Tässä lehdessä: - Suomen Yrittäjät

Yritysviesti
Jaetaan kaikkiin yrityksiin Lempäälässä 01/15
Yhteistyössä Lempäälän kunta ja Lempäälän Yrittäjät
www.lempaalanyrittajat.fi
Tässä lehdessä:
s. 2Pääkirjoitus
s. 3Elinkeinoviesti
s. 4
Nuorten kesätyöraha 2015
s. 5Kehittämispäivä
s. 6
Yritysesittely: Matee Ecosalon
s. 8
Paikallisia jäsenetuja
s. 10
Mitä jos yrittäisimme yhdessä?
Pääkirjoitus
Kohti aurinkoisempaa kevättä…
Vuoden synkin jakso alkaa olla onneksi
mennyttä aikaa. Päivät pitenevät ja
lumi tuo valoa ympäristöömme.
Yrittäjäjärjestön vuosi on alkanut vilkkaasti. Lempäälän Yrittäjät palkittiin Pirkanmaan parhaana yrittäjäyhdistyksenä yli 500 jäsenen sarjassa. Palkintoperusteissa kiiteltiin pitkäaikaista ELPO-yhteistyötä kunnan
kanssa sekä tätä tiedotuslehteämme Yritysviestiä, joka
jaetaan kaikille Lempäälässä rekisteröidyille yrityksille
sekä kuntapäättäjille.
päivänä lauantaina 5.9. järjestetään yhteinen iso yrittäjätapahtuma.
Oikein reipasta ja toiminnallista talviaikaa toivotellen,
Kari Tolonen
Puheenjohtaja
Lempäälän Yrittäjät ry
Yrittäjien uusiutunut hallitus on laatinut myös uusia
toimintamuotoja etenkin yrittäjien verkostoitumisen
lisäämiseksi: ostetaan Lempäälästä toisten yrittäjien
tarjoamia tuotteita ja palveluita!
Olemme myös mukana Pirkanmaan Yrittäjien Pidetään
Pirkanmaa Avoinna kampanjointiin, jonka tavoitteena
on lisätä kuluttajien ostoja Pirkanmaalta. Näin olemme
turvaamassa nykyisiä työpaikkoja ja luomassa uusia.
Huhtikuussa on myös vaikuttamisen paikka. Silloin
äänestämme seuraavien neljän vuoden päättäjät
eduskuntaan. Olkaa valppaina ja katsokaa, mitkä
ehdokkaat ovat yrittäjien asialla. Tätä tarkoitusta
varten olemme järjestämässä myös torstaina
9.4.2015 kello 18.00 Ehtookodossa yrittäjien
vaalitenttiä ehdokkaille. Tilaisuuden jälkeen
pidämme myös yhdistyksen kevätkokouksen.
Perinteistä Pirkanmaan Yrittäjien Kevätkaronkkaa
ei tänä vuonna järjestetä vaan vastaava tilaisuus
siirtyy syyskuulle, jolloin valtakunnallisena yrittäjä-
SENIORIJÄSENYYS
Mikäli olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä
(jäsenmaksu 50€/vuosi). Jos olet yli 55v. ja olet lopettanut tai
lopettamassa yritystoimintaasi ja haluat seniorijäseneksi,
ota yhteyttä puheenjohtajaan puh. 0400 634 631.
2
Elinkeinoviesti
Kesätöitä ja matkamessuja
Lempäälän kunta tukee tänä vuonna
nuoren kesätyöllistymistä 300 eurolla
- tarjoa nuorelle kesätyöpaikka!
Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 17. – 19.4.
järjestettäville Kotimaan matkamessuille lempääläläiset
matkailualan yrittäjät ovat tervetulleita paikan päälle
esittelemään omia palvelujaan veloituksetta.
Haemme nyt viimevuotiseen tapaan
yrityksiä ja yhdistyksiä työnantajiksi
kesätyökampanjaan
Jos ette itse ehdi paikalle, voitte toimittaa meille
Lempäälän Kehitykseen tuttuun tapaan esitemateriaalia
jaettavaksi. Kotimaan matkailumessut ovat osa supermessuja, jotka houkuttelivat viime vuonna reilut 20 000
kävijää ympäri Suomea.
Kunnan myöntämällä 300 euron kesätyörahalla
tuetaan 15 – 18 –vuotiaiden lempääläläisten nuorten
ensimmäistä työpaikkaa. Vähimmäistyöllistämisaika
tuen saamiseksi on 10 työpäivää (vähintään 6 h per päivä)
ja kesätyöstä maksetaan ko. alan työehtosopimuksen
mukainen palkka.
