Tule mukaan tukihenkilötoimintaan

Ole osana Muutosta, seiso Naisten Linjalla!
Olisiko sinusta rinnallakulkijaksi
vapautuvalle romaninaisvangille?
Romanikulttuuri elää murroksessa. Oman yhteisön sisältä
tulevat tukiverkostot ovat monien kohdalla poistuneet.
Kartoitamme valtakunnan tasolla
Valtaosa vankilassa olevista romaninaisista toivoo, että
vapaaehtoisia, jotka ovat omassa
heillä olisi portilla
elämässään vakaalla pohjalla ja
vastassa
haluavat lähteä kanssamme
tukihenkilö, joka
kokeilemaan ja kehittämään
olisi rinnalla ja
tukihenkilötoimintaa. Etsimme
tukemassa
erityisesti henkilöitä, joilla on
siviilissä. Ilmiö on
kokemusta tukityöstä.
suhteellisen uusi
Hae mukaan Naisten linjan kanssa
romaniväestön
yhteistyössä järjestettävään
keskuudessa.
tukihenkilötoimintaan!
Romanit ovat aina
huolehtineet vangeista, käyneet tapaamisissa, auttaneet
Ehdokkaat haastatellaan
taloudellisesti sekä tuoneet ruokaa avotalossa
2.11.−6.11. Ota yhteys Tuula
vankeusrangaistustaan suorittavalle vangeille. Tänä
Blomerukseen 044 3007815!
päivänä osalla naisista on heikko yhteys omaisiinsa tai
yhteyttä ei ole lainkaan. Omaisten osuuden paikkaavat usein vankitoverit, ja vankilan ulkopuolella
päihteet sekä niiden tuomat ystävät.
Viikon mittainen iltakoulu Helsingissä
Valmistava koulutus järjestetään Helsingissä 16.11.–20.11. iltaisin kello 16−20 ja tammikuussa
2016. Osallistujille maksetaan matkakulut ja majoitus. Koulutukseen on mahdollisuus osallistua
Skypen välityksellä.
Romaninaiset tarvitsevat tukea
Romaninaiset tarvitsevat tukea, olisiko sinulla mahdollisuus olla hetken vierellä kulkijana
romaninaiselle? Sinulle tarjotaan valmistavaa koulutusta tukihenkilönä toimimisesta,
romanikulttuurin erityispiirteisiin perehdyttämistä sekä tarjotaan apua ja tukea projektin
työntekijöiden toimesta.
Sinulta toivomme sitoutumista, luottamuksellisuutta, avointa mieltä ja halua auttaa. Erityisen
hienoa on, jos sinulla on aikaisempaa kokemusta tukena olemisesta tai muusta vastaavasta
vapaaehtoistyöstä.
Kannustamme soittamaan projektin työntekijälle Tuula Blomerukselle, joka kertoo mielellään lisää
tukihenkilötoiminnasta.
Muutoksen vuoro -projekti
Muutoksen vuoro on jatkoa Naisten vuoro -projektille (2010−2014). Muutoksen vuoro on Romano
Mission hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti vuosille 2015−2016.
Hankkeessa luodaan rikostaustaisille romaninaisille kuntoutuspolku vankilasta vapauteen.
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tukitoimia vapautuville ja vapautuneille romaninaisille.
Rikostaustaisten romaninaisten ongelmat ovat moninaisia, mutta syrjäytymistä luonnehtii yleinen
syrjäytymistä kuvaava tilanne. Monien koulutustausta ja työelämäkokemukset olivat lähes
olemattomia. Rikostaustaiset romaninaiset eivät kuitenkaan pääasiassa hyödy yhteiskunnan
tarjoamista palveluista. He tarvitsevat tukea, joka jatkuu vankilasta vapauteen, ja ohjausta
palveluiden piiriin.
Yhtenä tukitoimena on luoda tukihenkilötoimintaa yhteistyössä vankiloiden,
yhdyskuntaseuraamustoimiston ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Naisten Linja toimii naisten puolella. Väkivaltaa vastaan. Nyt ja aina.
"Tunnen, että minun on saatava joku, jolle luottamuksellisesti puhua. Syvälle sisimpääni sattuu niin
kovasti."
Naisten Linja on neuvonta- ja tukipalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä
heidän läheisilleen. Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä
selviytymisestä. Naisten Linja on olemassa, jotta väkivaltaa kokeneet naiset ja tytöt saavat tilaa
puhua. Uskomme, että kuulluksi tuleminen
on avain toipumiseen.
Naisten Linja, yhdessä Muutoksen Vuoron
kanssa,
kouluttaa
ammattilaisvoimin
vapaaehtoisia
tukisuhteeseen
naisten
rinnallakulkijoiksi.
Lisäksi
päivystämme
numerossa 0800 02400 ma-pe klo 16-20 ja lasu klo 12-16. Kysymys&Vastaus -palvelumme
toimii
osoitteessa:
www.naistenlinja.fi/palvelut/kysymysvastaus/ Vapaaehtoiset päivystäjämme on
koulutettu
tukemaan
naisia
koko
toipumisprosessin ajan, oli koetusta väkivallasta sitten hetki tai jo vuosikymmeniä aikaa.
Naisten Linjan toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.