DegADur® 112

Degadur® 112
Kaksikomponenttinen, liuotteeton akryylipohjuste
• Soveltuu erinomaisesti useimmille alustoille
• Soveltuu pölynsidontalakkaukseen
• Soveltuu uusien sekä vanhojen betonilattioiden pohjustukseen ennen akryylipinnotteiden levittämistä.
• Kovettuu nopeasti myös alhaisissa lämpötiloissa
• Matalaviskoosinen
Pinnan esikäsittely
Uusi betonipinta: Uuden betonipinnan on oltava vähintään
4 viikkoa vanha ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut. Teräshierretyn betonin
pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros sinkopuhdistuksella, jyrsinnällä tai pintahiomalla. Hauraat, jauhomaiset
lattiapinnat käsitellään siten, että saadaan esille kova, kiviainespitoinen betonikerros. Esikäsittelyn jälkeen sementtipöly
imuroidaan tai harjataan pois.
Vanha betonilattia: Poista rasva, öljy tms. epäpuhtaudet
emulsiopesulla tai liekkipuhdistuksella. Pesun jälkeen lattiassa mahdollisesti oleva sementtiliima poistetaan sinkopuhdistuksella, pintahionnalla tai happopeittauksella. Jyrsintä
ja sinkopuhallus ovat parhaat esikäsittelymenetelmät kun
joudutaan poistamaan huonoa betonia tai vanhoja hilseileviä
maali- tai massakerroksia.
HUOM! Sekä uuden että vanhan betonin lujuuden on oltava
vähintään 30 N/mm2. Tartuntavetolujuuden on oltava vähintään 2 N/mm2.
Levitysolosuhteet
Lakattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana
tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +5°C, mutta
alle +30°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Komponenttien sekoitus
DEGADUR® 112 lakkaosaan sekoitetaan lämpötilasta riippuen 1,0 - 6,0 painoprosenttia 50% peroksidi-kovetejauhetta.
Lisää kovetejauhe lakkaosaan ja sekoita huolellisesti n. kahden minuutin ajan kunnes kovetejauhe liukenee lakkaosaan.
Seoksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen
käyttöaika sekä lakattavan alueen pinta-ala.
HUOM!! Lakkaseos kovettuu astiaan jätettynä nopeasti. Kovettumisreaktiossa vapautuu lämpöä ja lakka kuplii astiassa
räiskyen. DEGADUR® 112 sisältää vapaata metyylimetakrylaattimonomeeria, joka ennen verkkoutumista on tulenarkaa
ja haisee voimakkaasti. Lakattavan alueen riittävästä tuuletuksesta on huolehdittava esim. erillisen puhaltimen avulla.
Pohjustuslakkaus
Kaada lakkaseos lattialle ja levitä telalla tai lastalla niin runsaana, että betonipinta kyllästyy kauttaaltaan ja pintaan jää
ohut lakkakalvo. Uusi käsittely tarvittaessa. Uusintakäsittely
voidaan suorittaa n. 30 minuutin kuluttua.
Sirottele tuoreen lakkapinnan päälle luonnonhiekkaa (raekoko esim. 0,5 - 1,2 mm) pintamassan tartunnan varmistamiseksi. Hiekalla varmistetaan myös ettei pintamassa levitettäessä liukuisi lakkapinnalla.
Paikkaukset
Mahdolliset kuopat, halkeamat tai kolot tasoitetaan ohentamattoman lakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella (sekoitussuhde tilavuuden mukaan: 1 tilavuusosa lakkaseosta ja
1-2 tilavuusosaa hiekkaa, raekoko 0,5 - 1,2 mm)
Pinnoitus
Pinnoitus tai massaus tehdään pohjustuksen kuivuttua. Jos
massaan tai pinnoitteeseen syntyy reikiä tai ilmakuplia, on
pohjustus jäänyt huokoiseksi.
Muuta huomioitavaa
• Huomioithan, että kovetteen määrä on oikea. Liian suuri
kovetemäärä voi aiheuttaa kellastumista ja hilseilemistä.
• Huolehdi tehokkaasta ilmanvaihdosta. Tehokas ilmanvaihto varmistaa pinnoitteen kunnollisen kovettumisen.
• MMA-pohjaisten hartsien thermoplastisuudesta johtuen
pinnoiteeseen voi syntyä mustia jälkiä esim. trukkiliikenteestä.
BASF Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - www.basf-cc.fi
Käännä
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Degadur® 112
Tekniset tiedot
Sekoitustaulukko/kovete
Lämpötila
(°C)*
Kovetteen määrä
(% painon mukaan)
+5
+10
+15
+20
+30
> 35
6
5
4
3
2
1
Avoin astia-aika
Kovettuminen
(min.) (min.)
n. 8
n. 8
n. 7
n. 8
n. 7
n. 6,5
n. 30
n. 30
n. 30
n. 30
n. 30
n. 30
* Materiaalin, alustan ja ympäristön lämpötila
Huom! Kaikki arvot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Arvot voivat vaihdella ympäristö- ym. olojen vaihteluista riippuen.
Hieman samea liuos
Koostumus
Tiheys (+20°C)
1,00 g/cm3
80 - 120 mPa
Viskositeetti (+23°C)
Menekki
n. 400 g/m2
Menekkiin vaikuttavat mm. pinnan karheus, imukyky sekä lakkausmenetelmä.
Kuivumisaika
kestää kevyen liikenteen, +23°C
2 h kuluttua päällemaalattavissa
l +10°C minimi/maksimi
6 h / 24 h kuluttua
l +23°C minimi/maksimi
30-60 min / 24 h kuluttua
MMA (ei ohenneta)
Välineiden pesu
Pakkauskoko
180 kg tynnyri
* Edellä olevat arvot ovat ohjeellisia eikä niitä tule käyttää rakennesuunnitelmien perustana.
Varastointi
Säilytys ≤ +25°C, suojattava suoralta auringonpaisteelta. Alle
+15°C lämpötiloissa sidosaineen parafiini voi saostua. Tuote
on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Varastointiaika
vähintään 6 kk alkuperäispakkauksissa.
Käyttöturvallisuus
Noudata aina varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta löydät tarkemmat suojaustoimenpiteet
sekä käyttöön liittyvät vaarat. Käyttöturvallisuustiedote on
saatavissa BASF Oy:stä.
Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia
ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja
takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.
BASF Oy - PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI - Puh. 010 830 2000 - Fax 010 830 2050 - www.basf-cc.fi
DEGADUR on Evonik Röhm GmbH:n rekisteröity tavaramerkki.
®