SERVICE - Tonisco

SERVICE
Paineelliset haaroitus- ja
tulppauspalvelut
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
Service
Kaikki paineenalaiset haaroitus-, katkaisu ja tulppauspalvelut
kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstön suorittamana.
Nimelliskoosta DN10 nimelliskokoon DN800 saakka
TONISCO® System Oy on yli 45-vuotta vanha suomalainen yritys, joka on erikoistunut paineputkistojen
paineenalaisiin muutos- ja kunnossapitotöihin. Tunnetuimpia sovelluksiamme ovat paineenalaisten
haaroitusten ja -tulppausten suorittaminen. Tämän lisäksi TONISCO® Service tarjoaa kattavan määrän
muita paineputkistoiden kunnossapitoon liittyviä palveluita. TONISCO® Service auttaa asiakkaitaan
suorittamaan paineputkistojensa muutostöitä niin, että olemassa olevan verkon käyttö ei häiriinny.
TONISCO® paineen alla tehtyjen asennusten avulla asiakas säästää selvää rahaa ja aikaa.
TONISCO® Paineenalainen haaroittaminen
TONISCO® Service
TONISCO Paineenalainen haaroittaminen mahdollistaa
käytönaikaisten muutostöiden tekemisen paineenalaiseen
putkiverkkoon. TONISCO® Servicen asennusten lähtökohtana
on aina löytää tavat tehdä muutostöitä niin, että asiakkaan
olemassa olevan putkiverkoston toiminta ei häiriinny. TONISCO®
paineenalaista haaroitustekniikkaa käytetään mm. kaukolämpöja kaukokylmäverkostoissa, käyttö- ja jätevesiverkostoissa,
talotekniikan putkistoissa, kaasu- ja öljyteollisuudessa sekä
erilaisissa prosessilaitoksissa.
Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet.
Parhaimpaan lopputulokseen päästään kun haaroitus- ja
asennustyöt suunnitellaan yhdessä TONISCO® asiantuntijoiden
kanssa. Näin asiakas voi olla varma, että käytettävät asennustavat,
laitteet ja komponentit ovat aina parhaat mahdolliset. TONISCO®
Service tarjoaa palveluitaan yli 20 eri maahan kolmella eri
mantereella. Asennuspalvelumme suorittaa paineenalaisia
haaroituksia aina nimelliskoosta DN10 nimelliskokoon DN800
saakka. Valitsemalla yhteistyökumppaniksesi TONISCO® Servicen
kokeneet ammattilaiset voit olla varma, että palvelu ja ratkaisut ovat
alan parhaimmistoa ja työ laadukasta.
®
TONISCO® Teknologia
TONISCO® Haaroituslaitteilla on mahdollista suorittaa paineenalaisia
putkilinjojen haaroituksia DN10 - DN800. Putkilinjojen materiaalit
voivat vaihdella teräksestä muoviin ja komposiittiin. TONISCO®
Haaroituslaitteet on suunniteltu sopiviksi useimpiin markkinoilta
löytyviin standardi venttiileihin ja muihin haaroituskomponentteihin
mikä tekee niistä hyvin monipuolisia ja joustavia. Kaikki TONISCOn
panostukset tuotekehitykseen ja toiminnan kehittämiseen ovat aina
lähtöisin ASIAKASTARPEISTA ja NIIHIN VASTAAMISESTA.
TONISCO® Asiakkaat
TONISCO® asiakaskunta on hyvin laaja. Yhteistyökumppaneita
löytyy aina valtion ja kuntien liikelaitoksista yksityisen puolen
urakoitsijoihin. TONISCO® palvelee kaikkia asiakkaitaan samalla
sitoutumisella ja asenteella, oli asiakas sitten iso energiayhtiö tai
paikallinen taloyhtiö. Siellä missä paineputkistot halutaan pitää
käynnissä, siellä on TONISCO®.
TONISCO® Servicen tarjoamat palvelut:
TONISCO® Servicen palveluita käytetään mm:
Paineenalaiset haaroitukset
- Uusien linjojen kytkennät ja ohitukset
- Uusien asiakkaiden/kiinteistöjen kytkennät
- Erilaisten antureiden ja mittalaitteiden asennukset
Paineenalaiset tulppaukset
- Viallisten venttiilien vaihdot
- Erilaisten komponenttien paineenalaiset asennukset
Putkien sahaukset
Putkien puristukset
Paineenalaiset hitsaukset
Uusien asiakkaiden kytkentöihin olemassa olevaan
kaukolämpö-, jäähdytys-, vesi-, tai kaasunjakeluverkostoon.
Uusien prosessien kytkemiseen toiminnassa olevien tehtaiden
putkiverkostoihin. Uusien komponenttien ja mittauslaitteiden
kuten, venttiilikaivojen, pumppujen ja anturien kytkemiseen
käytössä oleviin putkilinjoihin. Putkiverkostojen kapasiteettien
kasvattamiseen sekä paineenalaisiin putkiverkoston korjaus- ja
muutostöihin.
Kaikki kunnossapito ja muutostyöt tehdään siten, että olemassa
olevan järjestelmän toiminta ei häiriinny. Maksimipaine
putkiverkostoissa saa olla 60 bar ja lämpötilat -10-+200°C
Seuraaville putkiverkostoille:
Kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostot
Jäähdytysverkostot
Käyttö- ja jätevesiverkostot
Talotekniikan lämpö- ja jäähdytysputkistot
Kaasuverkostot
Teollisuuslaitokset ja petrokemian putkiverkostot
ja monille muille...
