Wise Group on kasvanut etenkin korjausrakentamisen

Yli puolet orgaanista kasvua
Wise Group on kasvanut etenkin
korjausrakentamisen palveluissa
Talonrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamispalveluihin keskittyvä Wise Group kasvoi viime vuonna
lähes 20 prosenttia ja teki edelleen kokoluokassaan kärkipään tulosta. Voimakkaimmin kasvoivat
korjausrakentamisen suunnittelu- ja etenkin kuntokartoituspalvelut.
Vuonna 2010 perustettu Wise Group kasvatti viime vuonna markkinaosuuttaan uudisrakentamisen osalta
pääkaupunkiseudulla.
”Erityisen voimakkaasti olemme kasvaneet korjausrakentamisen palveluissa, joka on ollut meille
strateginen kasvualue. Olemme saavuttaneet asettamamme tavoitteen, että uudisrakentaminen ja
korjausrakentaminen muodostavat toiminnassamme
kaksi yhtä vahvaa tukijalkaa”, Wise Group Oy:n
toimitusjohtaja Aki Puska sanoo.
Wise Groupin kasvustrategia on pohjautunut sekä eri
puolilla maata toimivien, omalla alueellaan hyvin
menestyvien yritysten ostamiseen että orgaaniseen
kasvuun.
”Liikevaihtomme kasvoi viime vuonna 19,7 prosenttia,
josta yli puolet oli orgaanista kasvua. Nopeasta
kasvusta huolimatta kykenimme säilyttämään
taloudellisen tuloksen erittäin hyvällä tasolla.
Liiketuloksemme oli oman kokoluokkamme kärkeä
Rakennuslehden julkaisemalla Suomen suurimpien
suunnittelutoimistojen listalla”, Puska sanoo.
Wise Group on ostanut tähän mennessä 14 yritystä.
”Olemme löytäneet hyviä yrityksiä sekä osaavia alan
asiantuntijoita ja päässeet uusille markkina-alueille
Suomen kartalla. Yhteensä näistä yritysostoista on
tullut meille 230 henkeä töihin. Koska meidän
nykyvahvuus on melko tarkkaan 330, on
henkilöstömme viiden vuoden aikana kasvanut myös
orgaanisesti noin sadalla hengellä.”
Alueellisia ankkuriyrityksiä
Viime vuonna yhtiö osti Tampereella toimivan korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoavan Huura
Oy:n koko osakekannan, ja Itä-Suomessa palvelutarjonta laajeni talotekniikan suunnitteluun mikkeliläisen
Savon Suunnittelupalvelu Oy:n ja Savonlinnan LVI-Suunnittelu Oy:n liiketoimintojen ostolla. Jyväskylässä lvisuunnittelua vahvistettiin hankkimalla konsernin omistukseen J. Pikki Oy.
”Kun ostamme alueellisesti jonkin ankkuriyrityksen, laajennamme sen palvelutarjontaa tuomalla mukaan
Wise Groupin muita palveluita ja rekrytoimalla lisää ihmisiä. Näin voimme tarjota konseptimme mukaisia
palveluita yhden luukun periaatteella kattavasti eri puolilla maata. Tämä on tärkeää myös siksi, että
paikallisten asiakkaiden lisäksi meillä on monia suuria asiakkaita, jotka toimivat ympäri Suomea.
Toimitusvarmuuden takaa puolestaan se, että pystymme suurissa hankkeissa yhdistämään voimia yli
aluerajojen.”
Kaikkein voimakkaimmin Wise Group on kasvattanut henkilöstönsä määrää korjausrakentamisen
kuntoarvio- ja tarkastuspalveluissa.
Kuva Asunto Oy Mikkolanmäki Vantaalla. Wise Group vastasi
julkisivurakenteiden peruskorjaushankkeen projektinjohdosta,
arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä rakennuttamis- ja
valvontatehtävistä
Kuva Asunto Oy Volsinkulma Kirkkonummella käsittää neljä 1980luvulla rakennettua kerrostaloa, joiden ulkovaipan uusimisen ja
parvekkeiden korjauksen hankesuunnittelusta, toteutusvaiheen
rakenne- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennuttamisesta ja
valvonnasta vastasi Wise Group.
”Meillä on jo noin 30 henkeä kiertämässä ympäri Suomea
kiinteistöjä tutkimassa. Olemme lisänneet myös laitekantaamme ja pystymme tekemään kaiken kattavia
tutkimuksia ja testejä. Tästä kasvusta on kiittäminen tietysti asiakaskuntaa, jossa on selvästi ymmärretty,
että kannattaa tutkia hyvin ennen kuin tehdään päätöksiä eikä lähdetä vaillinaisilla tiedoilla etenemään,
koska se johtaa usein kalliisiin ja hallitsemattomiin ratkaisuihin.”
Aki Puskan mukaan konsernin toimialoista on lähivuosina tarkoitus kasvattaa suhteellisesti eniten
rakennuttamisen palveluita.
”Meiltä puuttuu Suomenniemeltä myös muutama merkittävä kaupunki. Toimimme tällä hetkellä yhdeksällä
paikkakunnalla, ja me voisimme olla myös esimerkiksi Kuopiossa, Oulussa, Vaasan ja Seinäjoen suunnalla
sekä Turussa.”
