Perhesuunnitteluneuvolan runko

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN
RUNKO-OHJELMA
Anna-Maija Huttunen
27.12.2014
2
27.12.2014
Sisällys
1.
EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN TAVOITTEET ........ 3
2.
PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMAN MUKAISET KÄYNNIT .... 3
3.
PILLERIEHKÄISY ........................................................................................................ 4
3.1
Ensimmäinen käynti; ennen pillereiden aloittamista ......................................................... 4
terveydenhoitajalla ...................................................................................................................... 4
3.2
Toinen käynti; pillereiden aloitus (terveydenhoitajalla ja) lääkärillä .................................. 6
3.3
Kolmas käynti; 3 kuukauden seurantatarkastus terveydenhoitajalla (tai lääkärillä)........... 6
3.4
Neljäs käynti; 1 vuoden 3 kuukauden seurantatarkastus terveydenhoitajalla ................... 7
3.5
Viides käynti; 2 vuoden ja 3 kuukauden seurantatarkastus terveydenhoitajalla ............... 7
3.6
Pilleriehkäisyn jatkoseuranta ........................................................................................... 8
4.
KIERUKKAEHKÄISY ................................................................................................... 8
4.1
Ensimmäinen käynti; ennen kierukan asettamista terveydenhoitajalla ............................. 8
4.2
Toinen käynti; kierukan asettaminen lääkärillä ................................................................. 9
4.3
Kolmas käynti; 3 kuukauden kuluttua kierukan asettamisesta terveydenhoitajalla ........... 9
4.4
Neljäs käynti; 1 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta (kupari- ja hormonikierukka)
terveydenhoitajalla .................................................................................................................... 10
4.5
Viides käynti; 2 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta (kupari- ja hormonikierukka)
terveydenhoitajalla .................................................................................................................... 10
4.6
Kuudes käynti; 3 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta (kupari- ja hormonikierukka)
lääkärillä.................................................................................................................................... 10
4.7
Seitsemäs käynti; 4 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta terveydenhoitajalla
(spekulatutkimus) ...................................................................................................................... 10
4.8
Kierukan vaihto .............................................................................................................. 10
5.
IHONALAINEN KAPSELIEHKÄISY (IMPLANTAATTIEHKÄISY) ............................. 11
6.
INJEKTIOEHKÄISY ................................................................................................... 11
7.
STERILISAATIO ........................................................................................................ 11
8.
JÄLKIEHKÄISY ......................................................................................................... 12
9.
RASKAUDENKESKEYTYSTÄ SUUNNITTELEVA ASIAKAS .................................. 13
10.
RASKAUTTA SUUNNITTELEVA ASIAKAS .......................................................... 13
11.
ELLEI ASIAKAS TULE VARATULLE VASTAANOTTOAJALLE .......................... 14
12.
KAHDEKSASLUOKKALAISTEN INFO ................................................................. 14
3
27.12.2014
1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN
TOIMINNAN TAVOITTEET
Itä-Savon sairaanhoitopiirin (SOSTERI) ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnan
yleiset tavoitteet ovat
- asiakkaiden perhesuunnittelun tukeminen
- seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
- ei -toivottujen raskauksien ehkäiseminen
- asiakkaiden toiveiden mukaisesti ajoitetut raskaudet
- raskauden keskeyttämisen tarpeen ehkäiseminen asiakasohjauksen avulla
- tarkoituksenmukaisten terveyspalvelujen käytön ohjaus lisääntymisterveyden
alueella
- terveyttä edistävien valintojen tukeminen
Ehkäisyneuvonnan kohderyhmät ovat
- Itä- Savon sairaanhoitopiirin alueen lisääntymisiässä oleva väestö
- kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat 8-9 luokkalaiset
- opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat opiskelijat
Ensimmäinen sopiva ehkäisymenetelmä on asiakkaalle maksuton, paitsi kierukka.