Ota yhteyttä niin pidetään prosessit toiminnassa!
+358 (0) 3 2611 724
[email protected]
www.tonisco.com
TONISCO® System
PAINEENALAISEN HAAROITTAMISEN PERIAATE
TONISCO® Paineenalainen haaroittaminen hitsattavilla porasuluilla ja -venttiileillä
1
2. Poralaite kiinnitetään
3
tämän jälkeen sulun yläpään
kiinnityskierteisiin ja suoritetaan
hitsisaumojen painetesti.
Painekokeella varmistetaan
hitsisaumojen sekä poralaitteen
tiiviys sekä sulun toiminta.
Paineenalainen haaroitus suoritetaan
ensiksi keskiterällä ja sen jälkeen
reikäsahalla.
3. Porauksen jälkeen päästetään
akseli, istukka sekä keskiterään
kiinnittynyt runkoputken seinämänosa
6
paineen työntämänä ulospäin,
yli TONISCO sulun sulkuvälin tai
palloventtiilin venttiilikoneiston.
2
1. TONISCO sulun tai muun poraventtiilin
putkeen hitsattava pää muotoillaan
vastaamaan runkoputken kaarevuutta
hiomalla. Tämän jälkeen sulku
hitsataan sähköllä, kohtisuorasti putken
keskikohtaan.
5
4
4. TONISCO sulku suljetaan työntämällä
paineenkestävä sulkulevy poraussulun
hahloon, jonka jälkeen porauslaite voidaan
poistaa.
5. Esivalmisteltu haaralinja voidaan hitsata
sulkuun, hitsaussaumojen tiiviys voidaan
varmistaa suorittamalla koeponnistus
TONISCO sulun sulkulevyä vasten.
6. Haaroituksen viimeisenä vaiheena hitsataan TONISCO sulun
levyura kiinni. Lämmönkestävät elastomeeritiivisteet pitävät paineen
sekä levy sisässä että ulkona. Haaroitus on valmis jatkotoimenpiteitä
varten.
TONISCO® Paineenalainen haaroittaminen laipallisella haaroitussatulalla sekä laipallisella venttiilillä
1
2
3
1-2. Runkoputki puhdistetaan huolellisesti
haaroituskohdalta ja moniosainen
kumitiivisteellä varustettu, laipallinen
haarasatula kiristetään sen ympärille. Tämän
jälkeen laippasatulaan asennetaan laipallinen
venttiili.
4
3. TONISCO poralaite kootaan asentamalla siihen
venttiiliin sopiva kiinnityskappale ja oikean mittaiseksi
koottuun akseliin sopiva istukka, reikäsaha, sekä
keskiterä. Poralaite kiinnitetään venttiiliin. Ennen
porausta suoritetaan aina asianmukainen painetesti
5
4. Poralaitteen käyttölaite kiinnitetään, siihen
valitaan suurin pyörimisnopeus ja keskiterä
porataan aloittaen hitaasti kunnon keskityksen
takia. Paineen nousu painemittarissa vahvistaa
läpäisyn.
7
6
5. Reikäsahaporaus suoritetaan runkomateriaalin
mukaan sopivalla, pienemmällä pyörimisnopeudella.
Runkoputken irtoava kappale kiinnittyy keskiterän
viiksiin. Reikäsahaporaus kestää DN10-200
kokoluokassa n.15-45 min.
6. Porauksen jälkeen akseli voidaan päästää
varovasti taka-asentoon käyttämällä TONISCO
akselijarrua sekä tukemalla säätöholkkia molemmin
käsin, irrottamalla lukitus ja päästämällä akseli niin
ulos, että venttiili voidaan sulkea ja laite irrottaa.
7. Viimeinen vaihe on haaraputken
kytkeminen venttiiliin porauslaitteen tilalle
ja venttiilin aukaisu. Näin haaroitus on
suoritettu paineenalaisena.
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄTIETOJA
+358 2 611 724
[email protected]
www.tonisco.fi
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
®
TONISCO
SERVICE
RATKAISUT SUURTEN PAINEELLISTEN HAAROITUSTEN TEKEMISEEN
Turvallisin ja kustannustehokkain tapa suorittaa suuria paineellisia
haaroituksia kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoihin
Palvelukuvaus
1. TILAAJA TAI YHTEISTYÖKUMPPANI SUORITTAA HAAROITUSKOHTEEN
ESIVALMISTELUT
Paineellinen haaroitusprosessi alkaa haaroituskohdan kaivuutöillä. Tilaaja käyttää
kaivuutöissä omia yhteistyökumppanejaan. TONISCOlta saa tarvittaessa ohjeita
kaivuutöiden suorittamiseen. Kaivuutöiden lisäksi tilaaja merkitsee runkolinjoihin halutut
haaroituskohdat.
1
2
2. TONISCO PORASULKUJEN HITSAAMINEN RUNKOLINJAAN
®
VAIHE 1. Runkolinjojen esiin kaivuun jälkeen TONISCO® Service poistaa eristeet
tilaajan osoittamasta haaroituskohdasta.
VAIHE 2. TONISCO® Service rakentaa tarvittavat perustukset uuteen haaraan
asennettaville käyttöventtiileille
VAIHE 3. TONISCO® Service toimittaa työkohteeseen TONISCO® Porasulut sekä
esieristetyt käyttöventtiilit. Porasulut muotoillaan runkolinjan mukaisesti ja hitsataan
paineellisesti runkolinjaan TONISCO® Servicen toimesta. TONISCO® Service huolehtii
myös hitsaussaumojen asianmukaisesta tarkastuksesta.
