Lataa tästä

ILMOITUS
Estä korroosio puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden
ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen.‍ Katso puhdistusohjeet liitteestä.‍
Approach S5 käyttöopas
®
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.‍
2 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa ja työnnä laturia À, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
Painikkeet
3 Lataa laitteen akku täyteen.‍
Golfin pelaaminen
À
Ota taustavalo käyttöön valitsemalla tämä.‍
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.‍
Á
Mittaa lyönti valitsemalla tämä (Lyönnin mittaaminen).‍
Nollaa mittaus painamalla tätä pitkään.‍
Â
Avaa nykyisen näytön valikko valitsemalla tämä.‍
Ã
Anna reiän pisteesi valitsemalla tämä (Pisteiden seuraaminen).‍
Näytä kaikkien reikien pisteet painamalla tätä pitkään.‍
Ä
Käytä CourseView'tä valitsemalla tämä (CourseView'n
käyttäminen).‍
Å
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla tämä.‍
Laitteen on löydettävä satelliittisignaaleja, ennen kuin voit pelata
golfia.‍ Tämä saattaa kestää 30 - 60 sekuntia.‍
1 Valitse > Aloita kierros.‍
2 Valitse kenttä lähellä olevien kenttien luettelosta.‍
3 Napauttamalla näyttöä voit selata kunkin reiän tietonäyttöjä.‍
VIHJE: valitsemalla
voit palata edelliseen näyttöön.‍
Laitteen käynnistäminen
Laite toimitetaan osittain ladattuna.‍ Laite tarvitsee ehkä ladata
ennen golfpeliä (Laitteen lataaminen).‍
HUOMAUTUS: laite asettaa kellonajan ja päiväyksen
automaattisesti, kun menet ulos ja laite löytää satelliitteja.‍
1 Kosketa kohtaa pitkään ja seuraa näytön ohjeita.‍‍
2 Valitse Aloita kierros.‍
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
Laitteen lukituksen avaaminen
Laite siirtyy kellotilaan ja sen näyttö lukittuu, kun laitetta ei ole
käytetty vähään aikaan.‍ Laite näyttää ajan ja päiväyksen, mutta
ei käytä GPS-toimintoa.‍
Voit avata laitteen lukituksen mistä tahansa muusta
painikkeesta paitsi -painikkeesta.‍
Tilakuvakkeet
• À näyttää reiän tiedot (Reiän tiedot).‍
• Á näyttää layup- ja dogleg-tiedot (Layup- ja Doglegmatkojen ja tallennettujen sijaintien tarkastelu).‍
• Â näyttää kellonajan.‍
Laite siirtyy automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.‍
Reiän tiedot
Akun varaus
Laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä
keskikohtaan oletusarvoisesti.‍ Jos tiedät lipputangon sijainnin,
voit määrittää sen tarkemmin viheriönäkymän avulla (Viheriön
tarkasteleminen).‍
GPS-tila
Hälytys
Bluetooth tekniikan tila
®
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun.‍ Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.‍
Tammikuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01865-37_0A
Kokonaispisteesi À päivitetään.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
4 Saat näkyviin kaikkien reikien pisteet painamalla
Nykyisen reiän numero
pitkään.‍
5 Tarvittaessa voit valita reiän ja muuttaa sen pisteitä.‍
Etäisyys viheriön takareunaan
Etäisyys viheriön keskikohtaan
painiketta
Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.‍
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos pelaat peliä parhaillaan, valitse
> > Määritä
pisteytys.‍
• Jos peli ei ole käynnissä, valitse > Asetus > Pisteytys.‍
2 Valitse pisteytystapa.‍
Etäisyys viheriön etureunaan
Tasoituslyönnit (valinnainen)
Reiän par-arvo
Seuraava reikä
Edellinen reikä
CourseView'n käyttäminen
Pelin aikana voit tarkastella kenttää lähempää ja katsoa myös
mitä tahansa sijaintia ja matkaa kenttäkartassa.‍
1 Valitse .‍
2 Kosketa mitä tahansa näytön kohtaa tai vedä sormi mihin
tahansa näytön kohtaan.‍
Etäisyyskaari À osoittaa etäisyyden uuteen kohtaan.‍
Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (Pisteytystavan
määrittäminen) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, miten
monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon.‍ Pelin
lopussa suurin pistemäärä voittaa.‍ Laite jakaa pisteitä United
States Golf Associationin määritysten mukaisesti.‍
HUOMAUTUS: käytettäessä pistebogey-pisteytystä
tuloskortissa käytetään lyöntien sijasta pisteitä.‍
Pisteet
Lyönnit suhteessa par-arvoon
0
vähintään 2 enemmän
1
1 enemmän
2
par
3
1 vähemmän
4
2 vähemmän
5
3 vähemmän
Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön
3 Voit näyttää lisää reiän tietoja valitsemalla
.‍
Viheriön tarkasteleminen
Pelin aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää
lipputankoa.‍
1 Valitse .‍
2 Valitse näytön yläreunassa .‍
3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä kuvaketta.‍
Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät
lipputangon uuden sijainnin mukaan.‍ Lipputangon sijainti
tallentuu vain nykyiseen peliin.‍
Layup- ja Dogleg-matkojen ja tallennettujen sijaintien
