Tiivistelmä rahoitustarjousvertailusta 1.4.2015

Mäntsälän kunnan
elinkaarihanke
Tiivistelmä
rahoitustarjousvertailusta
1. huhtikuuta 2015
SALASSAPIDETTÄVÄ VIRANOMAISEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 24 § 1 MOMENTIN 20 KOHDAN MUKAAN.
Yhteenveto tarkennetuista rahoitustarjouksista
Alustava aikataulu
2015
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
Sitovat rahoitustarjoukset rahoituslaitoksilta (20.2)
Rahoitusryhmän kokous, sitovien tarjousten läpikäynti (5.3)
Jatkoneuvottelut ja kunnan
päätöksentekoprosessi
Sitovat tarkennetut rahoitustarjoukset rahoituslaitoksilta (25.3)
Rahoitusryhmän kokous, sitovien tarkennettujen tarjousten
läpikäynti (31.3)
Kunnan hallituksen kokous: esitys hankkeen toteuttamisesta (13.4)
Kunnan valtuuston kokous: päätös hankkeen
toteuttamisesta (27.4)
Dokumentaatio
Allekirjoitus
Keskeiset havainnot
■
Tarkennetun tarjouspyynnön perusteella ja siinä asetettuun määräaikaan mennessä (25.3 klo 15.00) saimme tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset seuraavilta tahoilta:
■
Pankkirahoitus: Handelsbanken ja Kuntarahoitus (muutamia muotoseikkoja lukuun ottamatta vastaavat pääosin tarkennettua tarjouspyyntöä)
■
Leasingrahoitus: Handelsbanken, Kuntarahoitus ja SEB (muutamia muotoseikkoja lukuun ottamatta vastaavat pääosin tarkennettua tarjouspyyntöä)
■
Nordean toimittama pankkirahoitustarjous ei vastaa tarkennettua tarjouspyyntöä materiaalisilla aspekteilla tarkasteltuna (laina-aika 10v. ja hinnantarkistus 5v.). OP ilmoitti,
etteivät tarjoa lainkaan pankkirahoitusta ja leasingrahoituksen osalta eivät halunneet jättää uutta tarjousta, mutta pitivät vanhan tarjouksen edelleen voimassa (hinnantarkistus
5v.). Nordisk Renting ilmoitti puhelimitse, etteivät jätä tarjousta
■
Rahoituksen osalta ollaan edelleen aikataulussa. Keskeinen johtopäätös on se, että tarvittava rahoitus on saatavissa, joten Mäntsälän kunta voi jatkaa hankkeen valmistelua
keskeytyksettä
■
Erot tahojen välillä ovat hinnoittelussa pieniä, mutta pelkästään hintaa katsoen Kuntarahoitus on muutamia korkopisteitä halvempi kuin muut (sekä laina- että
leasingrahoituksessa). Seuraavilla välilehdillä on taulukoihin koottu yhteenvetona keskeisimmät ehdot helpottamaan tarkennetun tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailua
ja päätöksentekoa. Lisäksi välilehdillä on suuntaa-antavat laskelmat kustannuksista sekä kokonaisuutena tarkasteltuna että kohdekohtaisesti
I Leasingrahoitus
1. Vuokralle ottaja
2. Lainattava enimmäismäärä
3. Vuokra-aika
4. Jäännösarvo
5. Vuokran määräytymisperuste
6. Korko
I) Korkoindikaatiohetki
II) Vaihtuva korko
Viitekorko
Marginaali
Kokonaiskorko
Hinnantarkistusoikeus
III) Kiinteä korko 10 vuotta
Pohjakorko
Marginaali
Kokonaiskorko
IV) Rakennusaikainen ennakkokausi
Pohjakorko
Marginaali
Kokonaiskorko
V) 10 vuoden kiinteä korko (koron
lukitsemishetki kohdekohtaisesti
valmistumishetkellä)
Pohjakorko
Marginaali
Mäntsälän kunta
€25,4m (+/- ylitys/alitusvaraus
10 %), alv 0%
Kohdekohtainen rakennusaika +
20 vuotta + 5 vuoden optio
30 %
Ei lineaarinen
Mäntsälän kunta
€25,4m (+ ylitysvaraus
10 %), alv 0%
Kohdekohtainen rakennusaika +
20 vuotta + 5 vuoden optio
30 %
Annuiteetti
Mäntsälän kunta
€25,4m (+/- ylitys/alitusvaraus
10 %), alv 0%
Kohdekohtainen rakennusaika +
20 vuotta + 5 vuoden optio
30 %
Annuiteetti
23.3.2015 klo 14.00
6kk Eur360
(vaihtoehtoisesti 12kk Eur360)
0,089 %
1-5 vuotta
6-10 vuotta
0,950 %
1,090 %
1,039 %
1,179 %
10 vuoden kuluttua
23.3.2015 klo 14.00
6kk Eur360
(vaihtoehtoisesti 12kk Eur360)
0,089 %
1-10 vuotta
0,750 %
0,839 %
10 vuoden kuluttua
23.3.2015 klo 14.00
6kk Eur365
1,180 %
0,310 %
1,490 %
Ei validi; puh. keskustelu
Eivät halua eritellä pohjakorkoa
ja marginaalia
1,290 %
Rakennusajan jälkeen*
0,530 %
0,820 %
1,350 %
6kk Eur360
(vaihtoehtoisesti 12kk Eur360)
0,870 %
0,959 %
Eivät erittele kohdekohtaisesti
0,670 %
0,691 % *
0,759 %*
Eivät erittele kohdekohtaisesti
1,180 %
0,310 %
Eivät halua eritellä pohjakorkoa
ja marginaalia
3kk Eur360
6kk Eur360
0,090 %
1-10 vuotta
0,820 %
0,910 %
10 vuoden kuluttua
1kk Eur365 (neg.)
