TM Rakennusmaailman

VERTAILUSSA
Vettä säästävät suihkukahvat
■■ Aroma Sense AS-9000
■■ FM Mattsson 9000E
■■ Grohe Tempesta 100
■■ Mannesmann RCM Profi 1F 10L
■■ Mora Cera S5
■■ Mora MMIX S5
■■ MS Multishower Galant
■■ Oras Apollo
■■ Oras Apollo Eco
■■ Sanka INR
Kun
suihku
on heikko
Veden kulutus ja etenkin lämpimän
käyttöveden kulutus näyttelee tulevaisuudessa erittäin suurta osaa ”nollaenergiatalojen” asumiskustannuksissa.
Saadaanko suureen vedenkulutukseen
apua vettä säästävistä suihkukahvoista?
On selvää, että vettä säästyy, jos sitä
lasketaan sama aika samalla paineella
paljon pienemmistä suihkukahvan
rei’istä kuin aiemmin.
Mutta joutuuko pienemmällä vesimäärällä huuhtomaan likaa ja saippuaa
pois olennaisesti kauemmin, eikä vettä
todellisuudessa säästykään?
JORMA PIISINEN
JUHO HUTTULA, TOMMI TUOMI, kuvat
14
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
� Vertailua varten han-
kittiin kaksi samanlaista
suihkukaappia ja termostaattisekoittajaa.
� Hanakulmiin kiinnitettiin vakiopaineventtiilit,
joilla pystyttiin tasaamaan vesijohtoverkoston
paineenvaihtelujen
aiheuttamat heitot.
� LVI-asentaja Sami Kallunki teki kaikki tekniset
asennustyöt. Sekoittajiin
liitettiin kalibroitu ja
tarkistettu paine- ja lämpömittari.
N
elihenkisen perheen vuosittaiseen peseytymiseen kuluu vettä keskimäärin 85–
90 m3, josta lämpimän veden osuus on n. 35 m3. Jos vesi maksaa 3,50 euroa/m3 jätevesimaksuineen ja sitä lämmitetään 0,12 euron kilowattituntihinnalla, kertyy
perheelle vuodessa pelkästä suihkussa käymisestä noin 550 euron
lasku. Jos suihkussa lotrataan vettä, saattaa kustannus jopa kaksinkolminkertaistua. Toisaalta, järkeistämällä peseytymistä voidaan 550
euron lasku jopa puolittaa.
Suihkussa kulutetun veden määrään vaikuttavat kaikkein eniten peseytymistottumukset. Motivan mu-
kaan yksi henkilö käyttää vettä peseytymiseen keskimäärin 60 litraa
vuorokaudessa.
Omakohtaisesta kokemuksesta
voin kuitenkin vakuuttaa, että puolen tunnin suihkuttelusessio on arkipäivää nuorison lämmitellessä kuuman suihkun alla. Eikä ole lainkaan
harvinaista, että suihkua otetaan
toiseen kainaloon ja toisella kädellä pelataan puhelimen pelejä tai roikutaan Facebookissa.
Jostakin kumman syystä ihanat
lapsukaisemme eivät ymmärrä suihkuttelun kalleutta, vaikka siitä heille
usein jankutetaankin. Enkä halua nyt
osoittaa sormella pelkästään nuorisoa. Olen kuullut aikuisistakin, jotka
saattavat jopa nukahtaa lauantaiiltana tai sunnuntaiaamuna lämpimän suihkun alle.
Kellottamalla tiedät
suihkuttelusi kustannukset
Kellotin parikymppisen urheilijanuorukaisemme suihkuttelusessiota häneltä salaa. Laitoin sekundaattorin käyntiin, kun hän avasi suihkun, ja sammutin sen, kun vesi lakkasi lotisemasta. Termostaattisekoittaja lauloi yhteensä 35 minuuttia.
Tietysti nappulat oli käännetty kaakkoon niin, että vettä virtasi täydellä teholla ja niin kuumana, että selkänahka punoitti kuin brittiläisellä
aurinkomatkailijalla. Näin, vaikka
olin juuri pitänyt hänelle esitelmän
siitä, kuinka paljon rahaa voisi säästää suihkuttelemalla järkevästi sopivan lämpöisellä vedellä ja pitämällä
sekoittajan virtaaman eko-alueella.
Kun hän lopetti Facebook-seurustelun ystäväpiirinsä kanssa lotisevan
suihkun alla, esitin hänelle sekuntikellon näyttämän. Hän ei tietenkään
uskonut asiaa. Väitti kiven kovaa, ettei ollut viettänyt pesuhuoneessa
aikaa kuin enintään 10 minuuttia.
Laskin hänelle pikaisesti juuri suoritetun suihkuttelun kustannukset.
Yllä mainituilla hinnoilla ja veden
lämpötilan huomioon ottaen arvelin lämpimän veden osuudeksi ainakin 50 % käytetystä vesimäärästä.
>>>
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
15
� Kunkin koehenkilön suihkussa käyttämä
aika ja kommentit kirjattiin tarkasti muistiin.
� Jokainen koehenkilö sai saman määrän
suihkusaippuaa, 10 g kullekin suihkussa
käyntikerralle.
� Kaikkien suihkukahvojen vedentuotto
kellotettiin kaksi minuuttia eri paineilla ja
punnittiin tarkkuusvaa’alla.
Erilaiset peseytymistavat voivat tuottaa vuositasolla lähes 1300 euron eron vesilaskuun.
Kotonani en ole mitannut sekoittajieni virtaamia, mutta jos käytetään
tämän testin Oras Apollo -suihkukahvan lukemia ja kolmen barin sekoittajapainetta, vesimääräksi tuolle yhdelle ainoalle suihkulle saadaan
535 litraa. Kun puolet siitä, 268 litraa,
lämmitetään 50 asteella, kuluu lämmittämiseen rahaa noin 1,85 euroa.
Lisäksi puolen kuution vesilasku, jolloin suihkun kokonaishinta on noin
3,6 euroa. Melko kallista.
