Kurssiesite 2015 - Metalliliitto.fi

Tammikuu
12.–16.1.
19.–23.1.
26.–30.1.
Luottamusmiesten peruskurssi Työsuojelun jatkokurssi (2. vko 9.–13.2.)
Hyvä lehtijuttu
Luottamusmiesten peruskurssi
Ihmissuhteet työpaikalla
Taloudenhoito
Luottamusmiesten peruskurssi
Metallin täydennyskurssi
– Paikallinen sopiminen
Työsuojelun jatkokurssi (2. vko 23.–27.2.)
Kokoustoiminta (autoala mukana)
Tietotekniikan peruskurssi
Helmikuu
2.–6.2.
Luottamusmiesten peruskurssi
(autoala mukana)
Työsuojelun peruskurssi
Järjestäjäkurssi (2. osa 16.–19.3)
9.–11.2.
Kansantalous
9.–13.2.
Luottamusmiesten peruskurssi
Luottamusmiesten jatkokurssi
(2. vko 9.–13.3.)
Nuoret yhteiskuntavaikuttajina
11.–13.2.
Kotisivukurssi
16.–20.2.
Kirjoitan – siis ajattelen
23.–27.2.
Luottamusmiesten peruskurssi
Palkkatekniikan kurssi
Tietotekniikan jatkokurssi
25.–27.2. Jäsenhuollon kurssi (autoala mukana)
Valtakunnallisia Seminaareja
murikka
12.–13.5. Työympäristöseminaari
23.–24.5. Jäsenhuoltajien ajankohtaispäivät
12.–13.9. Naisten seminaari
19.–20.9. Metalls svenska höstträff ”Rådplägningsdagar”
14.–15.11. Opintosihteerien neuvottelupäivät
14.–15.11. Työmarkkinatiedottajien neuvottelupäivät
14.–15.12. Luottamusmiesten teemaseminaari
Ammattiosaston viikonloput
murikka
21.–22.3. ja 21.–22.11.
Maaliskuu
Kesäkuu
Lokakuu
2.3.–29.5. Muutoksen eväät – 3 kk:n kurssi
Muksut mukaan kursseille 1.–5.6. ja 8.–12.6.
5.–7.10.
Kesäkuun kursseille voit ottaa maksutta mukaan 3–13-vuotiaat
lapsesi. Lapsille järjestetään omaa ohjelmaa kurssien ajaksi. Mainitse
kurssihakemuksessa mukaan tulevien lasten nimet ja syntymäajat.
12.–16.10. Palkkatekniikan kurssi
9.–11.3.
Työntutkimuksen perusteet
Taseri-kirjanpidon kurssi
9.–13.3.
Luottamusmiesten peruskurssi
16.–20.3.
Luottamusmiesten peruskurssi
Työsuojelun peruskurssi (autoala mukana)
Työsuojelun jatkokurssi (2. vko 13.–17.4.)
23.–25.3.
Metallin täydennyskurssi
–Yhdenvertaisuus työpaikalla
23.–26.3.
Metallin täydennyskurssi
– Hyvinvointi työyhteisössä
23.–27.3.
Luottamusmiesten peruskurssi
25.–27.3.
Opintosihteerikurssi (autoala mukana)
30.3.–1.4. Metallin täydennyskurssi –Työaika
Työsuojelun täydennyskurssi
– Riskien arviointi
Huhtikuu
13.–17.4.
Luottamusmiesten peruskurssi
Luottamusmiesten jatkokurssi
(2. vko 18.–22.5.)
Metallin täydennyskurssi –Työoikeus
15.–17.4.
Naiset toimijoina
20.–24.4.
Luottamusmiesten peruskurssi
Työsuojelun jatkokurssi (2. vko 18.–22.5.)
Minä vaikutan
Tietotekniikan peruskurssi
27.–29.4.
Yritystalous
27.–30.4.
Metallin täydennyskurssi
– Hyvinvointi työyhteisössä
1.–5.6.
8.–12.6.
Luottamusmiesten peruskurssi
Edunvalvojan neuvottelutaito
Työsuojelun peruskurssi
11.–13.5.
Kaivosalan täydennyskurssi
20.–22.5.
Jäsenrekisterikurssi Titaani
Luottamusmiesten jatkokurssi
(2. vko 31.8.–4.9.)
Työsuojelun jatkokurssi (2. vko. 31.8.–4.9.)
Järjestötoimijan perusteet
First step – Työturvallisuuteen ja terveyteen
ELOkuu
31.8.–4.9. Tietotekniikan jatkokurssi
Syyskuu
7.–9.9.