2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMAN
MUKAISET KÄYNNIT
Pilleriehkäisyyn liittyvät käynnit
1. käynti; alkuhaastattelu terveydenhoitajalla
2. käynti; pillereiden aloittaminen lääkärillä
3. käynti; 3 kuukauden seurantatarkastus terveydenhoitajalla
4. käynti; 1 vuoden 3 kuukauden seurantatarkastus terveydenhoitajalla
5. käynti; 2 vuoden 3 kuukauden seurantatarkastus terveydenhoitajalla
6. jatkoseuranta;
o käynnit vuosittain terveydenhoitajalla ja lääkärillä 3 vuoden välein
o 40-vuoden iästä lähtien lääkärillä käynti vuosittain
Kierukkaehkäisyyn liittyvät käynnit
1. käynti; ennen kierukan asettamista terveydenhoitajalla (otetaan näytteet)
2. käynti; lääkärillä kierukan asettamista varten
3. käynti; terveydenhoitajan seurantatarkastus 3 kuukautta kierukan asettamisesta
4. käynti; terveydenhoitajalla 1 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta
(kuparikierukka ja hormonikierukka)
5. käynti; terveydenhoitajalla 2 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta
(kuparikierukka ja hormonikierukka)
6. käynti; lääkärillä 3 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta (kuparikierukka ja
hormonikierukka, kolmen vuoden hormonikierukan vaihto)
7. käynti; terveydenhoitajalla 4 vuoden kuluttua, jos ei ongelmia
4
27.12.2014
8. käynti; kierukan vaihto 5 vuoden kuluttua, valmistelu terveydenhoitajan käynnillä
ja kierukan asettaminen lääkärin käynnillä
Kierukoista perittävät maksut v. 2014: Jaydess 95 €, Mirena108€, Nova-T 64 €.
Kun asiakas hakeutuu kierukan asettamiseen ehkäisyn vuoksi, kierukka on maksullinen.
Jos asiakas hakeutuu tutkimuksiin ja hoitoon runsaiden vuotojen vuoksi, lääkäri harkitsee,
onko kierukka maksuton.
Kapseli- ja injektioehkäisynkäynnit
- seurantakäynnit toteutetaan samalla tavalla kuten pilleriehkäisyssä
3. PILLERIEHKÄISY
3.1
Ensimmäinen käynti; ennen pillereiden aloittamista
terveydenhoitajalla
Esitiedot:
Gynekologiset taustatiedot
- kuukautisten alkamisikä, kuukautiskierto, kesto
- kuukautiskivut ja muut vaivat
- yhdynnän jälkeinen verenvuoto
- viimeksi otetun papa- näytteen aika ja vastaus
- seksuaalianamneesi: yhdyntöjen aloitusaika, vakituinen vai satunnainen
kumppani, mahdolliset väkivalta- tai hyväksikäyttökokemukset
- aikaisempi ehkäisy
Pitkäaikaissairaudet, lääkitykset ja mahdolliset vasta-aiheet
- migreeni (erityisesti aurallinen), verenpainetauti, diabetes ja sen aiheuttamat
mahdolliset kohde- elinvauriot, syömishäiriöt, akne, laskimotukokset,
hyytymishäiriöt, epilepsia, masennus tai muu psyykkinen sairaus, maksasairaus,
kehitysvammaisuus
- tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille
Käytä tätä Fimean tarkistuslistaa yhdessä valmisteyhteenvedon kanssa aina, kun
keskustelet potilaan kanssa yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytöstä. Listan
täyttäminen ja siinä esille tulleet asiat kirjataan PSUUN- lehdelle, minkä jälkeen ko.
lista laitetaan tietosuojajätteisiin.
Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: viimeisintä tietoa naisille
- käytössä olevat lääkkeet, tarkistetaan ja päivitetään LÄÄKEL -lehdelle
Muut selvitettävät asiat
- psykososiaalinen tilanne
- suvun sairaudet, erityisesti 1 asteen sukulaisten osalta vaatii tarkempia selvittelyjä,
on huomioitava varsinkin sydän- ja verisuonisairaudet sekä tukostaipumus
Tutkimukset
- asiakkaan kokema terveydentila
5
27.12.2014
-
paino, pituus, BMI
kysely päihteiden käytöstä AUDIT ja AUDIT tulkintaohje
muut päihteet
RR
Hb tarvittaessa
papa
rintojen palpaatio-ohjaus
Huomioitavia asioita
- runsas ylipaino voi heikentää ehkäisyvalmisteen tehoa
- diabetes ja epilepsia eivät ole esteitä yhdistelmäpillereiden käytölle (lääkäri aloittaa
tällöin ehkäisyn)
- antibioottihoitoa aloitettaessa on ilmoitettava ehkäisyvalmisteen käyttö
- oksentaminen noin 2 tunnin sisällä ehkäisypillerin ottamisesta heikentää
ehkäisytehoa
niin, että on syytä käyttää lisäksi kondomia seuraaviin kuukautisiin saakka
- ehkäisyvalmisteen vaihtamisen toiseen harkitsee lääkäri
Keskustelu:
- perhesuunnitteluneuvolapalvelujen esittely
- keskustelu nuoren henkilön elämäntilanteesta ja kumppanista/kumppaneista,
sukupuolielämästä ja seksuaalisista tarpeista
- keskustelu lähisuhdeväkivallasta, erityisesti seksuaalinen väkivalta, ehkäisy ja
varhainen tunnistaminen, nuorten hyväksikäyttö
- keskustelu nuoren henkilön ja perheen aikaisemmista tiedoista ehkäisyn ja
sukupuolitautien suhteen ja annetaan tarvittavaa lisätietoa esim. pillereiden
aloituksesta ja käytöstä, hinnasta, sivuoireista, haitallisista ja hyödyllisistä
vaikutuksista naisen terveyteen ja sukupuolielämään
- keskustelu nuoren henkilön ja perheen käsityksistä ja mielikuvista liittyen ehkäisyyn
ja seksuaalisiin tarpeisiin
- kannustetaan erityisesti nuorta henkilöä pohtimaan ja kysymään epäselviä asioita
- kerrotaan tarvittaessa vaitiolovelvollisuudesta
- kerrotaan runko-ohjelman mukaisista käynneistä ja seurannan merkityksestä
- muistutetaan ajoissa seuraavan ajan varaamisesta ja seurauksista, jos tulematta
lääkärille jättää lääkäriajan perumatta (perittävä maksu)
- kerrotaan gynekologisen tutkimuksen tekemisestä, jos kyseessä on nuori henkilö
- niiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa, joiden lähtömaissa tehdään
tyttöjen ympärileikkauksia, keskustellaan ja annetaan tietoa ympärileikkauksen
riskeistä /Suomen lainsäädännöstä ko. asiassa
Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012 -2016,
STM julkaisuja 2012:8
Terveyden edistäminen:
- tupakointi (AHTUP)
- alkoholin käyttö (AUDIT)
- sukupuolitaudit, HIV ja niiltä suojautuminen
- kansantautien ennaltaehkäisy
6
27.12.2014
Jaettava materiaali:
- Mikä ehkäisyksi? -esite tai Ehkäisyopas (jos ei ole annettu aikaisemmin)
- Tupakkatietoutta tarpeen mukaan
- Tönäisyn päässä tragediasta- esite
- Potilaskortti: Tärkeää tietoa yhdistelmäehkäisyvalmisteesta ja veritulppariskistä
Jaettu materiaali kirjataan PSUUN- lehdelle.
3.2
Toinen käynti; pillereiden aloitus (terveydenhoitajalla ja) lääkärillä
Tutkimukset:
- sisätutkimus
- tarvittaessa papa (kun yhdyntöjen aloittamisesta on vähintään 2-3 v)
- Syöpäriskin vuoksi ei ole papa -näytteen ottamiselle tarvetta alle 20 -vuotiailta.
Katso käypähoitosuositus
- Ensimmäisen näytteenoton ja näytteenottotaajuuden ajankohdassa huomioidaan
gynekologisen infektion diagnostiikan tarve sekä yksilölliset riskitekijät, kuten:
tupakointi, partnereiden lukumäärä, sukupuolitaudit, yhdynnän jälkeinen
verenvuoto.