3
3. PAINEENALAINEN HAAROITTAMINEN TONISCO® PORASULKUJEN LÄPI
4
VAIHE 4. Kun hitsaussaumat on tarkastettu TONISCO® Service suorittaa
paineenalaiset haaroitustyöt.
4. UUDEN LINJAN KYTKEMINEN TONISCO® PORASULKUIHIN JA LINJAN
RAKENTAMINEN KÄYTTÖVENTTIILEIHIN ASTI
VAIHE 5. Paineenalaisten haaroitusten jälkeen uudet esivalmistellut linjat yhdistetään
TONISCO® Porasulkujen hitsauspäihin. Uusiin haaroihin tulevat esieristetyt
käyttöventtiilit hitsataan tämän jälkeen haluttuun kohtaan uusissa linjoissa. Uudet
linjat voidaan koeponnistaa TONISCO® Porasulkujen sulkulevyjä vasten ennen linjojen
kytkemistä.
5
TONISCO® Porasulut on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan kerran linjan
paineenalaisen haaroituksen yhteydessä. Kun haarakohdan uusi linja on saatu
käyttöventtiiliin asti valmiiksi, poistetaan porasulun sulkulevy ja kytketään uusi linja.
Uuden linjan kytkennän jälkeen porasulun sulkulevyura hitsataan umpeen, jolloin
haaroituskohtaan jää täysin hitsattu haara.
6
VAIHE 6. Viimeisessä vaiheessa TONISCO® Service suorittaa porasulkujen sekä
uuden linjan eristystyöt aina esieristetyille käyttöventtiileille saakka
LOPPUTULOS: ASIAKKAALLA ON TÄYSIN HITSATTU JA ERISTETTY UUSI YHDE, MIKÄ ON HELPPO KYTKEÄ UUTEEN JÄRJESTELMÄÄN KÄYTTÖVENTTIILIT
AVAAMALLA
TONISCO® SERVICE HUOLEHTII:
RATKAISUN EDUT ASIAKKAALLE
- Paineellisten haaroitustöiden suunnittelusta
- TONISCO® Porasulkujen, esieristettyjen venttiilien ja putkien
toimituksesta
- Hitsaustöistä sekä hitsien tarkastuksista
- Paineenalaisen haaroituksen suorittamisesta
- Uuden linjan rakennustöistä käyttöventtiileihin asti
- Uuden linjan eristystöistä käyttöventtiileihin asti
TILAAJA/ASIAKAS HUOLEHTII:
- Työkohteen organisoinnista sekä kaivuutöistä
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
- Ei aiheuta häiriötä eikä keskeytystä olemassa olevaan järjestelmään
- Lisää projektin joustavuutta, koska TONISCO® Porasulut ovat
varastotuotteita aina DN500 nimelliskokoon saakka sekä siksi, että
käyttöventtiileinä voidaan käyttää standardi venttiilejä
- Säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä
- Energiatehokas ja ekologinen tapa kytkeä uusia linjoja olemassa
oleviin järjestelmiin - Paineenalaisesti !
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
®
TONISCO
SERVICE
RATKAISUT PAINEELLISTEN TULPPAUSTEN JA OHITUSTEN TEKEMISEEN
Turvallisin ja kustannustehokkain tapa suorittaa paineelliset tulppaukset
kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoihin, jäte- ja käyttövesiverkostoihin sekä
kaasulinjoihin
Tekniikkaa voidaan käyttää mm;
- Viallisten venttiilien ja muiden komponenttien vaihtoon
- Vaurioituneiden linjojen korjaamiseen
- Linjojen siirtoihin
- Ym. Asiakkaan vaatimiiin muutostöihin
Palvelukuvaus
1
1. TILAAJA TAI YHTEISTYÖKUMPPANI SUORITTAA HAAROITUSKOHTEEN
ESIVALMISTELUT
Paineellinen tulppausprosessi alkaa haaroituskohdan kaivuutöillä. Tilaaja käyttää
kaivuutöissä omia yhteistyökumppanejaan. TONISCOlta saa tarvittaessa ohjeita
kaivuutöiden suorittamiseen. Kaivuutöiden lisäksi tilaaja merkitsee runkolinjoihin halutut
haaroitus- ja tulppauskohdat
2. TULPPAUSYHTEIDEN SEKÄ VAHVIKKEIDEN HITSAAMINEN
RUNKOLINJAAN
2
VAIHE 1. Runkolinjojen esiin kaivuun jälkeen TONISCO® Service poistaa eristeet tilaajan
osoittamasta tulppauskohdasta
VAIHE 2. TONISCO® Service toimittaa työkohteeseen tarvittavat laippayhteet sekä
vahvikerenkaat. Valmiiksi muotoillut laippayhteet hitsataan paineellisesti runkolinjaan
TONISCO® Servicen toimesta. TONISCO® Service huolehtii myös hitsaussaumojen
asianmukaisesta tarkastuksesta.
3
3. PAINEENALAINEN HAAROITTAMINEN TULPPAUSYHTEIDEN LÄPI
VAIHE 3. Kun hitsaussaumat on tarkastettu TONISCO® Service suorittaa paineenalaiset
haaroitukset. Tulpattavan linjan nimelliskoko määrittää porattavan reiän suuruuden sekä
tarvittavat vahvikerenkaat.
