Katsastajan uratie

Kevyiden ajoneuvojen
määräaikaiskatsastuskoulutus
Koe
Katsastuskoulutus
1 viikko
Katsastusharjoittelu
1 tai 2 viikkoa
Katsastuskoulutus
1 viikko
Katsastuskokemus 6 kk
Yleisjakso
1 viikko
Raskaiden ajoneuvojen
määräaikaiskatsastuskoulutus
Loppukoe
Katsastusharjoittelu
1 tai 2 viikkoa
Loppukoe
Raskaiden ajoneuvojen katsastusoikeus
(ei vetoautoja ja perävaunuja)
Täydennyskoulutus, 1 päivä/vuosi
(*kattaa myös kevyiden ajoneuvojen
määräaikaiskatsastuksen täydennyskoulutuksen)
Kevyiden ajoneuvojen katsastusoikeus
Täydennyskoulutus, 1 päivä/vuosi
(*kattaa myös raskaiden ajoneuvojen
määräaikaiskatsastuksen täydennyskoulutuksen)
Raskaiden ajoneuvojen jarrujen laajan
tarkastuksen koulutus
Koe
Jarrukoulutus 3 päivää
Raskaiden ajonneuvojen katsastusoikeus
(vetoautot ja perävaunut)
Täydennyskoulutus ja koe 3 vuoden välein
Katsastuskokemus 6 kk
Kevyiden ajoneuvojen
erikoiskatsastuskoulutus
Katsastuskoulutus
1 viikko
Koe
Katsastuskokemus 12 kk/
erikoiskatsastus- tai
yksittäisväksyntäkokemus
6 kk
Katsastuskokemus 6 kk
(raskaat ajoneuvot)
VAK-/ADR-hyväksyntä- ja
katsastuskoulutus
Raskaiden ajoneuvojen
erikoiskatsastuskoulutus
VAK-/ADR-koulutus
3 päivää
Koe
Katsastuskoulutus
1 viikko
Koe
Kevyiden ajoneuvojen rekisteröinti-,
muutos- ja kytkentäkatsastusoikeus
Kevyiden/raskaiden ajoneuvojen VAK/ADR-hyväksyntä- ja katsastusoikeus
Raskaiden ajoneuvojen rekisteröinti-,
muutos- ja kytkentäkatsastusoikeus
Täydennyskoulutus ja koe 3 vuoden
välein
Täydennyskoulutus ja koe 3 vuoden
välein
Täydennyskoulutus ja koe 3 vuoden
välein