Lataa DHL Cargo Insurance

Click to edit Master text styles
.
DHL CARGO INSURANCE
TÄYDELLINEN TURVA LÄHETYKSILLESI
Vahinko, varkaus, ylivoimainen este eli "force majeure”... kuljetuksiin liittyy aina omat riskinsä. Vaikka
käsittelemme kaikki lähetykset huolellisesti, voi jokin lähetys satunnaisesti vahingoittua tai kadota. Onko
lähetystesi vakuutusturva riittävä? DHL Cargo Insurance vakuuttaa lähetyksesi joustavasti ja vakuutuksen
ottaminen on yksinkertaista. Vakuutuksiin sovelletaan DHL Cargo Insurance –vakuutusehtoja.
Kattava
Nopea korvauspäätös
Laki ja kansainväliset konventiot säätelevät korvausvelvollisuutta
Lupaamme mahdolliselle korvausvaatimuksellesi sujuvan ja
vahinkotapauksissa huolimatta siitä, kenen vastuulla vahinko on.
nopean käsittelyn. Käsittelemme korvausvaatimukset 30 päivän
Rahdinkuljettajalla on rajallinen vastuu ja osa vakuutusyhtiöistä
kuluessa – ja jopa nopeammin, jos ilmoitus on tehty ajallaan ja
korvaa vain tietyn tyyppiset vahingot. Sinun kannattaa siis
meille on toimitettu kaikki käsittelyyn tarvittavat asiakirjat. Voit itse
vakuuttaa lähetyksesi DHL:n kuljetusvakuutuksella!
palata nopeasti päivittäisen liiketoimintasi pariin.
Vahingon sattuessa DHL Cargo Insurance -vakuutus korvaa
Selkeä sopimus
tavarat viiden miljoonan euron arvoon asti, kuljetusmuodosta
DHL:n kuljetusvakuutuksessa on vain muutamia korvaus-
riippumatta. Korvaus maksetaan, vaikka lakisääteinen vastuu olisi
velvollisuuden rajoituksia – kuten puutteellinen pakkaus – ja ne
rajoitettu, kuten silloin kun on kyseessä luonnonkatastrofi, varkaus
on selkeästi määritelty. Mitään negatiivisia yllätyksiä ei siis tule
tai kolmannen osapuolen aiheuttama vahinko.
mahdollisen korvauskäsittelyn aikana.
Yksinkertainen
Edulliset vakuutusehdot
Rauhallinen mieli ilman turhaa byrokratiaa: hoidat kaikkien DHL
Vaikka sinulla olisi jo voimassaoleva kuljetusvakuutus, kannattaa
Freight -lähetystesi vakuutusasiat yhden yhteyshenkilön kautta.
aina vertailla vakuutusehtoja. DHL Cargo Insurance -vakuutus
Laskemme jokaisen lähetyksesi vakuutusmaksun sovittujen
tarjoaa kattavan turvan lähetyksellesi kilpailukykyiseen hintaan.
sopimusehtojen sekä tavaran dokumentoidun arvon perusteella ja
veloitamme vakuutusmaksun kuljetuskustannusten yhteydessä
Kiinnostuitko? Lisätietoja saat omalta DHL Freightin myynti-
rahtilaskulla. Vientilähetysten osalta vakuutuksen hinta lasketaan
yhteyshenkilöltäsi tai kotisivuiltamme:
tavaran arvosta, tuonnissa tavaran arvosta + rahdista.
www.dhl.fi/kuljetusvakuutus.
DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
Click to edit Master text styles
.
LUOTETTAVA JA LÄPINÄKYVÄ:
LUOTA MEIHIN JA OLE TURVALLISIN MIELIN
Vakuutuksen tärkeimmät rajoitusehdot
Kuljetusvakuutus kattaa varsinaisten vakuutusehtoehtojen mukaisesti kuljetettavalle tavaralle ulkoisista ja odottamattomista syistä
aiheutuvan vahingon, kun vahinko on sattunut kuljetuksen aikana tavaran ollessa DHL:n hallussa tai kontrollissa ja ennen tavaran
toimitusta. Korvausvelvollisuuden rajoitukset on määritelty selkeästi. Vakuutus ei kata seuraavia asioita:
•
asiakkaan, vakuutetun, lähettäjän, vastaanottajan tai jonkun heidän lukuunsa toimivan virheestä, laiminlyönnistä,
huolimattomuudesta tai tahallisesta teosta aiheutuva lähetyksen katoaminen, vahingoittuminen tai niihin liittyvät kustannukset
•
tavaran tavanomainen kuluminen tai naarmuuntuminen, vuoto, painon tai tilavuuden muuttuminen
•
lähetyksen puutteellisesta tai virheellisestä valmistelusta tai pakkaamisesta aiheutuva vahinko tai katoaminen
•
tavaran ominaisuuksista tai piilevistä vioista johtuvat vahingot
•
kuljetusviiveistä johtuvat menetykset ja kustannukset
•
vahingot, jotka johtuvat viranomaisten toimenpiteistä tai ydinaseisiin, ydinonnettomuuksiin, poliittiseen tilanteeseen, lakkoon,
terrorismiin tai sotaan liittyvistä riskeistä
•
rahdinkuljettajan konkurssista johtuva tavaran menetys
•
välilliset vahingot, voiton menetys (esim. myyntitappiot, korko- tai suhdannetappiot, markkinoiden menetys tai muu välillinen
menetys)
Vahinkotapauksissa korvausvelvoitteissa on merkittäviä eroja.
Vahingon syntymispaikka
Esimerkki
Ei vakuutusta
DHL CARGO INSURANCE -vakuutus
Korvaustarve
Vahingon laatu / katoaminen &
vahingon aiheuttanut osapuoli
Lakisääteinen
vastuunrajoitus
Vakuutuksen kattavuus
Vahinko / katoaminen
terminaalikäsittelyn yhteydessä
Käsittely- / trukkivahinko, tavaran
kastuminen lastauksen aikana
8,33 sdr/kg (CMR/NSAB)
Lähetyksen täysi arvo korvataan
Vahinko / katoaminen kuljetuksen Liikenneonnettomuus, hätäaikana
jarrutus, huonokuntoiset tiet
8,33 sdr/kg (CMR/NSAB)
Lähetyksen täysi arvo korvataan
Vahingon / katoamisen aiheuttaa Luonnonkatastrofit; tulipalo,
ylivoimainen este eli force majeure rahtilaivan uppoaminen
Ei korvausta (CMR art 17)
Lähetyksen täysi arvo korvataan
Lastaaja (lähettäjä) kaataa paletin Ei korvausta (CMR art 18)
lastauksen yhteydessä
Lähetyksen täysi arvo korvataan
Vahinko / katoaminen lastauksen
tai purkauksen aikana
DHL Freight – Excellence. Simply delivered.