Osa-aikaeläke 2016

Osa-aikaeläke 2016
Varma.fi > Henkilöasiakas
Voit saada osa-aikaeläkkeen, jos
•olet täyttänyt 61 vuotta
•siirryt säännölliseen osa-aikatyöhön
•olet ollut eläkevakuutetussa työssä vähintään 5 v viimeisen 15 vuoden aikana
•olet tehnyt kokoaikatyötä vähintään 12 kk viimeisen 18 kuukauden aikana ja
•sinulle ei makseta omaa työeläkettä Suomesta tai ulkomailta.
Osa-aikaeläke eläkemuotona on poistumassa niin, että
viimeiset osa-aikaeläkkeet voivat alkaa 1.1.2017.
Osa-aikaeläkkeen saaminen edellyttää kokoaikatyön tekemistä ennen osa-aikatyötä ja -eläkettä. Työsi katsotaan kokoaikaiseksi, jos se täyttää oman alasi kokoaikatyön vaatimukset.
Kokoaikatyönä pidetään myös rinnakkaisia ansiotöitä, jos
niiden yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa.
Yrittäjätoiminta on kokoaikaista, kun YEL-työtulo on vähintään 15 114,37 euroa vuonna 2016.
Jos viimeisen puolentoista vuoden aikana ennen suunniteltua osa-aikaeläkkeen alkamista on yli 6 kuukauden poissaolo
työstä, osa-aikaeläkkeelle pääsy siirtyy niin, että viimeisen
18 kuukauden aikana on vähintään 12 työskentelykuukautta.
Kokoaikatyön 18 kuukauden tarkasteluaikaa voidaan pidentää sairausloman takia enintään kuudella kuukaudella.
Osa-aikatyöhön voit siirtyä
• oman työnantajasi palveluksessa
• vaihtamalla uuteen työpaikkaan tai
• ryhtymällä osa-aikaiseksi yrittäjäksi.
Työntekijän osa-aikatyö
Selvitä ennen osa-aikaeläkkeen hakemista, voiko työnantaja
järjestää sinulle osa-aikatyötä. Työntekijä ja työnantaja sopivat työaikajärjestelyistä yhdessä. Osa-aikatyön jaksottamisesta voidaan sopia melko vapaasti, kunhan työ ei keskeydy yli
6 viikoksi (vuosi- ja sairauslomia ei pidetä keskeytyksinä).
Työansioittesi pitää laskea 35–70 prosenttiin vakiintuneesta
ansiostasi, ja työaikasi tulee lyhentyä vastaavasti. Vakiintunut
ansio lasketaan osa-aikaeläkettä edeltävien viiden vuoden ansioista. Näet vakiintuneen ansiosi osa-aikaeläkkeen
arviolaskelmasta.
Kun hakemuksesi on saapunut Varmaan, pyydämme työnantajaltasi tiedot keskimääräisistä osa-aikatyön kuukau-
siansioistasi. Eläkettä laskettaessa otetaan huomioon kaikki
ennakonpidätyksen alaiset ansiot vuoden varrella maksettavine lisineen (esim. lomarahat, luontoisedut, bonukset). Jos
ansiotulosi osa-aikaeläkkeen aikana muuttuvat olennaisesti
(+/- 15 %), eläkkeesi lasketaan uudelleen.
Yrittäjän osa-aikatyö
Jos olet yrittäjä, sinun on osa-aikaeläkkeen saamiseksi
• puolitettava työpanoksesi yrittäjänä tai
• luovuttava yritystoiminnasta kokonaan ja siirryttävä
muuhun osa-aikatyöhön.
Osa-aikaisen yrittäjätoiminnan työtuloksi vahvistetaan
puolet osa-aikaeläkettä edeltäneistä YEL-työtuloistasi. Puolitetun työtulon pitää olla 35–70 % viiden edeltävän vuoden
vakiintuneesta ansiostasi ja vähintään YEL-työtulon alarajan
suuruinen (7 557,18 € v. 2016). Puolitettua työtuloa ei voi
muuttaa osa-aikaeläkkeen aikana.
Mikä on osa-aikaeläkkeen määrä?
Osa-aikaeläke on
• työsuhteessa olevalla 50 % kokoaikatyön vakiintuneen
ansion ja osa-aikatyön palkan erotuksesta
• yrittäjällä 50 % vakiintuneen ja puolitetun YEL-työtulon
erotuksesta.
Jos työurasi on ollut katkonainen tai ansiotasosi on noussut
vasta hiljattain, osa-aikaeläkkeesi voi jäädä alle 50 prosenttiin koko- ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Tämä
johtuu siitä, että osa-aikaeläke voi olla enintään 75 % siitä
työeläkkeestä, joka sinulle on kertynyt osa-aikaeläkkeen
alkamiseen mennessä.
Jos työskentelyssäsi tai työansioissasi on tapahtunut
muutoksia lähiaikoina ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä,
sinun kannattaa tarkistaa oikeutesi eläkkeeseen Varmasta.