Lisätietoja saatte osoitteessa
http://www.lempaalankehitys.fi/yrittaminen-ja-tyot/
kesatyoraha-tuki/
sekä soittamalla Lempäälän Kehitykseen Teija Koskiselle,
puh. 050 569 3356, [email protected]
Kampanjaan osallistuvien työnantajien ilmoittautumiset
pyydämme viimeistään 30.3.2015 mennessä. Julkaisemme luettelon kesätyöpaikan tarjoavista työnantajista
huhtikuun alkupuolella Lempäälän-Vesilahden Sanomissa
sekä Lempäälän Kehityksen ja kunnan nettisivuilla.
Matkailualan yrityksille maksutonta
näkyvyyttä kotimaan matkamessuilla
17. – 19.4.2015
Lempäälän Kehitys tuottaa kunnan matkailupalveluja
ja julkaisuja, kuten Lempäälän pyöräilykarttaa,
Birgitan polun esitettä sekä alkuvuodesta uudistettavaa
Lempäälän matkailuesitettä. Vaikka markkinoinnin
painopiste siirtyy vähitellen sähköisempään suuntaan,
niin painetulle esitteellekin on edelleen vahvasti
kysyntää. Lempääläläiset matkailualan yritykset saavat kauttamme
maksutonta näkyvyyttä esitejakelun muodossa erilaisissa
tapahtumissa sekä sisäisessä radiossa Ideaparkissa.
Syksyllä osallistumme ammattilaisille suunnatulle SUOMA-kiertueelle ja keväällä Kotimaan matkailu-messuille.
3
Lisätietoa Lempäälän matkailusta ja em. tapahtumasta
saatte Lempäälän Kehityksen Katja Falcaolta
puh. 050 383 9068
[email protected]
Hyvää talven jatkoa!
Terveisin
Kari Löytty
toimitusjohtaja
Lempäälän Kehitys Oy
Nuorten
kesätyöraha 2015
Haemme työnantajia, ilmoittaudu mukaan!
Lempäälän kunnanhallitus on hyväksynyt
kokouksessaan 26.1.2015 kesätyörahan
noston 300 euroon kesän työjakson
osalta. Kunnan varaama määräraha
vuodelle 2015 on 10 000 euroa. Mikäli
määrärahaa riittää kesän jälkeen,
joulukuun työjakson osalta tuen
suuruus on 150 euroa.
Vuonna 2015 maksettava kesätyöraha on Lempäälän kunnan
maksama tuki työnantajalle, joka palkkaa 15-18 -vuotiaan
lempääläläisen nuoren kesätyöpaikkaan. Työnantaja voi olla
yritys, yhdistys tai järjestö, mutta ei yksityistalous.
Voimassa olevat ehdot kesätyörahalle:
kesätyörahalla tuetaan nuoren 15 -18 v. pääasiassa
ensimmäistä kesätyöpaikkaa
tuettavat työjaksot ovat
15.5. – 31.8.2015, vähimmäistyöllistämisaika tuen
saamiseksi 10 työpäivää
kesätöihin palkattava nuori ei saa olla ko. yrittäjän/
yrityksen omistajan perheenjäsen
työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja
lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantaja hoitaa
työsuhteeseen kuuluvat verot, sosiaali- ja eläkemaksut
sekä ansaitut lomakorvaukset. Nämä vastuut eivät siirry
missään tilanteessa Lempäälän kunnalle
työsuhteessa noudatetaan säädettyjä
työturvallisuusmääräyksiä
Pyydämme niitä työnantajia, joilla on mahdollisuus tarjota
kesätyöpaikka edellä mainituin ehdoin, ilmoittautumaan
30.3.2015 mennessä sähköpostitse
Lempäälän Kehitykseen osoitteella
[email protected]
Lempäälä 2015 Tietopaketti
on ilmestynyt!
(vähintään 6 h / päivä), tuki 300 euroa
Lempäälä 2015 Tietopaketti on jaettu kotitalouksiin ja
yrityksiin tammikuussa. Mikäli haluatte Tietopaketteja
yritykseenne edelleen jaettavaksi asiakkaillenne, niitä
on saatavilla Lempäälän Kehitys Oy:n toimistolta,
Ideaparkinkatu 4, 2 krs, (D-sisäänkäynti) tai kunnan
palvelupisteestä, Tampereentie 8.
