Sähköinen rahoitushaku HYRRÄssä, Juha Mäkitie, Maanmittauslaitos

Sähköinen rahoitushaku Hyrrässä
IT-palveluvastaava Juha Mäkitie
Maanmittauslaitos / Mitpa
6.11.2015 Turku
Uusi ohjelmakausi 2014-2020
•
EU:ssa sähköisen asioinnin vaatimus
•
EMKR – tukijärjestelmä koostuu kahdesta erillisesstä
järjestelmästä
•
Hyrrä (hakemusten vastaanotto)
•
•
Käyttäjät : Tuenhakijat & ELY-keskus
EMKR – rekisterin (tukipäätöksen & maksatusjärjestelmä)
•
Käyttäjät : ELY-keskus
Hyrrä-hakeminen
•
Hyrrä on maaseudun tukien sähköinen hakujärjestelmä
•
https://hyrra.mavi.fi/
•
EMKR – tukihakemus on yksi hakemustyyppi
•
Kirjautuminen
•
•
Y-tunnuksen (Vetuma tunnistautuminen)
Hetu-tunnus (yksityiset henkilöt)
EMKR-tuen hakeminen
•
Hakemuksen toimittaminen ELY-keskukseen
a)
Sähköinen hakemus Hyrrän kautta
b)
Paperihakemus
•
ELY-keskukseen jätetty paperihakemus tallennetaan aina Hyrräjärjestelmään
•
Sähköiseen hakemukseen täydennettävät tiedot samat kuin
paperihakemuksessa
•
Sähköinen allekirjoitus ja vahva tunnistautuminen korvaa
perinteisen allekirjoituksen
•
Sähköinen arkistoinnin arkistointitunnus korvaa diaarinumeron
Sähköinen hakeminen - vaiheet
•
Täydennetään tukihakemus Hyrrässä & hakemuksen lähetys
•
+ liitetään tarvittavat liitteet ”sähköisessä” muodossa
•
Hakemuksen käsittely Ely-keskuksessa
 tuenhakijalle
sähköpostiin ilmoitus kun hakemus otettu
käsittelyyn
•
Mahdolliset lisäinformaatiopyynnöt tuenhakijalle
•
Tuenhakijan täydennys
•
Hakemuksen käsittely Hyrrässä ja EMKR-rekisterissä
 Päätös
(tuenhakijalle sähköpostiin ilmoitus päätöksestä)
•
(Maksuhakemus täydentäminen /lähettäminen Hyrrässä – vk 46)
•
(Maksupäätös – sähköposti – vk 50)
Hyrrä/EMKR – sähköinen haku
Tuenhakija
Sähköinen
hakemus
Lisätäydennys
pyyntö
ELY-keskus käsittelijä
Hyrrä
Hakemuksen
tarkastus
EMKRrekisteri
Päätöksen
valmistelu
Tieto
päätöksestä
Päätös
Päätös &
(sähköinen
arkistointi)
Sähköinen hakeminen
•
Sähköinen hakeminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä
•
Paperihakemukset tallennetaan ELY-keskuksessa
•
Hakemus ja liitteet skannataan  lisätyö hidastaa käsittelyä
•
ELY-organisaatio muutos
•
Ns. kalaELYt – suuremmat toimialueet
•
Hakemuksen käsittelijä / hyväksyjä mahdollisesti eri paikkakunnalla
•
Hakemusten käsittelijä mahdollisesti muualla kuin hakija ”lähi”ELYssä
Katso-tunniste / Vetuma
•
Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin organisaation nimissä
•
Perustetaan ensin Katso-tunniste osoitteessa yritys.tunnistus.fi
•
Katso-palvelun käyttö on organisaatioille ilmaista.
•
Yrityksen pääkäyttäjä antaa valtuudet täyttää hakemusta ja
allekirjoittaa hakemukset sähköisesti yrityksen tai yhdistyksen nimissä.
•
Hakemuksen tiedot täyttävä henkilö kirjautuu Hyrrään omilla
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
Perustiedot-välilehti
Perustiedot
Hankesuunnitelma
Toimenpide /
kohdennettu toimi
Liitteet
Kustannus ja rahoitus
Tavoitteet (indikaattorit)
Lähtöarvo
Tavoitetaso
Allekirjoitus
Vaihda kuva että kaikki
välilehdet
•
Hakijan yhteystiedot siirtyvät
asiakastietojärjestelmästä
(Väestörekisteri)
Täytettävän kohdan opaste
Pakollinen tieto merkitty *
Perustiedot-välilehti
Täytettävän kohdan opaste
Pakollinen tieto merkitty *
•
•
•
•
•
Hankkeen nimi
Toteutuskunta (pudotusvalikosta)
Hankkeen aloituspäivämäärä
Hankkeen lopetuspäivämäärä
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankesuunnitelma-välilehti
Valikosta toimenpide &
kohdennettu toimenpide
Kustannus ja rahoitus - välilehti
Itse nimettävä
kustannuslaji
Kustannus ja rahoitus - välilehti
Tavoitteet-välilehti
Täydennettävä
arvot
• Lähtöarvo
• Tavoitetaso
Vaihtoehdot
valikossa
Allekirjoitus & lähetys
Hakemus lähetetty
Tähän sähköpostiviestit
•
•
Sähköposti viesti kun hakemus otettu käsittelyyn:
•
Hanke ”Kala….”, numero 34971.
•
Hakemuksenne on tullut vireille Hyrrä-asiointipalvelussa. Hakemuksenne
arvioitu käsittelyaika on x.k.2015 mennessä. Voit tarkastella hakemuksesi
tilaa Hyrrässä osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html
Sähköposti kun hakemuksesta on tehty päätös:
•
Hanke ”Kala….”, numero 34971.
•
Rahoitushakemustanne koskeva päätös on saatavilla Hyrräasiointipalvelussa osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html
Lisätietopyyntö
” Rahoitushakemuksen käsittelyä varten teidän tulee
täydentää hakemustanne Hyrrä-asiointipalvelussa….”
a) Linkki korjattavaan kohtaan
b) Hakemuksen korjaus
c) Uudelleen lähetys
Hyrrä – ohjeistus / neuvonta
•
Hyrrän kirjautumissivu
https://hyrra.mavi.fi
•
Opastus
•
Mavin nettisviut (oppaat, opasvideot)
•
Ely–keskus