Tilaa arvio osa-aikaeläkkeestäsi verkkopalvelussamme.
Näin haet osa-aikaeläkettä
Vanhuuseläke karttuu iän mukaan
1.Suunnittele. Tilaa ensin verkkopalvelussamme arvio
osa-aikaeläkkeestäsi. Jos olet palkkatyössä, keskustele
työnantajasi kanssa osa-aikatyöhön siirtymisestä ja
palkasta. Yrittäjänä pohdi, miten toteutat työpanoksesi
puolittamisen. Älä kuitenkaan puolita YEL-työtuloasi
oma-aloitteisesti, vaan me teemme muutoksen puolestasi eläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä.
Osa-aikatyön ansioista karttuu vuonna 2016 eläkettä 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun 1,9 % ja 63–67-vuotiaana 4,5 %. Ennen vuotta 1953 syntyneelle karttuu lisäksi
eläkettä osa-aikaeläkkeen aikana ansion alenemasta 0,75 %
vuodessa enintään 68 vuoden ikään saakka.
2.Sovi. Tee työsopimuksen muutos työnantajasi kanssa.
Jos olet yrittäjä, kerro eläkehakemuksessa, miten puolitat työpanoksesi.
Vuonna 2017 eläkkeen karttuminen työansioista pienenee,
mutta työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä eläkettä
laskettaessa. Lykkäyskorotus korottaa iäkkään työntekijän
eläkettä. Lisätietoja saat osoitteesta varma.fi > Henkilöasiakas >
Eläkkeen määrä > Karttuminen 2017 lähtien.
Osa-aikaiseen työhön kannattaa siirtyä kalenterikuukauden alusta, koska eläke alkaa aina kuukauden 1. päivänä.
3.Hae. Tee hakemus 1 kk ennen suunniteltua eläkkeelle
siirtymistä. Nopeimmin saat hakemuksesi perille valitsemalla varma.fi:ssä sähköisen osa-aikaeläkehakemuksen.
Tarvittaessa saat hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelasta.
Osa-aikaeläkettä ei makseta kansaneläkkeenä.
Kun saamme hakemuksesi, pyydämme työnantajaltasi
tiedot keskimääräisistä osa-aikatyön kuukausiansioistasi.
Päätös voidaan antaa vasta, kun tiedot on saatu. Yrittäjän
osa-aikaeläkkeen laskemme YEL-työtulojen perusteella.
Eläkkeen karttuminen muuttuu 2017
Osittainen vanhuuseläke
mahdollinen 2017
61 vuotta täyttänyt voi harkita osittaista vanhuuseläkettä vuodesta 2017 alkaen. Toisin kuin osa-aikaeläkkeessä
työskentelystä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voidaan
sopia vapaasti. Lisätietoja saat osoitteesta varma.fi >
Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä > Osittainen vanhuuseläke.
Osa-aikaeläke alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta. Aloita osa-aikatyö hakemuksessa ilmoittamanasi päivänä, vaikka et vielä olisi saanut eläkepäätöstä.
Katso myös varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen hakeminen >
Näin haet osa-aikaeläkettä.
Kuinka kauan eläkettä maksetaan?
Saat eläkkeen tilillesi päätöksen postittamisen jälkeen.
Jatkossa eläke on tilillä kunkin kuukauden ensimmäisenä
pankkipäivänä.
Maksamme sinulle osa-aikaeläkettä niin kauan kuin
osa-aikatyösi jatkuu. Eläkkeen maksaminen lakkaa, jos
• ansiosi eivät pysy 35–70 %:n rajoissa
• palaat kokoaikatyöhön
• olet pois työstä yli 6 viikkoa
(lukuun ottamatta vuosi- ja sairauslomia)
• työ päättyy kokonaan.
1637/01.16
Voit palata osa-aikaeläkkeelle, jos osa-aikatyö keskeytyy
enintään 6 kuukaudeksi. Jos katkos olisi yli 6 kuukautta,
uusi osa-aikaeläke myönnettäisiin vasta 12 kuukauden
kokoaikatyön jälkeen. Uusia osa-aikaeläkkeitä ei kuitenkaan
myönnetä enää vuoden 2016 jälkeen.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
010 2440
Salmisaarenranta 11, Helsinki | PL 1, 00098 VARMA
Y-tunnus 0533297-9
varma.fi
Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa
verkko-osoitteessa www.varma.fi.
Henkilöasiakkaan palvelukokonaisuuksia ovat
• Eläkkeen määrä
• Eläkkeen hakeminen
• Työeläkekuntoutus
• Eläkkeensaaja
• Työnteko eläkkeellä
Verkkopalvelussamme voit
• arvioida tulevaa eläkettäsi
• hakea kuntoutusta tai eläkettä
• seurata hakemuksesi etenemistä
• hoitaa eläkkeensaajan käytännön asiat
• katsoa ohjeet työnteosta eläkkeen rinnalla.