1.12. – 31.12.2015, vähimmäistyöllistämisaika tuen
saamiseksi 5 työpäivää, tuki 150 euroa
tukea saa pääsääntöisesti yhden nuoren työllistämiseen
per työnantaja
työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen
työllistettävän nuoren kanssa ja kesätyöstä on
maksettava ko. alan työehtosopimuksen
mukainen palkka
Ajankohtainen palvelupaketti sisältää
mm. päivitetyt tiedot kunnan palveluista
sekä kunnassa toimivista yrityksistä.
2015 Tietopaketin verkkojulkaisua
pääset lukemaan osoitteesta:
www.tietopaketti.fi
Sähköinen Tietopaketti päivitetään
kahdesti vuodessa, toukokuussa sekä
syyskuussa.
4
Yrittäjä, saisiko olla yksi
kehittämispäivä?
Pienenkin yrityksen on nyt mahdollista
päästä käymään läpi kehittämistarpeitaan
ja laatimaan suunnitelmia ulkopuolisen
asiantuntijan kanssa, hyvin kohtuulliseen
hintaan.
Viime syksystä lähtien ELY-keskukset ovat tarjonneet uusia
yrityksen kehittämispalveluja pk-yrityksille.
Yritysten kanssa yhteistyötä tekevät asiantuntijat ovat
itsekin yrittäjiä, jotka on valittu kehittämispalvelujen
toteuttajiksi valtakunnallisessa kilpailutuksessa. Kaikki ovat
omalla osaamisalueellaan kokeneita konkareita ja heillä on
monipuolista osaamista yritysten kehittämisestä.
Jos on sellainen tunne, että ”jotain tartteis tehdä”, mutta
ei ole varma, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, voi hakea
yritykselle yhden päivän mittaisen Analyysi-palvelun. Siinä
käydään läpi yrityksen nykytilanne, asetetaan tavoitteet
vaikkapa vuoden päähän, ja suunnitellaan konkreettiset
toimenpiteet, joilla päästään kulkemaan tavoitteita
kohti. Pohditaan asiakkaita, tuote- ja palveluvalikoimaa,
markkinointia ja myyntiä, talousasioita, henkilöstöä,
tuotantoa ja kilpailijoita – juuri niitä asioita, joita yrittäjä itse
haluaa käydä läpi. Tuloksena on konkreettisista tekemisistä
koostuva suunnitelma, jota yrittäjä voi lähteä toteuttamaan
saman tien. Tällaisen Analyysi-palvelun tuettu hinta pk-yritykselle on 220 euroa (+alv).
ELY tarjoaa palveluja myös otsikon ”Konsultointi” alla.
Palveluun kannattaa tutustua, jos kehittämistarpeet
on jo kartoitettu ja tavoitteena on yrityksen kasvu tai
kannattavuuden parantaminen, markkinoinnin kehittäminen tai vaikkapa uuden idean kaupallistaminen.
Tällaisen palvelun tuettu päivähinta on 330 euroa ja
rahoitusta voi saada alkajaisiksi esim. 5 päivän projektille ja
yhteensä 15 päivän ajalle kolmen vuoden aikana.
Oma kokemukseni näiden palvelujen toimivuudesta
on tähän asti ollut pelkästään myönteinen. Tämä uusi
palvelukokonaisuus on hyvä esimerkki julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyöstä: valtion virastossa ei ole yritetty
itse alkaa asiantuntijoiksi yritysten kehittämisessä, kun
liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijat löytyvät ihan
muualta. Palvelun saaminen on nopeaa ja byrokratia on
tehty mahdollisimman kevyeksi.
5
Yrittäjä voi jättää hakemuksen palvelusta netissä silloin kun se
hänelle parhaiten sopii. Yrittäjä saa itse valita valtakunnallisesta
joukosta juuri sen asiantuntijan, jonka hän haluaa omaksi
sparraajakseen. Me asiantuntijat tulemme erilaisista taustoista
ja jokaisella on oma erikoisosaamisalueensa – itselläni se
on markkinointi, jollakin toisella rahoitus, kolmannella
kansainvälistyminen jne.
Jos yrityksen kehittäminen kiinnostaa, eteenpäin pääsee
netissä osoitteessa www.yritystenkehittamispalvelut.fi.
Kehittäminen kannattaa aina, ja nyt pienikin yritys voi saada
siihen helposti apua.
Sirpa Seppä
Markkinointiyrittäjä, MarkMan Ky
Lempäälän Yrittäjien jäsenyrittäjä,
Analyysi-palvelun vastuuasiantuntija
TARJOUS!