Pyysin poikaani kellottamaan samaisella sekuntikellolla oman peseytymiseni. ”Aina kun hana aukeaa,
laita kello käyntiin. Kun hana sulkeutuu, sammuta kello.” Näillä ohjeilla
kastelin itseni 10 sekunnin aikana.
Sammutin hanan ja saippuoin itseni.
Huuhtelemiseen kului aikaa 20 sekuntia. Minun 30 sekunnin kustannukseni vastaan pojan 35 minuutin
kustannukset.
Itselläni kului vettä samalla laskukaavalla hieman reilut 7,5 litraa, josta
lämmintä vettä ehkä 35 %, kun vesi oli hieman viileämpää. Lämmintä
vettä kului siis 2,7 litraa. Kustannuksia omasta suihkuttelustani syntyi
hieman alle viisi senttiä. Tietysti otin
suihkun niin nopeasti kuin mahdollista, enkä edellytä sellaista keneltäkään. Tämä vain esimerkkinä meidän
16
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
perheemme kahdesta ääripäästä.
Vuositasolla tällaisissa ääritapauksissa rahallista eroa erilaisesta peseytymisestä kertyy melkein 1300
euroa, jos suihkukertoja päivässä
on yksi. Väitän, että perheemme ei
ole ainoa, joka kärsii tämänkaltaisista ongelmista. Voin vain kuvitella, minkälaisia ajatuksia tämä tarina
herättää suurissa isännöitsijätoimistoissa, joissa hallinnoidaan tuhansia
asuntoja vailla huoneistokohtaista
vedenmittausta.
Tämä on varsin yleinen ongelma Suomessa. Päätimme järjestää
testin, jossa vertailemme erilaisia
vettä säästäviä käsisuihkukahvoja
ja tutkimme, löytyisikö sieltä apua
mahdottomien vesilaskujen kanssa kamppaileville perheille ja isännöitsijöille.
Lähetimme kutsun testiin yhdeksälle suihkukahvan valmistajalle tai
maahantuojalle. Kaikki ottivat testikutsun riemulla vastaan. Kehuivat
jopa sitä, että vihdoinkin puolueeton taho järjestää tällaisen testin,
jota ei ole aiemmin missään ollut.
Kymmenes suihkukahva tuli mukaan, kun päätimme testata myös
yhden testiä varten hankitun suihkukaapin mukana tulleen kahvan.
Kutsussa kerroimme selkeästi,
minkälaiset kokeet suihkukahvoille tehdään. Pyysimme heidän valikoimistaan testiin parhaiten soveltuvaa suihkukahvaa.
Näin testattiin
Testauspaikkana oli Helsingin Pasilassa sijaitseva toimistorakennus
ja rakennuksen kellarissa sijaitseva
suuri pesuhuonetila, jossa vesijohtoverkoston paine on peräti 6,3 bar.
Asensimme kiinteistön vesijohtoverkostoon sekä lämpimän että kylmän veden puolelle sulkuventtiilit,
joiden kautta vettä syötettiin suihkukahvatestiämme varten rakennettuihin suihkukaappeihin. Näillä
sulkuventtiileillä katkottiin veden
virtausta suihkutestin aikana niin,
ettei termostaattisekoittajien säätöihin tarvinnut eikä saanut koskea
lainkaan sen jälkeen, kun niiden läpi
kulkevat vesimäärät saatiin kalibroitua täsmälleen samanlaisiksi.
Testissä käytettiin Suomen yleisintä termostaattisekoittajaa.
Sulkuventtiilien perään asennettiin vakiopaineventtiilit kalibroituine
Serpens-painemittareineen. Mittareiden jälkeen veden syöttö kahdelle Oras Optima 7140J -termostaattisekoittajalle tapahtui kaksimetrisillä Pex-18 mm:n muoviputkilla. T-
haaraliittimillä vesi jaettiin kahdelle
termostaattisekoittajalle 1,45 m pitkillä Pex-15 mm:n muoviputkilla. Thaarasta lähtevien putkien pituudet
olivat täsmälleen samat molemmille sekoittajille.
Oras Optima -termostaattisekoittajien käyttöventtiilissä on pieni pykälä, jolla rajoitetaan ekoalue täydestä veden virtaamasta. Testissä
käänsimme molemmat sekoittajat
ekoalueen yli, täydelle veden virtaamalle. Tämä siksi, että mitä luultavammin vettä säästävien suihkun
käsikahvojen aiheuttama pienentynyt vesimäärä saa suihkussa käyvän henkilön hakemaan sekoittajasta suurinta vesimäärää. Näin silti,
vaikka sillä ei tiettyjen suihkukahvojen yhteydessä ole juurikaan merkitystä, koska kahvoissa on virtauksen
rajoittimet.
Termostaattisekoittajien ja suihkuletkujen väliin asennettiin kalibroidut painemittarit, joilla mitattiin
myös suihkuletkuissa vallitsevaa painetta. Tuosta letkupaineesta näki
testin aikana heti, säästääkö vai tuhlaako suihkukahva vettä teoreettisessa, tiettyyn vakioituun veden
virtausaikaan perustuvassa kokeessa. Mitä korkeampi paine letkussa,
sitä ahtaampi virtaama kahvassa.
Lisäksi sekoittajan ja suihkuletkun
väliin asennettiin kalibroidut lämpömittarit, joilla säädettiin molempien termostaattisekoittajien veden
lämpötila täsmälleen samanlämpöiseksi. Mittauksissa käytetty veden
lämpötila oli 39 °C. Samaa lämpötilaa käytettiin sekä vesimääriä mitattaessa että aistinvaraiseen havainnointiin perustuvassa mukavuus- ja
huuhtoutumistestissä. Suihkuletkuina käytettiin Oraksen 7 mm:n reiällä
olevaa 1,5 metrin letkua.
Kulutusmittaustestit
2, 3, ja 4 barin paineella
Alun perin tarkoituksemme oli suorittaa litramääräiset testimme 2, 3,
4, 5 ja 6 barin paineella, mutta lämpimän veden verkostopaine huojui
sen verran 5,5:n ja 6,3 barin välillä,
että päädyimme mittaamaan tulokset vain 4, 3, ja 2 barin sekoittajapaineilla. Näin välttyisimme mahdollisen huojunnan aiheuttamilta mittausvirheiltä.
