toisenlaisia näkökulmia Roomalaiskirjeeseen.”
su 25.1. klo 16 vauvakirkko Launeen
kirkossa, Riitta Särkiö, Anne KäkiKuorikoski, vauvaperhekerhon
ohjaajat Lämminhenkisessä kirkkohetkessä vauvat ovat kunniavieraina. Yhdessä lauletaan ja rukoillaan.
Kaikkia kutsutaan myös alttarille
siunattaviksi. Lopuksi kirkkokahvit
ja -naksut. Tervetuloa lasten perheet, kummit, isovanhemmat ja
muut läheiset.
su 25.1. klo 16 Lähdemessu Liipolan
seurakuntakeskukesssa Anu Toivonen, Sonja Tissari, kirkkokahvit.
Aamurukous
Launeen kirkossa keskiviikkoisin
klo 9.
Lähetystyön Ideapiiri
keskiviikkona 21.1., 18.2., 18.3.,
15.4., 13.5. klo 13 Launeen kirkon
Pippo-salissa.
Lähetys- ja raamattupiiri
maanantaina 12.1., 9.2., 9.3.,
20.4., 18.5. klo 18 Launeen kirkolla
Pippo-salissa.
Yhdessä maailmassa –
perheiden toimintapäivä
la 7.2. klo 10-13 Renkomäen seurakuntakodilla. Erilaisia toimintapisteitä: kädentaitoja, ulkopelejä
ja –leikkejä, kasvomaalausta, makkaran- ja letunpaistoa, musiikkia,
teehuone ja paljon muuta! Tule
viettämään mukavaa päivää perheesi kanssa!
Lähetys- ja raamattupiiri
joka ma klo 14 Liipolan srk-keskuksen kerhohuoneessa, alkaen
19.1.
Nuttu-juttu -neulekerho
sunnuntaisin klo 15.30-17.30 pa-
rillisina viikkoina Launeen kirkolla.
Neulotaan sukkia kastettaville
lapsille ja vanhuksille.
Palveluryhmä Laune
eli Parla
järjestää keskiviikkoisin lounaan
Liipolan srk-keskuksessa klo 12.
Aterian hinta on työttömiltä ja
eläkeläisiltä 4 e, lapsilta 2 e ja
muilta 6 e. Kevään ensimmäinen
ruokailu 14.1. Tied. diakonissa Tarja
Klami, puh. 044 719 1451.
Rauhantupa, omaishoidettavien ryhmä
kokoontuu Launeen kirkolla
torstaisin klo 9 – 15, alkaen 15.1.
Päivän hinta on 8 € ja sisältää
lounaan ja kahvin. Tied. ja ilm. Eija
Paulamäki puh. 044 719 1471.
Naiset Lähteellä –ryhmä
kokoontuu Liipolan srk-keskuksessa, joka toinen torstai (parilliset viikot) klo 14 – 15.30, alkaen 8.1.
Ryhmässä keskustellaan elämää
koskettavista eri aiheista. Kaikki
naiset ovat tervetulleita! Tied. diakonissa Tarja Klami, puh. 044 719
1451 ja lähetyssihteeri Teija Kuuppo, puh. 044 719 1413.
Liikuntatuokiot
Launeen kirkolla, joka torstai kokoontuu ikäihmisten jumpparyhmät, klo 9.30-10.30 ja 10.30-11.30.
Tied. Riitta Jokinen puh. 0500 222
739
Paluumuuttajavanhusten ryhmä
alkaa 21.1. klo 9.30. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko Launeen kirkolla, kerhohuone Pippo.
Tied. Eija Paulamäki puh. 044
719 1471 tai Olga Saarenmaa puh.
044 719 1487.
Eläkeläisten päivätoimintaryhmät alkavat:
Valkovuokot, Launeen kirkolla
21.1. klo 11 – 13.15
Torstaikerho, Liipolan seurakun-
takeskuksessa 22.1. klo 11 – 13.15
Ryhmät kokoontuvat joka toinen
viikko, lounas 5 e.
Tied. Eija Paulamäki puh. 044 719
1471.
Naisten ryhmä Launeen kirkko, kerhohuone
Pippo, joka toinen keskiviikko klo
13 (parittomat viikot) 14.1. – 6.5.2
Ryhmässä keskustellaan elämää
koskettavista asioista ja hiljennytään yhdessä sekä tuetaan kummilapsia Nepalissa ja Thaimaassa.
Kaikenikäiset naiset ovat tervetulleita. Tied. Elisa Linkola puh. 044
719 1447.
Ämpäri soikoon!
Ikäihmisten musiikkituokio Lau-
neen kirkolla, Laune -salissa joka
toinen keskiviikko klo 11 (parittomat viikot), alkaen 14.1. Tervetuloa
kaikki joukolla mukaan laulamaan, soittamaan ja liikkumaan,
jokainen omien kykyjen mukaan.
Tied.Satu Lång puh. 040 687 2276.
Leskien aamiainen
Tervetuloa aloittamaan päivä
yhteisellä aamiaisella toisten leskien seurassa Launeen kirkon Lähdesalissa 14.1. alkaen joka keskiviikko
klo 9.30 – 11. Sitä ennen voi osallistua yhteiseen rukoushetkeen
kirkossa klo 9 tai jatkaa päivää eläkeläisten päivätoimintaryhmässä
klo 11. Tied. Elisa Linkola puh. 044
719 1447.
Launeen kirkko, Tapparak. 22
Liipolan srk-keskus, Ostosk. 7
Nikkilän srk-koti, Orvokint. 4
Patoseudun srk-koti,
Launeen seurakunnan
perheleiri
Puotik. 7
13.-15.2. Ks. erillinen ilmoitus.
Orimattilank. 114
Siikaniemen kurssikeskuksessa
Renkomäen srk-koti,
Seurakuntien tilaisuudet 15.-28.1.
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Joutjärvi
Messut
su 18.1. klo 10 messu Joutjärven
kirkossa Ilmo Leinonen, Lauri Töldsepp, kirkkokahvit.
su 18.1. klo 16 messu Ahtialan seurakuntakeskuksessa Kia Sammalkorpi, Lauri Töldsepp.
su 25.1. klo 10 messu Joutjärven
kirkossa Tuomas Luoma, Lauri
Töldsepp.
Israel-rukouspiiri
ke klo 18-21 Joutjärven kirkolla,
seuraavasti 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.
Rukous Jesaja 62 mukaan ja ajankohtaista tietoa Israelin tapahtumista. Rukoilemme myös Lahden
seurakuntien puolesta.
Lähetyspiiri
to 15.1. klo 18.30 Ahtialan srk-kes-
kuksessa. Vieraana Jukka Norvanto Kylväjästä.
Riikka-Maria ja Tomas
Kolkan lähettipiiri
ma 19.1. klo 18 Joutjärven kirkon
tarjoilusalissa. Vieraana Jari Koskinen.
Lähetyksen ideapiiri
ti 20.1. klo 12 Joutjärven kirkon
tarjoilusalissa.
Miesten ilta
ti 20.1. ja 27.1. klo 18 Ahtialan srkkeskuksessa, keskustelua ja saunomista.
Kohtaamispaikka
su 25.1. klo 16 Joutjärven kirkossa.
Viikkomessu
ke 28.1. klo 13.30 Harjula-keskuksen Lyhtykammarissa.
Jovin Olkkari
torstaisin klo 10 ovet avautuvat
Joutjärven kirkon tarjoilusalissa,
seuraavasti: 15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,
12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3.,
26.3., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5.
Ruokailu klo 11.30.
Ruokaperjantait
klo 11.30 Ahtialan srk-keskukses-
sa, seuraavasti: 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5.
Hinta 3,70 e.
Naisten liikuntaryhmät
Joutjärven kirkon liikuntasalissa
vuoden alusta.
Lentopallo tiistaisin klo 16.3018.00 ja torstaisin klo 18.00-19.30
Jumpparyhmät jatkavat tiistaisin klo 18 ja 19. Uusia mahtuu
mukaan!
Lenkkiraamis Ahtialassa klo
17.30 maanantaisin 19.1., 9.2., 9.3.,
13.4. ja 11.5. sekä Hollolan uimahallissa 23.3. ja 27.4.
Naisten raamattu- ja
keskustelupiiri
joka toinen ke klo 17.30-19 Jout-
järven kirkon kappelissa: 21.1., 4.2.,
18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4.,
13.5. ja 27.5. Alussa iltatee, lyhyt
alustus, keskustelua alustuksen
pohjalta ja rukousta.
Naisten rukouspiiri
torstaisin klo 14-15 Joutjärven
kirkon kappelissa: 15.1., 29.1., 12.2.,
26.2., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5.
Joutjärven kirkko, lmarisent. 1
Ahtialan srk-keskus, Alasenk. 4
Kunnaksen srk-koti, Opink. 2
Salpausselkä
Messut
su 18.1. klo 10 messu Salpausselän
kirkossa Raimo Luukkanen, Johnny
Sabbah, Marjaana Turunen. Pyhäkoulu.
su 18.1. klo 18 messu Jalkarannan
seurakuntakodissa Antti Kettunen, Marjaana Turunen.
su 25.1. klo 10 messu Salpausselän
kirkossa Johnny Sabbah, Antti Kettunen, Johanna Torikka. Pyhäkoulu.
su 25.1. klo 18 messu Jalkarannan
seurakuntakodissa Nina TetriMustonen, Johanna Torikka.
Mahdollisuus rippiin ja
sielunhoitoon
joka la klo 16-18 Salpausselän kirkossa, 17.1. Antti Kettunen ja 24.1.
Nina Tetri-Mustonen.
Ruskakerho
alkaa pe 16.1. klo 11-13.15 Jalka-
rannan srk-kodissa, edelleen joka
toinen viikko.