Lempäälän yrittäjien jäsenille
KÄYNTIKORTIT
Siirtopainosta
200 kpl hintaan 40 €
(1-puolinen)
Hinta Alv 0 % tulostusvalmiista aineistosta.
Reijo Jakovuori
Myyntipäällikkö
Jyväskylän Siirto-Paino Oy
PL 50
37501 Lempäälä
Faksi 0207 430 959
Puh. 040 589 1390
Vaihde 0207 430 950
[email protected]
www.siirtopaino.com
Tarjous voimassa 15.6.2015 asti.
YRITYS
ESITTE
LY
Luonnonkosmetiikkaan
erikoistunut
Matee Ecosalon
Entisen Ståhlbergin kahvilan tilat ovat
kokeneet täydellisen muodonmuutokset
viime vuoden aikana. Tyylikäs mutta silti
kodikas tila on kuin luotu hemmotteluun
ja vaikea edes kuvitella siellä kahvilaa
koskaan olleen.
Nimensä mukaisesti Matee Ecosalon keskittyy luonnonkosmetiikkaan. Luonnonmukaisuus on otettu huomioon
myös remonttia tehdessä, esimerkiksi seinät on maalattu
luonnonmaaleilla ja vaikka kaikki hohtaa uutuuttaan yllätyn
kuullessani että suurin osa huonekaluista on itseasiassa
vanhoja ja tuunattu uuteen uskoon.
Matee ecosalonin perustaja Lempääläläinen Kredi Tunder
muisteli liikkeen syntyaikoja ”Olen aina tiennyt että
jonakin päivänä perustan oman luontaiskauneushoitolan.
Tiedossa oli
myös että hoitola tulee keskittymään
luonnonkosmetiikkaan ja on tyyliltään hienostuneen
englantilais-ranskalainen. Eräänä päivänä kävelin sattumalta tyhjän, entisen kahvilan liiketilan ohi ja päätin että
6
siinä on tulevan hoitolan paikka”. Suunnitelmat etenivät
hurjaa vauhtia, liiketila vuokrattiin ja mittava remontti
aloitettiin. Remonttia tehtiin yötä päivää, pääsääntöisesti
omin voimina, ja avajaisia vietettiin 28.6.
Matee Ecosalon tarjoaa rauhallisen, tyylikkään miljöön,
jossa on helppo rentoutua ja unohtaa kiireet. Tiloissa
ei ole lainkaan tikittävää kelloa muistuttamassa ulkona
vaanivasta kiireestä, vaan Kredi haluaa hoitokokemuksen
olevan mahdollisimman rentouttava ja kokonaisvaltaista
hyvinvointia edistävä. Hoitolassa on käytössä biosertifioidut luonnonkosmetiikkatuotteet L`atelier des
deliceces, Coleur caramel, Carme d Orient, Nurme Seep.
Kosmetologipalveluihin kuuluvat mm: lukuisat erilaiset
kasvohoidot, jalkahoidot, käsihoidot, ripsien ja kulmien
kestovärjäykset sekä erilaiset ehostukset, monipuolisia
vartalohoitoja unohtamatta. Tarjolla on myös parturikampaajan-, vyöhyketerapeutin- sekä hierojan monipuoliset
palvelut.
Kaikissa hoidoissa käytetään luonnonmukaisia tuotteita,
hiuskylpylän puolella käytössä ovat ekologiset tuotesarjat
YRITYS
Rolland ja John masters organics. Myös värjäyksissä
käytettävät värit ovat perinteisiä hiusvärejä huomattavasti
hellävaraisempia kasvivärejä. Parturi-kampaajana tiloissa
toimii Aleksandra Aalto, joka on jo pitkään vannonut
hiustenhoitoon ilman kemikaaleja.
Palveluvalikoima on laaja myös hiuskylpylän puolella,
leikkausten, värjäysten ja permanenttien lisäksi tarjolla
on useita erilaisia hoitoja niin hiuksille kuin päänahalle.
Rentouttavaa intialaista päähierontaa on myös tarjolla,
juhla- ja hääkampauksia unohtamatta.
Matee Ecosalonissa panostetaan korkealaatuisten luonnontuotteiden lisäksi palveluun ja hoitokokemukseen.
Liike tarjoaa myös erilaisille ryhmille hemmotteluiltoja,
joulun alla pikkujoulua käytiin viettämässä hemmottelujen
merkeissä, useat polttariporukat ovat myös löytäneet Matee
ecosalonin ja käyneet rentoutumassa ylellisissä hoidoissa
kiireisten häävalmistelujen lomassa.
