Keuhkobiopsia tt-ohjauksessa oys kuv pot

Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
1 (3)
6.8.2015
Keuhkon tai pleuran TT-ohjattu ohut- ja paksuneulanäyte
Teille on varattu tietokonetomografiatutkimus, jossa tutkitaan keuhkoa ja pleuraa eli
keuhkopussia. Samassa yhteydessä otetaan näyte joko ohuella neulalla (ONB= ohutneulanäyte) tai
hieman paksummalla neulalla (KNB= paksu- tai karkeaneulanäyte). Näitä kutsutaan
keuhkobiopsioiksi. Tietokonetomografia (lyhenne CT tai TT) on kuvausmenetelmä, jolla saadaan
leikekuvia kehosta. Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä. Joskus tutkimuksessa käytetään myös
jodivarjoainetta.
Toimenpiteeseen valmistautuminen
Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä toimenpideajan antaneeseen yksikköön mahdollisimman pian,
mikäli käytätte verenohennuslääkkeitä (esim. Marevan®, Plavix®, Klexane®, Heparin® tai
Fragmin®). Tällöin lääkäri harkitsee näiden lääkkeiden tauotuksen. Ottakaa myös yhteyttä,
jos Teillä on puudutusaineyliherkkyys tai jodivarjoaineallergia.
Hoitava yksikkö huolehtii Teiltä tarvittavat verikokeet verenvuotoalttiuden selvittämiseksi.
Lisäksi Teille varataan aika puhalluskokeisiin, jossa tarkistetaan Teidän hengityskapasiteetti
Teidän tuelee olla syömättä, juomatta, tupakoimatta ja purukumia purematta vähintään
kuusi (6) tuntia ennen toimenpidettä. Aamulääkkeet voitte ottaa pienen vesimäärän kanssa.
Jos Teillä on tablettihoitoinen diabetes, jättäkää sokeritautilääkkeet ottamatta.
Mikäli Teillä on insuliinihoitoinen diabetes, ottakaa yhteyttä hoitavan yksikön henkilökuntaan
tarkempien valmisteluohjeiden saamiseksi.
Ennen toimenpidettä Teille laitetaan käsivarren laskimoon kanyyli, jonka kautta annetaan
(esim. kipu) lääkettä tarvittaessa. Teille annetaan esilääkkeeksi Panacod, joka vähentää
yskänärsytystä toimenpiteen aikana.
Toimenpiteen suorittaminen
Toimenpide kestää 30-90 minuuttia. Röntgenhoitaja valmistelee teidät toimenpiteeseen ja
avustaa lääkäriä. Röntgenlääkäri suorittaa toimenpiteen ja antaa lausunnon.
Olette toimenpiteen ajan joko selällään tai vatsallaan. Asento tuetaan tyynyllä ja jalkatuella
mahdollisimman vakaaksi. Aluksi suoritetaan kuvaus, jossa mahdollisesti käytetään
jodivarjoainetta. Kun pistopaikka on kuvauksella varmistettu, merkitään se tussilla iholle. Iho
pestään desinfektioaineella ja peitellään steriileillä liinoilla. Röntgenlääkäri puuduttaa
pistoreitin.
Puudutuksen jälkeen ohutneulanäytettä otettaessa röntgenlääkäri ohjaa neulan
pistokohteeseen ja imee ruiskun avulla kohteesta soluja tai nestettä näytteeksi.
Karkeaneulanäytettä otettaessa röntgenlääkäri tekee ihon pintaan ensin pienen viillon, minkä
jälkeen viiltoaukosta ohjataan neula pistokohteeseen. Laitteen jousi laukeaa
näytteenottohetkellä, jolloin kuuluu pieni naksahdus.
Näytteet lähetetään röntgenistä laboratorioon tutkittavaksi.
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 3208 (suora)
www.ppshp.fi
Keuhkobiopsia tt-ohjauksessa.docx
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
2 (3)
6.8.2015
Toimenpiteen jälkeen huomioitavaa
Toimenpiteen jälkeen olette vuodelevossa vuodeosastolla kuusi (6) tuntia. Keuhkokuva
otetaan tavallisesti kahden tunnin kuluttua toimenpiteestä röntgenosastolla. Vuodelepo
jatkuu keuhkokuvauksen jälkeen. Vuodeosaston henkilökunta seuraa pistokohtaa ja vointianne
mm. sydämensykettä sekä verenpainetta. Mikäli toimenpiteen jälkeen voitte huonosti tai
ilmenee kipua tai hengenahdistusta, kertokaa siitä hoitohenkilökunnalle.
Toimenpiteessä laitetun haavakalvon voitte poistaa ohutneulanäytteen jälkeen viimeistään
seuraavana aamuna. Paksuneulanäytteen jälkeen haavakalvolla suljettua pistopaikkaa ette
saa kastella kahteen vuorokauteen tulehdusriskin takia.
Tiedon tutkimuksen ja näytteiden tuloksesta antaa Teitä hoitava lääkäri.
Yhteystiedot
Mikäli haluatte lisätietoja Teille
Keskusröntgeniin puh. (08) 315 3208
PL 50, 90029 OYS
suunnitellusta
toimenpiteestä,
soittakaa
OYS:n
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 3208 (suora)
www.ppshp.fi
Keuhkobiopsia tt-ohjauksessa.docx
Ohje potilaalle
OYS / Kuvantaminen
TT-esitietolomake
3 (3)
6.8.2015
(Ottakaa täytetty kaavake mukaan toimenpiteeseen)
Suku- ja etunimet
Henkilötunnus
Pituus
Paino
Ennen toimenpidettä pyydämme Teitä riisumaan ylävartalolla olevat metallia sisältävät esineet
tai vaatteet (kuten korut, lävistykset, metallinapit ja rintaliivit). Pyydämme Teitä vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin huolellisesti.
Onko Teillä kehossanne:
Rautaa/metallia (tekonivel, stentti)
Jos vastasitte kyllä, niin missä? _______________________________
Laskimoportti
Jos vastasitte kyllä, milloin se on asennettu sekä merkki/malli jos
tiedossa _________________________________________________
Haluatteko laskimoporttia käytettävän varjoaineen annossa?
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Joissakin tapauksissa suoliston tyhjennys on tarpeen tehdä ennen TTtutkimusta. Jos Teitä on ohjeistettu näin, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
Oletteko saaneet kirjallisen ohjeen suolen tyhjennystä varten?
Kyllä
Mitä tyhjennysainetta käytitte? _________________________________
Milloin ulostitte viimeksi?______________________________________
Ei
Allergiat/mahdolliset vasta-aiheet:
Onko Teille käytetty aiemmin Jodi-varjoainetta?
Jos vastasitte kyllä, tuliko tuolloin mitään allergia-oireita?
Millaisia oireita?___________________________________________
Onko Teillä silmänpainetautia?
Onko Teillä lääkeaine-allergioita?
Jos vastasitte kyllä, mitä allergioita? ___________________________
__________________________________________________________
Onko Teillä tablettihoitoinen diabetes?
Jos vastasitte kyllä, mikä on lääkkeen nimi? ___________________
Nainen: Onko mahdollista, että olette raskaana?
Muut esitiedot:
Onko Teillä sovittuna lääkärille vastaanotto/soittoaika
tutkimusvastausten kuulemista varten? Milloin?_________________
Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä Keskusröntgen (08 315 3208).
Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Päiväys
PL 50, 90029 OYS
Puh. 08 315 2011 (vaihde) / 08 315 3208 (suora)
www.ppshp.fi
Keuhkobiopsia tt-ohjauksessa.docx