Eläkeläinen, tule tutustumaan
alueesi muihin eläkeläisiin ryhmässä, hartauden, erilaisen ohjelman, lounaan ja kahvin (yht. 5 e)
parissa. Tied. Helena Tiensuu puh.
044 719 1474.
Metsäkukat-kerho
alkaa pe 9.1. klo 11-13.15 Salpaus-
Jalkarannan
seurakuntakoti
Aamuhiljentyminen
ke 21.1. klo 9 kirkkosalissa, edell.
joka ke. Lyhyt aamuhiljentyminen.
Raamatuntekstejä, hiljaisuutta,
rukousta.
Oloneuvosten iltapäivä
– ohjelmaa oloneuvoksille
ke 21.1. klo 14.30 vieraana pastori
Lea Peiker.
Kulmakivi 2
–raamattu- ja
keskustelupiiri
ma 26.1. klo 18.30. edell joka toinen ti, huom! piiri vaihtunut parittomalle viikolle.
Jalkarannan
seurakuntakoti,
Peräkammari
Miesten lenkki-saunapiiri
ke 21.1., edelleen joka ke. Lähtö
Jalkarannan seurakuntakodilta klo
18, sauna n. 18.45. Voit tulla myös
vain saunaan.
English Bible Study
Mon. January 26th at 19 at Jalkaranta Seurakuntakoti. Every other
Mon., odd weeks.
Evästä elämään
Raamatusta
selän kirkossa, edelleen joka toinen viikko
Eläkeläinen, tule tutustumaan
alueesi muihin eläkeläisiin ryhmässä, hartauden, erilaisen ohjelman, lounaan ja kahvin (yht. 5 e)
parissa. Tied. Helena Tiensuu puh.
044 719 1474.
ma 19.1. klo 18.30., edell. joka toinen ma parill. viikoilla.
Leffailta
Riihelä
Jaakob Iisakin poika pe 16.1. klo 19
Salpausselän kirkolla.
Salpausselän kirkko
Herran kukkarossa
-lähetyspiiri
ma 19.1. klo 13 edell. joka toinen
ma parill. viikoilla.
Miesten raamattupiiri
ma 19.1. klo 18 joka toinen ma
parill. viikoilla.
Lankakerä –lähetyksen
neulontapiiri
ke 28.1. klo 14 joka toinen ke paritt.
viikoilla.
Uusi alku
-naisten raamattupiiri
Riihelän naisten
raamattupiiri
ti 27.1. klo 18 Uotilankatu 14,
Kodeissa
Iltalähetyspiiri
Harjunalustan
seurakuntakoti
Diakonian käsityöpiiri
joka toinen to klo 13-15 parittomilla viikoilla, alkaen 15.1. Päiväkahvit, käsitöitä, yhdessäoloa ja
hartaus. Tied. Marja-Liisa Sipi
puh. 044 719 1495.
Salpausselän kirkon
piharakennus
Rukouksen talo
– aamurukouspiiri
ti 20.1. klo 10 joka ti kirkon sakastissa.
Juurru Sanaan
– raamattu- ja
keskustelupiiri
ti 27.1. klo 14, edell. joka toinen ti
parittomilla viikoilla.
Evankeliumiyhdistyksen
Lutherin kirkko,
Vuorikatu 37: Messu su 18.1. klo 12
Markku Niemelä, Kalevi Tanskanen, Klaus Hildén. Messu su 25.1.
klo 12 Esko Haapalainen, Klaus
Hildén.
Viikkotoiminta: Naisten toimintapiiri joka to klo 13-16. Lähetyspiiri
ti 20.1. klo 13, Markku Niemelä.
Naistenpiiri ma 26.1. klo 17.30.
Miestenpiiri ma 26.1. klo 18 kerhohuoneessa. Raamattupiiri ti 27.1.
klo 13. Nuorten Nuotta-ilta to 15.1.
ja 22.1. klo 18.
Päijät-Hämeen
Ev.lut. Kansanlähetys:
LÄHETYSKOTI Saimaankatu 5 B
LAHTI, avoinna ma-to klo 10-13,
päivähartaus klo 12. Joka ma klo
9 aamurukous. Joka pe klo 17
rukoushetki torievankelioinnin
puolesta ja 23.1. klo 19 evankelioimisteltta Lanun aukiolla. Su 18.1.
klo 15 sunnuntaiseurat, Juha Saari,
Anne Takala, säestää Maija Kontteli. Ma 19.1. klo 13 päiväpiiri ja klo
19.30 miesten poppoo. La 24.1. klo
10-15.30 Armolahjaseminaari, kouluttajana Tuomo Heikkilä. Ke 28.1.
klo 18.30-21 Alfa-kurssi.
Lahden Seudun
Rauhanyhdistys,
Porvoonjoentie 1, Lahti. (Kuuntele:
www.lahdenrauhanyhdistys.fi.)
Seuroja rauhanyhdistyksellä: la
17.1. klo 18.30, su 18.1. klo 12.30, ke
21.1. klo 18.30, su 25.1. klo 16 ja ke
28.1. klo 18.30.
Tilaisuuksia seurakuntakeskuksissa ja kirkoissa: su 25.1. klo 17 seurat
Maijan kammarissa, Vääksyssä,
puhujana Perttu Vesterinen.
Tervetuloa!
Kansan Raamattuseura
[email protected]
Torstaisin klo 12 rukouspiiri Ristinkirkon kryptassa. Ti 20.1. klo 18.30
Sanan äärellä –ilta Kirkkok. 5, 2. krs
Salamat Masih jatkuen parillisilla
viikoilla. Ti 27.1. klo 17 naisten raamattupiiri Kirkkok. 5, 2. krs jatkuen
parittomilla viikoilla, vetäjä Liisa
Usvaala. Ti 27.1. SenioriFoorum klo
13 kahvi ja klo 14 Matti J. Kurosen
luento Salpausselän kirkko.
kodikas
a
t
s
a
k
u
a
m
ma 26.1. klo 18 Korelinilla, Sykekatu 16 B 153, edell.joka toinen ma
paritt. viikoilla.
SenioriFoorumLahti
ohjelma, kts. erill. ilmoitus.
Seurat Lahdessa Tapparakatu 20
ja Heinolassa Rajakatu 5 rukouspäivänä 18.1. ja sunnuntaina 25.1.
klo 14. Tervetuloa kuulemaan elävää Jumalan Sanaa!
Riihelän miesten
raamattupiiri
ke 21.1. Niirasella, Kangaskatu 25,
vieraana pastori Lea Peiker.
ti 27.1. klo 13 kahvit, klo 14-15.30
Esikoislestadiolaiset:
HEINOLA Joka ma klo 18 raamattuilta srk-talolla.
JOUTJÄRVI Ke 21.1. klo 18 Donkkis ja
Varkki -illat kirkolla. Su 25.1. klo 16
Kohtaamispaikka kirkolla, aiheena
”Uskon salaisuus”.
KESKI-LAHTI To 15.1. klo 18 Nuottailta, aiheena ”Mitkä ovat minun
armolahjani?”, Vuorikatu 37. Ma
19.1. Nuorten aikuisten koti-ilta,
aiheena ”Esimerkillinen usko”, kokoontuminen klo 17.45 Kirkkokatu
7:n edessä. To 22.1. klo 18 Nuottaraamis Vuorikatu 37. Ma 26.1. klo
18 Nuorten aikuisten toimintailta
pulkkailun merkeissä Kirkkokatu 7.
NASTOLA Su 18.1. klo 16 Levähdyspaikka srk-talolla, mukana Anssi
Savonen.
kerhohuone, edell. kuukauden
viimeinen ti.
ti 20.1. klo 14 edell. joka toinen ti
parill. viikoilla.
Kirkolliset
järjestöt
15
Kudontapiiri Loimi
joka to klo 10. Kudotaan kangas-
puilla kaunista lähetystyön hyväksi. Tied. Hilda Kemppainen puh.
044 719 1242.
kahvila
n
i
r
a
m
m
Marian Ka hvipaikka
a
kodikas k
a
eskustass
k
n
e
d
h
a
L
n Aidot, kotitekoiset, makeat ja suolaiset
leivonnaiset edulliseen hintaan
n Kahvin hinta sisältää santsikupin
n Pöytiin tarjoilu
Salpausselän kirkko,
Petsamonk. 10
Harjunalustan srk-koti,
Okeroistent. 58
Jalkarannan srk-koti,
Sarvik. 9
Mariankatu 16
sisäpihan puoli
avoinna ma-pe klo 9.30-15
seutu
Seuraava lehti ilmestyy
ke 28.1.2015
Aineistot pe 16.1.2015
klo 12 mennessä osoitteella:
[email protected]
Varaa ilmoituksesi ajoissa
041 560 1138 tai 045 7734 8753
16
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Seurakunnissa tapahtuu
K o h ta a m i s p a i k k a
Keski-Lahden seurakunnan
Israelin lähetti, sairaanhoitaja
Uskon salaisuus
siunataan haudan lepoon
perjantaina 23.1.2015 klo 14
Joutjärven kirkossa,
Ilmarisentie 1.
Tilaisuus on avoin kaikille.
Ruokailun vuoksi
ilmoittautuminen 14.1.
mennessä Tapani Malinen
puh. 044 373 8707.
J O U T J Ä R V E N
S E U R A K U N T A
K a n s a n l ä h e t y s
K P T u k i r y
Evankelista
Pirkko Vesavaara
Sunnuntaina 25.1 klo 16
Joutjärven kirkko
Esirukouspalvelu
To 29.1.2015 klo 18.30
Salpausselän kirkolla
* Erkki Suhonen
* Matti Vanhanen & Co
* Marja Mikkola
* Eri ikäisille lapsille ja
junnuille omaa ohjelmaa
SALPAUSSELÄN SEURAKUNTAπ
AIKUISTYÖ
KRITO
Ryhmätyö alkaa sunnuntaina 18.1.2015
(= kristillinen toipumistyö) klo 18-20, Kirkkokatu 5, 2. krs.