Vaikka tilaa ei tosiaan enää tunnista entiseksi kahvilaksi,
on kuitenkin yksi asia mikä näitä kahta liikettä yhdistää,
nimittäin nimi. Kredi kertoo että Matee tarkoitaa vihreästä
kahvista tehtyä teetä.
7
ESITTE
Matee Ecosalon
Tampereentie 2
Lempäälä 37500
Puh. 040 038 8886
[email protected]
www.matee.fi
LY
Tarjoa Paikallisia Jäsenetuja,
käytä Paikallisia Jäsenetuja!
Paikallisten jäsenetujen idea on siinä että
ostamme alueella toimivalta yrittäjältä
palveluja ja saamme siitä etua tai
alennusta. Jokainen jäsenyritys voi tarjota
jotain, tarjous voi olla tutustumistarjous
tai jatkuva. Etu voidaan myös rajata
tietylle määräajalle ja siten testata sen
toimivuutta. Kaikki edut julkaistaan
yhdistyksemme kotisivulla jota kautta voi
myös ilmoittaa nämä uudet jäsenedut,
lisäksi tämä Yritysviesti julkaisee tätä
listausta jäseneduista. Tästä voidaan
tehdä meidän oma paikallinen toimiva
tapakin jos vain haluamme.
Toinen tärkeä asia jonka voisimme nostaa esille on palaute.
Sosiaalinen media on puollollaan negatiivista palautetta
jonka merkityksen / haitan vain yrittäjä ymmärtää. Kun
käytätte palveluita teillä on mahdollisuus arvostella ja antaa
yrittäjälle palautetta toiminnasta tai tuotteesta. Välitön
palaute, hyvä tai huono, kehitys- tai parannusidea saatuna
toiselta yrittäjältä on kaikista parasta. Suomalaiseen kansaan on juurtunut tapa äänestää vain jaloillaan ja jättää
risut antamatta, mutta vielä tätä tärkeämpään on antaa
hyvä palaute jos jokin toimii.
Itseeni olen juurruttanut tavan että viikonloppuun
mennessä olen antanut enemmän hyvää palautetta kuin
huonoa. Tämän kun toistaa jokainen viikko ja jokainen
päivä jää itsekin plussalle ja kaiken kruunaa vielä hyvä fiilis
joka jää pitkäksi aikaa.
Tällä hetkellä jäsenetuja löytyy hiustenleikkuusta, autohuollon sijaisautoon, siivoukseen, työnohjaukseen, autonpesuun ja pankkipalveluihin. Nyt edut käyttöön ja uusia
tarjoamaan.
Lisätietoa jäseneduista ja niiden tarjoamisesta saat minulta
tarvittaessa.
Otappa yhteyttä ja räätälöidään teidänkin yritykseen sopiva
kampanja. Kaiken lisäksi täysin ilmaiseksi.
Heikki Hakala
Varapuheenjohtaja
puh. 0400 737 630
[email protected]
Viereisellä sivulla on paikallisten
yritysten tarjoamia jäsenetuja.
Saat mainitun edun
näyttämällä jäsenkorttia ennen
maksutapahtumaa.
Huomioi lisäksi että tehdessäsi
varausta (työtilaus, tuotevaraus,
palvelun varaus) on syytä mainita
jäsenedun käyttämisestä jo silloin.
Näin etuja myöntäneet tahot ja
heidän henkilökuntansa pystyvät
varmistamaan edun ehdot ja
voimassaolon.
Ilmoittamalla jäsennumerosi tai
yrityksen virallisen nimen varmistat
saatavilla olevat edut.
8
Paikalliset jäsenedut 2015
Lempäälän Yrittäjät ry:n jäsenille
Parturi/Kampaamo Tuija Kiiveri
Tuija Perttunen
Rotikonperä 16
33880 Lempäälä
puh. 040 820 9420
Jäsenkortilla
-20% leikkaukset
-10% kaikista muista töistä
Autohuollon Erikoisliike
Hakala Yhtiöt
Vanattarantie 80
37560 Lempäälä
puh. 010 420 55 61
www.hakala-yhtiot.com
Sijaisauto huollon ja korjauksen ajaksi veloituksetta 1 vrk.
Ei sisällä polttoainetta (henkilöauto, bensiinimalli).
Lisäpäivät 30e/vrk, huollettavan auton ei tarvitse olla
yrityksen nimissä vaan voi olla myös yrittäjän perheen auto.