Ammattiosaston toiminnan ja
talouden suunnittelu (autoala mukana)
7.–11.9.
Luottamusmiesten peruskurssi
Luottamusmiesten jatkokurssi
(2. vko 5.–9.10.)
Työsuojelun jatkokurssi (2. vko 5.– 9.10.)
Ihmissuhteet työpaikalla
14.–18.9.
21.–23.9.
Toukokuu
4.–8.5.
Luottamusmiesten peruskurssi
(autoala mukana)
Palkkatekniikan kurssi
Työsuojelun peruskurssi
Kokoustoiminta
21.–24.9.
Metallin täydennyskurssi
– Paikallinen sopiminen
Työsuojelun peruskurssi
Järjestäjäkurssi (2. osa 26.–29.10.)
Yritystalous
Metallin täydennyskurssi
– Kemikaalit työpaikalla
Metallin täydennyskurssi
– Hyvinvointi työyhteisössä
21.–25.9.
Puheviestinnän perusteet – Ilo puhua!
Tietotekniikan peruskurssi
28.–30.9
Kansantalous
Nuorisotoiminta tutuksi
28.9.–2.10. Luottamusmiesten peruskurssi
Luottamusmiesten jatkokurssi
(2. vko 26.–30.10.)
Työsuojelun jatkokurssi (2. vko 26.–30.10.)
Opinto-oppaan ja
koko kurssitarjonnan
löydät verkosta!
www.metalliliitto.fi
Voit tilata matkalippusi kursseille liiton matkapalvelusta.
[email protected]
Sari Hannula, puh. 040 837 5531
Peltialan täydennyskurssi
Autoalan luottamusmiesten jatkokurssi
Hyvä lehtijuttu
Minä vaikutan
19.–23.10. Luottamusmiesten jatkokurssi
(2. vko 16.–20.11.)
Edunvalvojan neuvottelutaito
Työsuojelun peruskurssi
Tietotekniikan jatkokurssi
26.–30.10. Luottamusmiesten peruskurssi
Tietotekniikan peruskurssi
Marraskuu
2.–4.11.
Metallin täydennyskurssi
–Yhdenvertaisuus työpaikalla
2.–6.11.
Luottamusmiesten jatkokurssi
(2. vko 30.11.–4.12.)
Puheviestinnän perusteet – Ilo puhua!
9.–11.11. Teknisen huollon ja kunnossapidon
täydennyskurssi
Autoalan täydennyskurssi
– Palkkaustekniikka
9.–13.11.
Työsuojelun jatkokurssi (2. vko 7.–11.12.)
Ihmissuhteet työpaikalla
12.–13.11.
Alueellinen luottamusmiesten peruskurssi/
Kymi–Savo-Karjala (2. osa 10.–11.12.)
16.–18.11.
Metallin täydennyskurssi – Työaika
Ammattiosaston kansainvälinen toiminta
18.–20.11.
Kompletteringkurs för Metall
Kotisivukurssi
23.–25.11. Autoalan työsuojelun lyhyt jatkokurssi
Ammattiosaston toiminnan ja
talouden suunnittelu
23.–27.11.
Metallin täydennyskurssi
– Paikallinen sopiminen
Tietotekniikan jatkokurssi
30.11.–2.12. Työsuojelun täydennyskurssi
– Riskien arviointi
30.11.–4.12. Kirjoitan – siis ajattelen
Joulukuu
7.–11.12. Työsuojelun peruskurssi
Järjestötoimijan perusteet
Jokainen Metallin jäsen on
tervetullut osallistumaan
oman opistomme tarjoamaan
koulutukseen.
Menetän palkan kurssiajalta, kuka korvaa?
Työehtosopimuksessa määritellään hakuaika ja vapaan
myöntäminen kurssiajalle. Sopimuksessa luetellaan myös
ne kurssit ja kurssi­laiset, jotka kuulu­vat työnan­ta­jan talou­
del­lisen tuen pii­riin. Näiden kurssien osallistujil­le työn­antaja
maksaa korvauksen ansionmene­tyksestä KTA:n mukaan
sekä opistolle ate­riakorvauk­sen.
Kursseille, jotka eivät ole työnantajan taloudellisen tuen
piirissä, liitto myöntää tietyin edellytyksin SAK:n koulutussuosituksen mukaista kurssiapurahaa. Vuonna 2015 päiväraha
on 38,27 €/kurssipäivä ja stipendi 34,46 €/kurssipäivä.
Millaiselta kurssilta aloitan?
entä Jos olen työtön?
