PrimeTec B / PrimeScan B - short guide

PrimeTec B
PrimeScan B
et!
äyttöohje
e myös k
Lu
HUOM!
338311A
09/15
Pikaopas
Ohjaus
valkoinen
– 11.5 – 32 VDC
ruskea +
vihreä
Radar
keltainen
harmaa
– Testi
roosa
1valkoinen
–
+ 2ruskea
Virransaanti
3vihreä
4keltainen
Radarin ulosmeno
3m
Cable
5harmaa
–
+ 6roosa
Testi
7sininen
8punainen
AIR–ulosmeno
sininen
SUOMI
Sähköliitännät
PrimeTec B / PrimeScan B
PrimeScan B
PrimeTec B
+
AIR
punainen
Manuaalinen konfiguraatio (painikkeella)
Automaattinen
Konfig.tila
Valinta
Radar
LCD
1
2
1
2
Valitse
Toiminto/parametrit
Takaisin valintaan
Takaisin käyttöön
AIR
1
2
1
2
1
1
1
2
2
Yleistä
Liikuttelupainike
punainen (toiminto)
musta (arvo)
A:Automaattitoiminta
t: Testi aktiivinen
Paina lyhyesti
Radar
molempia
ulosmeno ON
painikkeita
 AIR
ulosmeno ON
Radartoiminnot (PrimeTec)
Punainen painike:
Vuorottele
radarin, AIRin ja
yleisten asetusten
kesken.
LIIKUTTELU PAINIKKEILLA1
LCD

Kentän suuruus
1
1–5
Suuntatunnistin
2
1–2
Poikittaisliikennesuodatin CTO
(Cross Traffic Optimisation)
4
1–2
Häirintäsuodatin
6
1–2
Radarulosmeno
7
1–2
1
Musta painike:
Valitse, haluatko
konfiguroida
radarin , AIRin
 tai yleiset
toiminnot  
Punainen
painike:
Toiminnon valinta
Musta painike:
Halutun arvon
valinta
Paina molempia
painikkeita
Paina molempia
painikkeita
Kytkeytyy automaattisesti
automaattikäyttöön (A)
1 min kuluttua
KUVAUS
 = pienin radarkenttä,  ......., * = keskikokoinen radarkenttä,  ......,  = suurin radarkenttä
1
 = Havaitsee liikkeen kohti radaria ja radarista pois päin
* = Havaitsee ainoastaan liikkeen kohti radaria
* = pois päin
 = kohti (Käytetään kapeaa kenttää varten asennetulla antennilla. Antaa vähemmän epätoivottuja
avauksia kentän yläosassa kulkevilta)
1
1
* = Suodatin pois päin
 = ovi- ja häirintäsuodatin päällä (ovilevyn havaitseminen tai EMC-häiriön sattuessa)
1
* = aktiivi (NO)
 = passiivinen (NC)
Oletuksena aktivoituu hitaan liikkeen havoinnointi. Se havaitsee hitaat liikkeet, kun anturi on aktivoitunut.
Valoverhon toiminnot
(PrimeTec / PrimeScan)

LIIKUTTELU PAINIKKEILLA1
LCD
Toiminto
Arvo
Herkkyyden asettaminen
1
1–5
Paikoillaan olevan esineen
hyväksyntäajan asettaminen
2
1–5
AIR-ulosmenon kontaktilogiikka
3
1–4
AIR-ulosmeno
4
1–2
2
2
2
Yleiset toiminnot
(PrimeTec / PrimeScan)
Nollaus (Uudelleen käynnistys, samat
asetukset)
Oletusasetus (Oletusasetuksen mukaan

+
LIIKUTTELU PAINIKKEILLA1
LCD
Toiminto
Arvo
Paina molempia
painikkeita 8s ajan
1–8
1
konfigurointitilasta poistumisen
jälkeen suoritetaan palautus)
Aktivoi / ota pois käytöstä
yhdistetyt ulosmenot
Paina arvoa
1 sekunti
valitaksesi
oletusasetukset
2
1–2
3
1–6
Muuta AIR-valotaajuutta (Observera
adressernas ordning om AIR-fälten
överlappar: ➔ udda tal 1 ➔ jämnt tal 2 ➔
udda tal 3)
1
2
KUVAUS
 = Korkein herkkyys (EN16005 mukaan ≤ 3m, vain sisätiloissa)
 = Korkea herkkyys (EN16005 mukaan ≤ 3m)
 =Alhainen herkkyys (EN16005 mukaan ≤ 2.3m)
* = Normaali herkkyys (EN16005 mukaan ≤ 2.6m)  =Erittäin alhainen herkkyys
 = 10 s * = 30 s  = 60 s  = 180 s  = 15 min