Jäsenedun käyttämisestä ilmoitettava työtilausta tehtäessä
Hoiva-, siivous- ja remontointipalvelut
Osuuskunta Lempesti
puh. 0504432464
www.lempesti.fi
Siivouspalvelut / yksittäinen
tilaus -10%
voimassa Tammi-helmikuu 2015
Työnohjaus
ArkiUnelma
puh. 050 517 2106
www.arkiunelma.fi
Huoltoasema
Neste Oil
Mantunkulma
Manttaalitie
37500 Lempäälä
puh. 03 375 0010
www.mantunkulma.fi
Pankki
Oma Säästöpankki Oy
Tampereentie 23
37500 Lempäälä
puh. 075 756 9886
www.omasp.fi
Työnohjausta ja mentorointia asetetun tavoitteen suuntaan
luottamuksellisesti ja asiakaslähtöisesti. Tutustumistarjous kaksi
ensimmäistä työnohjaustapaamista yhden hinnalla. Työnohjauksessa
on mahdollisuus pohtia yrityksen toimintaa ja prosesseja, tarkastella
omaa roolia, jakaa tunteita ja kokemuksia, tutkia kuormitustekijöitä,
löytää voimavaroja sekä käsitellä arjen haasteita. Työnohjaus avaa
uusia näkökulmia, selkiyttää asioita ja vähentää stressiä.
Jäsenkortilla
-25 % pikapesusta, ei muita
samanaikaisia etuja
Päivittäisasioinnin palvelut -50%
uusille asiakkaille.
Kysy tarkemmin konttoristamme edusta!
9
Mitä jos yrittäisimme yhdessä?
Presidentti Sauli Niinistö
sanoi uuden vuoden
puheessaan jotain tähän
suuntaan. Hallituksen
on aika ryhtyä puheista
tekoihin. Niinistö saattaa
olla asian ytimessä?
Tässä ajassa neuvojia,
ja viisastelijoita riittää
pilvin pimein, toimijoita ja
tekijöitä vaikuttaa olevan
vähemmän.
Vaikuttaa siltä, ettei jo vuosia jatkunut
leikkaaminen ja höylääminen ei nosta
tätä maata jaloilleen. On toki aivan selvää
että emme voi jatkuvasti velkaantua
lisää. Mikäli leikkaamalla, supistamalla,
ja pakottamalla asiat korjaantuisivat,
olisi tämä maa jo jaloillaan.
Mielenkiintoista on myös se kuinka
alle 18 vuotiaat eivät kelpaa töihin,
kun ovat liian nuoria. Kahdeksantoista
täytettyään eivät työllisty kun ei ole
kokemusta. Neljäkymppiset ict- konkarit laitetaan katukuvaan, sisään
otetaan tabletti kädessä syntyneitä
kaiken koodareita. Viisikymppisten
työllistyminen pitkien työurien jälkeen
on tänään lähes mahdotonta. Samaan
aikaan nostetaan eläkeikää lähemmäksi
seitsemääkymmentä ikävuotta. Mihin
olemme matkalla?
Maailma muuttuu nyt nopeammin
kuin koskaan aikaisemmin, tämän
päivän osaaminen on ensi vuonna
vanhentunutta. Nuoremmat 80-90
-luvun aikuiset laittavat pystyyn omia
yrityksiä kiihtyvällä tahdilla. Onko syy
mahdollisesti siinä, kun heidän omat
vanhemmat korporaatiossa, käyttivät
kaiken aikansa ja energiansa esim.
Nokian ja muiden vastaavien yritysten
ylös ajoon. Kaikki tämä tehty työ ja
käytetty energia kuitenkin voi kadota
yhdellä enterin painalluksella.
Elämme aikaa jossa yksilöllä on vain
oikeuksia ja vaatimuksia, minne ovat
kadonneet sellaiset sanat kuin vastuut ja
velvollisuudet. Onko nyt niin, että kovasti
kehuttu pohjoismainen hyvinvointimalli
onkin paradoksi. Tämä malli näyttää
tekevän meistä entistä avuttomampia
vastaamaan muun muassa omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Voiko kaiken
todella ulkoistaa?
Haasteita riittää ratkottavaksi, voimme
kaiketi valita jatkammeko loputonta
kitinää, ja syyllisten hakemista. Hoidettavat asiat ja tekimiset on aina
helppo siirtää sille jokaisen työpaikan
ahkerimmalle tekijälle ja sen nimi
on Joku Muu. Vai lähdemmekö etsimään ratkaisuja ja uusia parempia
toimintamalleja. Olen kuullut sanonnan, se mihin fokusta laitetaan se
kasvaa ja kehittyy, saattaa olla tottakin?