Krito on työkalu, joka pyrkii vastaamaan tämän päivän ihmisen kipuun ja hätään.
Ryhmä on sielunhoidollinen tukiryhmä, vertaisryhmä ja jakamisen paikka, jossa
opetellaan puhumaan totta omista kokemuksista ja tunteista.
Ryhmä kokoontuu 12 kertaa ja se on:
- vertaisryhmä, jossa toimitaan sääntöjen puitteissa (kuten ehdoton luottamuksellisuus)
- ryhmä tukee, kun elämä ahdistaa (ongelmia ihmissuhteissa, työelämässä,
taloudessa, terveydessä ja ym. asioissa)
- ryhmässä on vapaus käsitellä tai olla käsittelemättä hengellisiä asioita
- ryhmässä käytetään kirjaa Mirja Sinkkonen - Paula Tähtinen: Lupa tuntea
- kirjat hankitaan yhteistilauksena
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Raili Salmela puh. 044 016 2503
kevyet keski viikot
Kevät 2015
Retkipäivät kaikille avohoidossa
oleville mielenterveysasiakkaille Siikaniemessä.
11.2. Ilmoittautumiset viim. 4.2.
11.3. Ilmoittautumiset viim. 4.3.
8.4. Ilmoittautumiset viim. 1.4.
Ilmoittautumiset www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/tule_ mukaan/
diakoniatyon_ retkille_ ja_leirille
tai Diakoniakeskus Maria puh. 044 719 1265.
Bussi lähtee Ristinkirkon turistipysäkiltä klo 9 Siikaniemeen. Tulokahvien jälkeen on yhdessäoloa, hiljentymistä, saunomista, uimista
sekä lounas ja iltapäiväkahvi. Paluu klo 14.50. Maksuun 10 €, sisältyy
kuljetus, lounas, kahvit, sauna, uiminen ja ohjelma.
Mahdollisuus anoa avustusta diakoniatyöltä enintään 5 retkeä/vuosi.
lahjojen kolme väriä
- A R M O L A H J A S E M I N A A R I
la 24.1. ja 31.1.15 klo 10–15.30
Lähetyskodilla Saimaankatu 5 B, Lahti
Tule opiskelemaan Raamatun opetusta armolahjoista
ja löytämään armolahjasi. Kun panet löytämäsi
lahjat täytäntöön, olet suuressa mukana!
Seminaarin hinta 35€ sisältää kirjan Lahjojen kolme väriä ja lounaat.
Tied. ja ilm. Lähetyskodille ma 19.1. mennessä, puh (03) 782 4864
(ma–to klo 10–13) tai [email protected]
Luvassa talvista ohjelmaa toivon mukaan
talvisessa maisemassa.
Leirin hinta 15 € /seurakunnan jäsen ja 23 € / muut.
Ilmoittautumiset Susannalle 20.1. ja 21.1.
klo 8-18 välisenä aikana. Mukaan mahtuu 25 lasta.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Susanna Mutanen, puh. 050 505 5347 /
[email protected]
KÄRKÖLÄN
SEURAKUNTAπ
maanantaista perjantaihin
klo 14.03-17.
Radio Dein koko
viikko-ohjelma osoitteessa
www.radiodei.fi
Kärkölän seurakunta kiittää hyvän joulumielen luomisesta
paikallisia järjestöjä (MLL, SPR, Lions Club), yrittäjää, kaikkia
yksityisiä tahoja ja henkilöitä, jotka lahjoittivat varoja ja jouluruokia välitettäväksi niitä tarvitseville vähävaraisille perheille ja
yksityisille paikkakuntalaisille.
Kärkölän seurakunnan diakoniatyö
Maksuton Netti Radio
sähköpostiosoitteen kautta
JOVIN OLKKARI
Joutjärven kirkon
tarjoilusalissa,
Ilmarisentie 1
KÄRKÖLÄN
SEURAKUNTAπ
SenioripäiväT
ksessa
seurakuntakesku.2., 10.3.,
tiistaina 20.1., 10
– 12.30
7.4. ja 5.5. klo 10
Ohjelmaosuus klo 10 – 11.15
Lounas ja kahvi klo 11.30 – 12.30
(vapaaehtoinen ruokaraha)
Vastuunkantajana vapaaehtoistyöntekijä Marja-Terttu Painilainen
Torstaisin klo 10 ovet
avautuvat.
Ruokailu klo 11.30.
* 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2.,
19.2., 26.2., 5.3.,
12.3., 19.3., 26.3.,
9.4., 16.4., 23.4.,
30.4., 7.5.
Lähetyslounaat
keskiviikkoisin klo 11.50-13
Ristinkirkon kahviossa
(Lounas ja kahvi 6 e).
Järj. Keski-Lahden lähetystyö
Kuljetuksen tilaus edellisellä viikolla seurakuntatoimistoon,
puh. 050-3725030, 03-871580 tai sähköpostilla
[email protected]
OHJELMA:
20.01.
Jumala, Sana ja Sävel –hetki kauniiden hengellisten laulujen
äärellä, pastori varatoiminnanjohtaja Kalle Virta (KRS)
Yhteisvastuu 2015 ”Suurella Sydämellä”, YV:n yhteyshenkilö
Markku Penttinen (Helsingin hiippakunta)
Ridalan ystävyysseurakunta, ystävyysseurakuntaryhmä
Vireyttä, viisautta ja iloa seniorivuosiin, psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen
Miksi Lähi-Idässä soditaan?
rovasti Martti Myllärinen
KÄRKÖLÄN
Kevätretki Haminaan
SEURAKUNTAπ
10.03.
07.04.
05.05.
26.05.
PAIKALLA
Lähde k
-8.2.2015.
Kalliopirtille 7.
Toivon
iltapäivä
Skiyitdäomkesleltiset
PAPPI
K
Luterilaisten seurakuntien tuottama
w w w . k o h t a a m i s pa i k k a . i n f o
10.02.
ouluikäisten
talvanisslamemie rleirieilemään
Radio Dei
– Lahti 106,4 MHz
“Kohtaamispaikka kokoaa kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteista tulevia
ihmisiä kohtaamaan Jumalaa, toisia
ihmisiä ja rakentumaan yhteisestä
uskosta Jeesukseen. Meillä on tilaa
myös sinulle.” Tervetuloa mukaan!
Kiitos Kaikkivaltiaalle Luojallemme ja
Jumalallemme tästä huolenpidosta.
Hän Teitä siunatkoon ja koko yhteisöämme
hoivatkoon Hyvän Henkensä läsnäololla.
Ulla Malinen
Haluatko keskustella papin kanssa?
Pappi on paikalla ma, ti, ke ja pe
klo 12–15 ja to klo 12-16
Vapaudenkatu 6:n katutasossa.
Voit myös kirjoittaa meille osoitteessa
http://www.lahdenseurakuntayhtyma.fi
Vapaudenkatu 6
• Asiakaspalvelu:
virkatodistukset, kuulutukset, vihkimiset, kasteet,
hautausasiat ja hautojen
hoidot ym.
• Päivystävä pappi: ma, ti, pe
klo 12-15 ja to klo12-16,
Ristinkirkossa ke klo12-15
• Missiokauppa
• Päijät-Hämeen keskusrekisteri
• Perheneuvonta
Kirkkokatu 5
• Viestintätoimisto
• Kasvatustyön keskus
• Hallintotoimisto
• Taloustoimisto
• Kiinteistötoimisto
Puhelinvaihde 89 111
ma, ti, ke, pe klo 9-15, to klo 9-16
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
17
Seurakunnissa tapahtuu
Tuomasmessut
Ristinkirkossa klo 18
Sanan ja
rukouksen ilta
18.1., 15.2., 15.3., 6.4., 14.5.
TARINASAFARI
Vapaa pääsy
to 29.1. klo 18
srk-keskuksessa.
Jukka Salmisen
konsertti perheille.
•
pe 23.1. klo 18
Mukkulan kirkossa
Alkaa yhteisillä hengellisillä
lauluilla, Miehet ankkurissa
johdattaa yhteislauluihin.
Tule kuuleman Sanaa
Su 18.1. klo 16 Levähdyspaikka seurakuntatalossa
To 22.1. klo 18.30 Sanan ja rukouksen ilta seurakuntatatalossa
NASTOLAN SEURAKUNTA¤
Ihanat Naiset Luomaniemessä
Maanantaisin klo 17.30-20
Ihanat naiset Luomaniemessä on tarkoitettu kaiken ikäisille ja
kokoisille tytöille, naisille ja mummoille. Illat ovat kerran kuussa
maanantaisin. Iltoihin ei ole ilmoittautumista.
19.1. Synnitön heittäköön ensimmäisen kiven
Leikkimielistä kisailua ja ohjattua venyttelyä Tiina Nousiaisen
johdolla. Tarjolla iltatee.
Lisätietoja Hanna-Kaisa Varjonen 050 412 7056
tai [email protected]fi
NASTOLAN SEURAKUNTA¤
Nastolan seurakunnan
tyttöjen ja poikien leirit
Kouluikäisten leirit Luomaniemessä
3-4 -luokkalaisten leiri: 23.- 25.1.
(ilmoittautuminen alkaa jo 8.1.)
5-6 -luokkalaisten leiri: 6.- 7.3.
7-8 -luokkalaisten leiri: 20.- 22.3.
1-2 -luokkalaisten leiri: 22.- 24.5.
Leirit pidetään Luomaniemessä. Leireistä tulee kotiin leirikirje
ennen leiriä. Kuljetukset leirille ja leiriltä pois jokainen hoitaa itse.
Leirimaksu on 30 euroa Nastolan seurakunnan jäsenille
ja 40 euroa seurakuntaan kuulumattomille.