- papa -vastauksen tulkinta ja tarvittaessa tulehdusten hoito
- lääkäri antaa maksuttomat 3 kuukauden ehkäisypillerit/ehkäisyrenkaat
3.3
Kolmas käynti; 3 kuukauden seurantatarkastus terveydenhoitajalla
(tai lääkärillä)
Tutkimukset:
- paino, BMI
- RR
- Rintojen palpaatio tarvittaessa (jos ei ole tehty 1. käynnillä)
- Klamydianäyte alle 25 -vuotiailta
- Tarvittaessa HIV ja muut sukupuolitautitestaukset, anamneesin perusteella
konsultoi lääkäriä.
Keskustelu:
- sukupuoliteitse tarttuvista taudeista
- keskustelu nuoren henkilön kokemuksista pilleri-/rengasehkäisystä, onko ollut
tyytyväinen
- kerrataan tulevaa seurantaohjelmaa ja muistutetaan huolehtimaan seuraavasta
ajanvarauksesta ennen pillereiden loppumista
Terveyden edistäminen:
- tupakointi (AHTUP)
- mahdolliset paino-ongelmat, ohjaus tarvittaessa liikuntaneuvontapalveluihin/
ravitsemussuunnittelijalle
- verenpaineasiat
Jos pillereillä ei ole vasta-aiheita, kirjoittaa lääkäri papereiden perusteella reseptin
vuodeksi.
Jos pillerit eivät sovi käyttäjälle, konsultoidaan lääkäriä.
7
27.12.2014
3.4
Neljäs käynti; 1 vuoden 3 kuukauden seurantatarkastus
terveydenhoitajalla
Tutkimukset:
- paino, BMI
- RR
- kysely päihteiden käytöstä AUDIT–testi ja AUDIT tulkintaohje
- Hb tarvittaessa
- spekulatutkimus
Keskustelu:
- keskustelu kokemuksista pilleri/rengasehkäisystä, esim. onko ollut tyytyväinen
- kerrataan tarvittaessa seurantaohjelmaa
- ohjataan rintojen omatoimiseen tutkimiseen
Terveyden edistäminen:
- tupakointi (AHTUP)
- mahdolliset paino-ongelmat, ohjaus tarvittaessa liikuntaneuvontapalveluihin/
ravitsemussuunnittelijalle
- verenpaineasiat
- kansantautien ennaltaehkäisy
Jos pillereille ei ole vasta-aihetta, kirjoittaa lääkäri papereiden perusteella reseptin
vuodeksi.
3.5 Viides käynti; 2 vuoden ja 3 kuukauden seurantatarkastus
terveydenhoitajalla
Tutkimukset: (terveydenhoitaja)
- paino, BMI
- kysely päihteiden käytöstä AUDIT–testi ja AUDIT tulkintaohje
- RR
- Hb
Tutkimukset: (lääkäri)
- sisätutkimus
Keskustelu:
- keskustelu kokemuksista pilleri-/rengasehkäisystä (ehkäisyn seurantalomake)
- ohjataan rintojen omatoimiseen tutkimiseen
Terveyden edistäminen:
- tupakointi (AHTUP)
- mahdolliset paino-ongelmat, ohjaus tarvittaessa liikuntaneuvontapalveluihin/
ravitsemussuunnittelijalle
- verenpaineasiat
- kansantautien ennaltaehkäisy
Jos pillereille ei ole vasta-aihetta, kirjoittaa lääkäri reseptin vuodeksi.
8
27.12.2014
3.6
Pilleriehkäisyn jatkoseuranta
Seurannat vuosittain terveydenhoitajalla ja 3 vuoden välein lääkärillä (lääkäri uusii reseptin
vuodeksi eteenpäin).