Testiä varten säädimme molemmat termostaattisekoittajamme siten, että suihkuletkun päästä, jossa
ei ollut vielä suihkukahvaa, tuli täsmälleen sama määrä vettä kahden
minuutin aikana. Loppujen lopuksi
saimme kolmella eri mittauskerralla suurimmaksi eroksi ainoastaan 20
grammaa. Tyydyimme tähän tarkkuuteen. Tämän jälkeen kukaan ei
saanut koskea termostaattisekoittajiin. Testin valvoja kävi sulkemassa suihkut aina tarvittaessa vakiopaineventtiileiden takana olleista
sulkuventtiileistä. Niillä oli ainoastaan kaksi asentoa. Täysin auki tai
täysin kiinni.
Testiä varten hankittiin digivaaka.
Vaaka pyydettiin kalibroimaan mahdollisimman tarkaksi, ennen kuin se
noudettiin maahantuojalta. Kalibrointitodistuksessa puntarin tarkkuudeksi ilmoitettiin viisi grammaa.
Itse testissä vettä laskettiin saaviin sekuntikellolla kellotetun kahden minuutin ajanjakson ajan. Jokaisen suihkukahvan jälkeen saavi
punnittiin. Tällä kahden minuutin
ajalla pyrittiin puolittamaan mahdollinen käsiajanotosta johtuva virhe. Kellotettu aika syötettiin Exceltaulukkoon sadasosan tarkkuudella,
samoin punnittu vesimäärä viiden
gramman tarkkuudella. Taulukko
laski meille tarkan vesimäärän minuuttia kohti.
Mittaustaulukoissa ilmoitetut vesimäärät ovat todellisuudessa punnittuja grammoja, vaikka ne onkin
yksilöity litroiksi. Kovin suurta vir-
hettä tästä ei synny, vaikka punnittu vesimäärä olikin 39-asteista. Tämä
mittaus oli kaikilla paineilla ja kaikilla kahvoilla täsmälleen samanlainen.
Testi suoritettiin kaikkien suihkukahvojen osalta yhdellä sekä samalla sekoittajalla ja suihkuletkulla.
Aistinvarainen testiosio
3 barin paineella
Aistinvaraiseen havainnointiin perustuva koe tehtiin 3 barin paineella
siksi, että RakMk D1-osassa kehotetaan jo 350–500 Kpa:n paineilla
käyttämään paineenalennusventtiileitä.
Testiryhmäksi olimme ennakkoon
keränneet 10 henkilöä, kuusi miestä ja neljä naista. Koehenkilöiden iät
vaihtelivat 27:n ja 67 vuoden välillä.
Vaikka tästä ryhmästä puuttui artikkelin alussa parjattu nuoriso, ei
sillä välttämättä ole suurta merkitystä vertailun lopputulokseen. Jokainen koehenkilö ohjeistettiin samalla tavalla:
Joka kerta ennen saippuointia
kastele itsesi ensin kunnolla. Hiero
itseesi 10 grammaa (punnittu erillisellä grammavaa’alla) nestemäistä
suihkusaippuaa mahdollisimman tasaisesti joka puolelle ympäri kehoa.
Kasvot ja hiukset jätettiin peseytymisen ulkopuolelle, vaikka etenkin pitkien hiuksien pesun merkitys
vedenkulutukselle on huomattava.
Näin toimittiin siksi, että yksikään
koehenkilö ei suostunut pesemään
hiuksiaan kymmentä kertaa peräkkäin puolentoista tunnin aikana. Tuo
aika kului keskimäärin yhdeltä koehenkilöltä aistinvaraisen testin läpiviemiseen.
Kun koehenkilöt ilmoittivat saippuan olevan tasaisesti levittynyt, annettiin heille komento astua suihkuun. Samalla käynnistettiin sekuntikello. Kun koehenkilö koki olevansa täysin huuhtoutunut pesuaineesta, huusi hän oman nimensä. Tästä
sammutettiin kello.
Tämän kellotetun, suihkusaippuasta puhdistautumisen ajan perusteella laskettiin jokaiselle suihkukahvalle ja suihkuttelijalle käytetty vesimäärä. Myös suihkutteluaikojen keskiarvot löytyvät taulukoista.
Suihkuttelijat asetettiin suihkuun
pareittain. Siten, että toinen peseytyi ensin toisessa suihkussa ja toinen
toisessa. Sen jälkeen annettiin kirjurille henkilökohtaisesti arvio suihkun miellyttävyydestä tai miellyttämättömyydestä. Keskenään he
eivät saaneet vaihtaa mielipiteitä
>>>
testin aikana.
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
17
Huuhtelukokeen tulokset
Mitatut vesimäärät (l/min)
sekoittajapaine 2 bar
FM Mattson 9000 E 1s
8,03
5
Mora cera S5
8,20
8,30
8,83
8,28
8,72
10,04
12,14
8,16
15,34
6,33
14,30
6
Mannesman RCM Profi
Suihkun kesto, keskiarvo (sek.)
33,8
47,3
52,3
56,9
43,8
39,5
56,0
35,8
59,0
37,6
7
Mora MMIX S5
9,72
8
Aroma Sense
10,80
9
Sanka INR
11,44
10
Oras Apollo
12,30
Huuhtelukoe, keskiarvo litroina
7,56
6,97
7,22
8,28
7,34
7,98
7,61
9,15
6,22
Sanka INR
13,43
Oras Apollo
Eco
Suihkukahvan virtaus l/min (3 bar)
Oras Apollo
Multishower
7,99
4
Mora MMIX S5
6,97
Multishower
Mora Cera S5
Grohe Tempesta 100
3
Mannesman
RCM Profi
2
Grohe Tempesta 100
6,27
FM Mattson
9000 E
Oras Apollo Eco
Aroma Sense
1
8,95
>>>
Tätä varten oli ennakkoon laadittu kaavake, jossa oli rasti ruutuun -periaatteella arvio suihkun
runsaudesta tai niukkuudesta sekä
pehmeydestä tai pistävyydestä. Lisäksi henkilöt antoivat muutaman
adjektiivin sanallisen arvion kustakin suihkukahvasta. Sen jälkeen pari vaihtoi suihkuja. Jokaisen suihkukahvaparin jälkeen suihkuttelijat
ilmoittivat mielestään kahvaparin
välisen paremmuusjärjestyksen.
