Virtsateiden tietokonetomografiatutkimus oys kuv pot

Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
1 (2)
12.8.2015
Virtsateiden alueen tietokonetomografiatutkimus
Teille on varattu virtsateiden tietokonetomografiatutkimus, jolla kuvataan ylävatsan/koko vatsan
aluetta.
Tietokonetomografia
(Computed
Tomography,
lyhenne
CT
tai
TT)
on
röntgenkuvausmenetelmä, jolla saadaan leikekuvia kehosta. Kuvauksessa käytetään röntgensäteitä.
Lähes kaikissa tutkimuksissa käytetään jodipitoista varjoainetta, jota annetaan sekä juotavaksi että
verenkiertoon.
Tutkimukseen valmistautuminen
Teidän tulee olla syömättä ja juomatta kaksi tuntia ennen tutkimusta. Säännöllisesti
käyttämänne lääkkeet voitte ottaa pienen vesimäärän kanssa.
Pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä röntgenosastolle, mikäli Teillä on varjoaine- tai
jodiyliherkkyys tai munuaisten vajaatoiminta tai epäilette olevanne raskaana.
Tutkimuksen suorittaminen
Kokonaisuudessaan tutkimus kestää 25 - 75 minuuttia, mutta varsinainen kuvausvaihe vain
10 -15 minuuttia. Röntgenhoitaja valmistelee Teidät tutkimukseen ja suorittaa kuvauksen
röntgenlääkärin ohjeiden mukaan. Röntgenlääkäri antaa kuvista lausunnon.
Aluksi Teille annetaan juotavaksi puolesta litrasta puoleentoista litraan (500 – 1500 ml)
sokeritonta sekamehua tai vettä. Tarvittaessa juomaan voidaan lisätä jodipitoista
varjoainetta. Varsinainen kuvaus aloitetaan 15 - 60 minuutin kuluttua juonnin aloittamisesta.
Kuvauksen aikana Teidän tulee maata kuvauspöydällä selällään mahdollisimman liikkumatta.
Välillä saatte ohjeita hengityksen pidättämiseen, koska hengitysliike aiheuttaa kuviin
epätarkkuutta. Kuvauksen kuluessa Teille laitetaan jodipitoinen varjoaine käsivarren
laskimoon. Kuvaussarjojen välissä tulee 10 minuutin odotus, jotta varjoaine ehtii latautua
virtsateihin. Tämän odottelun aikana Teidän tulee olla liikkumatta, hengittää saatte
normaalisti.
Tutkimuksen jälkeen huomioitavaa
Tutkimus ei yleensä aiheuta sivuvaikutuksia. Tutkimuksessa käytetty varjoaine poistuu virtsan
mukana. Teidän on hyvä nauttia tutkimuksen jälkeen nesteitä tavallista runsaammin, jotta
varjoaine poistuisi nopeammin elimistöstä.
Mikäli Teillä on sokeritautilääkitys ja munuaisten vajaatoiminta, niin sokeritautilääkitys
tauotetaan tarvittaessa tutkimuksen jälkeen.
Tuloksen tehdystä tutkimuksesta saatte Teitä hoitavalta lääkäriltä.
Yhteystiedot
Virtsateiden alueen TT-tutkimuksia tehdään keskusröntgenissä (sijainti A3:1, aula 1) ja
päivystysröntgenissä (sijainti A2:1).
Mikäli Teillä on kysyttävää tästä tutkimuksesta, voitte soittaa sille röntgenosastolle, jonne
aikanne on varattu (ilmoitetaan kutsukirjeessä).
Keskusröntgen, ma - pe klo 13.00 - 15.00 puh.08 315 3208
Päivystysröntgen, ma – pe klo 8.00 – 12.00 puh.08 315 2254
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2113 (suora)
www.ppshp.fi
Virtsateiden TT
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
2 (2)
12.8.2015
TT-tutkimuksen esitietolomake
(Ottakaa täytetty kaavake mukaan kuvaukseen)
Suku- ja etunimet
Henkilötunnus
Pituus
Paino
Ennen tutkimusta pyydämme Teitä riisumaan kuvausalueella olevat metallia sisältävät esineet
tai vaatteet (kuten korut, lävistykset, metallinapit ja rintaliivit). Pyydämme Teitä vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin huolellisesti. Huom! Olettehan ravinnotta ainakin 2h ennen kuvausta.
Onko Teillä kehossanne:
Rautaa/metallia (tekonivel, stentti)
Jos vastasitte kyllä, niin missä? _______________________________
Laskimoportti
Jos vastasitte kyllä, milloin se on asennettu sekä merkki/malli jos
tiedossa _________________________________________________
Haluatteko laskimoporttia käytettävän varjoaineen annossa?
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Joissakin tapauksissa suoliston tyhjennys on tarpeen tehdä ennen TTtutkimusta. Jos Teitä on ohjeistettu näin, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Oletteko saaneet kirjallisen ohjeen suolen tyhjennystä varten?
Kyllä
Mitä tyhjennysainetta käytitte? _________________________________
Milloin ulostitte viimeksi?______________________________________
Ei
Allergiat/mahdolliset vasta-aiheet:
Onko Teille käytetty aiemmin Jodi-varjoainetta?
Jos vastasitte kyllä, tuliko tuolloin mitään allergia-oireita?
Millaisia oireita?___________________________________________
Onko Teillä silmänpainetautia?
Onko Teillä lääkeaineallergioita?
Jos vastasitte kyllä, mitä allergioita? ___________________________
__________________________________________________________
Onko Teillä tablettihoitoinen diabetes?
Jos vastasitte kyllä, mikä on lääkkeen nimi? ___________________
Nainen: Onko mahdollista, että olette raskaana?
Muut esitiedot:
Onko Teillä sovittuna lääkärille vastaanotto/soittoaika
tutkimusvastausten kuulemista varten? Milloin?_________________
Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä siihen röntgenosastoon, josta tutkimusaikanne on
varattu Keskusröntgen (08 315 3208), Päivystysröntgen (08 315 2254)
Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Päiväys
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 2113 (suora)
www.ppshp.fi
Virtsateiden TT