0,820 %
0,808 %
31.5.2017
30.6.2018
0,745 %
0,820 %
1,040 %
0,820 %
Kokonaiskorko
VI) Uuden korkoperiodin
laskentaperusteet 10 vuoden kiinteän
korkojakson jälkeen
7. Vaadittavat vakuudet
8. Järjestelypalkkio
9. Muut palkkiot
10. Vuokran indeksisidonnaisuus
11. Vuokralle ottajan osto-optio
13. Tarjouksen voimassaolo
14. Rahoituksen saatavilla olo
1,490 %
Indikatiivinen
Viitekorko ja marginaali sovitaan
uudelleen
Mäntsälän kunnan takaus
Ei järjestelypalkkiota
1,395 %
Marginaalin ja koron tarkastus 10
vuoden kiinteän korkojakson
jälkeen
Ei erillistä vakuutta
Ei järjestelypalkkiota
1,565 %
1,860 %
Uusi kiinteä 10 vuoden korko +
marginaali 0,820 %
Eivät yksilöi
Ei
Vuokra-ajan ja lyhennetyn
vuokra-ajan (10 vuotta) lopussa
käypään arvoon
(ulkopuolinen arvio)
Ei muita palkkioita
Ei
Vuokra-ajan ja lyhennetyn
vuokra-ajan (10 vuotta) lopussa
jäännösarvolla
Vuokrakohde
0,25 %:ia lainattavasta
enimmäismäärästä
Ei muita palkkioita
Ei
Vuokra-ajan ja lyhennetyn
vuokra-ajan (10 vuotta) lopussa
jäännösarvolla
20.6.2015 saakka
1.8.2015 alkaen
20.6.2015 saakka
1.8.2015 alkaen
20.6.2015 saakka
1.8.2015 alkaen
II Pankkirahoitus
1. Velallinen
2. Lainattava enimmäismäärä
3. Laina-aika
4. Jäännösarvo laina-ajan lopussa
5. Lyhennysohjelma
6. Korko
I) Korkoindikaatiohetki
II) Vaihtuva korko
Viitekorko
Marginaali
Kokonaiskorko
Hinnantarkistusoikeus
III) Kiinteä korko 10 vuotta
Pohjakorko
Marginaali
Kokonaiskorko
IV) 10 vuoden kiinteä korko (koron
lukitsemishetki kohdekohtaisesti
valmistumishetkellä)
Pohjakorko
Marginaali
Kokonaiskorko
Mäntsälän kunta
€25,4m (+/- ylitys/alitusvaraus 10 %)
Kohdekohtainen rakennusaika + 20 vuotta
+ 5 vuoden optio
30 %
Tasalyhenteinen sisältäen
rakennusaikaisen lyhennysvapaan
23.3.2015 klo 14.00
6kk Eur360
0,089 %
1-4 vuotta
5-10 vuotta
0,710 %
0,790 %
0,799 %
0,879 %
10 vuoden kuluttua
0,920 %
0,310 %
1,230 %
Edellyttää koko lainapääoman nostamista
0,730 %
0,790 %
1,520 %
Indikatiivinen
Mäntsälän kunta
Enintään €25,4m
Kohdekohtainen rakennusaika + 20 vuotta
+ 5 vuoden optio
30 %
Tasalyhenteinen sisältäen
rakennusaikaisen lyhennysvapaan
23.3.2014 klo 14.00
6kk Eur360
12kk Eur360
0,089 %
0,203 %
1-10 vuotta
0,700 %
0,700 %
0,789 %
0,903 %
10 vuoden kuluttua
10 vuoden kuluttua
(Kuntarahoituksen 6kk (Kuntarahoituksen
12kk viitekorko +
viitekorko + 0,850 %0,850 %-yksikön
yksikön marginaali)
marginaali)
Eivät halua eritellä pohjakorkoa
ja marginaalia
1,220 %
Eivät tarjoa tässä vaiheessa
V) Uuden korkoperiodin laskentaperusteet 10
vuoden kiinteän korkojakson jälkeen
7. Vaadittavat vakuudet
8. Järjestelypalkkio
9. Muut palkkiot
10. Tarjouksen voimassaolo
11. Rahoituksen saatavilla olo
Sovitaan kiinteän korkojakson jälkeen
erikseen, lähtökohtaisesti 12kk Eur360 +
1,250 %
Mäntsälän kunnan takaus
Ei järjestelypalkkiota
Kuntarahoituksen 10 vuoden
varainhankintakustannus + 0,850 %-yksikön
marginaali
Ei erillistä vakuutta
Ei järjestelypalkkiota
Ennenaikainen takaisinmaksu: 300
euroa/lyhennys sekä jälleenrahoituskulut
Muut kulut: Viitekoron muutoksesta kesken
koronmääritysjakson veloitetaan 300 euroa
sekä jälleenrahoituskulut.
Lyhennyssitoumuksen muutos 100
euroa/muutos
20.6.2015 saakka
Ei muita kuluja
1.8.2015 saakka
22.6.2015 saakka
Ensimmäinen erä tulee nostaa
30.12.2015 mennessä
ABCD
Niko Kivelä
Director, Head of Debt Advisory
Töölönlahdenkatu 3 A
PO Box 1037
00101 Helsinki, Finland
© 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights
reserved.
The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered
trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG
International).
Mobile +358 (0) 50 412 4066
[email protected]