Aivan lopuksi koehenkilöt listasivat suihkukahvat halutuimmuusjärjestykseen, missä järjestyksessä
he ottaisivat ne mieluiten omaan
käyttöönsä. Tähän sijoitusjärjestykseen vaikuttivat myös sellaiset asiat
kuin suihkun pisarakoko, tuntuuko
suihku harvalta vai tiheältä, pitääkö sen alla liikkua kastuakseen ym.
asiat, joille emme ole erillisiä taulukoita tehneet.
Anonyymit suihkukahvat
Testiryhmälle painotettiin sitä, että
peseytyisivät aivan normaalilla, itselleen ominaisella suihkuttelutyy-
Mitatut vesimäärät (l/min)
sekoittajapaine 3 bar
lillä sen enempää nautiskelematta tai kiirehtimättä. Suihkupareille
tehtiin myös selväksi, että ei pidä
kuunnella ja hätääntyä siitä, jos parin toinen suihkuttelija puhdistuu
nopeammin. Suihkukahvoissa saattaa olla todella suuria eroja keskenään. Testihenkilöt eivät tienneet,
minkämerkkisellä suihkukahvalla
he kulloinkin suihkuttelivat. Kah-
6,33
Multishower
8,16
3
Grohe Tempesta 100
8,28
4
Mannesman RCM Profi
8,72
5
FM Mattson 9000 E 1s
8,83
6
Mora cera S5
10,04
7
Mora MMIX S5
12,14
8
Aroma Sense
13,43
9
Sanka INR
14,30
10
Oras Apollo
15,34
voissa ei näkynyt tuotemerkkejä
eikä logoja. Kahvat oli pelkästään
numeroitu. Ainoastaan testin kirjurilla oli lista kahvanumeroiden ja
-merkkien vastaavuudesta.
Testiä valvoi kokenut LVI-insinööri Mikael Nystedt. Sami Kallunki suoritti LVI-tekniset asennukset ja LVI-urakoitsija Helge Nystedt
laati taulukkolaskelmat.
1
Oras Apollo Eco
6,50
2
Mannesman RCM Profi
8,51
3
Multishower
8,72
4
Grohe Tempesta 100
8,99
5
FM Mattson 9000 E 1s
9,31
6
Mora cera S5
11,60
7
Mora MMIX S5
13,91
8
Aroma Sense
15,37
9
Sanka INR
16,30
10
Oras Apollo
17,32
 Testin tuloksia voi muokata vastaa-
Sanka INR
Oras Apollo
Eco
Oras Apollo
Multishower
Mora MMIX S5
maan paremmin omia tarpeita muuttamalla painoarvoprosentteja.
Mora Cera S5
Mannesmann
RCM Profi
Grohe
Tempesta 100
FM Mattson
9000 E
Aroma Sense
Painoarvo-%
Oras Apollo Eco
2
Mitatut vesimäärät (l/min)
sekoittajapaine 4 bar
Käsisuihkukahvojen loppuarvostelu
Testiosio
1
"Tämän ottaisin itselleni
mieluiten" -taulukko
Aroma Sense
1
Oras Apollo
2
Sanka INR
3
Mora MMIX S5
4
Grohe Tempesta 100
5
Niukka/Runsas
20
9
6
7
7
8
9
5
9
6
9
Pehmeä/Pistävä
20
8
9
9
9
7
7
6
8
8
8
20
10
5
7
6
7
8
4
9
5
9
Mora cera S5
6
30
7
8
8
6
8
6
7
4
10
4
Mannesmann RCM Profi
7
10
5
8
9
8
8
6
9
4
10
5
FM Mattson 9000 E
8
Oras Apollo Eco
9
100
8,0
7,2
7,9
7,0
7,6
7,2
6,0
6,8
7,8
6,9
MS Multishower Galant
10
Puhdistautumiseen
käytetty suihkuaika
Puhdistamiseen
käytetyt litrat
2,3,4 bar
vesimäärät.
Pisteiden keskiarvo
YLEISARVOSANA
18
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
RakMk D1 – Määräykset ja ohjeet
■ Rakennusmääräyskokoelman osassa D1 Kiinteistöjen vesi- ja
viemärilaitteistot - Määräykset ja ohjeet 2007 Liitteessä 2 - Vesilaitteiston mitoitusohjeet sanotaan seuraavaa: Tarkastetaan painehäviölaskelman avulla, että paineolosuhteiltaan epäedullisimmalle vesikalusteelle saadaan ensisijaisesti taulukon 1 mukainen normivirtaama. Kuitenkin vähintään 70 % normivirtaamasta. Suihkun
normivirtaamaksi määritellään Taulukossa 1 0,2 dm3/s eli 12 litraa
minuutissa. Tuo 70 % normivirtaamasta tarkoittaa 8,4 L/min.
Tämän testin mittausten mukaan seuraavat kahvat eivät täytä tuota kriteeriä: Oras Apollo Eco (2, 3 ja 4 bar), Grohe Tempesta 100 (2 ja 3 bar), MS Multishower Galant (2 ja 3 bar), FM Mattsson 9000E, Mora Cera S5 ja Mannesmann RCM Profi 1F 10L (kaikki 2 bar).
