Näin tarkistat työeläkeotteesi

Näin tarkistat työeläkeotteesi
1 Tarkista ansiotietosi
4 Arvio karttuneesta eläkkeestä
Ovatko tiedot täydentyneet viime vuoden aikana?
Jos ansioissa on virhe, ilmoita siitä meille tekemällä
sähköinen selvityspyyntö.
Tämä sisältää elinaikakertoimen vaikutuksen. Lue lisää
elinaikakertoimesta Eläketurvakeskuksen sivuilta.
Työnantajan nimenmuutos ei vaikuta eläkkeesi määrään,
joten siitä sinun ei tarvitse ilmoittaa meille. Jos virhe
koskee julkisen alan ansiotietoja, ilmoita siitä Kevaan.
2 Karttunut eläke
Karttunut eläke on kuluvan vuoden indeksitasossa.
Vuosiansiot taas ovat ansaintavuoden tasossa. Mitä
vanhempi vuosi on kyseessä, sitä useampi indeksikorotus
karttuneeseen eläkkeeseen sisältyy. Siksi edellisen
vuoden eläke voi olla suurempi kuin seuraavan, vaikka
palkkasumma olisi pienempi.
Vuodesta 2005 alkaen eläkettä on karttunut työstä, joka
on tehty 18–67-vuotiaana.
Yrittäjätoiminta
Jos et ole itse korottanut YEL-työtuloasi, alkuperäistä
työtuloasi on tarkistettu vuosittain palkkakertoimella,
joten vuoden työstä karttunut eläkkeesi säilyy ennallaan.
Onko otteessasi huomautus “Eläkkeestä on
vähennetty määrä, jolla julkisten alojen eläke ylittää
enimmäismäärän”? Tähän voi olla kaksi syytä:
SUKUNIMI, ETUNIMI
Henkilötunnus 010263-1234
1. Jos olet ollut julkisen alan töissä ennen vuotta
2005, karttunutta eläkettäsi on voitu vähentää
yhteensovituksen takia. Lue lisää Kevan esitteestä.
TYÖELÄKKEEN MUODOSTUMINEN 1.1.2005 ALKAEN
Eläkkeen perusteena oleva ansio esitetään ansaintavuoden tasossa
2. Karttunutta eläkettäsi vähennetään, jos
• olet syntynyt ennen vuotta 1960
• julkisen alan palvelussuhteesi on alkanut
ennen vuotta 1993
• jäät vanhuuseläkkeelle ennen 65 vuoden ikää ja
• julkinen palvelussuhteesi on päättynyt jo aiemmin.
Lue lisää Kevan esitteestä.
Vuosi 2011
YRITTÄJÄTOIMINTA
Eläkkeen perusteena oleva ansio
Vuosi 2012
YRITTÄJÄTOIMINTA
Vuosi 2013
YRITYS OY
20.000,00 e
1
20.606,54 e
3.120,00 e
Vuosi 2014
YRITYS OY
37.686,00 e
Karttunut eläke
Karttunut eläke
Karttunut eläke
Nämä ovat otteen lopussa. Syynä voi olla ikä työsuhteen
aikana, työn lyhyys tai palkan pienuus. Osa vanhoista
pätkätöistä näkyy otteella vain vuosiansioina. Jos haluat
selvittää yli 6 v vanhoja yksityisen alan tietoja, sinun pitää
itse esittää palkkoja ja työnantajia koskevat tositteet.
Lisätietoja julkisen alan työskentelystä saat Kevasta.
12 pv
41.056,64 e/v
Ulkomailla vakuutettu työ ei näy työeläkeotteessa. Jos
Eläketurvakeskuksessa on tietoja ulkomaan työstäsi
(Ruotsi, Norja, Saksa), näet tiedot otteen lopusta.
2
27,19 e/kk
3,80 e/kk
44,95 e/kk
3
4
ANSIOTYÖ, JOSTA EI KARTU ELÄKETTÄ
Eläkettä ei kartu, koska työsuhde ei ole kestänyt laissa säädettyä vähimmäisaikaa.
TEHDAS OY
01.07.1986 - 27.07.1986
LEL-työt
Eläkettä ei karttunut alle 23-vuotiaana tehdystä ansiotyöstä ennen 1.1.2005.
1980 ansiot yhteensä
728,25 e
1981 ansiot yhteensä
1.245,28 e
RUOTSI
1,77 e/kk
__________________________________________________________________________
Arvio karttuneesta työeläkkeestä 31.12.2014 mennessä vähennyksineen
1.157 e/kk
Eläkkeestä on vähennetty elinaikakertoimen vaikutus (112 e).
ULKOMAISET VAKUUTUSNUMEROT
Eläketurvakeskuksen rekisterissä on tieto seuraavista ulkomaisista vakuutusnumeroista:
6 Ulkomailla vakuutettu työ
27,19 e/kk
Karttunut eläke
Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläke
5 Ansiot, joista ei kartu eläkettä
Eläke vuoden
2015 tasossa
Eläkkeeseen oikeuttavat palkattomat etuudet, aika ja ansioperusteet vuosittain 1.1.2005 alkaen
2005 Sairauspäiväraha
3 Tarkista palkattomat ajat
Vuodesta 2005 alkaen eläkettä karttuu palkattomilta
ajoilta, joilta saat ansioon perustuvaa etuutta, sekä alle
3-vuotiaan lapsen kotihoidosta ja ammattitutkinnosta.
Katso tarkemmin, mistä karttuu palkattomien kausien
eläketurvaa.
TYÖELÄEKOTE
30.4.2015
4912045156UDESW
5
6