4. OHITUSLINJAN RAKENTAMINEN JA PAINEELLINEN TULPPAUS
4
VAIHE 4. Paineellisten haaroitusten jälkeen tulppauskohtien väliin rakennetaan väliaikainen
ohituslinja. Ohituslinjalla pidetään runkolinja toiminnassa koko tulppausprosessin ajan.
VAIHE 5. Kun ohituslinja on testattu asianmukaisesti TONISCO® Service suorittaa
paineelliset tulppaukset. Tulppien tiiviys tarkistetaan poistettavaan linjaan erikseen
asennetuilla tyhjennysyhteillä.
5
5. TULPATUN LINJAN MUUTOSTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TAKAISIN
KYTKENTÄ
VAIHE 6. Kun tulppien tiiviys on varmistettu, poistetaan muutostöiden kohteena olevasta
linjasta paineet sekä tyhjennetään linja. Linjasta poistettu vesi tulee poistaa asianmukaisesti
työkohteen vaatimusten mukaisesti. Kun linja on saatu paineettomaksi, suoritetaan halutut
muutostyöt. TONISCO® Servicen suorittamaa paineellista tulppausta voidaan käyttää mm;
- Viallisten venttiilien ja muiden komponenttien vaihtoon
- Vaurioituneiden linjojen korjaamiseen
- Linjojen siirtoihin
- Yms. Asiakkaan vaatimiin muutostöihin
Kaikki muutostyöt ilman linjojen tyhjäyksiä tai käyttökeskeytyksiä
VAIHE 7. Muutostöiden kohteena olleen linjan toiminta ja hitsaussaumat testataan. Kun
uusi linja toimii halutulla tavalla, otetaan se täyttöventtiilien kautta käyttöön. Tämän jälkeen
tulpat nostetaan ja tulppauslaitteisto poistetaan. Viimeisessä vaiheessa tulppauslaitteiden
asennusyhteet sokeoidaan laipoilla. Tämän jälkeen uusi linja on täysin käyttövalmis.
Laipoin sokeoituja tulppausyhteitä voidaan käyttää tarvittaessa aina
uudestaan.
6
7
®
TONISCO
SERVICE
Laser-optisen mittauslaitteiston asentaminen
paineellisiin putkistoihin virtausmittarien kalibroimiseksi
Palvelukuvaus
Hitsaus
Tilaaja osoittaa TONISCO®
Servicen asentajalle kalibrointilaitteen
asennuspaikan, jonka jälkeen TONISCO®
Service suorittaa kalibrointilaitteiston
edellyttämän erikoisventtiilin paikalleen
hitsauksen paineellisena. Hitsaussaumat
tarkastetaan työkohteen vaatimusten
mukaisesti.
Hot tapping
Asennelman tiiveystarkastuksen
jälkeen TONISCO® Service poraa
asennetun erikoisventtiilin läpi täsmälleen
oikeanmuotoisen reiän laser-optisen
laitteiston linssin asennusta varten. Reiän
muoto ja sijainti ovat tärkeät mittaustuloksen
tarkkuuden kannalta.
TONISCO® Service on suorittanut
paineellisia haaroituksia yli 40 vuoden ajan
asiakkailleen ympäri maailmaa, kokemus
takaa palvelun korkean laadun kerta kerran
jälkeen.
Mittaus
Kun reikä on porattu paineellisena,
asentaa TONISCO® Service erikoisventtiiliä
varten valmistetun linssin. Linssin ollessa
lukittuna paikoilleen, varsinainen mittaus
alkaa asentamalla siirrettävä laser-optinen
mittauslaite paikoilleen.
Itse mittaus kestää putkikoosta
riippuen noin tunnin ja mittauksen suorittavat
erikoistuneet OPTOLUTION-ammattilaiset.
Mittauksen aikana virtaus voi vaihdella noin
20% mittaustuloksen kärsimättä.
Eräs mittausmenetelmän etu on,
että uudelleenkalibrointi voidaan tämän
jälkeen suorittaa yhä uudelleen asentamalla
vain laser optinen laitteisto paikoilleen.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
KAUKOLÄMPÖ & KAUKOJÄÄHDYTYS REFERENSSEJÄ
DN200 KAUKOLÄMPÖ HAAROITUS,
ROVANIEMI, HUHTIKUU 2013
DN600 KAUKOJÄÄHDYTYS HAAROITUS,
HELSINKI, HELMIKUU 2010
Nimelliskooltaan DN600 TONISCO®
Porasulkuja käytettiin uuden kaukokylmälinjan
kytkemiseen olemassa olevaan DN800
kaukokylmälinjaan Helsingissä. Asennus- ja
poraustyöt suoritettiin kaupungin alla kulkevassa
huoltotunnelissa.
Työskentelytila huoltotunnelissa asetti
asennustöille ja porauksille omat haasteensa,
koska tilaa oli vain rajoitetusti. TONISCO®n
valmistamat haaroituslaitteet ovat markkinoiden
pienikokoisimpia, joten isojenkin haaroitusten
suorittaminen ahtaissa paikoissa onnistuu.
TONISCO® Porasulkujen kompakti suunnittelu
varmisti haaroitusten onnistumisen näinkin
rajoitetussa työtilassa.
Urakoitsija oli yhdessä TONISCO®n
asiantuntijoiden kanssa hitsannut TONISCO®
Porasulut paikalleen ennen porausryhmän
saapumista. Onnistuneen projektiyhteistyön
johdosta, molemmat haaroitukset onnistuttiin
suorittamaan kahden vuorokauden aikana.
