3D Boosti ja Invest

Yhteistyössä:
3D Boosti ja Invest
3D Boosti – materiaalia lisäävän valmistuksen kehityshankkeet
Tampere, TTY
2015-10-28
Yhteistyössä:
Sisältö
3D Boosti ja 3D Invest yleisesti
3D Invest, suorakerrostus
BusinessChampion
kehitettävän tuotteen tai palvelun arvontuoton nopea arviointi
GoChampion
navigaattori sudenkuoppien ennakointiin uudessa liiketoiminnassa
3D –tulostuksen osaamisen
kehittämishankkeet
3D Invest ja 3D Boosti – hankkeissa SASKY,
TTY ja TAMK kehittävät oppilaitoksille
ajanmukaiset 3D – tulostuksen
oppimisympäristöt yhdessä yritys- ja
elinkeinoelämän kanssa.
Kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja
innovaatioympäristöissä kaikki vaiheet
suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen
voidaan konkretisoida.
Yrityksillä on mahdollisuus tulostaa omia
tuotteitaan testausmielessä osana
yrityskohtaisia kehittämissuunnitelmia.
Yritykset voivat kehittää omaa
liiketoimintaansa ottamalla käyttöön 3D –
tulostusteknologiaa.
Yhteistyössä:
3D –tulostuksen osaamisen
kehittämishankkeet
Yhteistyössä:
Rahoitus
•
EAKR –rahoitusta (tuki 60/50%) n. 1,2 milj.€
•
Yhteensä rahoitus n. 2,3 milj.€ (841 000 €, vuodelle 2015)
•
Kehittäminen, 3D Boosti –hanke 733 000 € (221 000 €, v. 2015)
– TTY 120 k€, TAMK 324 k€, SASKY 289 k€
•
Laitteistot, 3D Invest –hanke 1 568 000 € (620 000 €, v. 2015)
– TTY 840 k€, TAMK 428 k€, SASKY 300 k€
3D Boosti –hankkeen palvelumalli
10/2015 – 06/2017
Yrityksen kehittämissuunnitelma
Keskitetty toimintamalli; yksi puhelinnumero ja sähköposti.
Materiaalit
Koulutustarpeet
Laitteistot
10/2015 – 03/2016
Tiedonhankinta
Toimenpiteet mahdollisimman suoraan ilman suurempia ”välikäsiä”.
Tehdaskäynnit ja asiantuntijan suorat yhteydet yritykseen.
Laitteistodemot
Palvelumallit jatkoon
yrityskohtaisesti
12/2015 – 07/2017
Laitteistohankinnat
yrityskohtaisesti
Yhteistyössä:
3D Boosti –hankkeen palvelumalli
Yhteistyössä:
Yhteistyössä:
3D Boosti, toimenpiteet
•
Toimijaverkoston luominen ja laitteistomääritykset (SASKY, TTY ja TAMK)
•
Tiedon hankinta ja jakaminen (TAMK, SASKY ja TTY)
•
Tutkimus ja tulosten näkyväksi tekeminen (TTY ja TAMK)
•
Yritysyhteistyö (SASKY, TTY ja TAMK)
•
Kestävyysajattelun huomioiminen (TAMK, SASKY ja TTY)
•
Kansainväliseen verkostoon osallistuminen (TTY ja TAMK)
•
Oppimisympäristöjen kehittäminen (TAMK, SASKY ja TTY)
Yhteistyössä:
AM-prosessiketju
Suunnittelu
Kunnossapito,
kierrätys
Laitteet
Koneet
Nykyinen tuote,
uusi menetelmä
Materiaalit
AM-prosessi
Uusi tuote
Tarkistus
Varmennus
Digitaalinen informaatio, digitaalinen valmistus
Jälkityöstö
Yhteistyössä:
AM-prosessiverkosto
AM-process
Postprocessing
Equipment,
Machines
Verification
Design
Materials
Yhteistyössä:
3D Invest, menetelmät
Material Jetting /
materiaaliruiskutus
Binder Jetting /
sideaineruiskutus
Photopolymer Vat /
nesteen fotopolym.
Powder Bed Fusion /
jauhepetimenetelmä
Directed Energy
Deposition /
suorakerrostus
Sheet Lamination /
laminointi
Material Extrusion /
materiaalin
pursotus
TTY
TAMK
SASKY
Yhteistyössä:
Materiaali & menetelmämatriisi
Thermoplastic (e.g. PA, ABS)
X
X
Metallit
Teräs, alumiini, titaani
X
X
Pulp
Paperi
X
Hiekka, kipsi
TTY
Laminointi
X
Suorakerrostus
X
X
X
X
X
X
X
Alumina, Zirconia
Keraamit
Jauhepeti
X
Materiaalinpursotus
Thermosets (e.g. epoxy)
Polymeerit
Fotopolymerisointi
Sideaineruiskutus
Materiaaliruiskutus
Materiaali
X
X
TAMK
SASKY
X
X
X
X
X
X
Yhteistyössä:
Suorakerrostus TTY:llä
Laitteistolla tutkitaan monia suorakerrostustekniikoita ja niiden
yhdistelmiä 3D-kappaleiden tekemiseen ja korjaamiseen (jauhe,
lanka, kuumalanka, CMT, CMT+laser, induktioavusteisuus,
kylmäruisku+laser jne.)
Laitteisto rakennetaan osista modulaariseksi
Tavoitteena kattaa mahdollisimman laajasti suorakerrostustekniikat,
jotta esim. pk-yritykset saisivat tietoa valmistusmahdollisuuksista
Robotiikan soveltaminen on keskeisellä sijalla, koska näin
saavutetaan edullisesti laaja työalue riittävällä tarkkuudella
Virtuaalimaailman ja reaalimaailman yhdistäminen
Hankintaan sisältyy anturointia ja ohjausjärjestelmän
komponentteja
TTY:lle rakennettava metallien
suorakerrostusjärjestelmä
Yhteistyössä:
Keraamien fotopolymerisointi
Yhteistyössä:
Yhteistyössä:
Keraamien fotopolymerisointi
Yhteistyössä:
Lisätietoja
• SASKY
•
Ari Mäkinen, [email protected], hankkeen projektipäällikkö
•
Jarno Haapaniemi, [email protected]
•
Markku Keimiöniemi, [email protected]
• TAMK
•
Harri Laaksonen, [email protected]
•
Markku Oikarainen, [email protected]
•
Matti Peltola, [email protected]
•
Jenni Viinanen, [email protected]
• TTY
•
Jyrki Latokartano, [email protected]
•
Jorma Vihinen, [email protected]