Partion leirit Luomaniemessä
Sudenpentuleiri:
6.-8.2.
Seikkailija- tarpojaleiri: 27.- 29.3.
Samoaja-johtajaleiri:
17.- 19.4.
Leirit pidetään Luomaniemessä. Partion leirit alkavat perjantaina
klo 19 ja päättyvät sunnuntaina klo 11.
Leirille saavutaan omin kyydein. Leireistä ei lähetetä leirikirjettä.
Leirimaksu 30 euroa maksetaan leirillä.
Ilmoittautuminen nettisivuston kautta:
www.nastola.seurakunta.net
Ilmoittautuminen alkaa 14.1. klo 9 ja päättyy 25.1.
Lisätietoja: Hanna-Kaisa Varjonen 050 412 7056,
[email protected]fi
Perheiden pääsiäisen matka Lappiin
1.-6.4. Saariselkä Tievatupa
Matkan hinta: Nastolan seurakunnan jäsenet: aikuiset: 270 €
ja lapset alle 12-vuotta 220 €
Muut kuin Nastolan seurakunnan jäsenet: aikuiset 325 €
ja lapset alle 12-vuotta 265 €
Hinta sisältää matkat, majoituksen, aamiaisen,
retkieväät, päivällisen, kuljetukset rinteisiin ja
Saariselälle päivittäin, ohjelman sekä päiväretken matkat.
Ilmoittautuminen nettisivuston kautta alkaa 14.1. klo 9
www.nastola.seurakunta.net
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Lisätietoja Heli Peltola puh. 050 412 7051
NASTOLAN SEURAKUNTA¤
N. klo 18.15 rovasti Heikki
HeinolaRaamatun äärellä.
Esirukouspyynnöt rukoillaan
yhdessä laulujen lomassa,
myös henkilökohtaista
rukouspalvelua.
Järj. Keski-Lahden seurakunta /
Miehet Ankkurissa.
Tervetuloa
viettämään
syntymäpäivääni
su 18.1.
alkaen klo 14 Joutjärven
kirkon seurakuntasaliin.
Ohjelma n. klo 16.
Muistamiset Joutjärven
seurakunnan lähetystyölle.
Inkeri Ojala
RUOKAPERJANTAIT
Raportti
vainotuista
kristityistä
su 25.1. Stefanus-Lähetyksestä
kertomassa Juhani Huotari.
16 tilaisuus srk-keskuksessa.
* klo
klo
ja ylistysilta
* 18 rukousHeinolan kirkossa.
KINKERIAIHEENA
KIRKKO JA SEURAKUNTA
Imjärvi – Hottola – Lippola
ke 14.1. klo 12 Rievelinmutkassa
Onali – Vaippila – Marjoniemi
to 15.1. klo 12 Hietasella, Pähkinäntie 31
Myllykylä
su 18.1. klo 18 Lindholmilla Museotie 37
Paaso
su 25.1. klo 13 Honkalalla Honkalanniemi 2 B
Lusi
ke 28.1. klo 10 Lusin koulussa
Pääsinniemi – Lauhjoki
to 29.1. klo 12 Pääsinniemen kylätalossa.
Ahtialan
seurakuntakeskuksessa,
Alasenkatu 4
Klo 11.30. Hinta 3,70 e.
*16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 13.3., 27.3.,
10.4., 24.4., 8.5.
SenioriFoorum Lahti
ti 27.1.2015
Salpausselän kirkossa
Petsamonkatu 10
Upilan leirikeskuksessa
pe 27.2. –
su 1.3.2015.
Ohjaajina
Katri Kokko ja Esa Kekki.
Hinta 55 €
+ tarvikemaksu
paikan päällä 15 €.
Ilmoittautuminen
Ulla Helin
[email protected] tai
puh. 044 7194 648.
* Luennoitsijana perheneuvoja,
rovasti Matti J. Kuronen
* klo 13 kahvi
* klo 14-15.30 ohjelma
* loppuhartaus
pastori Nina Tetri-Mustonen
* Musiikissa
kanttori Marjaana Turunen
* kolehti tapahtuman hyväksi
Tervetuloa!
18
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2014
Seurakunnissa tapahtuu
Juhla-ja kokoustilat keskellä kaupunkia
Pitopalvelusta tarjoilut arkeen ja juhlaan
to 20.1.2015
”Tinkimätön Raamattu”
Lahden seurakuntayhtymä vuokraa tilojaan
Kirkkokatu 5:stä muistotilaisuuksiin, kastejuhliin,
vihkiäisiin, syntymäpäiviin, kokouksiin
ym. pieniin ja suuriin tilaisuuksiin.
Petri Paavola, Saulus-Lähetys
Kimppakyydit kirkoilta n.17.30
Tarjoilu klo 18.00
Hengellinen rakentuminen klo 18.30
Saunat n. klo 20.00
Tarjolla on eri kokoisia saleja. Viihtyisät, toimivat
tilat, av-välineet, oma parkkialue, esteetön kulku.
Tilavaraukset p. 03-891 241
Edullinen lounas arkisin
MIESTEN SIIKANIEMI-ILTA
Tervetuloa koko maakunnasta!
Juhlasali katutasossa
l 80 hengelle, tied. p. 891 241
TAH- PARISUHDEILTA
DOTKO?
Puhutaan – se auttaa
Joutjärven kirkon tarjoilusalissa (sisäänkäynti
Ilmarisentien puolelta) to 29.1. klo 18.
Satu ja Ilmo Leinonen
Kahvi sisältyy lounaaseen
Maukasta kotiruokaa noutopöydästä salaatteineen
ravintolassamme Kirkkokatu 5, alakerta.
Eläkeläisille oma lounaspassi. Kerää leimoja!
Avoinna: l arkisin klo 8-14
Järj. Joutjärven seurakunta / Kohtaamispaikka
l lounas klo 11-13
Ruokalista: www.amica.fi/lahdensky
Lisätietoja: www.lahdenseurakuntayhtyma.fi
Tilauksesta myös iltaisin ja viikonloppuisin
Healing Room Lahti on
kristillinen rukousklinikka.
Henkilöstöravintola
l 40 hengelle, tied. p. 044 7191 285
Rukouspalvelua Sinulle,
joka kaipaat Jumalan apua
asioihisi.
Tervetuloa!
Pitopalvelu ja tilaisuustarjoilu:
Tiedustelut Maili Manninen, puh. 044 7191 285, [email protected]
Jaakob
iisakin poika
pe 16.1.2015 klo 19
Salpausselän kirkolla
Järj. Salpausselän srk Aikuistyö
Tervetuloa vuoden 2015
ensimmäiseen Tuomasmessuun
18.1. klo 18 Ristinkirkkoon!
Tuomasmessu on rento jumalanpalvelus ja 18.1. sitä johtaa
Hannu Lehdeskoski ja puheen pitää Rami Ylä-Soininmäki.
Musiikista vastaa Marko Haavisto ja Miikka Kallion bändi
sekä tuomaskuoro johtajanaan Johanna Boedecker.
Messua on valmistellut Miete ry ja messun jälkeen on iltapalaa.
Vauvakirkko
launeen kirkossa
su 25.1. klo 16.
Lämminhenkisessä kirkkohetkessä
vauvat ovat kunniavieraina.
Yhdessä lauletaan ja rukoillaan.
Kaikkia kutsutaan myös alttarille
siunattaviksi.
Lopuksi kirkkokahvit ja -naksut.
Mukana myös vauvaperhekerhon
ohjaajat ja pastori Riitta Särkiö.
Tervetuloa lasten perheet, kummit,
isovanhemmat ja muut läheiset!
Lahden seurakuntayhtymän diakoniatyö kiittää
kaikkia lahjoittajia, jotka joulun alla antoivat rahaa tai tavaraa jaettavaksi
vähävaraisille lahtelaisille diakoniatyöntekijöiden kautta.
Erityiskiitos Päijät-Hämeen markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille,
Vellamo Ladyille, Yrjänän säätiölle ja Lions Club Kariniemelle sekä "Tee
hyvä teko" - kampanjan toteuttaneille
Lions Clubeille: Vellamot, Lahti, Ankkurit,
Laune, Masto ja Salpausselkä.
Teidän lahjanne tuottivat joulumieltä
satoihin koteihin.
Siunattua vuotta 2015!
Riikka-Maria ja
Tomas Kolkan
lähettipiiri
ma 19.1. klo 18 Joutjärven kirkon tarjoilusalissa.
Vieraana Jari Koskinen.
Kahsveir-tti
kon
su 18.1. klo 13.30
Kirkkokatu 5:n juhlasalissa.
Konservatorion nuoret,
Pauli Pietiläinen, Ari Koivulahti, Suomen Lähetysseura 156 vuotta.
Ohjelma ja tarjoilu 5 e.
Siionin
virsien veisuut
Su 18.1. klo 16
Vapaudenk. 6 aulassa.
Veisauttajana Jaakko Löytty.
Liisa Pesonen, Esa Hietaniva.
Tervetuloa!
Afrikkalaista
tanssia
ja rytmejä
joka ke klo 16.30-17.30
Mukkulan kirkon alakerran
kerhotilassa 29.4.asti
Ohjaajana Ana Virtanen.
Hinta 3 e/kerta.
Palvelemme Ristinkirkossa (Kirkkokatu 4, Lahti)
maanantaisin parittomilla viikoilla klo 18.30-20.30.
Palveluillat keväällä 2015:
12.1. - 26.1. - 9.2. - 23.2. - 9.3. - 23.3. - 20.4. - 4.5. - 18.5.
Israel-rukouspiiri
joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 18-21 Joutjärven kirkolla,
seuraavasti 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.
Rukous Jesaja 62 mukaan ja ajankohtaista tietoa Israelin tapahtumista.
