Lehtori Sami Kivelä, Diakonia

Kansainvälisyys toimintatapana
Sami Kivelä
Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari
Vaasan yliopisto 9.12.2015
12/9/2015
Kansainvälisyys ammattikorkeakouluissa:
miksi ja miten?
12/9/2015
Niin… miksi haluan olla kansainvälinen?
Tyhmä vai hyvä kysymys?
Kansallinen tavoite
Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna
2025 kansainvälisesti kilpailukykyinen,
mahdollistaa korkeaan osaamiseen
perustuvan suomalaisen yhteiskunnan
uudistumisen ja tuottaa osaamista
globaalien ongelmien ratkaisemiseen.
”Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2025
kansainvälisesti kilpailukykyinen”…
Jussi Ratilainen, Slush 2015
…mahdollistaa korkeaan osaamiseen perustuvan
suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen…
Diakin mainoskuva
ja tuottaa osaamista globaalien ongelmien
ratkaisemiseen.”
“Korkeakoululaitos” koostuu ihmisistä, joilla on
erilaiset elämänhistoriat, peruskoulutukset,
osaamiset, katvealueet ja syyt toimia juuri
omassa tehtävässä juuri tällä hetkellä.
Miten nämä suuntaavat valintojamme?
Miten kuljemme kohti yhteistä ja kestävää
hyvinvointia?
Omia välähdyksiä kv-lehtorin työstä.
Miten vaikutan ympäristööni tietoisesti ja
tiedostamatta?
Ottamalla selfieitä kyläkoulussa
Tansaniassa.
Poseeraamalla Nepalissa ulkoministerin kanssa.
Kansainvälisyys toimintatapana minulle
• on kilpailussa pärjäämistä mutta myös muuta
- Mikä on tunnetila, kun juokset kilpaa tai pitchaat yritystäsi sijoittajille? Entä
saattohoitajana tai hautaan siunaamassa? Arvojen moninaisuus vaatii
jatkuvaa sisäistä ja ulkoista dialogia, ettei mene metsään.
• ei ole kyseenalaistamatta aina ja kaikkialla oikein ja kestävää
- ISIS, huumekartellit ja ihmiskauppiaat ovat erittäin kansainvälisiä. Mitä
lopputulosta haluamme pitkällä aikavälillä (Agenda 2030 and beyond) olla itse
edistämässä?
• kunnioittaa mennyttä ja luo uutta: tarvitaan sekä viisautta että älykkyyttä,
epämukavuusalueiden rohkeaa kohtaamista, todellista luovuutta
- Mitä ”palvelu” tarkoittaa? ”Kulumista toisen puolesta” on harvemmin kuultu
vastaus.
Miten se sitten tehdään meillä?
Strategialuonnos Diak 2020
• kv yhä läpileikkaavammaksi eri
osaamisalueilla, opetuksen, TKI:n ja
liikkuvuuden näkeminen yhdessä
• Mikä meitä innostaa?
Maailma, jossa ketään ei jätetä.
• talvisodan henki: ”kaveria ei jätetä”
vai ”kaverille ei jätetä”?
• Agenda 2030:n henki: ”ketään ei
jätetä”
Suuri mahdollisuus olla luomassa aivan uutta!
Kumppanuudet perustuvat luottamukseen
(ja muiden aloittamiin kumppanuuksiin)
Yhteistyö Kolkatassa 1990-luvulta alkaen
Kyösti Voima ja Fr. Larry McDonald,
yhteistyö Swazimaassa 2000-luvun alusta
Synergiaa ja verkostoitumista
yli hallinnonalojen
+
kv-toiminnan malli
- yhteys kaikkiin
päätöksenteon
tasoihin
- taustalla vaihtojen ja
hankkeiden myötä
hankittu kokemus
• Degree Programme in Social Services (alk.
2006), tph > avoimen AMK:n kautta
• asioimistulkkaus (alk. 2011)
• maahanmuuttajien, kiintiöpakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden orientoivan
koulutuksen perinne
• integraatioapu, ilmainen suomen kielen
koulutus (avoin AMK)
• sairaanhoitajien pätevöityminen
• kaikilla moninaisuus- ja
monikulttuurisuusopinnot
• englanninkieliset maisteriohjelmat
(Global Health, 2017 Community
Development, Human Rights and Conflict
Resolution)
• yhdessä Migrin kanssa kehitetystä
orientoitumiskoulutuksesta
vastaanottokeskukseen soveltuva
versio
• esim. uskontolukutaito,
tartuntataudit, psykososiaalinen tuki,
yhdessä elämisen taito
• räätälöidyt koulutukset kunnille,
seurakunnille, järjestöille ja yrityksille
• yhteinen haaste: järkevät
täsmäkoulutukset
Lopuksi paluu
isoon kuvaan ja
unelmiin
12/9/2015
Kestävän talouden donitsimalli
(Kate Raworth)
Model by Kate Raworth, used with permission
Open Innovation 2.0 – EU:n uusi paradigma
(Bror Salmelin)
Michael Schrage (MIT):
”Innovation is not
innovators innovating, but
customers adopting.”
• innovaatioekosysteemit
• nelikierre: julkinen, yksityinen,
akateemiset, kansalaiset
Curley & Salmelin:
Open Innovation 2.0:
A New Paradigm
(white paper)
intersektionaalisuus: innovaatiot yli kulttuuri- ja tieteenalojen
YHTEENVETO:
• perinteen arvostaminen ja rajojen
rikkominen – nöyryys ja rohkeus
• ammattikorkeakoulujen näkyvä, kokeileva
ja ketterä rooli OI2:n kansainvälisessä
nelikierteessä
• perimmäisen merkityksen kirkastaminen:
onko kansainvälisyys arvo sinänsä vai väline
johonkin muuhun - mihin?
12/9/2015
Kiitos!