Nämä suihkukahvat eivät kuitenkaan ole määräysten vastaisia,
ainoastaan mitoitusohjeiden vastaisia ja näin ollen ne eivät ole
määräysten ”hengen” mukaisia. Periaatteessa ne olisivat kiellettyjä
sen takia, että jäädessään vesimäärältään huomattavasti vaaditun
normivirtaaman alle, niillä ei voi olla tyyppihyväksyntää. Pelkälle
suihkukahvalle ei kuitenkaan ole olemassa tyyppihyväksyntävaatimusta. Tyyppihyväksyntävaade on aina vesikalustekokonaisuudelle, tässä tapauksessa sekoittajalle kaikkine varusteineen. Mikäli nämä suihkukahvat, jotka eivät täytä normivirtaamavaadetta, ovat vakiovarustuksena jossakin vesikalustekokonaisuudessa,
silloin niillä ei voi olla tyyppihyväksyntää ja sitä kautta ne olisivat
kiellettyjä. Ympäristöministeriöstäkään ei haluttu ottaa kantaa siihen, onko suihkukahvan vaihtaminen jälkikäteen vettä säästäväksi sallittua vai ei. Sanottiin vain, että kahvan vaihtamalla takaisin
alkuperäiseksi normivirtaama saavutetaan helposti.
Nykyinen RakMk D1 antaa hieman tilaa kikkailla ns. ”harmaalla” alueella, mutta määräyksiä ollaan parhaillaan uusimassa. Uudet määräykset ovat täsmälliset ja siellä asetuksessa olevat arvot
ovat ne, joiden mukaan asioita tulevaisuudessa tarkastellaan. Ohjeita varmasti annetaan jatkossakin, mutta itse asetus ei enää sisällä ohjeita.
On mistä
rakentaa
MX-Ilmanvaihtotuotteet
Tiivis, turvallinen, tehokas
ja tyylikäs! Viimeistele talosi
ilmanvaihto kotimaisilla MXhuippuimureilla ja tuuletusputkilla!
Eristetyt putkistot
Valmistamme lämpökanaalit,
jäätymättömät vesijohdot
ja maalämmön siirtoputket
määrämittaan, kysy tarjous!
LVI-järjestelmät
Alpex-duo
komposiittiputket
Asennus F-, TH- tai B-profiilin
puritusleuoilla
Kannattaako suihkukahvan
vaihto vettä säästävään?
dBlue äänieristetyt viemärit
■ Testin loppuarviona voidaan todeta, että suihkuttelijat arvosta-
vat poikkeuksetta suihkua, josta tulee reilusti vettä. Ei ole mitään
järkeä vaihtaa vettä säästävää suihkukahvaa ja näin tinkiä suihkunautinnosta, jos suihkussa käydään järkevästi. Tämän testin eniten ja vähiten vettä kuluttavan suihkukahvan välinen rahallinen
ero yhden henkilön osalta on hieman alle seitsemän euroa vuodessa, mikäli suihkussa käydään kerran päivässä ja käytetään arvoina testissä toteutuneita keskimääräisiä huuhtoutumisaikoja ja
litramääriä.
Lämpimän veden osuudeksi on arvioitu 40 % kokonaisveden
määrästä ja kylmän sekä lämpimän veden lämpötilaeroksi 50 °C.
Veden kuutiohinta jätevesimaksuineen on 3,50 euroa ja veden
lämmitykseen käytettävän energian hinta on 0,12 euroa/kWh
(hinnat eivät sisällä perusmaksuja ja vaihtelevat paikkakunnittain).
Ymmärrän isännöitsijöitä ja sellaisia kiinteistöjen omistajia, jotka eivät saa vedenkulutusta kuristettua muuten kuin asentamalla suihkuihin sellaiset suihkukahvat, ettei siellä viitsi käydä kuin
pakon sanelemana. Jutun alkuosan kaltaiselle tuhlaajapojalle ja
muille hänen kaltaisilleen vedenkäyttäjille tehokkain ratkaisu olisi sekoittajaan kytketty kolikkoautomaatti. 20 sentin kolikolla saisi
vain tietyn verran vettä. Lisäksi sekoittajan annostelemaan veden
määrään vaikuttaisi myös käytetyn veden lämpötila.
Suurin vastuu veden säästämisestä on suihkuttelijalla itsellään.
Järkevintä on siis muuttaa peseytymistottumuksia.
Hiljaa hyvää tulee – vain 19dB
melutaso!
Osasto 7d40
Tervetuloa!
>>>
Valtakunnallinen tukkumyynti » p. 020 777 0010 » [email protected]
LOPPUARVOSTELU
Vettä säästävät suihkukahvat
Aroma Sense AS-9000
Maahantuoja: Toni Veivo, [email protected]
Hinta: 79 euroa, aromageelipatruuna 12 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 60 mm
■ AROMA Sensen suihkukeila on äärettömän run-
sas. Vettä tulee hyvin pienistä suihkulevyn rei’istä
todella paljon ja kovalla paineella. Silti suihku on
miellyttävän pehmeä. Suihkukuvio on tiheä, sopivan levyinen sekä tehokkaasti pesevä. Aroma
Sense kulutti kaikilla mitatuilla paineilla testin
Grohe Tempesta 100
Maahantuoja: Oy Teknocalor Ab,
Sinikellontie 4, Vantaa
Hinta: 45,90 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 90 mm
 GROHE Tempesta 100 -suihkukahvassa on
kolme erillistä suihkutoimintoa: pehmeä suihku,
Grohe Rain O2 ja hierova. Hierovaa ominaisuutta
Oras Apollo Eco
Valmistaja: Oras Oy, Isometsäntie 2, Rauma
Hinta: 25 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 65 mm
■ ORAS Apollo Eco oli ylivoimaisesti testin pihein
suihkukahva, mitattiinpa sitä millä menetelmällä
tahansa. Suihkukahvassa on virtauksen rajoitin,
eikä sekoittajan paineella ole juurikaan vaikutusta
kahvasta tulevaan veden määrään. Eri paineilla
suoritetussa vesimäärämittauksessa ainoastaan
Grohen Tempesta 100 pääsi samalle litraluvulle 2
20
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
kolmanneksi eniten vettä. Hyvän suihkukuvionsa
ja paineensa ansiosta se selvisi kuitenkin huuhtelukokeessa viidenneksi.