Olen Lempäälässä kohtuullisen tuore
toimija, muutimme tänne Säijän kylään
2013 elokuussa. Meidät on otettu täällä
vastaan todella hienosti. Liityin heti
samana syksynä Lempäälän Yrittäjien
jäseneksi. Olen todella tyytyväinen
kuinka minua on autettu paikallisten
Yrittäjien toimesta eteenpäin. Heti
ensi tapaamisella Kari Tolonen
antoi minulle muutamia nimiä joihin
kannattasi olla yhteydessä. Tähän
joukkoon mahtuu nyt jo useita nimiä,
ensimmäisten joukossa oli kuitenkin
Vesasen Jussi, Vuorisen Matti
Paanasen Ismo jne. nyt verkosto
kattaa jo aikamoisen joukon paikallisia
yrittäjiä.
Olen itse yksin yrittäjä vuodesta
2008, olen koko tämän matkan ajan
yrittänyt löytää ratkaisua siihen kysymykseen, että kuinka voisin käyttää
enemmän aikaa siihen mitä oikeasti
haluan tehdä. Kuten kaikki yksin
yrittäjät, niin myös minä joudun
käyttämään kohtuuttomasti aikaa
kaiken muun tekemiseen. Tehtäviä
10
riittää johtajasta siivoojaan ict-gurusta
autonkuljettajaan jne. lista on oikeasti
aika pitkä! Eli kaikki samat toiminnot
kuin isossakin yrityksessä.
Olen yrittänyt ratkoa tätä yhtälöä
erilaisten yhteisöjen ja yritysten kanssa siinä kuitenkaan onnistumatta. Voisiko tähän haastavaan yhtälöön löytyä
ratkaisu Lempäälästä? Olen pohtinut
ja keskustellut tästä aiheesta aika
paljon erilaisten toimijoiden kanssa ja
on syntynyt joitakin ideoita.
Tietojeni mukaan Lempäälässä on noin
22-23-tuhatta asukasta, noin tuhat
yritystä, joista noin puolet Lempäälän
Yrittäjien jäseniä. Olen saanut olla
mukana Yrittäjä jäsenenä Lempäälän
keskustan kehittämis hankkeessa.
Minut valittiin vuoden 2014 lopulla
Yrittäjien hallitukseen, sain sieltä jäsen
vastaavan salkun kannettavakseni.
On herännyt kysymys voisiko Lempääläläiset yrittäjät aloittaa tekemään
yhteistyötä
keskenään?
Voisiko
omaa osaamistaan jakaa ja kehittää
vuorovaikutuksessa toisen yrittäjien
kanssa? Olisiko mahdollista löytää
sellainen yrittämisen malli, jossa
yhdistyisi parhaat puolet yrittämisestä
ja parhaat puolet toimivasta työyhteisöstä. Olen kuullut tarinan piilaakson synnystä, väitetään kasvun
alkaneen kun herrat Hewlett ja Packard
kahvia juodessaan alkoivat jakamaan
ja kertomaan toisilleen omasta osaamisestaan. Tässä yhtälössä 1+1 ei päätynyt loppusummaan 2 vaan syntyi
ihan jotain muuta.
Voisiko Lempäälään syntyä Pirkanmaan Livepolis? Voisiko Lempäälän
uudistuvaan keskustaan syntyä pienyrittäjien yhteisö, joka loisi uudenlaista
työn ja yrittämisen kulttuuria? Voisiko
tämä toteutua vaikkapa nyt tyhjillään
makaavaan entiseen S-markettiin?
Olemme Yrittäjissä päättäneet ottaa
tästä selvää. Vuoden 2015 aikana
järjestämme yhteensä 10 verkottumis
/ideointi
mahdollisuutta
kaikille
aiheesta kiinnostuneille yrittäjille.
Kalenteriin voi jo nyt merkitä seuraavat tapahtumat. Tapaamiset Hääkivellä ensimmäinen perjantaina
20.2. klo 08.00-10.00,
23.4. klo 08.30-10.00,
11.6. klo 08.30-10.00 ja
22.10.klo 08.30-10.00.
Kuusi muuta tapaamista järjestetään
alueen kahvila tai ravintola yrittäjien
tiloissa,
12.3., 21.5., 17.9., 26.11. kaikki klo
08.30-09.30. mukaan on laitettu
myös kaksi iltatilaisuutta 7.5. ja
24.9. alkaen klo 18.00.