tarkastelu
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-matkat, joiden par on 4 tai 5.‍ Luettelossa näkyvät myös
tallennetut sijainnit.‍
Napauta näyttöä niin kauan, että näet layup- ja dogleg-tiedot.‍
HUOMAUTUS: matkat ja sijainnit poistetaan luettelosta, kun
saavutat ne.‍
Pisteiden seuraaminen
1 Valitse .‍
2 Tarvittaessa voit määrittää pisteytyksen tai muuttaa reiän
par-arvoa valitsemalla .‍
3 Määritä pisteet valitsemalla
2
tai
.‍
1 Valitse > > Määritä pisteytys > Tasoituspisteytys.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Paikallinen tasoitus voit määrittää
lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan
kokonaispisteistä.‍
Tasoituslyöntien määrä näkyy pisteinä reiän tietonäytössä.‍
Tuloskorttinäytössä näkyy kunkin reiän tasoituksen
mukaan säädetty pistemäärä.‍
• Valitsemalla Indeksi\Slope-tapa voit määrittää pelaajan
tasoitusindeksin ja kentän slope-arvon pelaajan
kenttäkohtaisen tasoituksen laskemiseksi.‍
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa enintään viisi sijaintia kutakin reikää kohti pelin
aikana.‍ Tallentamalla sijainnin voit tallentaa kätevästi kohteita tai
esteitä, jotka eivät näy kartassa.‍ Voit tarkastella näiden sijaintien
etäisyyttä layup- ja dogleg-näytössä (Layup- ja Dogleg-matkojen
ja tallennettujen sijaintien tarkastelu).‍
1 Seiso sijainnissa, jonka haluat tallentaa.‍
HUOMAUTUS: et voi tallentaa sellaista sijaintia, joka on
kaukana nykyisestä reiästä.‍
2 Valitse > Tallenna sijainti.‍
3 Valitse sijainnille otsikko.‍
Lyönnin mittaaminen
1 Lyö palloa ja katso, mihin se päätyy.‍
2 Tuo älypuhelin enintään 10 m (33 jalan) päähän Approach
2 Valitse .‍
3 Kävele suoraan pallon luo.‍
Matka nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle
reiälle.‍
4 Tarvittaessa voit nollata matkan milloin tahansa painamalla
painiketta pitkään.‍
Matkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa ja kuljettua matkaa matkamittarin avulla.‍
Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun aloitat
tai lopetat kierroksen.‍ Lisäksi voit käynnistää ja pysäyttää sen
manuaalisesti.‍
1 Voit tarkastella matkamittaria ja käynnistää sen valitsemalla
> Matkamittari.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Pysäytä matkamittari valitsemalla > Sammuta.‍
• Nollaa aika ja matka valitsemalla > Nollaa.‍
Laitteen mukauttaminen
Tilastojen seuraaminen
Voit ottaa tilastojen seuraamisen käyttöön laitteessa.‍ Voit
tarkastella tilastoja, verrata pelejä ja seurata parannuksia
Garmin Connect™ tilillä (Garmin Connect).‍
Valitse
> > Määritä pisteytys > Tilastojen seuranta >
Käytössä.‍
Tilastojen tallentaminen
1 Valitse .‍
2 Määritä lyötyjen lyöntien määrä valitsemalla
3
4
5
6
Yhteispisteesi päivittyvät.‍
Valitse .‍
Määritä lyötyjen puttausten määrä valitsemalla
Valitse .‍
Valitse vaihtoehto:
• Jos pallo osui väylälle, valitse .‍
• Jos pallo ei osunut väylälle, valitse tai .‍
tai
.‍
tai
.‍
Garmin Connect
Garmin Connect on tilastojen seurantatyökalu verkossa.‍ Siinä
voit analysoida ja jakaa pelaamiasi kierroksia.‍ Voit pitää yhteyttä
kavereihisi Garmin Connect sivustossa tai mobiilisovelluksessa.‍
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita.‍ Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/‍golf.‍
Pelien tallentaminen: kun olet tallentanut pelin laitteeseen, voit
ladata sen Garmin Connect palveluun ja säilyttää sitä niin
kauan kuin haluat.‍
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja pelistä, kuten
tuloskortit, tilastot, kentän tiedot ja mukautettavat raportit.‍
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.‍
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään Approach laitteen kanssa.‍ Kun puhelin vastaanottaa
viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.‍
Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
HUOMAUTUS: älypuhelimen on tuettava Bluetooth Smart
tekniikkaa, jotta sen voi pariliittää Approach laitteeseen ja tiedot
voi synkronoida.‍ Katso yhteensopivuustiedot sovelluskaupasta.‍
HUOMAUTUS: Bluetooth ilmoitusten ottaminen käyttöön
lyhentää akunkestoa kellotilassa (Tekniset tiedot).‍
1 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.‍
laitteesta.‍
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍apps tai älypuhelimen
sovelluskauppaan ja lataa Garmin Connect Mobile sovellus.‍
Avaa
Garmin Connect Mobile sovellus ja yhdistä laite näytön
4
ohjeiden mukaisesti.‍
5 Valitse Approach laitteessa > Asetus > Bluetooth >
Yhdistä mobiililaite.‍
6 Seuraa näytön ohjeita.‍
Kun Approach laite vastaanottaa ilmoituksen, se näyttää
sanoman.‍ Voit avata ilmoituksen valitsemalla sanoman.‍
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Valitse > Ilmoitukset.‍
2 Valitse ilmoitus.‍