Tutkimukset:
- irtosolunäyte 3 - 5 vuoden välein, huomioi edellä kuvatut yksilölliset riskitekijät
- jos ASC-US, otetaan klamydia-näyte ja kontrolli - irtosolunäyte sytologin
suosituksen mukaan, yleensä 6 - 12 kuukauden kuluttua
- jos toistuva ASC-US (2-3 kertaa12 - 24 kuukauden aikana) on Kolposkopia
aiheellinen
- jos ASC-H, LSIL, HSIL, niin aina tehdään lähete jatkotutkimuksiin, katso
Käypähoitosuositus - Kolposkopian aiheet ja kiireellisyys
4. KIERUKKAEHKÄISY
Kierukan asetus suositellaan alatiesynnytyksestä vähintään 3 kuukauden ja
keisarileikkauksesta 4 - 6 kuukauden kuluttua lääkärin harkinnan mukaan.
Synnyttämättömillä naisilla kierukka asetetaan kuukautisvuodon aikana. Huomioi
raskaustesti (alle 5 päivän testi) ellei kuukautisia. Lääkäri voi päättää toisinkin, jos on
erityinen syy.
4.1
Ensimmäinen käynti; ennen kierukan asettamista
terveydenhoitajalla
Tutkimukset:
- RR
- paino (erityisesti jos on hormoniehkäisy), BMI
- kysely päihteiden käytöstä AUDIT – testi ja AUDIT tulkintaohje
- Hb tarvittaessa
- tarvittaessa rintojen palpaatio ja ohjaus
- irtosolunäytteestä alle vuoden vanha vastaus (jos infektioita, hoidetaan ne ennen
kierukan asentamista). Kontrollinäytteet tarvittaessa.
Keskustelu:
- naisen/perheen elämäntilanne, ehkäisyn tarve
- perheen aikaisemmat tiedot ehkäisystä ja sukupuolitaudeista
- annetaan tietoa kierukkaehkäisystä, hinnasta ja sivuoireista
- perhesuunnitteluneuvolapalveluiden esittely Kerrotaan, että myös miehet ovat
tervetulleita
Terveyden edistäminen:
- tupakka (AHTUP)
- verenpaineasiat
- mahdolliset paino-ongelmat, ohjaus tarvittaessa liikuntaneuvontapalveluihin/
ravitsemussuunnittelijalle
9
27.12.2014
-
kansantautien ennaltaehkäisy
Jaettava materiaali tarpeen mukaan:
- kierukkaesite
4.2
Toinen käynti; kierukan asettaminen lääkärillä
(terveydenhoitaja avustaa asettamisessa, valmistelee ja ohjaa asiakasta kierukan
asettamisessa)
Kierukka asetetaan 7 – 10 päivän sisällä kuukautisten alkamisesta.
Asiakirjamerkinnät:
- viimeiset kuukautiset
- äskettäin synnyttäneillä alle 5vrk:n raskaustesti, jos ei kuukautisia
- kierukan merkki
- lankojen pituus
- sondimitta
- asetuksen helppous
Keskustelu:
- kierukan asettamisen aikana kerrotaan asiakkaalle, mitä tapahtuu
- kerrotaan mahdollisista kierukan asettamisen jälkiseuraamuksista
- seurataan asiakkaan vointia kierukan asettamisen aikana ja sen jälkeen
Jaettava materiaali:
- kierukan tuote-esite
- neuvolan oma ohje
4.3
Kolmas käynti; 3 kuukauden kuluttua kierukan asettamisesta
terveydenhoitajalla
Tutkimukset:
- spekulatutkimus: arvioidaan, onko kierukka paikoillaan. Tarvittaessa ultraäänitutkimus (lähete RADI- lehdelle ja varataan aika PTH ultraäänitutkimukset- kirjalta
sekä annetaan ohje alavatsan ultraääni-tutkimukseen)
- Hb tarvittaessa
Keskustelu:
- kokemukset kierukkaehkäisystä, onko ollut tyytyväinen, onko ollut ylimääräistä
vuotoa ja tiputtelua tai sivuoireita esim. kipua. Kirjaus PSUUN- lehdelle.
- kerrataan seurantaohjelmaa
- ohjataan rintojen omatoimiseen tutkimiseen
Terveyden edistäminen:
- tupakointi (AHTUP)
- mahdolliset paino-ongelmat, ohjaus tarvittaessa liikuntaneuvontapalveluihin/
ravitsemussuunnittelijalle
10
27.12.2014
-
verenpaineasiat
kansantautien ennaltaehkäisy
4.4
Neljäs käynti; 1 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta (kupari- ja
hormonikierukka) terveydenhoitajalla
Tutkimukset ja keskustelu, kuten edellä.