Linjastopaine runkolinjassa haaroitusten
suorittamisen aikana oli 4,0 baria. TONISCO®
on toiminut Helsingin Energian luotettavana
yhteistyökumppanina jo yli 25 vuoden ajan
Nimelliskooltaan DN125 sekä DN200
kaukolämpölinjan haaroitukset
suoritettiin Suosiolan voimalaitoksella
Rovaniemellä. Haaroituksessa käytettiin
voimalaitosolosuhteisiin soveltuvia täysaukkoisia
hitsauspäisiä palloventtiilejä. Palloventtiilit
hitsattiin runkolinjaan tilaajan toimesta ja
TONISCO® Service suoritti painekokeen ja
haaroitukset.
Palloventtiilien istuttamisessa
runkolinjaan käytettiin hyväksi TONISCO®
hitsausrenkaita. Yhdistelmän ansiosta yhteen
kokonaispituus pysyi pienenä ja mahdollisti
mutkattoman porausprosessin.
Paine runkolinjan menopuolella
asennus-, ja poraustöiden aikana oli 6,o baria
ja käytetty reikäkoko DN125 haaroituksessa
oli 114,00mm ja DN200 haaroituksessa
181,00mm.
DN125 haaroitukset suoritettiin
TONISCO® B30 haaroituslaitteella ja DN200
haaroitukset käyttäen TONISCO® B40
haaroituslaitetta.
DN400 KAUKOLÄMPÖ HAAROITUS,
TORINO, ITALIA, LOKAKUU 2013
Nimelliskooltaan DN400 TONISCO®
Porasulkuja käytettiin uuden teollisuusalueen
kytkemiseen olemassa olevaan DN600
runkolinjaan Torinossa Italiassa.
Porasulku hitsattiin sähköllä
runkolinjaan tilaajan toimesta. Tilaaja testasi
hitsisaumat, minkä lisäksi TONISCO® Service
suoritti tiiviyskokeen 4,5 barin paineilmalla
ennen porauksen aloittamista.
Paine verkossa oli haaroituksen
aikana 6,5 baria. Haaroituksessa TONISCO®
Service käytti TONISCO® B40 haaroituslaitetta
ja 350 mm reikäsahaa.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
KAUKOKYLMÄ & KAUKOJÄÄHDYTYS REFERENSSEJÄ
DN250, KAUKOJÄÄHDYTYS, HELSINKI,
SUOMI, MAALISKUU 2013
Kiinteistön kaukojäähdytyspäälinjaan haluttiin
neljä uutta jäähdytyslähtöä Pasilassa,
Helsingissä. Teräksisen päälinjan nimelliskoko
oli DN300 ja suoritetut haaroitukset olivat
DN250.
Paineenalaiset haaroitukset
suoritettiin TONISCO® Servicen testaamien ja
toimittamien ruostumattomien laippasatuloiden
ja teräksisten DN250 PN16 laipallisten
palloventtiilien läpi. Haaroituslaitteet
kiinnitettiin laipallisiin palloventtiileihin PN16
laippakiinnityksellä. Tilaaja jatkoi haaroituksen
jälkeen venttiilistä laippaosin.
Paine päälinjassa oli n. 2,5 baria
ja virtausaineena jäähdytysvesi. Haaroitus
suoritettiin TONISCO® B40 haaroituslaitteella ja
käytetty teräkoko oli 220mm.
DN200, JÄÄHDYTYS, BASEL, SVEITSI,
KESÄKUU 2012
TONISCO® Service suoritti paineenalaiset
haaroitukset tutkimuslaboratorion
jäähdytysjärjestelmään Baselissa Sveitsissä.
Haaroituksessa käytettiin TONISCOn
esivalmistelemia laippasatuloita sekä laipallisia
DN200 haponkestäviä täysiaukkoisia
palloventtiilejä. Haaroitukset suoritettiin
tilan rajallisuuden vuoksi TONISCO® B30
haaroituslaitetta käyttäen.
TONISCO® Service suoritti
tiiviyskokeen 4,0 barin paineilmalla ennen
porauksen aloittamista. DN200 runkolinjan
materiaali oli ruostumaton teräs ja paine
järjestelmässä haaroitusten aikana oli n. 3
baria.
TONISCO® Haaroituslaitteet
soveltuvat käytettäväksi lähes kaikkien
teräksisten ja haponkestävien standardi
palloventtiilien kanssa. Näin ollen asiakas voi
aina olla varma, että kuhunkin työkohteeseen
löytyy juuri siihen sopiva liitosratkaisu.
DN300,KAUKOJÄÄHDYTYS, HELSINKI,
SUOMI, HUHTIKUU 2014
Helsingin Energialle suoritettiin DN300
kaukokylmähaarat DN600 kaukokylmälinjaan.
Työkohde sijaitsi vilkkaasti liikennöidyn
risteyksen alla Helsingin kaupungin sykkeessä. TONISCO® Service on tehnyt
yhteistyötä Helsingin Energian kanssa jo
pitkään ja niin tälläkin kertaa haaroitukset
saatiin suoritettua yhden työpäivän aikana ja
liikennejärjestelytkin palasivat normaaliksi jo
ennen iltaa.