Rukoilemme myös Lahden seurakuntien puolesta.
Tied. John Laasonen puh. 041 545 2099.
Ankkurin seurakuntakodin toimintaa Laiturikatu 1
Seurakunnan toimintaa:
Messut su klo 14: 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5. sekä kiirastorstain
messu 2.4. klo 18
Perhekerho ke klo 9-11
Muuta toimintaa
Miehet Ankkurissa ma klo 13-15
Harjulan liikuntaryhmä tiistaisin 13.1.-14.4.
klo 10.30-11.15, poikkeus 24.2. ei ryhmää
Ankkurin Miesten kerho parittomina viikkoina torstaisin
klo 11-13
Naiset Ankkurissa parittomien viikkojen torstaina
15.1. - 23.4. klo 13 – 14.30, Raamatusta esillä Paavalin
kirjeet (alkaen Fil.)
•
•
••
•
•
JÄIKÖ RIPPIKOULU AIKANAAN
KÄYMÄTTÄ?
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa
lahden.se[email protected]
Onko sinua pyydetty kummiksi?
Oletko menossa naimisiin ja haluaisit
siksi käydä rippikoulun?
Haluaisitko uudelleen pysähtyä
hengellisten kysymysten äärelle?
Rippikoulun voi Lahdessa hyvin suorittaa myös aikuisena. Aikuisrippikoulu
koostuu yhteisistä kokoontumisista ja omatoimisesta työskentelystä.
Meillä on juuri alkamassa uusi aikuisrippikoulun ryhmä.
Lisätietoja [email protected] tai 044 719 1313.
u 1/2015Kirkonseutu
14.1.2014 1/2015 14.1.2014
PalvelutSeurakunnissa
Palvelut
& tapahtumat
& tapahtumat
Seurakunnissa
tapahtuu
tapahtuu
LAPSETLAPSET
JA PERHEET
JA PERHEET
- KIRKOLLA
- KIRKOLLA
TAVATAAN!
TAVATAAN!
PYHÄKOULUVÄEN
PYHÄKOULUVÄEN
SEIKKAILUYÖ
KESÄN
RETKIPÄIVÄ KORKEASAAREEN
KESÄN RETKIPÄIVÄ KORKEASAAREEN
EKERHOT
PERHEKERHOT
KOULUIKÄISTEN KERHOT
KOULUIKÄISTEN
KERHOT SEIKKAILUYÖ
Pe-la 22.-23.5. Parinpellon Pe-la 22.-23.5. Parinpellon
LA 13.6.
LA 13.6.
UKSENKIRKKO, Keskuskatu
SOVITUKSENKIRKKO,
2
TYTTÖKERHO
Keskuskatu 2
TYTTÖKERHO leirikeskuksessa
leirikeskuksessaRetken hinta sis. matkat ja sisäänpääsyn
Retken hinta sis. matkat ja sisäänpääsyn
aisin klo 9.30–11.30 torstainaisin klojoka
9.30–11.30
toinen SU klo 17-18.30 joka toinen SUJännittävää
klo 17-18.30
ohjelmaa illasta aamuun!
Jännittävää ohjelmaa
lapsetillasta
alle 4v.aamuun!
10 €, 4-17v. 15 €, aik.
lapset
20 €.
alle 4v. 10 €, 4-17v. 15 €, aik. 20 €.
3.-6.
-luokkalaisille
tytöille
Sovituksen3.-6.
-luokkalaisille
tytöille
SovituksenVAN KOULU, Nostavantie
NOSTAVAN
382
KOULU, Nostavantie 382
Leirin hinta 5€. Yli 5 v. pyhäkoululaisille.
Leirin hinta 5€. Yli
5 v. pyhäkoululaisille.
HUOM!
Ilmoittautuminen 22.1.-30.4.
HUOM! Ilmoittautuminen 22.1.-30.4.
kirkolla.
Vapaita
paikkoja
voi
tiedustella
kirkolla.
Vapaita
paikkoja
voi
tiedustella
pääty maanantaisin klo 9.30–11
asuntopääty maanantaisin klo 9.30–11
HUOM! Ilmoittautuminen 22.1.-30.4.
HUOM! Ilmoittautuminen 22.1.-30.4.
Tuulalta ja Päiviltä. Kerho alkaa su
Tuulalta
18.1. ja Päiviltä. Kerho alkaa su 18.1.
KESÄKERHOT 1.-18.6.
KESÄKERHOT 1.-18.6.
A PAPPILA, Särkäntie 1, VANHA PAPPILA, Särkäntie 1,
YHDESSÄ KUMMIN KAA
YHDESSÄ KUMMIN KAA
VISPILÄT VINKUMAAN TI klo 17-19
VISPILÄT VINKUMAAN
TI klo 17-19
SOVITUKSENKIRKOLLA
n klo 9.30–11
tiistaisin klo 9.30–11
La-su 23.-24.5.
La-su 23.-24.5. SOVITUKSENKIRKOLLA
4.-5. -luokkalaisille tytöille ja pojille
4.-5. -luokkalaisille
tytöille jasyntyneille
pojille lapsille ja2006-2008
maanantaisin,
keskiviikkoisin
ja maanantaisin,
perkeskiviikkoisin ja per2006-2008
heidän
syntyneille
lapsille
ja
heidän
ÖN koulu, Miekkiöntie 516
MIEKKIÖN koulu,
Miekkiöntie 516Mukaan mahtuu
Sovituksenkirkolla.
Sovituksenkirkolla.
12
MukaanKummiparista
mahtuu 12 toisenkummeille.
jantaisin toisen tulee
jantaisin
kummeille.
tulee
Kummiparista
kkoisin klo 14.30–16 keskiviikkoisin klo
14.30–16
tyttöä!
Kerhopaikat arvotaan – Ilmoittautyttöä! Kerhopaikat
arvotaan – Ilmoittauolla hollolalainen.
Leirin hinta lapselta
olla hollolalainen.
20
Leirin hinta lapselta
20
VESIKANSAN
SEURAKUNTAKODILLA
VESIKANSAN SEURAKUNTAKODILLA
tuminenPaimelantie
22. -23.1. Kerho
27.1. 22. -23.1.
alkaa30ti €.
27.1.
ANSAN srk-koti, Paimelantie
VESIKANSAN
51
srk-koti,
51 alkaa tituminen
€ jaKerho
kummilta
€ ja kummilta 30tiistaisin
€.
ja torstaisin
tiistaisin ja torstaisin
in klo 9.30–11.30
torstaisin klo 9.30–11.30
Sählykerhot jatkavat toimintaansa
Sählykerhot jatkavat
KESÄNtoimintaansa
PERHELEIRI
KESÄN PERHELEIRI
Aamupäivisin perhekerho ja iltapäivisin
Aamupäivisin perhekerho ja iltapäivisin
vko 3,Keskustie
ei erillistä7 ilmoittautumista.
vko 3, ei erillistä
ilmoittautumista.
LAN srk-koti, Keskustie HERRALAN
7
srk-koti,
Pe-su
25.–27.7. Parinpellon leirikesPe-su 25.–27.7.kerhoparkki
Parinpellonylileirikes3 v. lapsille. HUOM!
kerhoparkki
Ei
yli 3 v. lapsille. HUOM! Ei
Tervetuloa mukaan!
Tervetuloa mukaan!
in klo 9.30–11
torstaisin klo 9.30–11
kuksessa
kuksessa
ennakkoilmoittautumista.
ennakkoilmoittautumista.
PERHESÄHLY
TO klo1118 –19 PERHESÄHLY TO
klo hinta
18 –19
Leirin
aikuisilta 30 €, lapsilta
Leirin
26 €,hinta aikuisilta 30 €, lapsilta 26 €,
NKOSKEN tupa, Toijalantie
HÄMEENKOSKEN
11
tupa, Toijalantie
0.-6. -luokkalaisille tytöille ja pojille
0.-6.sekä
-luokkalaisille
ja pojilleHUOM!
sekä Ilmoittautumialletytöille
4v. ilmaiseksi.
alle 4v. ilmaiseksi.
HUOM!
IlmoittautumiNÄIN
ILMOITTAUDUT
NÄIN ILMOITTAUDUT
in klo 9.30–11
torstaisin klo 9.30–11
heidän perheilleen. Salpahallissa,
heidän
käyntiperheilleen.
nen Salpahallissa,
22.1–30.4. käynti
nen 22.1–30.4. Ilmoittautumisaika 22.-23.1. to-pe
Ilmoittautumisaika 22.-23.1. to-pe
Opintieltä
Opintieltä
AKERHO
VAUVAKERHO
RETKET
JA TAPAHTUMAT
RETKET JA TAPAHTUMAT
Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole
Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole
ÄIJÄSÄHLY
PE
klo
17-18
ÄIJÄSÄHLY
PE
klo
17-18
merkitystä.
merkitystä.
UKSENKIRKKO,
SOVITUKSENKIRKKO,
Ilmoittautuminen
retkille Ilmoittautuminen
retkille
0.-4.
-luokkalaisille
pojille
ja
heidän
0.-4.
-luokkalaisille
pojille
ja
heidän
katu 2, tiistaisin klo 9.30-11
Keskuskatu 2, tiistaisin
kloäijille.
9.30-11
22.-23.1. to-pe
22.-23.1. to-pe ILMOITTAUTUMINEN ENSISIJAISESTI
ILMOITTAUTUMINEN ENSISIJAISESTI
elämänsä
elämänsä
äijille.
erho on vanhemmille, Vauvakerho on Nappaa
vanhemmille,
osoitteessa
internetissä osoitteessa
mukaan
aikuinen äijä, isä,
Nappaa mukaanISÄN
aikuinen
äijä,Suisä,
EVÄÄT
1.2. klo 16-18 ISÄN EVÄÄT Su internetissä
1.2. klo 16-18
n ensimmäinen alle 1v. vauva.
joilla on ensimmäinen
alle
1v.
vauva.
www.hollolanseurakunta.fi www.hollolanseurakunta.fi
kummi, ukki tai vaikka veli! Salpahallissa,
kummi, ukki tai Sovituksenkirkolla
vaikka veli! Salpahallissa,
Sovituksenkirkolla
Etusivulta löydät palkin VERKKOILMOITkäynti Opintieltä
käynti OpintieltäTämä on isien ja lasten oma juttu!