Otatko haasteen vastaan vai jatketaanko samaan malliin. Kun ei tee
mitään ei tee myöskään virheitä. Uuden
luominen ja ratkaisujen hakeminen
vaatii vuorovaikutusta aikaa ja tilaa,
siellä asuu myös luottamus jonka
päälle voi rakentaa uutta!
Kehitämme myös sähköistä viestintäämme, ja tapahtumista löytyy tietoa
myös Lempäälän yrittäjien web sekä fb
sivuilta.
Pertti Ratilainen
Lempäälän Yrittäjät
Jäsenvastaava
Nordea Pankki Suomi Oyj
Hääkiven tapahtumiin
ilmoittautu-minen Lempäälän Kehitys
/ Teija Koskinen 050 569 3356 tai
[email protected]
Hääkiven ensimmäisen tilaisuuden
alustaa Toni Virkkunen visiolla uudesta ytimestä. Mukaan mahtuu 30 nopeinta ilmoittautuja.
Nordea Henkilöturva – sinun ja
perheesi turvaksi.
Varaudu elämän yllätyksiin Nordean joustavilla henkilövakuutuksilla. Tutustu kattaviin vakuutuksiimme osoitteessa nordea.fi/vakuutukset ja vakuuta se, mikä
sinulle on tärkeää.
Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tai If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, joiden
asiamiehenä Nordea Pankki Suomi Oyj toimii.
Teemme sen mahdolliseksi
Lempäälä
Tampereentie 21
0200 3000
nordea.fi
11
Kaikki toimistotarvikkeet ja liikelahjat nopeasti
yrityksellesi perille asti kannettuna.
-Kopiopaperit
- Mapit ja kansiot, myös
erikoiskansiot
- Kaikkiin tulostimiin väriaineet, myös pöytälaskimiin
-Viestilaput
- Muovitaskut myös
yrityksen logolla
- Välilehdet myös mittatilaustyönä
- Kynät myös yrityksen logolla
- Kauttamme myös liikelahjat
Triadi Office Oy
Marko Rusanen
Etumartinkatu 11
05800 Hyvinkää
019-422 253 tai 040 8288 000
Yrittäjä, tervetuloa
aamukahville!
Alexandria Pankkiiriliike ja Lempäälän Yrittäjät tuovat säästämisen ja sijoittamisen
asiantuntijat Lempäälään keskiviikkona 4.3. Tiedätkö riittävästi YEL -vakuutuksesta
ja sen vaikutuksista? Oletko varautunut itsesi ja yrityksesi tulevaisuuteen säästöillä?
Tule nauttimaan aamukahvit hyvässä seurassa, ja kuulemaan asiantuntijoidemme
vinkit yrittäjän talouden suunnitteluun ja hallintaan.
Aika: 4.3.2015 klo 8.00-9.00
Paikka: Mantunkulman Neste, Manttaalitie 2, 37500 Lempäälä
Ohjelma: Alexandrian myyntijohtaja Jyrki Rovio ”YEL – vakuutus:
miten se vaikuttaa sinun ja yrityksesi tulevaisuuteen”
12
www.alexandria.fi
13
Pieni valinta,
SUURI
vaikutus
Arjen pienillä valinnoilla on iso merkitys.
Jokainen euro, jonka käytät Pirkanmaalla,
auttaa paikallisia yrityksiä kasvamaan
ja luomaan uusia työpaikkoja.
Suosi siis paikallista – siten luot uutta
työtä Veeralle, Maisalle ja muille
pirkanmaalaisille käsityöammattilaisille.
Sinulla on avaimet, pidä Pirkanmaa
avoinna!
Veera Markkanen
Maisa Salonen
Kenkäpaja Pihka
Lue lisätietoja
mahdollisuuksistasi vaikuttaa
www.pirkanmaa-avoinna.fi
14
Taloyhtiöiden isännöintiä
[email protected]
www.aksuky.fi
044 354 9901
Parturi Kampaamo
Tarja Korja
GSM 040 588 1425
tai 03 3753 104
MA suljettu
TI, KE, PE 9.00–17.00
TO 10.00–8.00 (20.00)
LA 8.00–13.00
Tiina Lepola
Tampereentie 21,
Puh. (03) 375 0103, 045 321 4888
”kaiken kauniin voit sanoa myös kukkasin”
Tampereentie 27, 37500 Lempäälä
Tampereentie 10
37500 Lempäälä
(03) 375 0422
[email protected]
15