4.5
Viides käynti; 2 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta (kupari- ja
hormonikierukka) terveydenhoitajalla
Tutkimukset ja keskustelu, kuten edellä.
4.6
Kuudes käynti; 3 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta (kuparija hormonikierukka) lääkärillä
Tutkimukset ja keskustelu, kuten edellä
- papa- näyte tarvittaessa
- tarvittaessa lääkärille. Kolmen vuoden hormonikierukalla on vaihtoaika. Katso kohta
4.8.
- mikäli papa LK 2, sovitaan 6 – 12 kuukauden kontrollista.
4.7 Seitsemäs käynti; 4 vuoden kuluttua kierukan asettamisesta
terveydenhoitajalla (spekulatutkimus)
Papa -näyte ohjeen mukaan, katso sivu 7.
4.8
Kierukan vaihto
Terveydenhoitaja valmistelee, lääkäri vaihtaa kierukan, kun se on ollut 5 vuotta.
Tutkimukset:
- Hb tarvittaessa
- papa –näyte
Keskustelu:
- naisen/perheen perhesuunnittelua koskevat tulevaisuuden suunnitelmat
- tarvittaessa vaihdevuosiin, ikääntymiseen ja terveyteen liittyvät asiat
- jos nainen ei halua uutta kierukkaa, terveydenhoitaja ottaa kierukan pois
kuukautisvuodon aikana
- jos nainen haluaa uuden kierukan, odotetaan papa -vastaus, hoidetaan mahdolliset
tulehdukset vanhan kierukan aikana, samoin tarvittaessa kontrollinäytteet
Jos ALO ja normaali solulöydös, kierukka poistetaan ja lääkitys. Uuden kierukan voi
asentaa ilman papa- kontrollia 2 kuukauden kuluttua.
Jos ALO ja ASC-US, kierukka poistetaan ja lääkitys. Kierukan voi asettaa 2 kuukauden
kuluttua, irtosolunäytekontrolli otetaan 6 – 12 kuukauden kuluttua.
11
27.12.2014
Jos todetaan positiivinen klamydia, annetaan myös partnerille hoito samanaikaisesti.
Asiakkaan on huolehdittava, että mahdolliset muut partnerit hakeutuvat tutkimuksiin myös.
5. IHONALAINEN KAPSELIEHKÄISY (IMPLANTAATTIEHKÄISY)
Käynnillä
- annetaan tietoa kapseliehkäisystä (Nexplanon 3 v, Jadelle 5v)
- konsultoidaan lääkäriä reseptin saamiseksi, asiakas tuo kapselin vastaanotolle
tullessaan
- kapseli asetetaan kierron 1-5 päivänä ohjeen mukaan
- annetaan ohjausta kapselin asettamiseen liittyen, seuranta sama kuin
pilleriehkäisyssä
- minipillereiden kokeilu ei välttämätöntä, minipillereiden aikana asettaminen milloin
vain
- asettaminen primääristi oman alueneuvolan lääkärillä
Ihonalaisen kapselin saa asentaa ja poistaa myös terveydenhoitaja seuraavin edellytyksin:
- lääkehoidon osaaminen koulutus on voimassa (LoVE alle 5 v)
- on osallistunut MSD:n asiantuntijalääkäri, LT Ulla Ågrenin pitämään Nexplanonimplantaatin koulutusohjelmaan, mihin sisältyy näyttö Nexplanon- implantaatin
asettamisesta ja poistosta, koulutuksesta on oltava todistus
- kapselin asettamisen ja poiston näyttö on tehty siihen nimetylle lääkärille
6. INJEKTIOEHKÄISY
-
Hormonaalisen ehkäisyn seuranta toteutetaan kuten pilleriasiakkailla.