Aroma Sense AS-9000 -suihkukahva sisältää
aromageelipatruunan, jonka selkein ominaisuus
testatussa kahvassa oli erittäin miellyttävä sitruunan tuoksu suihkuvedessä, joka levisi koko pesutilaan. Maahantuojan mukaan aromageelipatruuna
kestää n. 6000 litran vesimäärän läpivirtauksen.
Näitä aromageelipatruunoita on saatavina useita
eri tuoksuja ja myös tuoksuton vaihtoehto. Maahantuoja kertoo aromageelipatruunan luovuttavan C-vitamiinia ja luonnollisia aromiöljyjä iholle ja
kylpyhuoneeseen. Tuoksua lukuun ottamatta muiden aineiden vaikutusta emme pystyneet testissä
todentamaan.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 1. sija
HYVÄÄ
•Voimakas, pehmeä suihku
•Hyvin pesevä suihkukeila
•Tuoksu
HUONOA
•Mitattu vedenkulutus
Yleisarvosana: 8,0

Testaajien kommentteja:
”Suihku suorastaan hyväilee kehoa.” ”Erittäin mukava suihkuelämys.” ”Tarkka suihkukuvio.” ”Kova
paine, mutta pehmeä.” ”Veden kulutus askarruttaa.” ”Ehdottomasti testin paras mukavuudessa.”
emme kahvasta löytäneet, vaikka kuinka etsimme.
Kun suihkukuvio säädettiin kaikkein kapeimmalle,
oli kuvion leveys noin 4–6 cm, mutta sellaista painetta suihkusta emme saaneet, että se olisi mitään
hieronut.
Grohe oli etenkin naispuolisten koehenkilöiden mieleen. He kaikki kehuivat suihkua miellyttäväksi ja pehmeäksi. Miehet puolestaan kokivat
Grohen harvaksi, laihaksi ja suuripisaraiseksi.
Huuhtoutumiskokeessa Grohe sijoittui kolmanneksi, vaikka se oli vesimäärältään eri paineilla
toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi pihein. Tasaisen laadukas suihkukahva. Pärjäsi hyvin kaikilla
osa-alueilla.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 5. sija
HYVÄÄ
•Vedenkulutus
•Mukavuus (naiset)
HUONOA
•Laiha, harva suihkukeila (miehet)
Yleisarvosana: 7,9

Testaajien kommentteja:
”Miellyttävä, mutta saisi olla runsaampi.” ”Kaipaa painetta lisää, hyvä suihkukuvio.” ”Helppo
peseytyä, tasainen laaja suihkukuvio.” ”Pesi hyvin.”
barin paineella. Huuhtoutumiskokeessa ainoana
samalle litraluvulle Apollo Econ kanssa ylsi FM
Mattsson 9000E. Oras Apollo Eco on todella nimensä veroinen vettä säästävä suihkukahva.
Tämän kahvan kohdalla huuhtoutumiseen käytetty suihkutteluaika oli koko joukon pisin, mutta
todella pienen vesimäärän takia myös puhdistautumiseen käytetty kokonaisvesimäärä jäi kaikkein
pienimmäksi. Ecolla peseytyessä jokainen raaja oli
huuhdeltava erikseen. Mitään kokonaisvaltaista
huuhtelua siitä ei kerta kaikkiaan saanut. Eco oli
testin toinen kahva, joka ei jakanut testiryhmän
mielipiteitä lainkaan. Kaikki koehenkilöt rankkasivat Oras Apollo Econ toiseksi viimeiselle sijalle
mukavuudessa. Se soveltuu parhaiten sellaiseen
paikkaan, jossa vettä ei ole paljon käytettäväksi tai
vedenkulutusta ei saada muuten aisoihin.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 9. sija
Testaajien kommentteja:
”Joutuu liikkumaan paljon huuhtoutuakseen kunnolla.” ”Onneton suihku.” ”Huono suihku, kaipaa
lisää vettä ja painetta.” ”Suututtavan huono.” ”Kuin
suoraan Seinfeldin sketsistä.” ”Suihku kuin kypros-
laisesta halpahotellista.” ”Vain välttämättömään
peseytymiseen, ei suihkussa käymisen nautintoa.”
HYVÄÄ
•Erittäin pieni vedenkulutus
HUONOA
•Mukavuuden puute
Yleisarvosana: 7,8

Mora Cera S5
Maahantuoja: Ostnor Finland Oy,
PL 266, Helsinki
Hinta: 32 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 93 mm
■ CERA S5 oli eri paineilla suoritetussa vesi-
määrämittauksessa keskikastin suihkukahva.
Parhaimmillaan Cera oli huuhtelukokeessa, jossa
se sijoittui neljänneksi. Mora Cera S5 on käytännössä vettä säästävä suihkukahva. Suihkukeilan
FM Mattsson 9000E
Maahantuoja: Ostnor Finland Oy,
PL 266, Helsinki
Hinta: 30,80 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 80 mm
■ FM Mattssonin suihkukahvassa on kalkkeutu-
mista estävä siivilä. Kahva oli testissä parhaimmillaan vedenkulutusosiossa. FM Mattssoniin ei
Mora MMIX S5
Maahantuoja: Ostnor Finland Oy,
PL 266, Helsinki
Hinta: 30,90 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 80 mm
hyvä pesevyys kompensoi hieman eri paineilla
mitattua vesimäärää.
Cera toimitetaan kahdella erilaisella liitosnipalla. Harmaalla (10L) ja valkoisella (6L). Me
testasimme Cera S5 käyttäen valkoista nippaa.
Valkoisen liitosnipan on tarkoitus saada suihku
tuntumaan runsaammalta veteen sekoittuvan
ilman ansiosta.