TONISCO toimitti porasulut
asiakkaalle etukäteen ja tämä hitsasi sulut
runkolinjaan sähköhitsauksella. Haaroitukset
suoritettiin DN300 TONISCO® Porasulkujen
läpi ja käytetty haaroituslaite oli TONISCO®
B40. Paine menopuolella haaroitusten aikana
oli n. 6,0 baria.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
KÄYTTÖ- JA JÄTEVESI REFERENSSIT
DN300 JÄÄHDYTYSLINJA, REYKJAVIK,
ISLANTI, KESÄKUU 2014
DN300 Paineelliset haaroitukset suoritettiin
alumiiinitehtaan jäähdytysjärjestelmän
laajentamisen yhteydessä Reykjavikissä
Islannissa. Paineellinen haaroitus suoritettiin
käyttämällä DN600 laippaporahaarasatulaa
sekä DN300 PN10 kumiluistiventtiiliä.
Tilaaja toimitti kumiluistiventtiilin
ja TONISCO® Service toi asennusryhmän
mukana haaroitussatulan. TONISCO®
Service suoritti haaroitussatulan sekä
venttiilin asennukset ja suoritti painekokeen
ennen porausten aloittamista.
Paineellinen haaroitus suoritettiin
TONISCO B40 haaroituslaitetta käyttäen.
DN600 Runkolinjan materiaali oli valurauta
ja seinämän paksuus oli 12,0 mm. Paine
järjestelmässä haaroitusten aikan oli 5,0
baria.
DN250 JÄTEVESI, KIRKKONUMMI,
SUOMI, SYYSKUU 2014
TONISCO® Service suoritti paineellisen
DN250 haaroituksen jäteveden
pumpaamon yhteydessä kirkkonummella.
Uutta yhdettä käytettiin väliakaisen
ohituksen tekemiseen pumppaamon
saneeraustöiden ajaksi.
Runkolinjan koko oli PEH600
ja seinämänpaksuus 41,2 mm. Paine
linjassa haaroituksen aikana oli 4,0 baria.
Paksun seinämänpaksuuden johdosta
haaroituksessa käytettiin erikoisreikäsahaa.
Paineellinen haaroitus suoritettiin
käyttämällä DN600 laippaporahaarasatulaa
sekä DN250 PN10 kumiluistiventtiiliä.
TONISCO® Service toimitti kohteeseen
kaikki haaroituskomponentit ja suoritti
asennukset sekä haaroitukset. Painekoe
suoritettiin 4,0 barin paineilmaa
käyttämällä.
DN300 PAINEVIEMÄRIN TULPPAUS,
SALO, MARRASKUU 2013
DN300 Paineviemärin tulppaus suoritettiin
Salossa. Tulppaus tehtiin, jotta saatiin
uusi pumppaamo asennettua ilman linjan
tyhjentämistä. TONISCO® Service toimitti
kohteeseen kaikki haaroituskomponentit
ja suoritti asennukset sekä haaroitukset
sekä paineellisen tulppauksen. Painekoe
suoritettiin 4,0 barin paineilmaa
käyttämällä.
DN300 runkolinjan tulppaus
suoritettiin käyttämällä laipallista
porahaarasatulaa sekä DN200
PN10 kumiluistiventtiiliä. Paineellisen
haaroituksen jälkeen TONISCO® Service
asensi tulpan paikalleen ja tilaaja asensi
linjaan uuden venttiilin.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
KAASUNJAKELU JA PETROKEMIA REFERENSSIT
DN32, PROSESSIKAASU, IITTALA,
SUOMI, TAMMIKUU 2014
DN150, MAAKAASUN SIIRTOLINJA,
VANTAA, SUOMI, TOUKOKUU 2013
TONISCO® Service suoritti GASUMin
maakaasun siirtolinjaan paineellisen
haaroituksen toukokuussa 2013.
Työkohde sijaitsi Vantaan itäpuolella
liikennöidyn risteyksen vieressä.
Runkolinjan koko oli DN300 ja paine
linjassa haaroituksen aikana oli 34
baria.
TONISCO® Service on tehnyt
yhteistyötä GASUMin ja NESTE JACOBSin
kanssa jo pitkään ja niin tälläkin kertaa
haaroitukset saatiin suoritettua yhden työpäivän
aikana ja liikennejärjestelytkin palasivat
normaaliksi jo heti seuraavalla viikolla.
Työhön käytetty haaroituslaite
oli TONISCO® B30 korkeapainemalli.
Kaasuhaaroituksissa käytetään aina kaasulinjan
paineluokkiin sopivia laipallisia venttiilejä.
TONISCO® Service suoritti paineenalaiset
haaroitukset IITTALAn lasitehtaan
maakaasulinjaan tammikuussa 2014.
Haaroitus suoritettiin TONISCO B30
korkeapainemallilla käyttäen standardi
kaasupalloventtiiliä.
TONISCO® Service suoritti
tiiviyskokeen 20 barin inerttikaasutestillä ennen
porauksen aloittamista. DN150 Runkolinjan
materiaali oli teräs ja paine järjestelmässä
haaroitusten aikana oli 24 baria.
TONISCO® Haaroituslaitteet
soveltuvat käytettäväksi lähes kaikkien
teräksisten ja haponkestävien standardi
palloventtiilien kanssa. Näin ollen asiakas voi
aina olla varma, että kuhunkin työkohteeseen
löytyy juuri siihen sopiva liitosratkaisu.