3 Voit selata ilmoituksen sisältöä valitsemalla
tai
.‍
Järjestelmäasetukset
Valitse > Asetus.‍
Bluetooth: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan
(Puhelinilmoitukset).‍
Äänet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänet.‍
Näyttö: määrittää taustavärin (Näytön värin muuttaminen) ja
tehostevärin.‍
Pisteytys: määrittää pisteytystavan, ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä tasoituspisteytyksen ja ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä tilastojen seurannan (Pisteiden seuraaminen).‍
Aika: määrittää ajan automaattiseksi tai manuaaliseksi (Ajan
asettaminen manuaalisesti).‍
Muoto: määrittää ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia.‍
Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.‍
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.‍
Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.‍
Draiverin matka: määrittää tallennetun draiverin matkan tiiltä.‍
Matka näkyy kaarena CourseView-näytössä.‍
Lukitse näyttö: voit valita, onko laitteessa käytössä
aikakatkaisu ja kosketusnäytön lukitus, kun pelaat golfia tai
käytät golftoimintoja.‍ Kun et pelaa golfia tai et käytä
golftoimintoja, kellossa on käytössä automaattinen
aikakatkaisu, kun kello on ollut tietyn ajan käyttämättömänä
(Laitteen lukituksen avaaminen).‍
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite
etsii satelliittisignaaleja.‍
1 Valitse > Asetus > Aika > Manuaalinen.‍
2 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla ja .‍
3 Valitse AP tai IP.‍
Näytön värin muuttaminen
Voit muuttaa laitteen taustaväriä.‍
1 Valitse > Asetus > Näyttö.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos valitset Valkoinen, tekstin väri on musta ja taustaväri
valkoinen.‍
• Jos valitset Musta, tekstin väri on valkoinen ja taustaväri
musta.‍
Tehostevärin vaihtaminen
Voit muuttaa laitteen tehosteväriä.‍
1 Valitse > Asetus > Näyttö > Tehosteväri.‍
2 Valitse tehosteväri.‍
Hälytyksen asettaminen
1 Valitse > Hälytys > Määritä hälytys.‍
3
2 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla ja .‍
3 Valitse AP tai IP.‍
4 Valitse Kerran, Päivittäinen tai Arkipäivinä.‍
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Litiumioni
Pariston kesto
Vain kello: 20 viikkoa
Kello ja Bluetooth ilmoitukset: 15 tuntia
Pelattaessa golfia: 10 tuntia
HUOMAUTUS: täyteen ladatun akun kesto
määräytyy GPS-toiminnon, taustavalon ja
virransäästötilan käytön mukaan.‍ Myös
käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa
lyhentää akunkestoa.‍
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
5 - 40 ºC (40 - 104 ºF)
Vesiluokitus
5 ATM*
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.‍
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍waterrating.‍
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.‍
Älä paina painikkeita veden alla.‍
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.‍
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä.‍ Muutoin näyttö voi vahingoittua.‍
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.‍
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille.‍ Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Laitteen puhdistaminen
Vianmääritys
Kosketusnäytön käyttövihjeitä
Laitteen kosketusnäyttö poikkeaa useimpien mobiililaitteiden
kosketusnäytöstä.‍ Kosketusnäyttöä voi käyttää sormenpäillä tai
käsineet kädessä.‍ Kosketusnäyttö on optimoitu estämään turhat
ruutukosketukset pelatessasi.‍
HUOMAUTUS: sinun on painettava näyttöä tukevasti, jotta voit
valita kohteita ja vaihtaa sivuja.‍ Sinun kannattaa harjoitella
kosketusnäytön käyttämistä ennen pelaamista.‍
• Voit selata sivuja napauttamalla kosketusnäyttöä.‍
• Vahvista ilmoituksia napauttamalla kosketusnäyttöä.‍
• Tee kukin kosketusnäyttövalinta erikseen.‍
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍intosports.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
®
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.‍ Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.‍
1 Paina painiketta 15 sekunnin ajan.‍
Laite sammuu.‍
2 Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.‍
Käyttäjätietojen poistaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.‍
1 Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.‍
2 Paina painiketta pitkään ja valitse .‍
3 Valitse Kyllä.‍
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa.‍ Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä
laitteessasi.‍
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
ILMOITUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin.‍ Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.‍
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.‍
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support