7. STERILISAATIO
Katso laki steriloimislain muuttamisesta 31.1.1985
Sterilisaation kriteerit ovat samat naiselle ja miehelle. Sterilisaatiota harkittaessa on
tärkeä painottaa asiakkaalle menetelmän lopullisuutta. Lisäksi
asiakkaan/pariskunnan kanssa on käytävä keskustelu siitä, kumman sterilisaatioon
päädytään ja miksi. Tiedot kirjataan naisen PSUUN –lehdelle tai miehen HOITOlehdelle. Sterilisaatio ei vaikuta henkilön hormonitoimintaan. Sterilisaation haluava
henkilö ohjataan lääkärille (Huom! oltava ns. virkalääkäri), joka kirjoittaa lähetteen
SKS:aan
Lain mukaan sterilisaatioon voidaan ryhtyä henkilön omasta pyynnöstä, kun
1. henkilö on synnyttänyt kolme lasta tai hänellä on yksin tai aviopuolisonsa
kanssa yhteensä kolme alaikäistä lasta
2. hän on täyttänyt 30 vuotta
3. raskaus vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä
12
27.12.2014
4. hänen mahdollisuutensa ehkäistä raskaus muulla tavoin ovat epätavallisen
huonot
5. on syytä otaksua, että hänen jälkeläisillään olisi tai heille kehittyisi vaikea
sairaus tai ruumiinvika
6. hänen sairautensa tai muu siihen verrattava syy vakavasti rajoittaa hänen
kykyään hoitaa lapsia.
Lähde: Terveysportti
-
Naisen sterilisaatio voidaan tehdä joko asettamalla metalliset klipsit munanjohtimiin
laparoskopisesti tai tekemällä hysteroskopialla ”Essure” eli asetetaan spiraalit
munanjohtimiin kohduntähystyksessä.
-
Miehen sterilisaatio tehdään polikliinisesti paikallispuudutuksessa Toimenpiteen
jälkeen käytettävä 3kk ajan lisäehkäisyä. Tämän jälkeen vielä
siemennestenäytteellä varmistetaan sterilisaation pitävyys, ettei siemennesteessä
enää ole eläviä siittiöitä.
Jaettava materiaali:
- katso Terveysportti
8. JÄLKIEHKÄISY
-
NorLevo 1.5 mg tabletti. Yli 15 -vuotiaat saavat ilman reseptiä apteekista.
Otettava mieluiten 12 tunnin ja enintään 72 tunnin (3vrk) kuluessa yhdynnästä.
ellaOne 30 mg tabletti reseptillä. Tabletti on otettava enintään 120 tunnin (5 vrk)
kuluessa yhdynnästä.
Kuparikierukan asettaminen 5 vrk:n sisällä yhdynnästä.
Keskustelu:
- nuoren henkilön, naisen/perheen elämäntilanne, perhesuunnittelu, tulevaisuuden
suunnittelu
- käydään läpi käytetty ehkäisy ja kerrotaan lisätietoa ehkäisystä
- asiakasta kannustetaan luotettavan ehkäisykeinon valintaan ja kerrotaan/ kerrataan
sukupuolitaudeilta suojautuminen
- ohjataan jälkiehkäisypillereiden käytössä ja kerrotaan mahdollisista sivuoireista
- kerrotaan mistä jälkiehkäisypillerit voi saada
- annetaan aika ehkäisyneuvolaan
- otetaan aina U-klamydia-tutkimus, jos anamneesin perusteella aihetta muihin
sukupuolitauteihin, niin kysy lääkäriltä mitä otetaan
Jaettava materiaali:
- Mikä ehkäisyksi? -perustieto ehkäisystä
- tarpeen mukaan muuta
13
27.12.2014
9. RASKAUDENKESKEYTYSTÄ SUUNNITTELEVA ASIAKAS
Tutkimukset:
- haastattelu
- terveyskeskuksen raskaustesti
- täytetään ABIS ja AB2-lehti tarvittaessa
Keskustelu:
- asiakkaan / perheen elämäntilanne
- annetaan tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden seuraamuksista ja menettelytavoista
- tuetaan naisen ja hänen kumppaninsa päätöksentekoa, annetaan mahdollisuuksien
mukaan aikaa naiselle ja hänen kumppanilleen eri vaihtoehtojen punnitsemista
varten
Huomioi raskaudenkeskeytyksen ajankohta ja siihen liittyvät aikarajat. Tarkemmat
ohjeet Valviran sivulla (katso linkki) raskauden keskeyttäminen/lupa raskauden
keskeyttämiseen
Vaadittavien asiakirjojen kanssa faksataan Valviralle myös SOSTERIN saatekirje.