Tämä on isien ja Etusivulta
lasten omalöydät
juttu!palkin VERKKOILMOITKOULUT
PYHÄKOULUT
TAUTUMINEN,
jonka kautta pääset
TAUTUMINEN,
iljonka kautta pääset ilLuvassa
linnunpönttöjen
Luvassa linnunpönttöjen
rakentamista
ISÄ – POIKA SÄHLY PE klo 17.30-18.30
ISÄ – POIKA SÄHLY
PE klo
17.30-18.30 rakentamista
moittautumaan.
sen
Siirry kalenterissa, sen
UKSENKIRKOLLA
SOVITUKSENKIRKOLLA
ja perhepiilosta.
ja perhepiilosta.moittautumaan. Siirry kalenterissa,
0.-6. -luokkalaisille pojille ja heidän
0.-6.isille
-luokkalaisille
pojille ja heidän isille
kuukauden kohdalle, jolloin tapahtuma
kuukauden
on. kohdalle, jolloin tapahtuma on.
taisin klo 10, 11.1.- 3.5. sunnuntaisin kloNostavan
10, 11.1.-koululla
3.5. (Nostavantie Nostavan
382)
koululla
(Nostavantie
382)
YLLÄTYSRETKI La 7.2.
YLLÄTYSRETKI La 7.2.
LAN KIRKOLLA:
HOLLOLAN KIRKOLLA:
VoitHinta:
ilmoittautua
Voit ilmoittautua myös soittamalla
7.-9.kerhoista
–luokkalaisille
Hinta: 30€ 7.-9. –luokkalaisille
30€ myös soittamalla
Tarkemmat tiedot kerhoista löydät
Tarkemmat tiedot
löydät
sa Pappilassa, sunnuntaisin
Vanhassa
klo Pappilassa,
sunnuntaisin
klo
klo 9-15, p.03 524 6644.
klo 9-15, p.03 524 6644.
osoitteesta www.hollolanseurakunta.fi
osoitteesta www.hollolanseurakunta.fi
PAIMELAN
TALVITAPAHTUMA
PAIMELAN
TALVITAPAHTUMA
.; 25.1.; 8.2.; 22.2.; 8.3.; 22.3.;
10, 11.1.;
5.4.; 25.1.; 8.2.;
22.2.; 8.3.; 22.3.;
5.4.; kautta
/kouluikaiset
ja koulujen
/kouluikaiset jaSukoulujen
kautta
8.2.
klo
11–14
Su
8.2.
klo
11–14
Paikat
ARVOTAAN
ilmoittautuneiden
Paikat ARVOTAAN ilmoittautuneiden
3.5.
19.4. ja 3.5. jaettavasta esitteestä.
jaettavasta esitteestä.
Paimelan koululla, Paimelantie 524.
Paimelan koululla,
kesken,
Paimelantie
mikäli ilmoittautuneita
524.
on
kesken, mikäli ilmoittautuneita on
VAN KOULULLA:
NOSTAVAN KOULULLA:
Yhteisvastuun hyväksi.
Yhteisvastuun hyväksi.
enemmän kuin paikkoja.
enemmän kuin paikkoja.
lassa lauantaisin klo 11–13,
Kerhotilassa lauantaisin
LEIRIT klo 11–13,
LEIRIT
HUOM! Ei ennakkoilmoittautumista.
HUOM! Ei ennakkoilmoittautumista.
Leirimaksusta
voi
hakea
vapautusta
Leirimaksusta voi hakea vapautusta
yhis 17.1.- 25.4.
Puuhapyhis 17.1.25.4.
Ilmoittautuminen
leireille Ilmoittautuminen
leireilleJA IDEAPARK Ma 23.2.
FUNPARK
FUNPARK JA IDEAPARK
Ma perustein.
23.2.
taloudellisin
Huom! Hollolan
taloudellisin perustein. Huom! Hollolan
LAN SRK-KODILLA
HERRALAN SRK-KODILLA
22.-23.1. to-pe
22.-23.1. to-pe5. -7. -luokkalaisille
5. -7. -luokkalaisille
seurakuntaan kuulumattomilta seurakuntaan
perimme
kuulumattomilta perimme
in klo 17.45–18.45
torstaisin klo 17.45–18.45
28 € (Funpark+matkat). Hinta: 28 € (Funpark+matkat).
korotetun leiri- ja retkimaksun (+50 %)
korotetun leiri- ja retkimaksun (+50 %)
12 – VUOTIAAT TEMPPELISSÄ 12 – VUOTIAATHinta:
TEMPPELISSÄ
2.; 19.2.; 5.3.; 19.3.; 9.4.; 23.4.
22.1.; 5.2.; 19.2.;La-su
5.3.; 19.3.;
9.4.; 23.4.
14.-15.2.
Sovituksenkirkossa
La-su 14.-15.2.PERHEEN
Sovituksenkirkossa
HUVIPUISTORETKI FUNPERHEEN HUVIPUISTORETKI
Osallistujien onFUNtäytettävä mainittu
Osallistujien on täytettävä mainittu
ja 7.5.
Vuonna 2003 syntyneille pojille Vuonna
ja
2003 syntyneille
ja
PARKKIINpojille
JA IDEAPARKKIIN
ma
PARKKIIN
23.2. JA IDEAPARKKIIN
23.2.aikana. Ilmoitikäraja tämän ma
vuoden
ikäraja tämän vuoden aikana. IlmoitHÄKOULU
KOTIPYHÄKOULU
tytöille. Leirin hinta 15€.
tytöille. Leirin hinta
15€.
Retken hinta sis. matkan ja rannekkeen;
Retken hinta sis.tautumisen
matkan ja rannekkeen;
yhteydessä voit esittää
tautumisen yhteydessä voit esittää
.): Pationpolku 7 perjantaisin
(9-15- v.): Pationpolku
7
perjantaisin
alle 100 cm 20 €, yli 100 cm 28 €,alle 100 cm 20 €,kaveritoiveesi.
yli 100 cm 28 €,
kaveritoiveesi.
YOLO!
POIKALEIRI
YOLO! POIKALEIRI
16.1.; 13.2.; 13.3.; 17.4. ja klo
8.5.18, 16.1.; 13.2.;
13.3.;
17.4.
ja
8.5.
ilman ranneketta 15 € aikuinen ilman ranneketta 15 €
La-su 21.-22.3. 2.-6. lk Hämeenkosken
La-su 21.-22.3.aikuinen
2.-6. lk Hämeenkosken
Kaikille
ilmoittautuneille
lähetetään
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään
(sis. aluelipun).
leirimajalla
leirimajalla (sis. aluelipun).
tieto leirille/retkelle pääsystä postitse.
tieto leirille/retkelle pääsystä postitse.
EMESSUT
PERHEMESSUT
You only live once! Poikaleirille järjesteYou only live once!
Poikaleirille
järjesteHÄMEENKOSKEN LASKIAISTAPAHHÄMEENKOSKEN LASKIAISTAPAHUKSENKIRKOSSA
SOVITUKSENKIRKOSSA
tään bussikuljetus. Leirin hinta 20€.
tään bussikuljetus.
Leirin
hinta
20€.
TUMA SU 15.2. klo 11–13, TUMA SU 15.2. LISÄTIETOJA
klo 11–13,
LISÄTIETOJA
klo 10, palmusunnuntain
sumessu
29.3. klo 10, palmusunnuntain
messu
Hämeenkosken kirkolla, Toijalantie
Hämeenkosken
11.
kirkolla, Toijalantie 11.
TALVEN PERHELEIRI
TALVEN PERHELEIRI
VARHAISKASVATUS
VARHAISKASVATUS
Ei ennakkoilmoittautumista.
HUOM! Ei ennakkoilmoittautumista.
LAN KIRKOSSA
HOLLOLAN KIRKOSSA
Pe-su 27.–29.3. Hämeenkosken
Pe-su 27.–29.3.HUOM!
Hämeenkosken
www.hollolanseurakunta.fi/ varhaiskaswww.hollolanseurakunta.fi/ varhaiskasklo 10, kummikirkko su 24.5. klo 10, kummikirkko
leirimajalla
leirimajalla RAAMATTUSEIKKAILU La 21.3.RAAMATTUSEIKKAILU
klo
La
21.3.
klo
vatus ja www.facebook.com/lapsionilo
vatus ja www.facebook.com/lapsionilo
Leirin
hinta
aikuisilta
30
€,
lapsilta
Leirin
26
€,
hinta
aikuisilta
30
€,
lapsilta
26
€,
11-13
Sovituksenkirkolla
11-13
Sovituksenkirkolla
NKOSKEN KIRKOSSA HÄMEENKOSKEN KIRKOSSA
Johtava
lapsityönohjaaja
Riitta
Johtava
Petsalo lapsityönohjaaja Riitta Petsalo
alle
4v.
ilmaiseksi.
Vain
perheen
alle
kahdes4v.
ilmaiseksi.
