Heidi Schauman_Talouskatsaus_Outoja aikoja

Outoja aikoja
OUTOJA AIKOJA
• Maailmantalouden nousu vahvistuu
• Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa
• Suomen pohjat on ehkä jo nähty – nousu on omissa käsissä
Euroalueen kasvuarvioita on nostettu, vaikka
maailmantalous piristyy aiemmin arvioitua hitaammin
BKT:n määrä, 2007=100
110.0
110.0
Indeksi
US
107.5
107.5
Saksa
105.0
105.0
Ruotsi
UK
102.5
100.0
102.5
100.0
Euroalue
97.5
95.0
97.5
95.0
Suomi
92.5
90.0
92.5
90.0
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
Teollisuus on parantanut Yhdysvalloissa, kun taas
Euroopassa on ollut vaisumpaa
Teollisuustuotannon määrä, KP, 2007=100
110
110
Indeksi, 3 kk lka
US
105
100
105
Saksa
95
100
95
Euroalue
90
90
UK
85
Suomi
80
85
80
Ruotsi
75
75
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
EKP ostaa jäsenvaltioiden velkapapereita saadakseen
inflaation lähemmäksi tavoitettaan
•
Euroalueen inflaatio on takaisin
nollassa
EKP ostaa 60 mrd. eurolla / kk
Ostot painottuvat maturiteetiltaan yli
5 vuoden lainoihin
•
•
400
350
300
PSPP
ABS
CB1
CB2
CB3
SMP
400
Velkakirjat EKP:n taseessa (EUR mrd)*
108.71 mrd.
350
300
5.83 mrd.
250
25.30 mrd.
250
200
200
150
150
100
100
50
50
11.32 mrd.
77.98 mrd.
0
138.10 mrd.
W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19
15
0
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
Koroissa suuria liikkeitä pitkän laskun jälkeen
3.0 %
% 3.0
Eurokorot
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.0
1.5
Saksan 30-vuotinen valtionkorko
30-vuotinen swap-korko
10-vuotinen swap-korko
2-vuotinen swap-korko
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
13
14
15
Lähteet: Nordea Markets ja Macrobond
6
Euroalueen talousnäkymissä jo aitoa piristymistä
7
Niin kuin hinnoissakin…
Inflaatio, öljy ja pitkät korot
2.5
120
%
%
110
2.0
100
1.5
90
1.0
80
0.5
70
0.0
-0.5
60
10-vuoden swap-korko, vasen
YKHI, vasen
Brent, oikea
5-vuoden swapkorko, vasen
50
-1.0
40
14
15
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
SUOMEN LÄHTÖTILANNE ON HUONO
Reaalinen kansantulo per asukas on romahtanut
Investoinnit eivät kata pääoman kulumista
Kansantalous syö enemmän kuin tienaa
Julkinen talous velkaantuu lisää
Yksityisten investointien määrä on pudonnut vuoden
1999 tasolle
Suomi: Investointien määrä, KP
140
140
Indeksi, 1999=100
130
130
120
120
110
110
100
Yhteensä
Yksityiset
100
90
90
80
80
70
70
60
60
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
Valtion ja kuntien rahoitusalijäämä on runsaat 9 mrd.
euroa
Julkisen sektorin tulot ja menot
(4 nelj. liukuva summa)
240 mrd. euroa
mrd. euroa
115
110
230
Valtion ja kuntien menot, oik
220
105
100
210
200
95
BKT, vas.
90
190
85
180
80
Valtion ja kuntien tulot, oik.
170
75
160
70
150
65
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
SUOMEN TALOUDEN ALAMÄKI ON EHKÄ JO OHI
Olemme nostaneet Suomen talouden kasvuarvioita
Euro ja raakaöljy tukevat taloutta vain rajoitetusti
Vienti vauhdittaa ja investointien väheneminen jarruttaa talouskasvua
Ostovoiman vaimea kasvu painaa kulutusta
Talouselämän luottamusmittari on Suomessa EUmaiden matalimpia
Luottamusmittarit ennakoivat karkeasti nollakasvua
lähimmille vuosineljänneksille
Euro heikentynyt – mutta Suomen euro heikentynyt
vähemmin
Reaalinen kauppapainotettu valuuttakurssi
"Euro" vahvistuu kilpailukyky
heikkenee
Euroalue
Suomi
95
85
95
Indeksi
keskiarvo 1994-2015 = 100
03
04
05
06
07
105
08
Indeksi
Indeksi
105
85
09
10
11
12
13
14
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
Suomalainen kuluttaja hyötyy raakaöljyn
halpenemisesta vain osittain
110
110
Bensiini 95e Suomessa
100
90
90
80
80
Brent, €
70
70
60
60
50
50
40
Indeksi, huhtikuu 2014=100
13
Brent, $
14
Indeksi
100
40
15
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
Tavaravienti aloitti vuoden 2015 paljon odotettua
heikommin – Q1 näyttää heikolta
TAVARAVIENNIN ARVO (Miljoonaa euroa)
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kausipuhdistettu (X12)
Trendi
Vienti Yhdysvaltoihin nousi vuoden alussa Venäjälle
menevää vientiä suuremmaksi
Miljoonaa
euroa
TAVARAVIENNIN TRENDI
800
700
600
500
Venäjä
400
300
Yhdysvallat
200
100
0
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Viennin alueellinen kehitys on epätasaista
Million euro
TRENDS IN GOODS EXPORTS
3000
2500
Outside EU
2000
Euro area
1500
1000
EU excl. EA
500
0
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Myös teollisuuden saamat uudet tilaukset ovat olleet
vuoden alussa odotettua heikommat
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Indeksi
Indeksi
Teollisuuden uudet tilaukset (KP), 2005=100
14
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
Viennin heikkous ennakoi vaisuja investointeja koneisiin
ja laitteisiin
Suomi: Kone- ja laiteinvestoinnit
40 % v/v
% v/v
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-30
-40
Kone- ja laiteinvestoinnit
-20
-30
Suomen vienti
9 kk ennakko
-40
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Lähde: Nordea Markets ja Macrobond
20.5.2015
Index
Index
Yksityisen kulutuksen näkymät ovat inflaation
hidastumisesta huolimatta vaisut
SUOMEN TALOUDEN ALAMÄKI ON EHKÄ JO OHI
Olemme nostaneet Suomen talouden kasvuarvioita
Euro ja raakaöljy tukevat taloutta vain rajoitetusti
Vienti vauhdittaa ja investointien väheneminen jarruttaa talouskasvua
Ostovoiman vaimea kasvu painaa kulutusta
Kiitos!
Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ),
Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Marketstoimintojen yhteinen nimi.
Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen
käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin
mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai
siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman
vastaanottajan omaa harkintaa.
Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai
kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä.
Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan
sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen
sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia
kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää
muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.
Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen
neuvonantaja missään toimipaikassaan.
Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa
ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Kiitos!
Heidi Schauman
@SchaumanHeidi
Senior Analyst
Tel +358 9 1655 9002
[email protected]