Saatekirjeet (käsin- ja koneella täytettävät) löytyvät intrasta kohdasta Ohjeet ja lomakkeet
> asiakirjamallit.
Tilataan aika terveyskeskuslääkärille ja gynekologian poliklinikalle. Muistutetaan asiakasta,
että ottaa gynekologian poliklinikalle lähetteet mukaan.
Ohjeistetaan asiakas varautumaan gynekologian poliklinikalla otettavaan
klamydianäytteeseen, vähintään oltava tunti virtsaamatta ennen sitä
-
raskauden keskeytyminen, poliklinikka määrää p-hcg-kontrollit
jatkoehkäisy neuvolassa
mikäli gynekologian poliklinikalla on aloitettu kierukka- tai pilleriehkäisy, 3kk:n
kontrolli neuvolassa
sosiaalisen ja psyykkisen tuen tarpeeseen vastaaminen
10.
-
RASKAUTTA SUUNNITTELEVA ASIAKAS
suositellaan Foolihappolisää 0.4 mg/vrk 1 – 3 kuukautta ennen raskauden alkua ja
D- vitamiinilisää 10µg/vrk
diabetesta, epilepsiaa tai suolistosairautta sairastavilla Foolihappoa suositellaan 1
mg/vrk H 12 loppuun asti
jos aiemmassa raskaudessa on todettu, itsellä tai lähisuvussa on ollut
keskushermostoputken sulkeutumishäiriö, niin annos on 4 mg/vrk
suositellaan tupakoinnin lopettamista, tarvittaessa ohjataan
nikotiinikorvausvalmisteiden käytössä.
katso äitiyspoliklinikan ohjeet erikoissairaanhoitoon lähetettävistä jo raskautta
suunniteltaessa;
14
27.12.2014
äidin krooninen sairaus
o jos käytössä on teratogeenisiä lääkkeitä tai jos perussairaus on niin
vaikea, että raskautta ei suositella.
o konsultoi asiakkaan omaa hoitavaa lääkäriä tai neuvolalääkäriä
11.
ELLEI ASIAKAS TULE VARATULLE
VASTAANOTTOAJALLE
-
perhesuunnitteluneuvolan ajanvarauksissa on mahdollisuus käyttää
ennakkoon tekstiviestimuistutustoimintaa
yli 15 -vuotiaalle lähetetään lasku perumattomasta lääkäriajasta
soitetaan ja tarjotaan uutta aikaa
laitetaan kutsukirje
jos alle 18 -vuotiaan kohdalla herää huoli, niin otetaan tarvittaessa yhteys
huoltajaan/lastensuojeluun
12.
-
KAHDEKSASLUOKKALAISTEN INFO
tutustuminen perhesuunnitteluneuvolan tiloihin ja henkilökuntaan
tieto perhesuunnitteluneuvolan palveluista, jälkiehkäisystä ja raskauden
keskeytyksestä
ehkäisyneuvolan tavoite
vaitiolovelvollisuus
aikuiseksi kasvaminen, vastuullisuus ja seksuaalisuus
kahdeksasluokkalaisten omat ajankohtaiset askarruttavat kysymykset aiheesta ja
palautteen antaminen infosta
Jaettava materiaali:
- Mikä ehkäisyksi? -esite
- esite perhesuunnitteluneuvolan palveluista/puhelinnumerot
LIITEET:
Kyselykaavake sukupuolitautia epäiltäessä (SOSTERIn ohje)
Sukupuolitautien tutkimuksen ja hoidon porrastus Itä-Savon
sairaanhoitopiirissä
Käypähoito Sukupuolitaudit
Susanna Simonen