Vain
perheen
kahdesTänä
vuonna
4v.
tai
5v.
täyttävät
Tänä
vuonna
4v.
tai
5v.
täyttävät
klo 10, laskiaismessu su 15.2. klo 10, laskiaismessu
p. 040 832
9899,postitse
[email protected]
p. 040 832 9899, [email protected]
ta lapsesta peritäänmessu
maksu. ta lapsesta peritään
pojatmaksu.
ja tytöt. Saat vielä kutsun postitse
pojat ja tytöt. Saat
vielä kutsun
klo 10, palmusunnuntain
sumessu
29.3. klo 10, palmusunnuntain
seikkailuun.
seikkailuun. Pyhäkoulusihteeri Satu Vesa Pyhäkoulusihteeri Satu Vesa
LOL! TYTTÖLEIRI
LOL! TYTTÖLEIRI
ÄKERHOT
PÄIVÄKERHOT
Parinpellon leirikeskuksessa Parinpellon leirikeskuksessa
PERHEIDEN PÄÄSIÄISMATKA LAPPIIN
PERHEIDEN PÄÄSIÄISMATKA
p. 044 524 6206,[email protected]
LAPPIIN
p. 044 524 6206,[email protected]
Pe-la2014–2015
24.-25.4. 5.-6.
lk
Pe-la 24.-25.4. 5.-6.
lk SAARISELKÄ, Tievatupa
1. -6.4.
1. -6.4. SAARISELKÄ,
Tievatupa TYÖ
takaudella 2014–2015 Toimintakaudella
päiväpäiväKOULUIKÄISTEN
KOULUIKÄISTEN TYÖ
La-susyntyneille
25.-26.4. 7.-8.
lk
La-su 25.-26.4. 7.-8.
lk viettämään pääsiäistä Lapin
Lähde
Lähde viettämään
pääsiäistä Lapin
a 2009–2011 syntyneille kerhoja
lapsille. 2009–2011
lapsille.
www.hollolanseurakunta.fi/kouluikaiset
www.hollolanseurakunta.fi/kouluikaiset
Lots of4 laugh!
Ilmaisun iloa. Tämä
Lots
leiriofon
laugh! Ilmaisun
Tämä leiri
on tunnelmaa
upeisiiniloa.
maisemiin!
Lapin
upeisiin maisemiin!
Lapin tunnelmaa
tulee täyttää 4 v. toukokuun
Lapsen tulee täyttää
v. toukokuun
ihan XD! Leirin hinta 15€.
ihan XD! Leirin rentoutuen,
hinta 15€. hiihtäen, lasketellenrentoutuen,
ja
hiihtäen,
Nuorisotyönohjaaja
lasketellen ja Tuula Ijäs Nuorisotyönohjaaja Tuula Ijäs
n mennessä.
loppuun mennessä.
ulkoillen yhdessä oman perheenulkoillen
kanssa. yhdessäp.oman
044 524
perheen
6180,[email protected]
kanssa.
p. 044 524 6180,[email protected]
kerhopaikkoja voi kysellä
Vapaita kerhopaikkoja
voi kysellä
BFF! TYTTÖLEIRI
BFF! TYTTÖLEIRI
Matkan hinta: aikuiset 270 € ja lapset
Matkan hinta: aikuiset
270 € ja lapsetPäivi Sivonen
32 9899/Riitta
p. 040 832 9899/Riitta
Parinpellon leirikeskuksessa Parinpellon leirikeskuksessa
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja Päivi Sivonen
220 €, muualta tulevat
alle 12-vuotiaat 220
€, muualta
tulevat
Pe-la 15.-16.5. 1.- 4. lk
Pe-la 15.-16.5. 1.-alle
4. 12-vuotiaat
lk
p.lapset
044
524
6190,[email protected]
p. 044 524 6190,[email protected]
aikuiset
325
€
ja
lapset
alle
12-vuotta
aikuiset
325
€
ja
alle
12-vuotta
takauden 2015–16 päiväToimintakauden
2015–16
päiväLa-su 16.-17.5. 1.- 4. lk
La-su 16.-17.5. 1.- 4. lk
265
€.
Sis.
matkat,
majoituksen,
265
ruokai€.
Sis.
matkat,
Vesikansan
majoituksen,
aluetyöntekijä
ruokaipastori
Vesikansan
Mikko aluetyöntekijä pastori Mikko
a 2010–2011 syntyneille
kerhoja 2010–2011
syntyneille
Best friends forever, parhaita kavereita
Best friends forever, parhaita kavereita
lut, kuljetukset
rinteisiin ja Saariselälle
lut, kuljetukset rinteisiin
Kaartama
ja Saariselälle
p. 044 524 6183, Kaartama p. 044 524 6183,
.
lapsille.
ikuisesti! Leirin hinta 15€. Ilmoittautuikuisesti! Leirin hinta
15€. Ilmoittautupäivittäin,
ohjelman
sekä päiväretken.
päivittäin, ohjelman
[email protected]
sekä päiväretken.
[email protected]
17–18 (20.4.–3.5.) osoitteessa
Ilm. vko 17–18 (20.4.–3.5.)
osoitteessa
misen yhteydessä
voit valita ensisijaisen
misen yhteydessä
voit valita
ensisijaisen
Kysy lisää!
Kysy lisää!
ollolanseurakunta.fi
www.hollolanseurakunta.fi
leirivaihtoehdon.
leirivaihtoehdon.
HUOM! Ilmoittautuminen 22.-HUOM!
31.1. Ilmoittautuminen 22.- 31.1.
oituksesta tarkemmat ohjeet.
kts. ilmoituksesta tarkemmat ohjeet.
HOLLOLAN
HOLLOLAN
SEURAKUNTA
SEURAKUNTA
Sinua
paaehtoistyöstä
Vapaaehtoistyöstä
kiinnostunut
kiinnostunut
Sinua
tarvitaan! tarvitaan!
imia esimerkiksi:
Voit toimia esimerkiksi:
- kirkkojen
- kirkkojen oppaana Tule mukaan vapaaTule mukaan vapaanä ja tukihenkilönä
eri-ikäisille
ja tukihenkilönä
ihmisilleeri-ikäisille
ihmisille oppaana
- ystävänä
ehtoistyöhön Hollolan
ehtoistyöhön Hollolan
- pyhäkoulun opettajana
- pyhäkoulun opettajana
Vesikansassa)(myös Vesikansassa)
sinulla
jos sinulla
- kerhon
vetäjänä - kerhon vetäjänä seurakuntaan, jos seurakuntaan,
mäntänä/isäntänä
emäntänä/isäntänä
kansan kammarissa
Kaiken kansan
kammarissa
- olla Kaiken
on
mahdollisuus
sitoutua
on
mahdollisuus
sitoutua
vapaaehtoisena,
- Missiokaupan
- Missiokaupan vapaaehtoisena,
aa eri tilaisuuksien
- avustaa
järjestämisessä
eri tilaisuuksien
jne. järjestämisessä
jne.
1-2 kertaa kuukaudessa.
käsityöläisenä
käsityöläisenä 1-2 kertaa kuukaudessa.
ummona tai- –ukkina
varamummona tai –ukkina
ollolanseurakunta.fi/vapaaehtoistyo
www.hollolanseurakunta.fi/vapaaehtoistyo
elut, Eila Virtanen
Tiedustelut,
p. 040
Eila762
Virtanen
6874. p. 040 762 6874.
Seurakunta järjestää
Seurakunta järjestää
koulutusta ja tukea
koulutusta ja tukea
vapaaehtoisille. vapaaehtoisille.
19
19
Lahden
seurakuntayhtymän
seurakuntaneuvostot
2015-2018
Keski-Lahden
seurakuntaneuvosto
Erkki Nieminen, Jouko Skinnari
(uusi), Elli Latva-Hakuni (uusi),
Marja-Leena Taavila, Marketta
Iso-Kuortti (uusi), Matti Vierumäki, Riitta Viinanen (uusi),
Antero Ihalainen (uusi), Hannu
Huusari (uusi), Iida Hovi, Jorma
Halme, Pekka Eskelinen, Pekka
Ojala, Simo Hiilamo, Tapani
Malinen, Terttu Hellman
Joutjärven
seurakuntaneuvosto
Hannu Väänänen (uusi), Jussi
Kantoluoto, Keijo Vikman,
Kerttu Nygren, Lauri Pyykkö,
Martti Haarala, Matti Vanhanen, Mika Falk, Pekka Kemppainen, Tiina Wallin (uusi),
Virpi Karisto, Tapani Ripatti
(uusi), Tuula Ojala, Janne
Toikka (uusi)
Launeen
seurakuntaneuvosto
Marja-Leena Vierumäki, Eila
Jokinen, Risto Paulamäki, Tiitu
Lind (uusi,) Heikki Kotinurmi
(uusi), Heikki Laine, Anni Siivonen (uusi), Atte Nurminen
(uusi), Jorma Matikainen, Regina Leppänen, Risto Kaakinen,
Saara Tölli (uusi), Seppo Linkola
(uusi), Tapio Nieminen.
Salpausselän
seurakuntaneuvosto
Eija Sintojen (uusi), Tarmo
Tikka (uusi), Antero Helanterä,
Jonna Rothberg-Mikkonen
(uusi), Hanna Uronen, AnnaMaija Uski (uusi), Anne Takala
(uusi), Hannu Annola, Kyösti
Perkiö (uusi), Maija-Liisa Kutvonen (uusi), Merja Savolainen,
Raimo Uski (uusi), Seija Sunna
(uusi).
20
Kirkonseutu 1/2015 14.1.2015
Kirkkoon liittyi ennätysmäärä ihmisiä
VUONNA 2014 Suomen evankelis-
luterilaiseen kirkkoon liittyi jäsentietojärjestelmän ennakkotietojen mukaan yli 15 500 henkilöä.
Luku on suurempi kuin koskaan
ennen.
Erityisen paljon kirkkoon on liitytty vuoden lopussa. Joulukuussa
2014 kirkkoon liittyi lähes 1400 ihmistä, kun viime vuonna vastaava
luku oli 892.