DN150, MAAKAASUN SIIRTOLINJA,
HELSINKI, SUOMI, HEINÄKUU 2012
DN300 maakaasun siirtolinjaan tehtiin
paineellinen DN150 haaroitus Helsingin
itäpuolellla heinäkuussa 2012. Paine
runkolinjassa haaroituksen aikana oli 37
baria. Asennelman tiiviys testattiin 20 barin
inerttikaasu testillä ennen haaroituksen
suorittamista. Työhön käytetty haaroituslaite oli
TONISCO® B30 korkeapainemalli.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
PAINEELLISET TULPPAUKSET KAUKOLÄMPÖ JA -JÄÄHDYTYSLINJOISSA
DN300, KAUKOLÄMPÖ, VAASA, SUOMI,
MAALISKUU 2015
DN300 kaukolämpölinjat tulpattiin
Vaasassa. Tulppaus suoritettiin, jotta
vanhat vuotavat palkeet saatiin poistettua
järjestelmästä. Ennen tulppausta
rakennetulla ohituslinjalla, linja pidettiin
käynnissä koko muutosprojektin ajan.
Tulppaus suoritettiin 290 mm
reikäsahalla. Tulppausyhteinä käytettiin
hitsattavia yhteitä ja metalliluistiventtiiliä.
Runkolinjan materiaali oli P235 teräs ja
verkostopaine linjassa tulppaustöiden
aikana oli 6/7 baria.
TONISCO® Service suoritti
kaikki hitsaus, tulppaus ja asennustyöt
sekä muutoskohteiden eristyksen.
Näin toimimalla pystytään takaamaan
työkohteen aikataulun sujuvuus.
DN65, KAUKOLÄMPÖ, KERAVA, SUOMI,
MAALISKUU 2015
Kaksi vuotavaa DN65 käyttöventtiiliä
vaihdettiin lämmönjakohuoneessa
Keravalla. Tulppaustyöt suoritettiin
käyttämällä hitsattavia tulppausyhteitä sekä
58 mm reikäsahaa.
TONISCO® Service suoritti
kaikki hitsaus, tulppaus- ja asennustyöt
yhden työpäivän aikana. Venttiilien vaihto
suoritettiin tulppaamalla, jotta suuremmalta
linjojen tyhjentämiseltä sekä verkoston
käyttökeskeytykseltä vältyttiin.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
PAINEELLISET TULPPAUKSET KAUKOLÄMPÖ JA -JÄÄHDYTYSLINJOISSA
DN300, KAUKOLÄMPÖ, TURKU, SUOMI,
TOUKOKUU 2015
DN300 kaukolämpölinjat tulpattiin
Toukokuussa 2015 Turussa. Tulppaus
suoritettiin, jotta muutoskohtaan saatiin
asennettua uudet venttiilit. Ennen
tulppausta rakennetulla ohituslinjalla, linja
pidettiin käynnissä koko muutosprojektin
ajan.
Tulppaus suoritettiin 290 mm
reikäsahalla. Tulppausyhteinä käytettiin
hitsattavia yhteitä ja metalliluistiventtiiliä.
Runkolinjan materiaali oli P235 teräs ja
verkostopaine linjassa tulppaustöiden
aikana oli 6/8 baria.
TONISCO® Service suoritti kaikki
hitsaus, tulppaus ja asennustyöt sekä
muutoskohteiden eristyksen.
DN200, KAUKOLÄMPÖ, KOUVOLA,
SUOMI, HUHTIKUU 2015
DN200 kaukolämpölinjat tulpattiin
Kouvolassa. Tulppaus suoritettiin, jotta
muutoskohtaan saatiin asennettua uudet
venttiilit. Ennen tulppausta rakennetulla
ohituslinjalla, linja pidettiin käynnissä koko
muutosprojektin ajan
Tulppaus suoritettiin 190 mm
reikäsahalla. Tulppausyhteinä käytettiin
hitsattavia yhteitä ja metalliluistiventtiiliä.
TONISCO® Service suoritti kaikki
hitsaus, tulppaus ja asennustyöt sekä
muutoskohteiden eristyksen.
DN150, KAUKOLÄMPÖ, TAMPERE,
SUOMI, HUHTIKUU 2015
DN150 kaukolämpölinjat tulpattiin
Tampereella. Tulppaus suoritettiin, jotta
muutoskohtaan saatiin asennettua uudet
venttiilit. Tulppaukset suoritettiin asiakkaan
toiveiden mukaisesti ilman ohitusta.
Tulppaus suoritettiin 141 mm
reikäsahalla. Tulppausyhteinä käytettiin
hitsattavia yhteitä ja metalliluistiventtiiliä.
Runkolinjan materiaali oli P235 teräs ja
verkostopaine linjassa tulppaustöiden
aikana oli 6/8 baria.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
PAINEELLISET TULPPAUKSET KÄYTTÖVESILINJOISSA
DN300, KÄYTTÖVESI, TAMPERE,
SUOMI, KESÄKUU 2015
DN300 käyttövesilinja tulpattiin Tampereen
rauhaniemessä. Tulppaus suoritettiin, jotta
vanhat epäkunnossa olevat venttiilit sekä
linjan osat saatiin poistettua järjestelmästä.
Ennen tulppausta rakennetulla
ohituslinjalla, linja pidettiin käynnissä koko
muutosprojektin ajan.
Tulppaus suoritettiin 290
mm reikäsahalla. Tulppausyhteinä
käytettiin RST haaroitussatuloita sekä
metalliluistiventtiiliä. Runkolinjan materiaali
oli SG 300 ja verkostopaine linjassa
tulppaustöiden aikana oli 5 baria.