Mora Cera S5:n suihkukeila suuntautuu siten,
että suihkukahva on asetettava täysin vaakaasentoon tai mielummin jopa hieman etuseinään
päin, ettei se kastele paikkoja kauaksi suihkuttelijan taakse. Tämän vuoksi suihkutanko saisi olla
sellaista mallia, että se jäisi hieman ulommaksi
seinästä, johon se kiinnitetään eikä suihkuletku
painuisi lyttyyn.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 6. sija
HYVÄÄ
•Todellinen vedenkulutus
•Runsas
•Hyvin pesevä suihkukeila
HUONOA
•Äänekäs
Yleisarvosana: 7,6

Testaajien kommentteja:
”Harvakuvioinen suihku, pesee hyvin.” ”Äänekäs.”
”Kova, tasainen ja leveä suihkukeila.” ”Vettä riittävästi, leveähkö suihkukeila, hyvä suihku.” ”Miellyttävä.” ”Tasainen suihkukeila.”
juurikaan vaikuta sekoittajapaineen nousu, koska
kahvassa on paineen mukaan säätyvä kuristin.
Vesimäärät eri paineilla olivat testiryhmän keskitasoa, mutta silti alhaisia. Huuhtoutumiskokeessa
se selvisi testin kakkoseksi.
Tämän kahvan hieman kaikkein piheimpiä malleja runsaampi vesimäärä pesee vähän nopeammin ja näin vettä säästyy. Suihkukuvio on kapea
sekä harva ja sen alla joutuu liikkumaan paljon
puhdistautuakseen. Tämä tuntuma antaa todellisuutta hitaamman vaikutelman huuhtoutumisesta. Vaikka koehenkilöt kokivat suihkun hitaasti
peseväksi, keskiverto huuhtoutumisaika oli silti
testin viidenneksi nopein.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 8. sija
HYVÄÄ
•Vedenkulutus
HUONOA
•Harva suihkukuvio
Yleisarvosana: 7,2

Testaajien kommentteja:
”Liian pieni vesimäärä.” ”Kestää kauan peseytyä.”
”Harva, kuin lämmin kesäsade.” ”Keskellä vedettömiä aukkoja.” ”Kuin kreikkalaisen hotellin suihku.
Vettä ei tule.”
kokeessa kulutetun vesimäärän suhteen. Lisäksi
seitsemäs sija tuli myös pistävyydestä tai pehmeydestä.
MMIX S5 on tehokas suihku; se pesee tehokkaasti suuren vesimääränsä ansiosta. Suuren
vesimäärän myötä se sai myös paljon myönteisiä
kommentteja suihkuttelijoilta suihkun ominaisuuksista. Kahvassa on erittäin tasainen, sopivasti
levenevä suihkukeila. Vesi kohisee jonkin verran
enemmän ulos tullessaan.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 4. sija
HYVÄÄ
•Pesuteho
•Hyvä suihkukuvio
HUONOA
•Vedenkulutus
Yleisarvosana: 7,2

Testaajien kommentteja:
”Leveä suihkukeila.” ”Tasainen vesisuihku.”
”Lähentelee hierovaa suihkua.” ”Kovahko paine, miellyttävä.” ”Karkea ja kova suihkutuntuma.”
”Runsas, hyvä suihku.”
■ MORA MMIX S5 teki tasaisen varmaa työtä
kaikissa testiosioissa. Sen tuottamalla vesimäärällä sijoituttiin seitsemänneksi testin kaikilla
kolmella paineilla. Seitsemännelle sijalle MMIX
S5 sijoittui myös aistinvaraisessa huuhtoutumis-
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
21
LOPPUARVOSTELU
Vettä säästävät suihkukahvat
Mannesmann RCM Profi 1F 10L
Maahantuoja: Wassis Oy,
Tonttukaari 9A, Degerby
Hinta: 34 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 90 mm
■ MANNESMAN pärjäsi vedenkulutustestissä sitä
paremmin, mitä kovemmalla paineella sekoittajaan syötettiin vettä. 2 barilla sija oli kuudes, 3 ba-
Sanka INR
Maahantuoja: Sanka Oy,
Johtajantie 1 Loviisa
Hinta: Kuuluu suihkukaapin varustukseen
Suihkulautasen halkaisija: 69 mm
■ SANKALTA ei pyydetty kahvaa mukaan testiin,
vaan testattu yksilö tuli testauspaikalle pystytetty-
Oras Apollo
Valmistaja: Oras Oy,
Isometsäntie 2, Rauma
Hinta: 19 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 65 mm
■ TAVALLINEN Oras Apollo -suihkukahva on testin
toinen ääripää Oras Apollo Eco -kahvaan nähden.
Tätä kahvaa ei markkinoida vettä säästävänä kahvana. Oras lähetti sen testattavaksi, koska se on
heidän eniten myyty suihkukahvansa.
Tämä kahva on omalla litraluvullaan jokaisessa
22
T M R A K E N N U S MA A I L MA 9/2014
rilla neljäs ja 4 barilla vesimäärä oli peräti toiseksi
pienin. Vakiovirtausventtiili ei anna vesimäärän
juurikaan kasvaa, vaikka sekoittajan paine nousisikin. Lisäksi kahvassa on kiinteä yksisuuntaventtiili, joka vähentää suihkuletkuun jääneen veden
tiputtelua sekoittajan juoksuputkesta, kun hana
on suljettu. Ongelmana oli kuitenkin se, että suihkussa piti seisoa ja yrittää huuhdella saippuaa pois
niin kauan, että vettä kului loppujen lopuksi kolmanneksi eniten koko porukasta. Keskimääräinen
huuhtoutumisaika oli porukan toiseksi pisin.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 7. sija
HYVÄÄ
•Pieni mitattu vedenkulutus
HUONOA
•Huonosti pesevä suihkukeila
Yleisarvosana: 7,0

Testaajien kommentteja:
”Tasainen, kapea suihkukuvio, jossa liikuttava paljon peseytyäkseen kunnolla.” ”Liian kapea suihkukeila, en ottaisi itselle.” ”Kaipaa lisää vettä ja leveyttä.” ”Kapean keilansa ansiosta soveltuu ahtaaseen
tilaan, jossa ei saa roiskia vettä ympäriinsä.” ”Vaikea
suihku.”