Elpymisen merkkejä näkyy
Wise Group on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään. Nämä ovat suunnittelupalvelut, joka sisältää rakenneja taloteknisen suunnittelun, sekä rakennuttaminen ja korjausrakentaminen.
”Olemme näissä kaikissa menestyneet hyvin. ”
Puskan mukaan Wise Group on koko ajan panostanut paljon koulutukseen. Uudet pätevyysvaatimukset
johtavat entistä suurempaan koulutustarpeeseen. Pätevyyskoulutuksia toteutetaan yhdessä Metropolian
kanssa, ja tätä koulutusta laajennetaan rakennetekniikan lisäksi talotekniikkaan ja korjausrakentamiseen.
Aki Puska näkee markkinoilla varovaisia elpymisen merkkejä.
”Rakentamisessa on ollut jo muutama huono vuosi, joiden aikana syntyneen rakentamispaineen täytyy
vähitellen ruveta purkautumaan. Markkinoilla alkaa olla uskoa ja positiivista henkeä ja näyttäisi siltä, että
olemme menossa ylöspäin, vaikka mitään voimakasta kasvua ei ole näkyvissä.”
Energiatehokkuus ja ympäristönäkökulma nousevat Puskan mukaan yhä keskeisempään asemaan ja ne
lävistävät kaikki suunnittelualat.
”Näemme pääsääntöisesti hyvinä allianssimallin kaltaiset projektien uudet toteutusmallit, koska niissä
pyritään yhdessä varmistamaan ja suojaamaan projektin onnistuminen ja yrityskohtainen suojaaminen jää
taustalle. Uudet mallit vaativat kuitenkin vielä kehittämistä urakoitsijoiden YSE- ja suunnittelijoiden KSEmaailmaan, jotka ovat vielä rajoittavina tekijöinä yhteiseen pottiin katsomiselle. Hyvää on aina helppo
jakaa, mutta jos tulee epäonnistumisia, niissä tulee helposti hankaluuksia. Olemme tällä hetkellä itse
mukana kolmessa erityyppisessä allianssihankkeessa keräämässä kokemuksia.”
Korkean rakentamisen osaamista
Puskan mielestä on hieno nähdä, että korkeiden talojen rakentaminen on Suomessa yleistynyt selvästi
melkein joka kaupungissa.
”Me olemme vahvasti tässä uudessa trendissä
mukana pääsääntöisesti lähes kaikissa
kohteissa joko pääsuunnittelijana tai
suunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana.”
Kuva Wise Group on tehnyt rakennesuunnittelun YIT:n
rakentamaan 14-kerroksiseen Asunto Oy Espoon
Tähystäjään. (Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy)
Wise Group toteutti viime vuoden lopulla marraskuussa alalla poikkeuksellisen rekrytointispottien sarjan
radiossa neljällä radiokanavalla. Puskan mukaan kampanja herätti paljon positiivista palautetta
erilaisuudellaan.
”Kun monessa firmassa jaettiin lomautuslappuja, me kerroimme että meille haetaan lisää. Saimme 150
hakemusta, joiden pohjalta olemme palkanneet yli kymmenen henkeä.”
Puskan mukaan työtyytyväisyyteen panostaminen on kannattanut ja henkilöstön työtyytyväisyysmittausten
arvosanat ovat parantuneet.
”Pidämme tärkeänä onnistumisena henkilökunnan tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta Wise Groupiin. Meillä
ei ole sairauspäivien kanssa haasteita ja vaihtuvuusluvut ovat pienet, vaikka henkilökuntaa on näinkin
paljon. Vaikka Wise Group on muodostunut pääosin yritysostojen kautta, henkilökuntamme antaa todella
korkean arvosanan yrityskuvalle, eli sille miltä yritys heidän silmissään näyttää.”
Venäjältä vetäydytään
Aki Puskan mukaan seuraavaksi kehittämisen painopiste on yksittäisen projektin hoitamisen ja siihen
liittyvän tiedon jakamisen kehittämisessä.
”Projektimme alkavat olla jo niin isoja, että niitä toteutetaan myös eri paikkakuntien yksiköissä. Tällöin on
tärkeää varmistaa, että kaikilla on jatkuvasti ajankohtainen tieto käytössään.”
Puska näkee Wise Groupin onnistuneen hyvin strategisissa tavoitteissaan Venäjän toimintaa lukuun
ottamatta.
”Venäjällä emme päässeet siihen mitä tavoittelimme. Tulemme sieltä pois ainakin joksikin aikaa, koska
siellä ei näytä lähivuosina olevan omaa työtä suosivan protektionismin takia kansainväliselle yritykselle
mahdollisuuksia menestyä.”
Wise Group omistaa 25 prosenttia Riikassa Latvian suurimmasta rakennesuunnittelutoimistosta, jossa on
30 suunnittelijaa töissä.
”Tähtäsimme sitä kautta Venäjän markkinoille, mutta Baltian maita katsotaan nyt myös Venäjällä
länsimaisina yrityksinä muun muassa Nato-suhteesta johtuen. Eniten korvalle löi kuitenkin se, että Latvia on
eurossa kiinni ja kun euron ja ruplan suhde meni vinksalleen, romahtivat myös Baltiasta käsin toimimisen
taloudelliset edellytykset.”