Perus- ja järjestökurssit antavat ensimmäiset eväät erilaisiin
luottamustoimiin ja tehtäviin. Murikka-opistossa on tarjolla
paljon yleissivistävää sekä järjestöelämään pohjautuvaa
koulutusta, joka antaa hyvät lähtökohdat työelämässä
sekä yhteiskunnassa toimimiseen. Viestintävalmiudet,
kirjoitus- tai ihmissuhdetaidot ovat jokaiselle hyödyllisiä.
Mielekkäät oppimiskokemukset saavat tulemaan
uudestaan Murikkaan.
Voit osallistua järjestötuen piiriin kuuluville kursseille.
•Ilmoita kurssista TE-toimistoon ennen sen alkamista
ja kerro, että olet kurssin aikana kutsutta­vissa työhön.
•Lomautettuna ilmoita työnantajalle, että olet
kutsuttavissa työhön kurssin aikana.
•Työttömyyspäiväraha maksetaan kuten muutenkin
olisi maksettu. Myös työttömyyspäivärahan
omavastuu­­aika kuluu kurssipäivinä.
•Liitto ei maksa kurssiapurahaa työttömyyden ja
lomautuksen aikana.
Lähetä kurssihakemus mielellään kuu­kautta ennen
kurssin alkua osoitteella:
Metallityöväen Liitto ry
Koulutuksen toiminta-alue
PL 107
00531 Helsinki
Hakuajan päätyttyä on mahdollista hakea kurssille,
mikäli kurssipaikkoja on jäljellä.
Metallityöväen Liitto ry
PL 107, 00531 Helsinki
Hakaniemenranta 1, Helsinki
puh. 020 77 4001
www.metalliliitto.fi
[email protected]
Metallityöväen Murikka-opisto
Murikka – Työelämän kansanopisto
Paino ForssAprint 2014
Kuterintie 226, 34260
Terälahti
puh. 020 77 41500
www.murikka.fi
[email protected]
murikka
Muissa kuin edellämainituissa tilanteissa tarkista
menettely­tavat työttömyyskassasta. Tarkemmat tiedot
talou­dellisesta tuesta ja koulutuksesta saa liiton
koulutuksen toiminta-alueelta puh. 020 77 4001.
kurssit 2015
Miten syvennän osaamistani?
Jatkokursseilla osaaminen syvenee tehtäväkohtaisesti.
Jatkokurssien tavoitteena on taitaja, joka hallitsee oman
alueensa ja kykenee myös itsenäiseen kehittämistyöhön.
Kuukauden ja kolmen kuukauden kurssit tutustuttavat
tutkivan oppimisen taitoihin ja harjaannuttavat uusiin
ongelmanratkaisun menetelmiin. Tieto- ja taitovaati­mukset
muuttuvat, mutta oppimistaitoja tarvitsee aina.
Ajankohtaistietoa täydennyskursseilta!
Täydennyskursseilla perehdytään erillisiin ja ajankohtaisiin
ongelmiin. Päivitetään omaa asiantuntijuutta työsuojelusta,
luottamusmiestoiminnasta sekä järjestö­toiminnasta.
Miten saan työstä vapaata kurssin ajaksi?
Kurssia varten työstä saa vapaata. Työnan­ta­ja voi evätä kurs­sil­le
lähtemisen sillä perusteella, että se aiheuttaisi tuntuvaa haittaa
tuotannol­le. Tässä tapauksessa on hyvä heti sopia kurssia
varten toinen ajankohta, jolloin tuotan­nollis­ta es­tettä ei ole.
Kuinka haen kurssille?
Kaikille kursseille haetaan kurs­sihake­muslomakkeella,
jonka saa ammat­tiosas­ton opin­tosih­tee­ril­tä, luotta­mus-­­
miehil­tä, aluetoi­mistos­ta, liiton toi­mistos­ta tai osoitteesta
www.metalliliitto.fi tai www.murikka.fi.
KURSSIMAKSU
Liitto maksaa hyväksymiensä opiskelijoiden kurssimaksun
(opetus, täysihoito sekä kurssilla tarvittava kurssimateriaali).
MATKAKULUT
Liitto korvaa opiskelijoille matkakustannukset hal­vimman
matkustustavan mukaan.
Hakemus enintään viikon pituiselle kurssille esitetään
työnan­ta­jal­le vähin­tään kolme viikkoa ennen kurssin
alkamista. Pitempään kestävien kurssi­en hakuaika on
kuusi viikkoa. Lomakkeen kääntöpuo­lella on täyttöohjeet.
Täytä hakemus huolellisesti.