12. 1. a) Jos äidinäiti on sinisilmäinen, äiti on saanut

12.
1. a) Jos äidinäiti on sinisilmäinen, äiti on saanut resessiivisen geenin äidiltään ja on siten heterotsygoottinen Ss. Kun isä on sinisilmäinen (ss), puolet lapsista on sinisilmäisiä, puolet ruskeasilmäisiä.
b) Jos äidin molemmat vanhemmat ovat ruskeasilmäisiä, ei voida päätellä, onko äiti homo- vai heterotsygoottinen silmänvärin geenin suhteen. Näin ollen molemmat tapaukset ovat mahdollisia. Jos aviopari
on SS x ss, kaikki lapset ovat ruskeasilmäisiä heterotsygootteja (Ss), jos taas Ss x ss, puolet lapsista on
ruskeasilmäisiä ja puolet sinisilmäisiä.
2. Koska albinismi johtuu resessiivisestä geenistä, albiino on homotsygootti aa. Vaimo on heterotsygootti
Aa, koska toinen hänen vanhemmistaan on albiino. Kaavio on aa x Aa. Lapset ovat Aa ja aa eli albiinon
syntymismahdollisuus on 50 %. Todennäköisyys on sama perheen kaikilla lapsilla.
3. Lehmä A ss, lehmä B ss, lehmä C Ss ja sonni Ss.
4. HKHP x HKHP
HKHK, HKHP, HKHP, HPHP Syntyy kermanvärisiä, voikkoja ja punaruskeita hevosia suhteessa 1:2:1
5. Koska isänisä on 0-veriryhmää, isä on heterotsygoottinen. Kun äidin kummallakaan vanhemmalla ei ole
alleelia i ovat vanhemmat: isä IAi ja äiti IBIB . Tällöin lapset ovat IAIB ja IBi, eli heidän veriryhmänsä ovat
AB ja B; puolet kumpaakin tyyppiä. Todennäköisyydet ovat siis 50 % kummallekin tyypille.
6. a. Hh x Hh
HH, Hh, Hh, hh Syntyy keltaisia ja harmaita hiiriä suhteessa 2:1, koska homotsygootit HH kuolevat jo
sikiöasteella.
b. Hh x hh
Hh, hh Syntyy keltaisia ja harmaita hiiriä suhteessa 1:1.
13.
1. Verenvuototautia sairastavat naiset (Xa Xa)ovat erittäin harvinaisia, joten heitä ei tarvitse välttämättä
huomioida. Naisen on siis oltava kantaja (XAXa), mies puolestaan voi olla sairas (XaY ) tai terve (XAY).
2.
Xa Xa x XAY
XAXa , XaY
naaraat punasilmäisiä ja koiraat valkosilmäisiä.
1:1
3. a.
isä x äiti
Xa Y x XAXA
XAXa XAY
terve tyttö terve poika
1:1
b.
tytär XAXa x XAY
XAXA, XAXa, XAY, XaY
tytöt terveitä terve poika värisokea poika
2:1:1
4.
valkea kukko x kirjava kana
ZaZa x ZAW
ZAZa , ZaW
kirjava koiras valkea naaras
1:1
14.
1. a. Koska harmaa pitkäsiipinen kärpänen on homotsygoottinen, sen kaikissa sukusoluissa on vain dominoivat alleelit T ja M. Näin ollen kaikki jälkeläiset ovat pitkäsiipisiä ja harmaita (TtMm).
b. Kaikki jälkeläiset ovat tynkäsiipisiä, koska molemmilla vanhemmilla on vain t-alleeli. Puolet jälkeläisistä
on harmaita, puolet mustia, koska toinen yksilö on tyyppiä Mm ja toinen mm.
2.
Tt Mm x TtMm
TM
Tm
tM
tm
TM TTMM TTMm TtMm TtMm
Tm TTMm TTmm TtMm Ttmm
tM TtMM TtMm ttMM ttMm
tm TtMm Ttmm ttMm ttmm
9:3:3:1
Dominoivia alleeleja ovat harmaa ja pitkäsiipinen, resessiivisiä musta ja tynkäsiipinen.
3. Kun jälkeläisten joukossa on harmaita, kiharaturkkisia yksilöitä (hhkk), kummallakin vanhemmista on oltava alleelit h ja k. Kun jälkeläisistä osa on mustia ja suoraturkkisia, vanhemmilla on oltava alleeli H ja K.
Ne voivat olla joko samalla yksilöllä tai kummallakin on yksi dominoiva alleeli. Näin ollen mahdolliset risteytetyt yksilöt ovat joko a) HhKk x hhkk tai b) Hhkk x hhKk.
Molemmista risteytyksistä syntyy neljänlaisia jälkeläisiä suhteessa 1:1:1:1.
a.
HK
Hk
hK
hk
hk HhKk Hhkk hhKk hhkk
b.
Hk
hk
hK HhKk hhKk
hk Hhkk hhkk
4. Sonni on genotyypiltään kkRR tai kkRr. Lehmä on joko KKrr tai Kkrr. Erilaisia yhdistelmämahdollisuuksia
on neljä:
kkRR x KKrr: Kaikki jälkeläiset ovat mustia tasavärisiä.
kkRR x Kkrr: Kaikki jälkeläiset ovat mustia, puolet kirjavia ja puolet tasavärisiä
kkRr x Kkrr: Neljänlaisia jälkeläisiä kirjavia ja mustia, kirjavia ja ruskeita, tasavärisiä ja mustia ja tasavärisiä ruskeita. Kaikki mahdollisuudet ovat yhtä todennäköisiä.
kkRr x KKrr: Kaikki jälkeläiset ovat tasavärisiä, puolet ruskeita ja puolet mustia.
5. Punavihersokeuden ja hemofilian geenit sijaitsevat X-kromosomissa. Näin ollen pojat ovat perineet nämä
ominaisuudet äidiltään X-kromosomin mukana. Isällä voi olla kummastakin alleelista joko dominoiva tai
resessiivinen alleeli: XPHY tai XPhY tai X pHY tai XphY. Koska yksi pojista on punavihersokea sekä hän sairastaa hemofiliaa, hänen perimänsä on XphY. Yhdellä pojalla ei ole kumpaakaan, joten hänen perimänsä on
XPHY. P ja H ovat kytkeytyneet samaan X-kromosomiin ja vastaavasti p ja h eli ne periytyvät yleensä yhdessä. Täten äidin perimä on XphXPH/XpHXPh . Se, että yksi poika sairastaa hemofiliaa, mutta ei ole punavihersokea ja se, että yksi poika on punavihersokea, mutta ei sairasta hemofiliaa, johtuu tekijäinvaihdunnasta (crossing-over).