jen suihkukaappien mukana. Halusimme testata
sen ns. vertailukahvana muille kahvoille. Jo vesimäärämittaukset eri paineilla osoittivat sen, että
kyseessä ei ole vettä säästävä suihkukahva, eikä
sitä toki sellaisena markkinoidakaan. Sanka kulutti vettä kaikilla paineilla toiseksi eniten. Samoin
huuhtelukokeessa Sanka kulutti toiseksi eniten
vettä. Mukavuuskokeessa, jossa arvioitiin suihkun
runsautta ja pehmeyttä, Sanka keräsi kolmanneksi
parhaat arvosanat. Tämän kahvan suihkukeila on
tasainen, jonkin verran Oras Apolloa leveämmäksi
levittyvä. Keila on myös Apolloa harvempi ja karkeampi pisarakooltaan.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 3. sija
HYVÄÄ
•Pesevyys
HUONOA
•Vedenkulutus
Yleisarvosana: 6,9

Testaajien kommentteja:
”Miellyttävä.” ”Suihku tuntuu hieman kovalta.”
”Pesee todella hyvin.” ”Leveä ja harva suihkukuvio.”
testiosiossa, jossa mitattiin veden kulutuksen
määrää. Eroa veden kulutuksessa testin toiseen
suihkukahvaan, jota ei varsinaisesti markkinoida
vettä säästävänä suihkukahvana, syntyi eri paineilla suoritetuilla mittauksilla noin litran verran
kullakin paineella. Toisaalta huuhtoutumiskokeessa Oras Apollo kulutti vettä vain pari desiä
enemmän kuin Sanka INR.
Oras Apollon suihkukuvio on todella tiheä,
sopivan leveä ja vesi virtaa iholle todella pehmeänä virtana. Se haastaa mukavuudessa Aroma
Sensen. Koehenkilöistä kaksi valitsi tämän Apollon testin mukavimmaksi suihkukahvaksi. Kaikki
muut rankkasivat sen kakkoseksi.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 2. sija
Testaajien kommentteja:
”Erittäin miellyttävä.” ”Pesee hyvin, hyvä suihkukeila.” ”Tulee hyvällä paineella paljon vettä.” ”Tuntui hyvältä, kapea suihkukuvio.” ”Ei tarvitse liikkua
hakeakseen pesevää kohtaa.” ”Suuremman pisarakoon vuoksi ei aivan yhtä mukava kuin suihku
nro 1(Aroma Sense).”
HYVÄÄ
•Mukavuus
•Pesee tehokkaasti
•Suihkukeilan muoto ja tiheys
HUONOA
•Vedenkulutus
Yleisarvosana: 6,8

MS Multishower Galant
Maahantuoja: Oy Juniper Hillock Ab,
Käsityöläiskatu 16, Pietarsaari
Hinta : 39 euroa
Suihkulautasen halkaisija: 68 mm
■ MULTISHOWER oli testin toinen suihkukahva,
jossa oli säädettävä suihkukeila. Vettä tulee vain
n. 10 mm:n aukosta. Multishower herätti eniten
tunteita ja keskustelua testiryhmässä suihkukokemusten jälkeen. Kun arviot kahvoista oli
annettu ja suihkuttelijoiden kanssa keskusteltiin
kokemuksista, pääsi Multishowerin kohdalla
poikkeuksetta naurun remakka. Siitä ei oikein
saanut säädettyä suihkukeilaa sellaiseksi, että vesisuihku olisi kastellut itse suihkussa olijan. Koko
pesuhuone kyllä kastui suihkuttelijan ympärillä,
mutta peseytyjä joutui viettämään paljon aikaa
suihkussa ja näkemään vaivaa kastuakseen tai
peseytyäkseen kunnolla. Toinen ääripää Multishowerin suihkukuviossa oli noin sentin paksuinen, kovalla paineella tuleva vesipiikki. Toki
voimakkuutta saa säädeltyä kääntämällä hanaa
pienemmälle. Kapean vesisuihkun soveltuvuus
peseytymiseen on huono, mutta saattaahan sille
löytyä muutakin käyttöä.
Vesimäärältään Multishower oli testin kärkikolmikossa kaikilla eri paineilla suoritetuissa
vesimääräkokeissa. Kuitenkin peseytymiseen
kului testatuista kahvoista kuudenneksi eniten
vettä. Pieni vesimäärä yhdistettynä ympäristöön
vettä roiskivaan suihkukeilaan ei miellyttänyt
ketään testiryhmästä. Jokainen koehenkilö
rankkasi Multishowerin mukavuudeltaan testin
viimeiseksi.
Tämän ottaisin itselleni mieluiten -osio: 10. sija
sisään ja antaa veden valua sieltä.” ”Äänekäs.” ”Ei
kiinnosta mennä suihkuun, jos siellä on tuollainen
suihkukahva.” ”Onko tämä vitsi?”
HYVÄÄ
•Pieni mitattu vedenkulutus
HUONOA:
•Hallitsematon
•Kastelee ympäristön, ei peseytyjää
Yleisarvosana: 6,0
Testaajien kommentteja:
”Surkea suihkuna.” ”Hallitsematon, ei pese lainkaan, kuvion säätö ei vaikuta laatuun.” ”Vaikea löytää kohtaa, jossa kastuu.” ”Ei voi käydä suihkussa,
jos haluaa pitää tukan kuivana.” ”Onko tämä rikki?”
”Suihku kastelee vain, jos sen painaa syvälle tukan
Markkinajohtajan uusi tuoteperhe.
LIIKUTELTAVUUS,
MONIPUOLISUUS,
TARKKUUS.
ERITTÄIN MONIPUOLINEN.
Säädettävät pöydänjatkeet irrotettavissa sahaustueksi pidempien
listojen ja paneelien
alle.
LOISTAVA LIIKUTELTAVUUS.
Ergonominen kantokahva mahdollistaa
kantamisen jopa
yhdellä kädellä
KS 216 M
KGS 216 M
KGS 254 M
Etsi lähin jälleenmyyjäsi: www.metabo.fi/jalleenmyyjat
KGS 305 M
www.metabo.fi