TONISCO® Service suoritti kaikki
tulppaus ja asennustyöt, minkä jälkeen
muutostyöt suoritettiin tilaajan toimesta.
DN150, KÄYTTÖVESI, LAPPEENRANTA,
SUOMI, TOUKOKUU 2015
DN150 käyttövesilinja tulpattiin Lappeenrannassa. Tulppaus suoritettiin, jotta linjaan saatiin asennettua uudet käyttöventtiilit. Ennen
tulppausta rakennetulla ohituslinjalla, linja pidettiin käynnissä koko muutosprojektin ajan.
Tulppaus suoritettiin 141 mm reikäsahalla. Tulppausyhteinä käytettiin RST haaroitussatuloita sekä metalliluistiventtiiliä.
Runkolinjan materiaali oli valurauta ja verkostopaine linjassa tulppaustöiden aikana oli 5 baria.
TONISCO® Service suoritti kaikki tulppaus ja asennustyöt, minkä jälkeen muutostyöt suoritettiin tilaajan toimesta.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO® Service
PAINEELLISET TULPPAUKSET KÄYTTÖ- JA JÄTEVESILINJOISSA
DN150, KÄYTTÖVESI, TAMPERE,
SUOMI, KESÄKUU 2015
DN150 käyttövesilinja tulpattiin Tampereella
kesäkuussa 2015. Tulppaus suoritettiin,
jotta vanha vuotava putki saatiin korjattua.
Ennen tulppausta rakennetulla ohituslinjalla,
käyttövesilinja sairaalalle pidettiin käynnissä
koko muutosprojektin ajan. Näin sairaala sai
koko projektin ajan puhdasta vettä.
Tulppaus suoritettiin 141mm
reikäsahalla. Tulppausyhteinä käytettiin RST
haaroitussatuloita sekä metalliluistiventtiiliä.
Runkolinjan materiaali oli valurauta ja
verkostopaine linjassa tulppaustöiden
aikana oli 5 baria.
TONISCO® Service suoritti kaikki
tulppaus ja asennustyöt, minkä jälkeen
muutostyöt suoritettiin tilaajan toimesta.
DN400, PAINEVIEMÄRI, MASKU ,
SUOMI, MARRASKUU 2013
DN400 PEH paineviemäri tulpattiin Maskussa. Tulppaus suoritettiin, jotta
muutoskohtaan saatiin asennettua uusi venttiili. Tämän jälkeen, uusi venttiili suljettiin
ja viereiseen pumppaamoon suoritettiin tarvittavat uudistustyöt. Tulppaukset
suoritettiin asiakkaan toiveiden mukaisesti ilman ohitusta.
Tulppaus suoritettiin 240 mm reikäsahalla. Tulppausyhteinä käytettiin RST
haaroitussatuloita sekä kumiluistiventtiiliä. Runkolinjan materiaali oli PEH 400 ja
verkostopaine linjassa tulppaustöiden aikana oli 1,5 baria.
TONISCO® Service suoritti kaikki tulppaus ja asennustyöt, minkä jälkeen
muutostyöt suoritettiin tilaajan toimesta. TONISCO® Service kykenee tulppaamaan
paineviemäreitä aina DN500 nimelliskokoon saakka.
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere
FINLAND
Tel. +358 3 611 724
[email protected]
www.tonisco.com
TONISCO® Koneet ja laitteet valmistetaan ja
kokoonpannaan Suomessa
TONISCO System Oy on vuonna 1969 perustettu
suomalainen yritys. Viimeisten neljän vuosikymmenen
ajan TONISCO on kehittänyt menetelmiä, laitteita ja
työkaluja putkiverkostojen paineenalaisiin kunnossapito
sovelluksiin. Yrityksen tunnetuimmat tuotteet ovat
paineenalaisten haaroitusten tekemisiin käytettävät
poralaitteet. TONISCO Service asennusryhmät ovat
suorittaneet paineenalaisia asennustöitä asiakkaidensa
putkiverkostoihin yli 20 eri maassa ja lähes kaikilla
teollisuuden ja kunnallistekniikan aloilla. Aina kun
asiakkaalla on tarvetta putkiverkostoidensa muutostöille
tai uusien asiakkaiden tai linjojen kytkemiseen,
kannattaa hänen aina ensin kysyä TONISCOlta voisiko
työn suorittaa paineenalaisesti.
TONISCOn asiantuntijat ovat tavoitettavissa 24/7 joko
puhelimella tai sähköpostin välityksellä. Me TONISCOssa
takaamme, että vastaus asiakkaan kysymykseen tulee
vielä saman vuorokauden aikana.TONISCOn asiantuntijat
keräävät asennuskohteista kaikki tarvittavat tiedot
ja pitävät huolen siitä, että ratkaisut ja käytettävät
komponentit ovat aina kohteeseen parhaiten sopivia
ja hinnat kilpailukykyisiä. TONISCOn asennustyöt on
pyritty suunnittelemaan siten, että kaikki työsuoritteet
on mahdollista tehdä kahden henkilön työpanoksella ja
alle kahdessa vuorokaudessa.
"Paineen alla vuodesta 1969"
TONISCO System Oy
Tampere
Tukholma
Moskova
Frankfurt
Pariisi
Rooma
TONISCO System Oy
Kalkun kehätie 19
33330 Tampere FINLAND
Tel. +358 3 2611 724
www.tonisco.com