= aktiivinen (NO) * =passiv (NC)
ei tunnistusta
kosketus auki
ei tunnistusta
kosketus suljettu
Sarjakytkentä
Asetukset
Master  ➔ Slave 
Master  ➔ Slave 
* = kohti
 = pois (AIR aktivoituu uudestaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua)
KUVAUS
Alusta ja ohjelmoi tausta uudelleen
1 2
 = tehdasarvot (ei osoite),  = Jalkakäytävät,  = Palveluasuminen,
 = Sulut,  = Korkea ovi,  = Kapea ovi,  = Leveä ovi,
 = Tehdasasetusten palautus
1 2
 = aktivoitu (AIR ja tutka molemmat ohjaukset tutkan ulostulossa)
* = ei päällä (valoverho ja radar aktivoivat erilliset ulosmenot)
1 2
Johdotus:Katso sarjakytkennän
kytkentäkaavio osoitteessa:
www.bircher.com/en/bire-suomi.htm
* = Taajuus 1
 = Taajuus 2
 = Taajuus 3
 = Taajuus 4
Kaikille asetetuille
arvoille näytetään
toiminto 0
 = Taajuus 5
 = Taajuus 6
Ställ in frekvensens ordning om AIR-fälten överlappar: ➔ udda tal  ➔ jämnt tal  ➔ udda tal 
Konfigurointitilaan päästäksesi paina lyhyesti molempia painikkeita. / * Tehdasasetus
Oletusasetus
Radarin kentän suuruun
Kentän muoto2
Poikittaisliikennesuodatin CTO
2
Tehdasarvo
3
Leveä
1
Jalkakäytävä Palveluasuminen
3
3
Kapea
Leveä
2
1
Sulut
2
Leveä
1
Kentän muoto (leveä/kapea) valitaan manuaalisesti kääntämällä radarin antennia 90 astetta sen kiinnikkeessä.
Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher-reglomat.com
Korkea ovi
4
Leveä
1
Kapea ovi
2
Kapea
1
Leveä ovi
5
Leveä
1
Teh.as.palautus
3
Leveä
1
1/2
Alustus
Ennen virtalähteeseen kytkemistä poista oven alueelta kaikki esineet, jotka eivät kuulu
välittömästi ovilaitteiston alustukseen. Varmista ettei oven lähettyvillä ole henkilöitä,
jotka voisivat estää oikean käytön.
punainen LED
vihreä LED
Vuoroittainen vilkkuminen osoittaa, että anturia alustetaan, ”oppiminen”
(kestää 20–25 s.). Käynnistyksen aikana näkyy firmware-versio (FXXX).
Alustuksen loputtua palaa punainen/vihreä LED-diodi ainoastaan etsintävaiheessa.
Anturi on nyt käytössä. Jos tarvitaan muita asetuksia tai säätöjä, katso seuraava kappale.
Mekaaninen hienosäätö
Radarkenttä (PrimeTec)
Kallistuskulman
manuaalinen asetus
0° ... +90° 5° pykälillä
–
Leveä radarkenttä Kääntö 90° Pyöreä radarkenttä

+

+
kallistuskulmalla 35°
2.2 m
Suplementtikulman
manuaalinen asetus
-20° ... +20° 5° pykälissä
2m
3m
kallistuskulmalla 35°
0m
–
­–
0m
1m
+
1m
2m
3m
1m
2m
0m
3m
1m
2m
4m
4m
min. = 0.5 m x 0.25 m (leveys x syvyys)
max. = 4 m x 2 m (leveys x syvyys)
+
1m
2.2 m
3m
­
­––
90°
1m
2m
0m
2m
min. = 0.16 m x 0.8 m (leveys x syvyys)
max. = 2 m x 4 m (leveys x syvyys)
Valoverho – AIR (PrimeTec/PrimeScan)
Kallistuskulman asetus
säätöruuvin avulla:
–
+ 1 … + 7°
0°
Kallistus -5 ... +7° portaaton
+
5-10 cm
– 1 … – 5°
kentän leveyden asentaminen valoverhossa (PrimeTec/PrimeScan)
AIR -kentän leveys asetetaan mukana tulevilla muovilaatoilla, jotka napsautetaan kiinni anturin optiikan eteen.
1.
kentän leveys:
*
2.3 m x 0.2 m
Ilman peittolaattoja olevat anturit:
2.2 metrin
2.
kaikki valonsäteet ovat aktiivit
korkeudessa
1. A
seta raiteet
linssin alle
2. P
aina &
napsauta!
Mahdolliset asennukset (paino 2.2 metrin asennuskorkeudessa)
B
C
D
A
B
C
D
A, B peitetty
E
Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher-reglomat.com
F
G
H
Kentän suuruus: 1.2 x 0.2 m
Kentän suuruus: 1 x 0.2 m
A
A, B, D peitetty
Kentän suuruus: 0.5 x 0.2 m
G, H peitetty
Kentän suuruus: 1.2 x 0.2 m
A, C, D peitetty
Kentän suuruus: 0.5 x 0.2 m
A, D peitetty
A
B
C
D
A
B
C
D
2/2
–