- Viime joulukuussa kirkkoon
liittyi useita satoja henkilöitä
viimevuotista enemmän. Tämä
saattaa kertoa uudenlaisesta
ilmiöstä, jossa kirkon julkiset
kannanotot aiheuttavat myös
paluuliikennettä kirkkoon,
sanoo Kimmo Ketola Kirkon
tutkimuskeskuksesta.
Kirkkoon liittyminen on kasvanut samaa tahtia kuin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus väestöstä.
- Tässä mielessä kirkkoon liittyjien osuus on pysynyt pitkään
hyvin vakaana, Ketola toteaa.
Vuonna 2013 kirkkoon liittyi
14 653 henkilöä.
Kirkosta eroamisia kirjattiin
31.12.2014 mennessä noin 74 000
kappaletta, joka on selkeästi keskimääräistä suurempi luku.
Vuonna 2013 kirkosta erosi
58 965 henkilöä. Vuoden 2013 luvuissa on järjestelmävaihdoksen
vuoksi mukana myös vuoden 2012
lopun tapahtumia.
Kirkon jäsenmäärä on vuoden
2014 lopussa noin 4 041 000 henkilöä. Kirkon jäseniä on noin 74 %
suomalaisista.
- Kirkko on viime vuoden jäsenyysmuutoksista huolimatta
Suomen suurin yhteisö. Erityisesti
vaikeina taloudellisina aikoina
moni arvostaa kirkon ruohonjuuritason työtä ja roolia paikallistasolla.
Tee hyvä teko -kampanja jakoi jouluiloa
- LAHJOITUKSIA saatiin 15-16 kuutiota, ja niiden rahallinen arvo oli
huomattava, kertoo Heidi Sihvonen
lahtelaisten Lions clubien joulun alla
toteuttamasta Tee hyvä teko -kampanjasta. Kampanjan emoklubin LC
Lahti/Vellamoiden Heidi Sihvonen
organisoi keräystä nyt viidettä kertaa.
Lions klubien leijonat jakoivat
kampanjan aikana kaupoissa tuhansia
lappuja, joissa asiakkaita kehotettiin
omien ostosten lomassa hankkimaan
hyvin säilyvä tuote lahjoitettavaksi lähialueen vähävaraisille perheille.
- Asiakkaat osallistuivat kampanjaan mielellään ja pitivät konkreettisen
avun antamisesta rahalahjoitusten
sijaan. Vaikuttavinta oli huomata,
kuinka moni teki lahjoituksen vähästään, sillä useilla lahjoittajilla oli huoli
myös omasta selviytymisestä nyt ja tulevaisuudessa. Ihmiset luottivat hyvin
myös tavara-avun perille menoon.
Leijonat organisoivat ja toteuttivat
keräyksen, ja ruokatavaroiden jakelu
tapahtui Lahden seurakuntayhtymän
diakoniatyön ruokapankin kautta.
Tavaralahjoitukset ohjattiin Lahdessa
Mannerheimin lastensuojeluliiton
kautta vähävaraisiin lapsiperheisiin.
Yksittäisistä ruoka- ja tavaralahjoituksista koostui laatikoittain, kärryittäin, rullakoittain ja lastauslavoittain
lahjoitettavaa.
- Menneenä jouluna noin 800
kotitalouteen lahjoitettiin esimerkiksi kahvia, teetä, pipareita, suklaata,
kuivattuja hedelmiä ja puuroriisiä.
Lisäksi erityisesti lapsiperheisiin löysivät tiensä lelut, vaatteet, jalkineet,
pesuaineet, kahvinkeittimet ja muut
yleishyödykkeet.
- Lämmin kiitos kampanjan huikeasta onnistumisesta kuuluu ruokatuotteiden ja tavaroiden lahjoittajille.
Kiittäminen on myös kauppiaita ja
heidän henkilökuntaansa.Tänä vuonna
kampanjan toteuttivat LC Lahti/Vellamot Launeen Prismassa, LC/Lahti
Salpausselkä Sokoksella, LC/Lahti
Masto K -supermarket Okeroisissa
sekä Kärkkäisellä, LC Lahti/Ankkurit
kauppakeskus Sykkeen S-marketissa,
LC Lahti/Laune K -supermarket
Ahtialassa ja LC Lahti Launeen
Citymarketissa.
- Kampanjan ympärillä leijuva
hyvä ja kiitollinen tunnelma innostaa
lionsklubeja jatkamaan keräystä yhdessä seurakuntayhtymän kanssa myös
tulevaisuudessa.
Sibeliusta ja Bachia
Ristinkirkossa
MIKKELIN kaupunginorkes-
teri konsertoi Ristinkirkossa
perjantaina 16.1. kello 19.
Solistina soittaa entinen Sinfonia Lahden pitkäaikainen
vuorotteleva konserttimestari,
nykyisin Mikkelin kaupunginorkesterin konserttimestarina toimiva lahtelaisviulisti
Jyrki Lasonpalo. Konsertti
juhlistaa samalla Lasonpalon
50-vuotissyntymäpäivää.
Kapellimestarina toimii
Jyrki Lasonpalon poika, nuoren
sukupolven nouseviin kapellimestareihin kuuluva Erkki
Lasonpalo. Erkki Lasonpalo
on käynyt koulunsa Lahdessa ja
opiskellut viulunsoittoa Lahden
konservatoriossa ennen siirtymistään Sibelius-Akatemiaan.
Kapellimestaridiplomin hän
suoritti Leif Segerstamin johdolla vuonna 2011.
Konsertin ohjelmassa on
peräti kolme solistiteosta.
Jean Sibeliuksen juhlavuoden
kunniaksi esitetään Sarja
viululle ja jousille, joka on
säveltäjämestarin myöhäisimpiä teoksia. Säveltäjä asetti
teoksen aikanaan esityskiel-
toon, ja sen ensiesitys kuultiinkin vasta vuonna 1990.
Johann Sebastian Bachin
tuotannosta kuullaan sekä amolliviulukonsertto että konsertto kahdelle viululle, jossa
isä ja poika Lasonpalo esiintyvät yhdessä solistitehtävissä.
Orkesterinumerona esitetään
unkarilaissäveltäjä Bela Bartókin Divertimento jousille.
➜ Liput Lippupalvelusta ja
ovelta tuntia ennen konserttia.
Lippujen hinnat 23 e norm./
21 e eläk./8 e opisk. ja lapset.
Kirkon tiedotuskeskus
Perheneuvoja
Jyrki
Lasonpalo
on solistina
Mikkelin
kaupunginorkesterin
konsertissa
Ristinkirkossa.
JOHANNES KAARAKAINEN
Heidi Sihvonen iloitsee kampanjan onnistumisesta.
Kirkon ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen kautta kirkon jäsenen
auttava käsi ulottuu eri puolille
maailmaa, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo sanoo.
Kohtaamisia
punaisten valojen
takana 1/3
Vastaanottosihteerin arkea
Ring, ring...
- Kirkon perheneuvonta, puhelimessa vastaanottosihteeri Sirkka Sihteerikkö.
- Ööh, päivää, soitinkohan nyt oikeaan numeroon, tota mulla on tällainen parisuhdekriisi,
kuuluukohan tällainen sinne teille?
- Kerro vähän mistä sulla on kysymys, niin
katsotaan..
- (itkua…) Mä sain viikonloppuna tietää, että
mun miehellä on ollut suhde toiseen naiseen jo
kuukauden ajan. Mä oon ihan finaalissa, tää on
kauhea kriisi!
- Joo, kyllä tällaisia asioita meillä pohditaan, sopiiko, että esitän muutaman kysymyksen, niin katsotaan tuletko meille
vai ohjaanko sinut oman paikkakuntasi
perheasiainneuvottelukeskukseen.
- Me asutaan täällä Jo..ssa
- No se on ihan selvä, kuulut meille, kerro
vähän lisää voinnistasi, sä olet nyt kovassa kriisissä, siltä tämä kuulostaa, asia siis tuli sulle ihan
yllätyksenä…
- Joo mä olen luullut, että meillä on kaikki
hyvin. Meillä on kaksi lasta, vanhempi on ekaluokkalainen ja toinen eskarissa, me ollaan just
muutettu omakotitaloon tänne kivalle seudulle,
mä en tajuu tätä juttua ollenkaan. Mies vaan
kertoo, että siinä nyt vaan kävi tällee… (itkua…).
Pitäiskö mu nyt erota vai tappaa se mies? Ihan
älytyöntä, jos jotain olisi ollu viassa, olishan se
voinut kertoa, vai oliks tää mun syy, enkö mä
ollut hyvä vaimo? Työn kautta ne oli tutustuneet,
se muija on sen työkaveri, ja jotenkin… Eikä se
kerro mulle mitään syytä. Mä aloin viikonloppuna epäillä kun löysin sen puhelimesta lemmen
viestejä… jollekin muulle kuin mulle (itkua..)
- Aikamoisessa ahdingossa olet, tunteet ovat
varmasti sekaisin ja epätoivoiset. Oletko kotosalla vai työssä, miten lapset nyt voivat, onko
sulla vielä ollut ketään, jolle jakaa fiiliksiä?
- Lapset ovat tarhassa ja koulussa. Mä olen
nyt pari päivää sairaslomalla, eihän tätä oloa
kestä millään.. mä vaan itken…mitä mun pitäis
tehdä? En mä tiedä jatkuuko se juttu vai ei.
Mun mies ei sitten halunnut puhua mitään kun
sai kakistettua tän kivan yllärin. Se häipy kaverinsa kämpille ja mä jäin yksin tän jutun kanssa,
voi vi..u kun olen raivoissani ja epätoivonen…
Me ollaan ihan hyvin koulutettu pari ja vakituiset työpaikat, mitään ei pitänyt olla vinossa…
- Tota, nyt tehdään seuraavaa, annatko mulle
sun yhteystietoja ja sitten edetään siten, että…
Veijo Pesonen
perheneuvoja